Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
Ε. Καλογιαννίδου Ειδικευόμενη Νεφρολογίας Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής ΔΠΘ

2 Υπέρταση Εμμένουσα αύξηση της ΑΠ
~72 εκατομμύρια Αμερικανοί (31%) έχουν ΑΠ > 140/90 mmHg Οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί Chobanian et al, Hypertension 2003;42(6):1206–1252

3 Υπερτασική κρίση Η υπερτασική κρίση είναι μία συχνή αιτία επίσκεψης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών Τα περιστατικά αυτά αγγίζουν το 25% και από αυτά το 1/3 έχει υπερεπείγουσα υπέρταση Donald G. vidt

4 Ωστόσο μία μεμονωμένη υψηλή τιμή ΑΠ δεν είναι αρκετή για να ορίσει την κλινική εικόνα της υπερτασικής κρίσης Υπερτασική κρίση είναι κάθε τιμή ΑΠ>180/120 mmHg και διαχωρίζεται σε υπερεπείγουσα, επείγουσα ή ψευδοκρίση

5 ΟΡΙΣΜΟΙ Υπερεπείγουσα υπέρταση χαρακτηρίζεται η σημαντική αύξηση της πίεσης (>180/120 mmHg) που επιπλέκεται με δυσλειτουργία των οργάνων-στόχων Επείγουσα υπέρταση είναι η σημαντική αύξηση της ΑΠ, χωρίς συμμετοχή των οργάνων-στόχων

6 ΟΡΙΣΜΟΙ Η υπερτασική ψευδοκρίση χαρακτηρίζεται από παροδική αύξηση της ΑΠ εξαιτίας ποικίλων καταστάσεων Στις περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζεται η πρωτοπαθής αιτία, αφού η πίεση ομαλοποιείται μόλις αρθεί ο παράγοντας που την προκάλεσε

7 ΟΡΙΣΜΟΙ Επιταχυνόμενη υπέρταση είναι αυτή που σχετίζεται με βλάβες σε όργανα-στόχους και φαίνεται ως αμφιβληστροειδοπάθεια ΙΙΙ βαθμού Gomez Angelats and Bragulat Baur Επιταχυνόμενη - κακοήθης υπέρταση είναι αυτή που εμφανίζει και οίδημα της οπτικής θηλής

8 Σήμερα έχει αντικατασταθεί από την υπερεπείγουσα υπέρταση
ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος κακοήθης υπέρταση χρησιμοποιούνταν για να χαρακτηρίσει την αυξημένη πίεση με εγκεφαλοπάθεια ή οξεία νεφροπάθεια Σήμερα έχει αντικατασταθεί από την υπερεπείγουσα υπέρταση

9 ΟΡΓΑΝΑ-ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΡΟΙ Marik, Chest. 2000;118: 9 Varon J, Marik PE. The diagnosis and management of hypertensive crises. Chest. 2000;118:

10 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (θνητότητα)
Η θνητότητα σε 1 και 5 χρόνια της μη θεραπευθείσας υπερεπείγουσας υπέρτασης είναι 70-90% και 100% αντίστοιχα

11 AITIA Ιδιοπαθή 2. Δευτεροπαθή
Νεφρικά νοσήματα: 1) Παρεγχυματικές: Χρόνια πυελονεφρίτιδα Σπειραματονεφρίτιδα Αγγειίτιδες-ΣΕΛ Σωληναροδιάμεσες βλάβες 2) Νεφραγγειακές: Στένωση νεφρικής αρτηρίας Οζώδης πολυαρτηρίτιδα Φάρμακα: Κοκαΐνη, συμπαθητικομιμητικά, διακοπή κλονιδίνης, αλληλεπίδραση με αναστολείς μονοαμινοοξειδάσης Εγκυμοσύνη: Προεκλαμψία, εκλαμψία Ενδοκρινικά: Φαιοχρωμοκύτωμα, Cushing Διαταραχές ΚΝΣ: ΄Εμφρακτο, αιμορραγία, κάκωση Chandra & Stahmer, August 2008

