Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βαγής Σαμαθρακής

2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΑΠ)
ΔΙΑΛΕΞΗ 11η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΑΠ) Βαγής Σαμαθρακής

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΑΠ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βαγής Σαμαθρακής

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΑΠ)
Η διαδικασία επίτευξης των οργανωτικών σκοπών και στόχων διαμέσου της απόκτησης, της διατήρησης, του τερματισμού, της ανάπτυξης και της κατάλληλης χρησιμοποίησης των ανθρώπινων πόρων σ' έναν οργανισμό Βαγής Σαμαθρακής

5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Το εξωτερικό περιβάλλον Επίπεδο εκπαίδευσης Κοινωνικό περιβάλλον Οικονομικό περιβάλλον (προσφορά και ζήτηση στελεχών) Νομικό-πολιτικό περιβάλλον Το εσωτερικό περιβάλλον Προαγωγή στελεχών από την ίδια την οργάνωση Ανοικτός συναγωνισμός στην πρόσληψη Βαγής Σαμαθρακής

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Προσέλκυση προσώπων για εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού Επιλογή Στελεχών Βαγής Σαμαθρακής

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η διαδικασία με την οποία η διοίκηση της επιχείρηση εξασφαλίζει την παρουσία αρκετού και κατάλληλου προσωπικού, στο κατάλληλο μέρος και στη σωστή χρονική στιγμή, το οποίο θα είναι ικανό και αποτελεσματικό για την υλοποίηση των στόχων της Βαγής Σαμαθρακής

8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δημιουργείται ο πίνακας απογραφής ή ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος παρέχει στη διοίκηση μία άμεση και συνοπτική εικόνα σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση Βαγής Σαμαθρακής

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1
Βαγής Σαμαθρακής

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Οι μελλοντικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό θα εξαρτηθούν από τη ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης και κατ' επέκταση από τους στόχους που έχει θέσει Βαγής Σαμαθρακής

11 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τρόποι προσέλκυσης προσωπικού: Το προσωπικό της επιχείρησης Καταχώρηση αγγελιών σε περιοδικά και εφημερίδες ΟΑΕΔ Ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και διάφοροι εκπαιδευτικοί οργανισμοί Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Βαγής Σαμαθρακής

12 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Προϋποθέσεις για την επιλογή στελεχών:
Ανάλυση της θέσης εργασίας (καθορισμός των αναγκών σε στελέχη) Περιγραφή της θέσης εργασίας (job specification) Περιγραφή καθηκόντων (job description) Απαιτήσεις σε πείρα των στελεχών Απαιτήσεις σε προσωπικά χαρακτηριστικά των στελεχών Βαγής Σαμαθρακής

13 ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ Ή Δ/ΝΣΗ Ή ΕΡΓΟΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ : ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΟΙ (ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΣΕΩΝ) ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΣΕΩΝ) ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΙΙΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (με σειρά σπουδαιότητας, ανάλογα του ποσοστού του εργάσιμου χρόνου που απαιτούν) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Βαγής Σαμαθρακής

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Δ/ντής προσωπικού ΤΟΜΕΑΣ Ή Δ/ΝΣΗ Ή ΕΡΓΟΣΤ: Δ/νση προσωπικού ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ : Διευθύνων σύμβουλος ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΟΙ (ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΣΕΩΝ) 1. Προϊστάμενος εκπαίδευσης 4. 2. Προϊστάμενος ατυχημάτων 5. 3. Προϊστάμενος Προγρ. Ανθρ. Δυν. 6. ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΣΕΩΝ) 1. Δ/ντής παραγωγής 4. Νομικό συμβούλιο 2. Δ/ντές τομέων 5. 3. Δ/ντή οικονομικού τμήματος 6. Βαγής Σαμαθρακής

15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Σχεδιάζει, προτείνει και συμμετέχει στην λήψη και εκτέλεση αποφάσεων σχετικά με ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρηση, έτσι ώστε αυτή να διαθέτει πάντα το απαιτούμενο από άποψη ποιότητας και διάθεσης για απόδοση ΙΙΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (με σειρά σπουδαιότητας, ανάλογα του ποσοστού του εργάσιμου χρόνου που απαιτούν) Προγραμματίζει το ανθρώπινο δυναμικό Ευθύνεται για τις προσλήψεις σε συνεργασία με τους Δ/ντές Σχεδιάζει τα συστήματα αξιολόγησης και φροντίζει για την εφαρμογή τους Διαμορφώνει, προτείνει και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για στα συστήματα και την πολιτική αμοιβών Σε συνεργασία με τους διευθυντές των άλλων τμημάτων σχεδιάζει και εκτελεί προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού Σχεδιάζει και επιβλέπει συστήματα πρόληψης ατυχημάτων και υγιεινής Εκπροσωπεί την διοίκηση στις διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα Εκπροσωπεί την εταιρία σε νομικές υποθέσεις που αφορούν το προσωπικό Διατηρεί αρχείο πληροφοριών σχετικά με το προσωπικό Συμμετέχει στα συμβούλια διευθυντών της επιχείρησης Βαγής Σαμαθρακής

