Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δυνάμεις διασποράς -London

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δυνάμεις διασποράς -London"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δυνάμεις διασποράς -London
Στιγμιαία ανισοκατανομή ηλεκτρικού φορτίου σε ένα άτομο Ανάπτυξη δύναμης ανάμεσα σε δύο άτομα

2 Δημιουργία δυνάμεων London ανάμεσα σε μόρια υδρογόνου

3 Μη πολικό μόριο Επίδραση ενός παροδικού διπόλου σε ένα μη πολικό μόριο Ανιση κατανομή ηλεκτρονίων δημιουργία παροδικού διπόλου Ανάπτυξη δυνάμεων London ανάμεσα σε δυο μη πολικά μόρια

4 Δημιουργία στιγμιαίων διπόλων

5 δυνάμεις διασποράς μεταξύ μη πολικών μορίων Cl2
Στιγμιαία δίπολα δυνάμεις διασποράς μεταξύ μη πολικών μορίων Cl2

6 Από τι εξαρτάται η ισχύς των δυνάμεων London
Από την γεωμετρία του μορίου ανάμεσα σε ευθύγραμμα μόρια είναι μεγαλύτερη Από την σχετική μοριακή μάζα όσο μεγαλύτερη είναι τόσο ισχυρότερη είναι η δύναμη London (το ιώδιο Ι2 στερεό το Br2 είναι υγρό το χλώριο Cl2 αέριο

7 Σχήμα μορίων και σημείο ζέσης
Figure 12.18 Σχήμα μορίων και σημείο ζέσης

8 Δημιουργία στιγμιαίου δίπολου σε άτομα η μόρια με επίδραση ιόντος
Διαμοριακές δυνάμεις Ιόν –παροδικού (στιγμιαίου) δίπολου Δημιουργία στιγμιαίου δίπολου σε άτομα η μόρια με επίδραση ιόντος Ιόν και παροδικό δίπολο αλληλεπίδραση Δίπολο και παροδικό δίπολο αλληλεπίδραση

9 Αύξηση σημείου βρασμού
Ανάπτυξη δύναμης ανάμεσα σε ένα άτομο Νέου (Νe)και σε ένα άτομο Ξένου (Xe) Σημεία βρασμού ευγενών αερίων Ήλιο -269°C Νέο °C Αργό -186°C Κρυπτό -152°C Ξένο -108°C Ραδόνιο -62°C Αύξηση σημείου βρασμού Αύξηση Μr Αύξηση Μr Αύξηση σημείου βρασμού

10 Σημεία βρασμού 7A & 8A ομάδων ΠΠ
Increasing mass/size

11 Όνομα Μοριακός Τύπος Κατάσταση σε 25 ο C μεθάνιο CH 4 -182.5 -164
Μοριακός Τύπος Σημείο Τήξης (ο C) Σημείο βρασμού(ο C) Κατάσταση σε 25 ο C μεθάνιο CH 4 -182.5 -164 αέριο αιθάνιο C 2 H 6 -183.3 -88.6 προπάνιο C 3 H8 -189.7 -42.1 βουτάνιο C 4 H 10 -138.4 -0.5 πεντάνιο C 5 H12 -129.7 36.1 υγρό εξάνιο C 6 H14 -95 68.9 επτάνιο C 7 H16 -90.6 98.4 οκτάνιο C 8 H18 -56.8 124.7 ενιάνιο C 9 H 20 -51 150.8 δεκάνιο C 10 H22 -29.7 174.1 ενδεκάνιο C11 H24 -24.6 195.9 δωδεκάνιο C12 H26 -9.6 216.3 εικοσάνιο C 20 H42 36.8 343 στερεό τριακοντάνιο C30 H62 65.8 449.7 Αύξηση Μr Αύξηση σημείου ζέσης

12 Επίδραση Μr στο σημείο βρασμού


Κατέβασμα ppt "Δυνάμεις διασποράς -London"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google