12 ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ Συνυπάρχον νόσημα που σχετίζεται με υπέρταση
Συνήθεις τιμές πίεσης ασθενούς. Λαμβάνει αγωγή; Γνωστή νεφρική και αγγειο-εγκεφαλική βλάβη Λήψη άλλων φαρμάκων (ΜΣΑΦ, συμπαθητικομημιτικά, αποσυμφορητικά) Χρήση ουσιών (κοκαΐνη, εφεδρίνη) Διακοπή β-αναστολέων και κεντρικώς δρώντων συμπαθητικολυτικών Συμπτώματα που σχετίζονται με όργανα-στόχους: - Πόνος στο στήθος - Δύσπνοια - Πόνος στην πλάτη - Νευρολογικά συμπτώματα

13 ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Μέτρηση πίεσης Ψηλάφηση περιφερικών σφύξεων Έλεγχος ενδαγγειακού όγκου (μέτρηση ΑΠ σε όρθια και ύπτια θέση) Καρδιαγγειακός έλεγχος: Φυσήματα 3ος τόνος, σφαγίτιδες Τρίζοντες σε ακρόαση πνευμόνων

14 ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Νευρολογική εξέταση (εστιακά σημεία ενδεικτικά ισχαιμικού ή αιμορραγικού εγκεφαλικού, ενώ η κεφαλαλγία και η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης είναι ενδεικτικά εγκεφαλοπάθειας) Βυθοσκόπηση

15 Keith-Wagener-Barker σταδιοποίηση των αλλοιώσεων του αμφιβληστροειδή σε υπέρταση
Στάδιο Ι: Ήπια στένωση και λέπτυνση των αρτηριολίων Στάδιο ΙΙ: Ελικοειδείς αρτηρίες, αδιαφανείς και η σκληρή αρτηρία παρεκτοπίζει τη φλέβα στο σημείο που ενώνεται μαζί της (σημείο Salus) Στάδιο ΙΙΙ: Τα παραπάνω με αιμορραγίες, εξιδρώματα, βαμβακόμορφες κηλίδες. Σημείο Gunn Στάδιο IV: Τα παραπάνω και οίδημα της οπτικής θηλής και συχνά και της ωχράς κηλίδας

16 ΒΑΜΒΑΚΟΜΟΡΦΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ

17 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΑ-ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ

18 ΟΙΔΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΘΗΛΗΣ

19 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Νεφρική λειτουργία-ηλεκτρολύτες ΗΚΓ/μα
Ακτινογραφία θώρακα Ούρα Επίχρισμα περιφερικού αίματος CT εγκεφάλου CT θώρακα

20 Λιγότερο από το 10% των ασθενών υποβάλλονται σε όλες τις εξετάσεις
Βιοχημικά 70% ΗΚΓ % Α/α θώρακα % Ούρων 44% Τα 2/3 των ασθενών δεν είχαν βυθοσκόπηση J Clin Hypertens 2006; 8: 12-18

21 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

22 Σύσταση για παρακολούθηση και πιθανή τροποποίηση αγωγής
ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Η ΑΠ>180/110 mmHg Συμπτώματα άγχους ή τίποτε Λείπουν οι βλάβες στα όργανα-στόχους Σύσταση για παρακολούθηση και πιθανή τροποποίηση αγωγής

23 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Τα συχνότερα συμπτώματα στην επείγουσα υπέρταση είναι
Η κεφαλαλγία (22%) και Η επίσταξη (17%) Hypertension 1996;27:

24 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αρχικός στόχος η μείωση της πίεσης στα 160/110 mmHg σε ώρες ή ημέρες Η ΜΑΠ δεν πρέπει να μειώνεται>25% μέσα στο 1ο 24ωρο ΣΑΠ + 2 ΔΑΠ ΜΑΠ= 3 Χορηγούνται αντιυπερτασικά από το στόμα

