Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9 Ο Δ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ ΧΟΛΕΙΟ Κ ΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ΄ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Α ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΥΤΥΧΙΑ ΡΑΤΣΟΣ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9 Ο Δ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ ΧΟΛΕΙΟ Κ ΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ΄ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Α ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΥΤΥΧΙΑ ΡΑΤΣΟΣ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9 Ο Δ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ ΧΟΛΕΙΟ Κ ΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ΄ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Α ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΥΤΥΧΙΑ ΡΑΤΣΟΣ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ

2  Αφορμή για την εκπόνηση του προγράμματος  Στόχοι  Σύντομη περιγραφή των δράσεων  Αναλυτικά η αγαπημένη δράση των παιδιών  Δυσκολίες  Προσανατολισμός στο μέλλον

3  Ξεκινώντας από τη σχολική αυλή, τη γειτονιά αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον το πρόβλημα των σκουπιδιών και της διαχείρισης τους αναδεικνύεται σε κυρίαρχο πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών. Με αφορμή την ημέρα καθαριότητας της αυλής από την Δ΄ τάξη αποφασίστηκε το θέμα του περιβαλλοντικού προγράμματος.

4 Να μάθουν τα διαφορετικά σήματα ανακύκλωσης, τη σημασία τους πάνω στις συσκευασίες και να τα κάνουν γνωστά στους συμμαθητές τους. Να γνωρίσουν τους τρόπους διαχείρισης απορριμμάτων που χρησιμοποιούν οι πολίτες και η οργανωμένη πολιτεία. Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής παλιότερα, όπου η επαναχρησιμοποίηση και εξοικονόμηση υλικών καθημερινής χρήσης ήταν καθιερωμένη πρακτική. Να αναγνωρίζουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και να τα ξαναχρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Να κατανοήσουν την έννοια της ανακύκλωσης και πως αυτή συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Να γίνουν ευαίσθητοι σχετικά με την ανακύκλωση υλικών και να ευαισθητοποιήσουν και τις οικογένειες τους.

5  Οι τάξεις μας εξοπλίστηκαν με κάδους ανακύκλωσης διαφόρων κατηγοριών  χαρτιού,  πλαστικού και  πλαστικών καπακιών.

6

7 Θάψαμε στον κήπο του σχολείου μας διάφορα υλικά όπως γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, μαρούλι, μήλο, ψωμί, μπαταρία. Μετά από δύο μήνες παρατηρήσαμε, αφού τα ξεθάψαμε, ποια από αυτά διατηρήθηκαν και ποια έλιωσαν. Φυσικά δε βρήκαμε ψωμί, μαρούλι ή μήλο ενώ όλα τα άλλα ήταν αναλλοίωτα.

8 Βγήκαμε στη γειτονιά και καθαρίσαμε την περιοχή, πήγαμε στο κοντινότερο σημείο συλλογής ανακυκλωμένων υλικών και πετάξαμε τα υλικά που είχαμε μαζέψει.

9 Ανακυκλώνοντας τ α κ απάκια τ ων μπουκαλιών σ τολίσαμε χριστουγεννιάτικα τ ις τ άξεις μ ας με κ αμπανούλες, δ εντράκια κ αι μπάλες.

10 Όμοια τ ο Π άσχα κ ατασκευάσαμε π ασχαλινά λαγουδάκια, γ ια ν α φ υλάξουν τ α π αιδιά τ α σ οκολατένια α υγά τους.

11 Κατασκευάσαμε : μ ουσικά ό ργανα, κ ουμπαράδες, μολυβοθήκες κ αι ά λλα α ντικείμενα κ αθημερινής χρήσης μ ε α πλά υ λικά.

12 Μαζέψαμε τ ενεκεδένια κ ουτιά από α ναψυκτικά κ αι π αίξανε ο ι ομάδες σ την α υλή Bowling Η Α ΓΑΠΗΜΕΝΗ Δ ΡΑΣΗ Τ ΩΝ Π ΑΙΔΙΩΝ

13 Θα θέλαμε να δούμε από κοντά το κέντρο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο Άργος Ορεστικό καθώς και να επισκεφτούμε ένα Κ. Π. Ε. με πρόγραμμα ανακύκλωσης αλλά η έξοδος τόσων παιδιών από το σχολείο είχε ένα σοβαρό οικονομικό κόστος. Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να τα καταφέρουμε καλύτερα.

14  Αν συνεχίζαμε το πρόγραμμα στην επόμενη τάξη θα προσθέταμε την ανακύκλωση χαρτιού και κατασκευές από το δικό μας χαρτί  Ακόμη θα ζωγραφίζαμε στην είσοδο του σχολείου σήματα ανακύκλωσης για να ευαισθητοποιούμε τα παιδιά καθημερινά.


Κατέβασμα ppt "9 Ο Δ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ ΧΟΛΕΙΟ Κ ΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ΄ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Α ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΥΤΥΧΙΑ ΡΑΤΣΟΣ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google