Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανόπουλος Κώστας Διευθυντής Ανάπτυξης Εφαρμογών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανόπουλος Κώστας Διευθυντής Ανάπτυξης Εφαρμογών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανόπουλος Κώστας Διευθυντής Ανάπτυξης Εφαρμογών

2 «e-Learning» Ο συνδυασμός της τεχνολογίας με την εκπαίδευση συμπληρώνει, και σε αρκετές περιπτώσεις τείνει να αντικαταστήσει την κλασική αίθουσα διδασκαλίας με τεχνικές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης όπως:  Web Based Training  Video Conferencing  Multimedia CDRoms

3 Πλεονεκτήματα για τους παραγωγούς Μείωση κόστους και απαιτούμενου χρόνου –όταν κατασκευαστεί το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων –οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν –Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται από τους διαθέσιμους χώρους και εκπαιδευτές Συσσώρευση της γνώσης –Η γνώση δεν υπάρχει μόνο στο νου των εκπαιδευτών, αλλά καταγράφεται με αποτέλεσμα να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί

4 Δυνατότητα μάθησης με πολλαπλούς τρόπους Δυνατότητα μελέτης μόνο στα θέματα που χρειάζεται ( καλύτερη απόδοση ) Πλεονεκτήματα για τους εκπαιδευόμενους Δυνατότητα εκπαίδευσης οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε (ισότητα στις ευκαιρίες μάθησης) Δυνατότητα εκπαίδευσης και για άτομα με ειδικές ανάγκες

5 Η τεχνολογική υποδομή περιλαμβάνει λογισμικό το οποίο καλύπτει τα εξής: –Σύστημα διαχείρισης της μάθησης που υποστηρίζει όλες τις μορφές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Learning Management System – ) –Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης μέσω του οποίου προετοιμάζεται το απαραίτητο για κάθε μάθημα multimedia εκπαιδευτικό υλικό ( ). Λύσεις της Hitech για την Ηλεκτρονική Εκπαίδευση H Hitech Consultants παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή καθώς και τις απαιτούμενες υπηρεσίες στους φορείς που επιθυμούν να υιοθετήσουν συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης.

6 Την διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει: Την πιστοποίηση της γνώσης των εκπαιδευομένων Την προσομοίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας –Ασύγχρονης, μέσω της ενσωμάτωσης του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (WBT) –Σύγχρονης, Παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία προς τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευόμενο, εκπαιδευτή, διαχειριστή, κηδεμόνα κλπ) Παρέχει επίσης την δυνατότητα ολοκλήρωσης με συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (ERP).

7 : Λειτουργίες

8 Καθορισμός των διαθέσιμων γνωστικών αντικειμένων, μαθημάτων και των χαρακτηριστικών τους Προαπαιτούμενα μαθήματα Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων Χρονικά όρια στα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν Ενσωμάτωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού Σχεδιασμός μαθημάτων Καθορισμός των εξετάσεων – tests στα οποία θα πρέπει να επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι Καθορισμός των ασκήσεων που πρέπει να ολοκληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι

9 Εγγραφή εκπαιδευομένων Δυνατότητα εγγραφής χρηστών είτε ατομικά είτε ομαδικά από τους administrators Δυνατότητα δημιουργίας του επιθυμητού γνωστικού προφίλ μέσω επιλογής των απαραίτητων μαθημάτων για παρακολούθηση και πιστοποίηση Με χρήση του ενεργοποίηση μηχανισμού ηλεκτρονικού εμπορίου και αυτοματοποίηση πληρωμών

10 Εκπαιδευτική λειτουργία Εύκολη μετάβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού μέσω: –Μηχανής αναζήτησης ελευθέρου κειμένου –Ευρετηρίου Υποστήριξη όλων των τρόπων ηλεκτρονικής μάθησης Χρήση γλωσσαρίου - λεξικού για επεξήγηση των βασικών όρων Δυνατότητα παύσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας και επανέναρξης από το σημείο παύσης

11 Δυνατότητα επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό τμήμα για υποβολή ερωτήσεων Ύπαρξη απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (FAQs) Εκπαιδευτική λειτουργία Δυνατότητα δημιουργίας ημερολογίου παρακολούθησης μαθημάτων και προγραμματισμού ολοκλήρωσης εργασιών Δυνατότητα καταγραφής σημειώσεων Δυνατότητα επικοινωνίας με τους άλλους χρήστες του συστήματος μέσω ειδικού μηχανισμού Forum

12 Εξετάσεις - πιστοποίηση Επιλογή των διαθέσιμων tests και online απάντηση των αντίστοιχων ερωτήσεων (στον διαθέσιμο χρόνο). Υποστήριξη διαφόρων τύπων ερωτήσεων όπως: Ανοικτού τύπου Σύντομης απάντησης Κλειστού τύπου Πολλαπλής επιλογής Σωστού λάθους Συμπλήρωσης κενών Σύζευξης Διάταξης