25 ΠΡΟΣΟΧΗ-Ι Σε υπερτασικό ασθενή, όπου η καμπύλη αυτορρύθμισης πίεσης/αιμάτωσης έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά, η ταχεία μείωση της πίεσης συνοδεύεται από ισχαιμία σε εγκέφαλο, καρδιά και νεφρούς

26 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ
Εγκεφαλική αιματική ροή (mmHg) Εγκεφαλική πίεση διήθησης (mm Hg)

27 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Τα συνηθέστερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι:
Καπτοπρίλη: (α-ΜΕΑ) Νικαρδιπίνη: (αναστολέας ασβεστίου) Λαβηταλόλη: (α1 και β αδρενεργικός αποκλειστής) Κλονιδίνη: (αγωνιστής α2 αδρενεργικών υποδοχέων-κεντρικό συμπαθητικολυτικό) Νιφεδιπίνη: (η υπογλώσσια νιφεδιπίνη δεν προτείνεται επειδή δεν απορροφάται από το στοματικό βλεννογόνο)

28 ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

29 ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Στην υπερεπείγουσα τα συχνότερα συμπτώματα είναι: Hypertension 1996;27:

30 ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Σε μία πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι στα περιστατικά υπερεπείγουσας υπέρτασης υπήρχε συμμετοχή Zampaglione et al, Hypertension 1996;27:144-7

31 ΒΛΑΒΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ
Εγκεφαλικό έμφρακτο 24,5% Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια 16,3% Σύνδρομο οξείας καρδ. ανεπ. 14,3% Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο 12,0% Εγκεφαλική/υπαραχνοειδής 4,5% αιμορραγία Διαχωρισμός ανευρύσματος 2,0% Zampaglione et al, Hypertension 1996;27:144-7 Chandra & Stahmer, August 2008 A. Chandra & S. Stahmer, August 2008

32 ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Συστήνεται: Παρεντερική χορήγηση φαρμάκων Μείωση της ΜΑΠ 10% την 1η ώρα και 15% τις επόμενες 2-3 ώρες ή η αρχική μείωση της ΜΑΠ να μην είναι >20-25% της προ θεραπείας πίεσης Εναλλακτικά η ΜΑΠ μπορεί να μειωθεί τα πρώτα min στα mmHg και αν αυτό είναι καλά ανεκτό τότε μειώνεται στο φυσιολογικό το επόμενο 24ωρο

33 ΠΡΟΣΟΧΗ-ΙΙ Στην υδρική κατάσταση των ασθενών, αφού η πίεση νατριούρησης μπορεί να προκαλέσει υπογκαιμία και η χορήγηση αγγειοδιασταλτικών υπόταση Έτσι σε υπογκαιμικούς χορηγείται ορός για αποκατάσταση του όγκου και αναστολή διέγερσης του ΣΡΑΑ

34 ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Ταχεία πτώση της πίεσης έχει σχετιστεί με: Οξεία μείωση της νεφρικής λειτουργίας Ισχαιμία καρδιακή ή εγκεφαλική Περιστασιακά απόφραξη της αμφιβληστροειδικής αρτηρίας και οξεία τύφλωση Donalt G. Vidt

35 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι:
Αρτηριακοί αγγειοδιασταλτές (υδραλαζίνη, φενολδοπάμη, νικαρδιπίνη, εναλαπριλάτη) Φλεβικοί αγγειοδιασταλτές (νιτρογλυκερίνη) Μικτοί φλεβικοί και αρτηριακοί αγγειοδιασταλτές (νιτροπρωσσικό) Με αρνητική ινότροπο/χρονότροπο δράση με (λαβηταλόλη) ή χωρίς αγγειοδιασταλτική δράση (εσμολόλη) και Ανασταλτές των α-αδρενεργικών υποδοχέων για αυξημένη συμπαθητική δραστηριότητα (φαιντολαμίνη)