16 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Απαιτήσεις σε πείρα των στελεχών - τεχνική εμπειρία
- ανθρώπινη εμπειρία - εννοιολογική εμπειρία - εμπειρία σχεδιασμού Απαιτήσεις σε προσωπικά χαρακτηριστικά των στελεχών - επιθυμία για διοίκηση - επικοινωνία και κατανόηση - ακεραιότητα και εντιμότητα - προηγούμενη επιτυχία σε θέση manager Βαγής Σαμαθρακής

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ MANAGERS
Προσδιορισμός των κριτηρίων επιλογής εκπαίδευση εμπειρία γνώσεις κ.ά. Συμπλήρωση αίτησης από τους υποψηφίους Προκαταρκτική συνέντευξη Βαγής Σαμαθρακής

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ MANAGERS 1
Συμπλήρωση πληροφοριακού εντύπου Συνέντευξη εργασίας Τα τεστ (δοκιμασίες) για την επιλογή Ιατρική εξέταση Απόφαση επιλογής Βαγής Σαμαθρακής

19 Βαγής Σαμαθρακής

20 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η αξία της συνέντευξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα άτομα που παίρνουν την συνέντευξη Όσοι παίρνουν συνεντεύξεις πρέπει να: Εκπαιδεύονται ώστε να γνωρίζουν τι ψάχνουν Προετοιμάζονται να κάνουν σωστές ερωτήσεις Πραγματοποιούν πολλαπλές συνεντεύξεις με τη χρησιμοποίησης πολλών ερωτώντων Συμπληρώνουν τις πληροφορίες και από άλλες πηγές Βαγής Σαμαθρακής

21 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (TESTS) Σκοπός των tests είναι η απόκτηση εκείνων των στοιχείων που θα βοηθήσουν να προβλεφθεί κατά πόσο οι αιτούντες θα μπορέσουν να πετύχουν στη θέση για την οποία έκαναν την αίτηση Βαγής Σαμαθρακής

22 ΕΙΔΗ TESTS Test ευφυίας
Εξετάζει την ικανότητα του υποψηφίου στη μνήμη, ταχύτητα σκέψης και ικανότητας να προσδιορίζει σχέσεις σε σύνθετες καταστάσεις Test ικανότητας Σχεδιάζονται για να ανακαλύψουν ενδιαφέροντα, εμπειρίες και δυνατότητα απόκτηση εμπειριών Βαγής Σαμαθρακής

23 ΕΙΔΗ TESTS 1 Test για τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου
Δείχνει τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου Test προσωπικότητας Είναι σχεδιασμένο για να βγάλει στην επιφάνεια τα προσωπικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου. Επίσης, δείχνει τον τρόπο συμπεριφοράς όταν ο υποψήφιος συνεργάζεται με άλλους Βαγής Σαμαθρακής

24 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Είναι οι διαδικασίες της στελέχωσης που θα ενεργοποιήσουν και θα διατηρήσουν το προσωπικό που προσλήφθηκε Ένταξη του προσωπικού Εκπαίδευση του προσωπικού Αξιολόγηση του προσωπικού Βαγής Σαμαθρακής

25 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γνωριμία του νεοπροσληφθέντος τόσο με το αντικείμενο της αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας του, όσο και με το αντικείμενο ολόκληρης της επιχείρησης ΣΤΟΧΟΣ Να μειωθεί ο φόβος του νεοπροσλαμβανόμενου Να εξοικειωθεί το νέο μέλος με την εργασία του, με την οργανωτική μονάδα και με ολόκληρη την επιχείρηση Βαγής Σαμαθρακής

26 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Επιτυγχάνεται: Αύξηση παραγωγικότητας εργαζομένων Συμμόρφωση του νέου προσωπικού με τους υπάρχοντες κανονισμούς της επιχείρησης Μείωση του κόστους και αύξηση των κερδών της επιχείρησης Βελτίωση των αποδοχών του προσωπικού Απλοποιείται η εργασία της διεύθυνσης και μειώνεται ο χρόνος επίβλεψης Βαγής Σαμαθρακής

27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εκπαίδευση νέου προσωπικού χωρίς πείρα: Ενημέρωση για τις διάφορες πολιτικές της επιχείρησης καθώς και την οργάνωσή της Τοποθέτηση του ατόμου στο τμήμα του και ανάληψη καθηκόντων Βαγής Σαμαθρακής

