Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Page 1 ActivityLens: Ένα εργαλείο αξιολόγησης ευχρηστίας Γεώργιος Φιωτάκης Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Page 1 ActivityLens: Ένα εργαλείο αξιολόγησης ευχρηστίας Γεώργιος Φιωτάκης Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 page 1 ActivityLens: Ένα εργαλείο αξιολόγησης ευχρηστίας Γεώργιος Φιωτάκης Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών Σεπτέμβριος 2007

2 page 2 Ευχρηστία και σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα Φορητότητα Συνδεσιμότητα Μειωμένο μέγεθος Περιβάλλον χρήσης Χρήση πολλαπλών αισθητήριων οργάνων

3 page 3 Συλλογή δεδομένων παρατήρησης (1) Μελέτες μέσω διενέργειας πειραμάτων με πραγματικούς χρήστες σε: Εξομοιωμένους εργαστηριακούς χώρους + πλήρης έλεγχος, εύκολη και πλήρης καταγραφή – μη πραγματικές συνθήκες, αδυναμία γενίκευσης συμπερασμάτων Πραγματικά φυσικά περιβάλλοντα + αληθινή και όχι “στημένη” εμπειρία, – δυσκολία παρατήρησης και καταγραφής

4 page 4 Συλλογή δεδομένων παρατήρησης (2) Μικρο- Εθνογραφικές μελέτες Περιλαμβάνουν την παρατήρηση πραγματικών χρηστών που εκτελούν πραγματικές εργασίες σε πραγματικά περιβάλλοντα για σύντομο χρονικό διαστημα –Απευθείας παρατήρηση –Καταγραφή της δραστηριότητας με ηλεκτρονικά μέσα ποικιλία δεδομένων παρατήρησης με ετερογενή χαρακτηριστικά

5 page 5 Δομημένα δεδομένα αρχεία καταγραφής συμβάντων (logfiles) Μη – δομημένα δεδομένα βιντεοσκόπηση της δραστηριότητας μαγνητοφώνηση των υποκειμένων φωτογραφίες της δραστηριότητας χειρόγραφες σημειώσεις παρατηρητών Δεδομένα Παρατήρησης (1) Τύποι συλλεχθέντων δεδομένων προς ανάλυση:

6 page 6 Δεδομένα Παρατήρησης (2) Ποσοτική ανάλυσηΠοιοτική ανάλυση Log files + Ερωτηματολόγια + video + audio + hand taken notes ΑποδεικνύωΚατανοώ

7 page 7 Επεξεργασία δεδομένων (1) Τεράστιος όγκος συλλεχθέντων δεδομένων + πλούσιος σε πληροφορία –Ακατέργαστος στην πρωτογενή του μορφή άρα δύσχρηστος Η διαδικασία της ανάλυσης είναι κοπιαστική και αρκετά χρονοβόρα Η ποσότητα και η ετερογένεια των δεδομένων καθιστούν το έργο των ειδικών ακόμα δυσκολότερο

8 page 8 Επεξεργασία δεδομένων (2)

9 page 9 Επεξεργασία δεδομένων (3) Πηγή δεδομένων 1 Πηγή δεδομένων 2 Πηγή δεδομένων n Πρωτογενή δεδομένα Κρίσιμα σημεία αλληλεπίδρασης Συμπεράσματα ευχρηστίας συστήματος

10 page 10 Εργαλεία ανάλυσης

11 page 11 ActivityLens Εργαλείο ανάλυσης δραστηριοτήτων

12 page 12 Ανάλυση δραστηριότητας μέσω ActivityLens

13 page 13 ActivityLens Operations Tasks Goals

14 page 14 Χαρακτηριστικά ActivityLens Ενσωματώνει σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον ετερογενή δεδομένα που περιέχουν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές παρατηρήσεις Παρέχει τη δυνατότητα γραφικής απεικόνισης της δραστηριότητας μέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις και υποστηρίζει εξαγωγή της πληροφορίας στο Excel Παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης της δραστηριότητας μέσα από δυναμικά διασυνδεδεμένα παράθυρα (γραφικές αναπαραστάσεις, logfile, βίντεο) Επιτρέπει τη δημιουργία συλλογών από ομοειδείς παρατηρήσεις και δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων Παρέχει μηχανισμό εντοπισμού επαναλαμβανόμενων ακολουθιών συμπεριφορών κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης (patterns recognition)