36 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Νιτροπρωσσικό: Νιτρογλυκερίνη:
Μειώνει το προφορτίο και μεταφορτίο Όχι σε ισχαιμία μυοκαρδίου Η εγκεφαλική ροή αίματος μπορεί να μειωθεί Νιτρογλυκερίνη: Μειώνει το προφορτίο και την καρδιακή παροχή Ναι σε ασθενείς με στεφανιαίο ιστορικό ή ισχαιμία Όχι σε υπερτασική εγκεφαλοπάθεια γιατί αυξάνει την ICP UpToDate 2012

37 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Νικαρδιπίνη (Cardene): Φενολντοπάμη (Corlopam):
2ης γενιάς διυδροπυριδίνη με ισχυρή εγκεφαλική και στεφανιαία αγγειοδιασταλτική δράση Φενολντοπάμη (Corlopam): Είναι αγωνιστής των D1 ντοπαμινεργικών υποδοχέων Αυξάνει τη νεφρική ροή αίματος και την απέκκριση Νa+ Υδραλαζίνη (Aprezoline): Πρέπει να συγχορηγείται b-blocker για να ελαχιστοποιηθεί η συμπαθητική διέγερση UpToDate 2012

38 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Λαβηταλόλη (Trandate): Φαιντολαμίνη (Regitin):
Συνδυασμένη εκλεκτική α1 και μη εκλεκτική β-αδρενεργική αναστολή Μειώνει το μεταφορτίο χωρίς να μειώνει την εγκεφαλική, στεφανιαία ή νεφρική ροή αίματος Ασφαλές σε ΣΝ αφού δεν αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό Φαιντολαμίνη (Regitin): α-αδρενεργικός ανταγωνιστής για υπέρταση λόγω κατεχολαμινών UpToDate 2012

39

40 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

41 ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

42 ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ Η πίεση διήθησης μετά το αποφραγμένο αγγείο είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα την αντισταθμιστική αγγειοδιαστολή για διατήρηση της αιματικής ροής Υψηλότερη συστηματική πίεση απαιτείται για διατήρηση της άρδευσης στην περιοχή αυτή

43 ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ Η πίεση θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά τις πρώτες 2 ώρες για το ενδεχόμενο της αυτόματης πτώσης Μόνο αν η ΜΑΠ>130 mmHg ή η ΣΑΠ>220 mmHg πρέπει να αντιμετωπίζεται προσεκτικά Αν ο ασθενής υποβληθεί σε θρομβόλυση η ΑΠ πρέπει να είναι <180/105 mmHg

44 ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ Η ΜΑΠ πρέπει να μειώνεται 15-20% σε 6-12 ώρες με:
Λαβηταλόλη Φενολδοπάμη Νικαρδιπίνη Νιτροπρωσσικό δεν προτείνεται, λόγω του ότι προκαλεί μείωση της εγκεφαλικής ροής αίματος και αυξημένη ενδοκράνια πίεση Stroke 2007; 38: 1655

45 ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

46 ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Η ροή αίματος και παροχή οξυγόνου στην περιοχή της αιμορραγίας εξαρτώνται από την συστηματική πίεση Η πτώση της πίεσης δεν γίνεται αυτόματα Προτείνεται θεραπεία της πίεσης όταν είναι >180/105 mmHg. Η ΜΑΠ πρέπει να είναι>130 mmHg Φάρμακα εκλογής: Λαβηταλόλη Φενολντοπάμη Stroke 2007; 38: 2001

47 ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ
Είναι ένα οξύ οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο που σχετίζεται με εγκεφαλικό οίδημα Όταν η ΜΑΠ> mmHg, αυξάνεται αντιρροπιστικά η εγκεφαλική αγγειοσύσπαση, περιορίζοντας την αυξημένη αιμάτωση του εγκεφάλου Σε ΜΑΠ>180 mmHg η αυτορρύθμιση αυτή καταργείται  εγκεφαλικό οίδημα