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
Εκπαίδευση προσωπικού που διαθέτει πείρα: Διαλέξεις για την οργάνωση της επιχείρησης, τις διάφορες πολιτικές και μεθόδους της Τοποθέτηση του νεοπροσληφθέντος στο τμήμα του Βαγής Σαμαθρακής

29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2
Εκπαίδευση κανονικού προσωπικού: Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού: είτε μέσα την επιχείρηση είτε εκτός της επιχείρησης με σκοπό να διευρύνει τους ορίζοντες των εργαζόμενων, προς όφελος της επιχείρησης, όσο και των ίδιων Βαγής Σαμαθρακής

30 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η εκπαίδευση συνήθως παρέμβαση γίνεται στις εξής κατηγορίες δεξιοτήτων: Τεχνικές δεξιότητες: η εκπαίδευση μπορεί να αφορά την εκμάθηση στο χειρισμό ενός μηχανήματος ή στο χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέτοιου είδους εκπαίδευση απευθύνεται είτε σε managers είτε σε εργάτες. Δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις: η εκπαίδευση αφορά στη βελτίωση της ικανότητας για ακρόαση, για καλύτερη επικοινωνία, για μείωση των συγκρούσεων και του στρες, δεδομένου ότι πολλά προβλήματα ανακύπτουν από την αλληλεπίδραση του εργαζομένου με τους συναδέλφους του. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: Η ικανότητα του εργαζομένου στον τομέα αυτό μπορεί να βελτιωθεί με ασκήσεις βελτίωσης της λογικής και της σκέψης, του προσδιορισμού των προβλημάτων, της εκτίμησης των καταστάσεων κ.λπ. Βαγής Σαμαθρακής

31 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ
Διατήρηση υπό έλεγχο του κόστους μισθών και ημερομισθίων Εξάλειψη της δυσαρέσκειας μεταξύ εργαζομένων στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα Κατανοητό από τους εργαζόμενους Εύκολο στην εφαρμογή του από τη διεύθυνση Δίνει κίνητρα για καλύτερη εργασία Επιβραβεύει την προσπάθεια και τιμωρεί την τεμπελιά Εγγυάται ένα ελάχιστο εισόδημα και κανονικές πληρωμές Βαγής Σαμαθρακής

32 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Βαγής Σαμαθρακής

33 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μισθός Ημερομίσθιο Αμοιβή με βάση τις ώρες απασχόλησης Αμοιβή κατ’ αποκοπή Μισθός και προμήθεια κ.ά. Βαγής Σαμαθρακής

34 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Δεν εισπράττει άμεσα χρήματα αλλά η επιχείρηση πληρώνει τα προγράμματα κοινωνικών παροχών. Ομαδικές ασφάλειες ζωής, φύλαξη και φροντίδα των παιδιών των εργαζομένων, η πληρωμή χρόνου αναρρωτικής άδειας, τοκετού, τα ειδικά προγράμματα για βραβεία στους εργαζόμενους, τα διάφορα συμπληρωματικά προγράμματα σύνταξης Βαγής Σαμαθρακής

35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Είναι η μέτρηση της απόδοσης του νεοπροσληφθέντος Ένα σωστό σύστημα αξιολόγησης: Δίνει τη βάση για τον καθορισμό των μισθών και ημερομισθίων, και την αναπροσαρμογή τους, τις προαγωγές, τις μεταθέσεις κ.λπ. Με το σύστημα επαναπληροφόρησης που διαθέτει καθιστά γνωστά στους υφισταμένους τα δυνατά και αδύνατα σημεία, όσον αφορά στην εκτέλεση της εργασίας τους Ενθαρρύνει τους εργαζόμενους για καλύτερες αποδόσεις Βοηθά τα στελέχη να εντοπίσουν τα γενικά καθώς και τα μεμονωμένα προβλήματα της επιχείρησης Βαγής Σαμαθρακής

36 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαγής Σαμαθρακής

37 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Περιγράφονται: Οι δυνατότητες και αδυναμίες του εργαζομένου Η απόδοση του Οι τρόποι για τη βελτίωση της απόδοσής του Βαγής Σαμαθρακής

38 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράγοντες απόδοσης: Ποσότητα και ποιότητα του έργου που έχει πετύχει ο εργαζόμενος Γνώση του αντικειμένου της εργασίας Βαθμός συνεργασίας Εμπιστοσύνη Παρουσίες και απουσίες από την εργασία Εντιμότητα Πρωτοβουλία του εργαζόμενου Βαγής Σαμαθρακής

39 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων στην επιχείρηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: το σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων, τη στρατολόγηση υποψήφιου προσωπικού, την επιλογή προσωπικού, την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, τον καθορισμό του τρόπου αμοιβής του προσωπικού και την αξιολόγησή του Βαγής Σαμαθρακής


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google