Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κότσιαρης Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Κίμων Χατζημπίρος Αθήνα, Νοέμβριος 2014

2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  Διαχείριση Α.Σ.Α και Ανακύκλωση  Είδη Α.Σ.Α. προς Ανακύκλωση  Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης  Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)  Συμπεράσματα

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ανθρωπογενούς προέλευσης  στερεά ή ημιστερεά υλικά  στερούνται άμεσης αξίας  ανεπιθύμητα για τον κάτοχό τους  επιθυμεί να τα απορρίψει Αστικά Στερεά Απόβλητα  οικιακά  παρόμοια με οικιακά λόγω φύσης ή σύνθεσης Στερεά Απόβλητα

4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 5 ΕΙΔΗ Α.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

6 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 ΕΙΔΗ Α.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Συσκευασίες και Απόβλητα Συσκευασιών

7 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 7 ΕΙΔΗ Α.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Πηγή: Motor Vehicle Dismantlers Association (M.V.D.A)

8 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 8 ΕΙΔΗ Α.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)  Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων Κύρια Μέθοδος Διαχείρισης: Αναγέννηση

9 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 9 ΕΙΔΗ Α.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Χρησιμοποιημένες Ηλεκτρικές Στήλες (Η.Σ.) και Συσσωρευτές  Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)

10 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 10 ΕΙΔΗ Α.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Πηγή: European Topic Centre On Waste

11 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 11 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

12 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 12 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης  Συλλογικά  Ατομικά Οδηγία 94/62/ΕΚ Νόμος 2939/2001 «Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού» Ε.Ο.Α.Ν

13 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 13 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασίες  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης  Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε.  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.  Ατομικό Σύστημα της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Αναφοράς προς Ε.Ε. για τα απόβλητα συσκευασιών

14 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 14 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής  Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.) Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Αναφοράς προς Ε.Ε. για τα ΟΤΚΖ, Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2012 ΕΔΟΕ

15 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 15 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων  Ecoelastika Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις Ecoelastika

16 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 16 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)  Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαιών (ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ) Πηγή: Έκθεση Αναφοράς προς Ε.Ε. για ΑΛΕ, Εκθέσεις Πεπραγμένων ΕΝΔΙΑΛΕ, κλαδικές μελέτες

17 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 17 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Χρησιμοποιημένες Ηλεκτρικές Στήλες (ΗΣ) & Συσσωρευτές  ΑΦΗΣ.Α.Ε.  ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery  COMBATT.Α.Ε.  Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Α.Ε (ΣΥΔΕΣΥΣ.Α.Ε.) Πηγή: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Re-BatteryΠηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων ΑΦΗΣ.Α.Ε.

18 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 18 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ.Α.Ε.  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.Α.Ε. Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις ΦΩΤΟΚΥΚΩΣΗ.Α.Ε. Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.Α.Ε.

19 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 19 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK) 2011  Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδας Α.Ε – ΑΝ.Α.Β.Ε. 2012  Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας ΕΠΕ - Σ.ΑΝ.Κ.Ε  Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων Α.Ε ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε  Ι. Κουφίδης - Ι. Κτενίδης & ΣΙΑ Ο.Ε - Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Χαλκιδικής Ο.Ε.  Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. 2013  Ψάρρας - Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ  Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας ΑΜΚΕ - Α.Α.Ν.ΕΛ 2014  Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε

20 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 20 Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

21 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 21 Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Έργο Ανακύκλωσης:  Ειδικές Δράσεις  Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) Άλλοι τομείς Δραστηριότητας του Συστήματος  Κατασκευή Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών  Εποπτεία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ΑπόρριψηΜπλε ΚάδοιΑποκομιδήΚ.Δ.Α.ΥΔιαλογή Συμπίεση - Δεματοποίηση Βιομηχανία για ανακύκλωση  Έργα Μπλε Κάδων

22 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 22 Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας: Πληθυσμός (31/12/2013) 1.045.462 Αριθμός Κάδων 15.558 Αριθμός Οχημάτων 45 Ανάκτηση - σύνολο έτους (τόνοι) 6.349

23 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 23 Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Προβλήματα – Δυσκολίες Εφαρμογής:  Αφαίρεση Υλικών από τους Μπλε Κάδους.  Ποσοστό Υπολείμματος στο εισερχόμενο ρεύμα από τους μπλε κάδους  Άδειασμα των μπλε κάδων στο κοινό απορριμματοφόρο

24 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24 Συμπεράσματα  Περιβαλλοντική Συνείδηση - προωθητικές ενέργειες - περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση  Εφαρμογή του Νόμου ­ φαινόμενα παραβατικών συμπεριφορών ­ ενεργοποίηση πολιτείας  Οικονομική Κρίση - ποσότητες ανακύκλωσης - οικονομικά συστημάτων

25 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 25 Συμπεράσματα  Δράση Γυρολόγων - παράνομη δραστηριότητα - ενσωμάτωση  Μητρώο Παραγωγών - εφαρμόζεται στα ΑΗΗΕ - εφαρμογή και στα υπόλοιπα ρεύματα  Άλλα ρεύματα αποβλήτων - έλλειψη γενικότερου σχεδιασμού - καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων  Διεύρυνση της αγοράς ανακυκλωμένων προϊόντων

26 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google