48 ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Χαρακτηρίζεται από κεφαλαλγία, ναυτία, έμετο, λήθαργο, σύγχυση, διαταραχές όρασης, αλλαγή του επιπέδου συνείδησης και σπασμούς Μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς πρωτεϊνουρία και αμφιβληστροειδοπάθεια Αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική αιμορραγία, κώμα και θάνατο Οι νορμοτασικοί μπορεί να εμφανίσουν σημεία εγκεφαλοπάθειας σε ΑΠ 160/100 mmHg, ενώ οι υπερτασικοί σε 220/110 mmHg ή περισσότερο

49 ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού γι’ αυτό θα πρέπει να αποκλείονται: Εγκεφαλικό Ενδοκράνια αιμορραγία Επιληπτικές διαταραχές και μάζες

50 ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Περιλαμβάνει: 1. Πρώιμη αναγνώριση, απομάκρυνση των προδιαθεσικών παραγόντων, αντιυπερτασικά και αντιεπιληπτικά 2. Μείωση της ΜΑΠ 20% ή της ΔΑΠ=100 mmHg σε 1 ώρα Χρησιμοποιούνται νιτροπρωσσικό, λαβηταλόλη, εναλαπριλάτη και υδραλαζίνη Η κλονιδίνη αντενδείκνυται γιατί είναι κατασταλτικό του ΚΝΣ Lancet 2000; 356: 411

51 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

52 ΙΣΧΑΙΜΙΑ - ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
Η ΑΠ επηρεάζεται από οξεία αδρενεργική διέγερση λόγω του θωρακικού πόνου ή του άγχους Η ανακούφιση του πόνου αποτελεί προτεραιότητα Μείωση της πίεσης 10-20% σε 1-3 ώρες Επιτυγχάνεται με νιτρογλυκερίνη και b-blockers Νιτροπρωσσικό αντενδείκνυται γιατί μπορεί να προκαλέσει μείωση της διατοιχωματικής ροής NEJM 1992; 327: 248

53 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ

54 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ Η υπέρταση μπορεί να είναι, τόσο η αιτία, όσο και το αποτέλεσμα της κάμψης Φάρμακα εκλογής είναι αυτά που μειώνουν το προφορτίο και το μεταφορτίο: Νιτροπρωσσικό ή φενολντοπάμη Νιτρογλυκερίνη Διουρητικά α-ΜΕΑ

55 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ

56 ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΟΡΤΗΣ Σκοπός είναι η άμεση μείωση της ΣΑΠ στα 120 mmHg, ώστε να μειωθεί το σφυγμικό κύμα και το stress της αορτής και να περιοριστεί η εξάπλωση του διαχωρισμού και η ρήξη

57 ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΟΡΤΗΣ Χορηγούνται αρχικά:
- β-αναστολείς (λαβεταλόλη ή εσμολόλη) και κατόπιν - αγγειοδιασταλτικά (νιτροπρωσσικό) επειδή μπορεί να προκαλέσουν αντιρροπιστική ταχυκαρδία και επέκταση του διαχωρισμού Lancet 2000; 356: 411

58 ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σε καταστάσεις με υπερέκκριση κατεχολαμινών όπως: Φαιοχρωμοκύττωμα, σ. Cushing Λήψη ουσιών (κοκαΐνη, αμφεταμίνη, έκσταση ή LSD) Αλληλεπίδραση με αναστολείς της μονοαμινοξιδάσης Διακοπή κλονιδίνης Μπορεί να εμφανιστεί υπερτασική κρίση

