Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος1 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος1 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος1 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ:

3 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος2 Οι ονοματικές … … τίθενται ως υποκείμενο, αντικείμενο, επεξήγηση.

4 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος3 Ειδικές προτάσεις

5 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος4 Είναι προτάσεις κρίσης. Εξαρτώνται από ρήματα: λεκτικά, δοξαστικά, γνωστικά, αισθητικά, δεικτικά. ὅτι, ὡς, ὡς ἄρα Εισάγονται με: ὅτι, ὡς, ὡς ἄρα. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική δυνητική ευκτική, ευκτική του πλαγίου λόγου.

6 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος5 Ενδοιαστικές προτάσεις

7 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος6 Είναι προτάσεις επιθυμίας. Εξαρτώνται από ρήματα που δηλώνουν: φόβο, υποψία, προφύλαξη. μή, μὴ οὐ, ὅπως μή Εισάγονται με: μή, μὴ οὐ, ὅπως μή. Εκφέρονται με: οριστική, υποτακτική, ευκτική πλαγίου λόγου, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική.

8 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος7 Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

9 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος8 Διακρίνονται σε: α) ολικής άγνοιας: απλές ή διμελείς. β) μερικής άγνοιας.

10 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος9 Είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Εξαρτώνται από ρήματα που δηλώνουν: γνώση-άγνοια, απορία, ανησυχία, αμφιβολία, προσπάθεια, απόπειρα, προφύλαξη, προσδοκία, αναμονή. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική του πλαγίου λόγου, υποτακτική. Οι ερωτήσεις ολικής άγνοιας εισάγονται: εἰ, ἐάν, ἄν ἤν Οι απλές με: εἰ, ἐάν, ἄν ἤν. πότερον- ἤ, εἰ-ἤ, εἴτε-εἴτε, εἰ-εἴτε Οι διμελείς με: πότερον- ἤ, εἰ-ἤ, εἴτε-εἴτε, εἰ-εἴτε. Οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας εισάγονται με: ερωτηματικές ή αναφορικές αντωνυμίες και αντίστοιχα επιρρήματα.

11 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος10 Οι επιρρηματικές … … τίθενται ως επιρρηματικός προσδιορισμός.

12 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος11 Αιτιολογικές προτάσεις

13 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος12 Είναι προτάσεις κρίσης. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα και κυρίως από όσα δηλώνουν ψυχικό πάθος. ὅτι, ὡς διότι, ἐπεί, ἐπειδή, εἰ Εισάγονται με: ὅτι, ὡς διότι, ἐπεί, ἐπειδή, εἰ. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική πλαγίου λόγου.

14 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος13 Τελικές προτάσεις

15 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος 14 Είναι προτάσεις επιθυμίας. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα και κυρίως όσα δηλώνουν σκόπιμη ενέργεια. ἵνα (ἄν), ὅπως (ἄν), ὡς (ἄν) Εισάγονται με: ἵνα (ἄν), ὅπως (ἄν), ὡς (ἄν). Εκφέρονται με: υποτακτική, ευκτική πλαγίου λόγου, οριστική μέλλοντα ή ιστορικού χρόνου, ευκτική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική.

16 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος15 Συμπερασματικές ή αποτελεσματικές προτάσεις

17 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος 16 Είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα. ὥστε, ὡς, ἐφ’ ᾧ, ἐφ’ ᾧτε Εισάγονται με: ὥστε, ὡς, ἐφ’ ᾧ, ἐφ’ ᾧτε. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική πλαγίου λόγου, απαρέμφατο.

18 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος17 Εναντιωματικές και παραχωρητικές ή ενδοτικές προτάσεις

19 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος 18 Είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα. εἰ καί, ἐὰν (ἄν, ἤν) καί Οι εναντιωματικές εισάγονται με: εἰ καί, ἐὰν (ἄν, ἤν) καί. καὶ εἰ, καὶ ἐάν (ἄν, ἤν), οὐδ’ εἰ, οὐδ’ ἐάν, μηδ’ εἰ, μηδ’ ἐάν. Οι παραχωρητικές εισάγονται με: καὶ εἰ, καὶ ἐάν (ἄν, ἤν), οὐδ’ εἰ, οὐδ’ ἐάν, μηδ’ εἰ, μηδ’ ἐάν. Εκφέρονται με: οριστική, ευκτική, υποτακτική.

20 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος19 Χρονικές προτάσεις

21 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος20 Είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα. Εισάγονται με: χρονικούς συνδέσμους & χρονικές εκφράσεις. πρίν Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική, υποτακτική, απαρέμφατο (όταν εισάγονται με το πρίν).

22 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος21 Αναφορικές προτάσεις

23 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος22 Διακρίνονται σε: ονοματικές επιρρηματικές παραβολικές

24 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος23 Είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα. Εισάγονται με: τις αναφορικές αντωνυμίες και τα αντίστοιχα επιρρήματα. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική, υποτακτική.

25 30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος24


Κατέβασμα ppt "30/3/2015 6:02 μμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος1 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google