13 Reporting Οι αναφορές που παράγονται από το σύστημα δίνουν πληροφόρηση στη διοίκηση (εκπαιδευτές – κηδεμόνες) για διάφορα θέματα όπως: Την απόδοση των εκπαιδευομένων Την ποιότητα των μαθημάτων και των εξετάσεων Την κατάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

14 Διαχείριση Διαχείριση προσβάσεων (χρήστες και ρόλοι) Διαχείριση Ανακοινώσεων – Νέων - FAQs Δυνατότητα ελέγχου της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διαχείριση Προγράμματος Μαθημάτων, Γνωστικών Αντικειμένων, Ερωτήσεων, Διαγωνισμάτων

15 Κύρια Χαρακτηριστικά Ανοικτή και κλιμακούμενη αρχιτεκτονική, με χρήση τεχνολογιών αιχμής –XML –Three Tier (Presentation, Middle, Data) –Load Balancing για καταμερισμό του φόρτου εργασίας (Web Farm) –Δυνατότητα επικοινωνίας με ετερογενή συστήματα ERP - HR Ασφάλεια σε πολλά επίπεδα –Κρυπτογραφημένο κανάλι επικοινωνίας (SSL) –Επίπεδο εφαρμογής (User Authentication, μηχανισμός αποφυγής κινδύνων ασφάλειας πχ. End System Threat) –Εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης ανά ρόλο (εκπαιδευτές, διαχειριστές, διοίκηση, εκπαιδευόμενοι)

16 Κύρια Χαρακτηριστικά Συμβατότητα με Διεθνή Standards

17 Αρχιτεκτονική

18 Knowledge Management

19 Παρέχει τη δυνατότητα δόμησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την παραμετροποίηση στον τρόπο εμφάνισής του

20 Υποσυστήματα Παρουσίαση υλικού – Front End Διαχείριση Περιεχομένου - Publishing Wizard Εργαλείο διαχείρισης συστήματος - Administration Tool

21 Προσχεδιασμένες παρουσιάσεις ιστοσελίδων – page templates - με δυνατότητα επιλογής από τον υπεύθυνο περιεχομένου Μηχανή Αναζήτησης (Απλή και Προχωρημένη) Προσωποποιημένη προσέγγιση επισκεπτών (Personalization) Παρουσίαση Υλικού - Λειτουργίες

22 Διαχείριση και εμφάνιση διαφημίσεων Μηχανισμός ειδοποιήσεων (Alerting) Παρουσίαση Υλικού - Λειτουργίες

23 Εισαγωγή - Έλεγχος – Χαρακτηρισμός – Συσχέτιση – Δημοσίευση Multimedia υλικού Υποστήριξη λειτουργιών από πλήρως παραμετροποιημένο μηχανισμό Workflow Κεντρικός έλεγχος πληροφοριών (προς δημοσίευση και δημοσιευμένων) από τους υπεύθυνους περιεχομένου Διαχείριση Περιεχομένου - Λειτουργίες Υποστήριξη όλων των αναγκαίων ρόλων της διαδικασίας προετοιμασίας του υλικού

24 Ορισμός της επιθυμητής κατηγοριοποίησης – παραμετροποίησης της δομής του υλικού Content Structure Content Attributes Content Templates Δημιουργία των απαραίτητων ηλεκτρονικών λεξικών και ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών για συσχέτιση του νέου υλικού Εργαλείο διαχείρισης - Λειτουργίες

25 Συγκέντρωση στοιχείων επισκεψιμότητας και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Διαχείριση των ομάδων χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στις πληροφορίες και στις διαδικασίες εισαγωγής του περιεχομένου Εργαλείο διαχείρισης - Λειτουργίες

26 Αρχιτεκτονική

27 Πελάτες Αγροτική Ζωής Metrolife

28 Τρόπος ανάπτυξης και διάθεσης του Εκπαιδετικού Λογισμικού Υποστήριξη Πολλαπλών Τρόπων Μάθησης: Self-directed όπου ο εκπαιδευόμενος αποφασίζει για το πως προχωράει (Web based, CD-ROM). Ασύγχρονη Συνεργασία, ενθάρυνση δημιουργίας ομάδων εργασίας. Σύγχρονη ή Εικονική Τάξη που περιλαμβάνει “πίνακα για όλους”, ηλεκτρονικό “σήκωμα χεριού”, κλπ.

29 Τρόπος ανάπτυξης και διάθεσης του Εκπαιδετικού Λογισμικού Εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των εμπλεκομένων: Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτών Κηδεμόνων Διαχειριστών εκπαιδευτικού υλικού Διαχειριστών συστήματος Χρήση ανοικτών και βιώσιμων τεχνολογιών που βασίζονται στο WEB


Κατέβασμα ppt "Πανόπουλος Κώστας Διευθυντής Ανάπτυξης Εφαρμογών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google