59 ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (προσοχή)
Σε φαιοχρωμοκύττωμα χορηγείται νιτροπρωσσικό ή φαιντολαμίνη Σε υπερδιέγερση του ΣΝΣ αντενδείκνυνται οι β- αδρενεργικοί αποκλειστές (εξαιρείται η λαβηταλόλη) Σε άτομα που παίρνουν ουσίες φάρμακο εκλογής είναι η φαιντολαμίνη Σε τοξικότητα κοκαΐνης χρησιμοποιούνται βενζοδιαζεπίνες

60 ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα της υπερτασικής κρίσης Σε υπερεπείγουσα υπέρταση μπορεί να υπάρξει ΟΝΑ εκφραζόμενη ως πρωτεϊνουρία, μικροσκοπική αιματουρία, ολιγουρία ή ανουρία

61 ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σκοπός είναι η ρύθμιση της πίεσης για να αποφευχθεί η νεφρική βλάβη Βοηθά η σταδιακή μείωση της ΑΠ κατά 20-25% μέσα σε 1-3 ώρες Είναι κατάλληλα φάρμακα που διατηρούν τη νεφρική ροή αίματος όπως ανταγωνιστές ασβεστίου και α-αδρενεργικοί αποκλειστές

62 ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η χρήση διουρητικών μπορεί να είναι ωφέλιμη ή καταστροφική ανάλογα με την υδρική κατάσταση Το νιτροπρωσσικό μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα από κυανιούχα

63 ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ - ΕΚΛΑΜΨΙΑ
Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από ΑΠ>140/90 mmHg, οίδημα και πρωτεϊνουρία >300 mg/24ωρο, που εμφανίζονται συνήθως μετά την 20η εβδομάδα Η παρουσία σπασμών θέτει τη διάγνωση της εκλαμψίας

64 ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ-ΕΚΛΑΜΨΙΑ
Η αρχική θεραπεία της προεκλαμψίας περιλαμβάνει: - Έκπτυξη όγκου - Μαγνήσιο για προφύλαξη από σπασμούς - Ρύθμιση της πίεσης Ο τοκετός είναι η οριστική θεραπεία

65 ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ-ΕΚΛΑΜΨΙΑ
Το Αμερικανικό Κολέγιο γυναικολόγων προτείνει ΣΑΠ mmHg και ΔΑΠ mmHg Φάρμακα εκλογής: - Λαβηταλόλη - Υδραλαζίνη - Νιφεδιπίνη Αντενδείκνυται νιτροπρωσσικό και α-ΜΕΑ Obstet Gynecol 2011; 118: 1465

66 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-Ι Η επείγουσα και υπερεπείγουσα υπέρταση σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή της είναι σημαντική για την προστασία των βλαβών στα όργανα-στόχους

67 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΙΙ Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα που να επιβεβαιώνουν ότι η ταχεία πτώση της ΑΠ εκτός από τις περιπτώσεις υπερεπείγουσας υπέρτασης βελτιώνουν την πρόγνωση

68 Πως θα αντιμετωπιστεί;
Περίπτωση ασθενούς 57χρονος άνδρας με ΑΥ και ΤΣΧΝΑ διακομίστηκε στο ΤΕΠ λόγω κεφαλαλγίας, ναυτίας, θόλωσης όρασης και σύγχυσης ΑΠ=235/130 mmHg και ΜΑΠ=165 mmHg Ήταν υπνηλικός, αντιδρούσε στα ερεθίσματα, χωρίς εστιακά νευρολογικά ευρήματα Βυθοσκόπηση: Στάδιο ΙV Πως θα αντιμετωπιστεί;

69 Διάγνωση: Πιθανότατα υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
Επιβεβαίωση: CT εγκεφάλου για αποκλεισμό ΑΕΕ Αντιμετώπιση: Μείωση ΜΑΠ κατά 25% την 1η ώρα με νικαρδιπίνη ή λαβηταλόλη Σε 2-6 ώρες ΑΠ=160/100 mmHg και μέσα σε ώρες στα συνήθη επίπεδα ΑΠ Αφού σταθεροποιηθεί αγωγή από το στόμα

70 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google