15 page 15 Assistant Users Παράδειγμα - Δραστηριότητα στο Μουσείο Museum Device Application Setting

16 page 16 Κατηγορική ταξινόμηση Αλληλεπίδραση ανθρώπου – εφαρμογής Ακατάλληλη πλοηγησιμότητα Μη κατάλληλη ορολογία Σχεδιασμός που παραπέμπει σε εννοιολογικές παρανοήσεις Μη διατήρηση συνέπειας με άλλες εφαρμογές

17 page 17 Βήματα ανάλυσης μέσω ActivityLens Ενσωμάτωση και συγχρονισμός πηγών δεδομένων Ορισμός των συμμετεχόντων οντοτήτων Ορισμός κατάλληλου σχήματος κατηγορικής ταξινόμησης ώστε να περιγράφει όλους τους τύπους των σημαντικών προβλημάτων και ενεργειών Σχολιασμός και συσχέτιση της παρατηρούμενης δραστηριότητας σύμφωνα με το μοντέλο κατηγορικής ταξινόμησης

18 page 18 Αποτελέσματα αξιολόγησης ευχρηστίας Η συστηματική ανάλυση των δεδομένων παρατήρησης βασιζόμενη στο σχήμα κατηγορικής ταξινόμησης αποκάλυψε πολλά προβλήματα ευχρηστίας τα οποία σχετίζονταν όχι μόνο με την υπό εξέταση εφαρμογή αλλά και με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και το περιβάλλον στο οποίο έλαβε χώρα η δραστηριότητα. Αποτελέσματα: –Η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας ήταν επιτυχής –Μη κατανοητή ορολογία της εξεταζόμενης εφαρμογής –Πολλές οθόνες προκάλεσαν εννοιολογικές παρανοήσεις –Ενοχλητική καθυστέρηση συσκευής κατά την αναγνώριση πολλών εκθεμάτων (διαβάζοντας τις RFID κάρτες) –Προβλήματα προερχόμενα από τον περιβάλλοντα χώρο (μη κρίσιμα)

19 page 19 Διαδικασία ανάλυσης με Activitylens

20 page 20 Πλεονεκτήματα Ανάλυσης με Activitylens Ενσωματώνει σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον: Ποσοτικές παρατηρήσεις που σχετίζονται με ακριβείς μετρήσεις Ποιοτικές παρατηρήσεις Άνθρωποι που: - περιγράφουν τις εμπειρίες τους - περιγράφουν το πώς αντιλαμβάνονται πράγματα - λένε τη γνώμη τους - περιγράφουν τα αισθήματά τους - Αποκαλύπτουν τη γνώση τους If we want to know how much people weigh, we use a weighing machine and record numbers. But if we want to know what their weight means to them we need to ask people questions, hear stories, and understand experiences. (See Patton, 2002),

21 page 21 Συμπεράσματα ActivityLens: είναι ένα εργαλείο κατάλληλο για ερευνητές ευχρηστίας που αναλύουν δραστηριότητες που αφορούν τη χρήση συστημάτων με σύνθετα χαρακτηριστικά Επιτρέπει στους ερευνητές να συνδυάσουν και να χειριστούν πολλαπλά ετερογενή δεδομένα σαν ένα ομογενές σετ δεδομένων. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει τον εντοπισμό πολλών αδυναμιών που θα ήταν μη παρατηρήσιμες υπό άλλες συνθήκες. Υποστηρίζει αποτελεσματικά την αξιολόγηση ευχρηστίας των σύγχρονων φορητών υπολογιστικών συστημάτων επιτρέποντας στους αναλυτές να εστιάσουν σε συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των χρηστών.

22 page 22 Ευχαριστώ! Περισσότερες πληροφορίες: http://hci.ece.upatras.gr/ fiotakis@ece.upatras.gr


Κατέβασμα ppt "Page 1 ActivityLens: Ένα εργαλείο αξιολόγησης ευχρηστίας Γεώργιος Φιωτάκης Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google