Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Βάσεις Δεδομένων IΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θ. ΜΑΝΑΒΗΣ Entity Relationship Diagram (ERD) (Διαγράμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων) T Manavis.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Βάσεις Δεδομένων IΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θ. ΜΑΝΑΒΗΣ Entity Relationship Diagram (ERD) (Διαγράμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων) T Manavis."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Βάσεις Δεδομένων IΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θ. ΜΑΝΑΒΗΣ tmanavis@ist.edu.gr Entity Relationship Diagram (ERD) (Διαγράμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων) T Manavis

2 2 Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων Το μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model – ER Model) είναι ένα εννοιολογικό (conceptual) μοντέλο...... που χρησιμοποιείται για να καταγράψει τις απαιτήσεις των χρηστών ενός νέου πληροφοριακού συστήματος...... με γραφικό τρόπο (άρα, πιο τυπικά από μια αναπαράστασή τους σε φυσική γλώσσα). Μια βάση δεδομένων μπορεί να μοντελοποιηθεί εννοιολογικά (conceptual modeling) ως: –Ένα σύνολο οντοτήτων (entities), –Συσχετίσεις (relationships) μεταξύ των οντοτήτων αυτών.

3 3 Εννοιολογικό μοντέλο, θυμηθείτε: Μικρόκοσμος Συλλογή Απαιτήσεων και Ανάλυση Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσης (π.χ., με E-R Model) Απαιτήσεις ΒΔ Εννοιολογικό Μοντέλο (Σχήμα) E-R Διάγραμμα Δεν έχει γίνει ακόμη η μετατροπή σε ένα μοντέλο που να μπορεί να υποστηριχθεί και να χρησιμοποιηθεί από το DBMS μας. Αυτό θα γίνει στο επόμενο βήμα όπου από το ERD θα φτιάξουμε το Σχεσιακό Μοντέλο ή λογικό μοντέλο (logical model)

4 4 E-R Μοντέλο: ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΟΜΕΣ –Υπάρχουν δυο εννοιολογικές βασικές έννοιες: Οντότητες Συγκεκριμένα αντικείμενα που υπάρχουν (ή πιστεύεται ότι υπάρχουν) και μπορούν να αναπαρασταθούν στην ΒΔ π.χ., ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ “Μαρία”, στο ΤΜΗΜΑ “Λογιστήριο”,το ΠΡΟΙΟΝ “Βίδες”, η ΟΜΑΔΑ “Ολυμπιακός”,... Συσχετίσεις Είναι επίσης (ειδικά) αντικείμενα που αντιστοιχούν δύο ή περισσότερες ξεχωριστές οντότητες με ένα συγκεκριμένο νόημα (τυπικά, μια Συσχέτιση είναι ένα ταξινομημένο σύνολο οντοτήτων) π.χ.,. Η “Μαρία” είναι ΟΠΑΔΟΣ του “ΠΑΟΚ”, Η “Μαρία” ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ στο “Λογιστήριο”, κλπ.

5 5 E-R Μοντέλο: ΔΟΜΕΣ (1) Μια οντότητα (entity) είναι ένα υπαρκτό αντικείμενο, που είναι διακριτό από τα άλλα αντικείμενα της ΒΔ –Π.χ., ο άνθρωπος Βασίλης, το αυτοκίνητο ΤοΑμάξιΜου, η εταιρεία Αλογάκι ΑΕ, κλπ. Ένα τύπος οντοτήτων είναι ένα σύνολο από σημασιολογικά όμοιες οντότητες –Π.χ., το σύνολο όλων των υπαλλήλων μιας εταιρείας, το σύνολο όλων των αυτοκινήτων κλπ ΠΡΟΣΟΧΗ: Άλλο οντότητα και άλλο τύπος οντοτήτων! Στον προφορικό λόγο, συνηθίζεται να τα συγχέουμε... Τύποι οντοτήτων Car Company Customer

6 6 E-R Μοντέλο: ΔΟΜΕΣ (2) Οι Οντότητες και οι Συσχετίσεις μπορούν να έχουν ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ATTRIBUTES,) που είναι ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν π.χ., μια οντότητα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έχει γνωρίσματα όνομα, ηλικία, διεύθυνση, … (ενδεικτικά, “Μαρία”, “21”, “Κηφισίας 32”,...) επίσης, ημερομηνία είναι ένα γνώρισμα της συσχέτισης ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ (ενδεικτικά, η “Μαρία” ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΕ στις “20 Ιουνίου”) το βιβλίο «» –Συνήθως τα Γνωρίσματα των Συσχετίσεων προσδιορίζουν: - Ποιος έκανε την συσχέτιση - Πότε έγινε αυτή - Πότε παύει να ισχύει, κλπ.

7 7 E-R Μοντέλο: ΔΟΜΕΣ (3) Τα ΠΕΔΙΑ ΤΙΜΩΝ (DOMAINS) είναι σύνολα τιμών για τα γνωρίσματα π.χ., DOMAIN OF NAMES = το σύνολο των ονομάτων DOMAIN of WEIGHT = το σύνολο τιμών για βάρη INTEGERS FROM 0 to 220 CHAR STRINGS from 1 to 10 in length, κλπ. ΕΙΔΗ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ –ΑΠΛΑ: μια οντότητα έχει ατομική τιμή για αυτό (π.χ., φύλο) –ΣΥΝΘΕΤΑ (COMPOSITE): το γνώρισμα αποτελείται από περισσότερες τιμές (π.χ., η διεύθυνση = { Δρόμος, Αριθμός, Πόλη, Χώρα} ) –ΠΛΕΙΟΤΙΜΑ (MULTI-VALUED): το γνώρισμα έχει πολλαπλές τιμές (π.χ., colors of a CAR, degrees of a PERSON) –ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ (DERIVED): το γνώρισμα έχει πολλαπλές τιμές (π.χ., colors of a CAR, degrees of a PERSON) Π.χ., η ηλικία υπολογιζόμενη από την Ημ. Γέννησης

8 8 Γραφική αναπαράσταση Παραλληλόγραμμα για τύπους οντοτήτων Ελλείψεις για γνωρίσματα –Διπλές ελλείψεις για πλειότιμα γνωρίσματα. –Διακεκομμένες ελλείψεις για παραγόμενα γνωρίσματα. Ακμές για να συνδέσουν τύπους οντοτήτων με γνωρίσματα Υπογράμμιση για πρωτεύοντα κλειδιά (σε προσεχείς διαφάνειες) Phones Customer Cust-Id Age Student Surname Student StudentID

9 9 Γραφική αναπαράσταση, παράδειγμα

10 10 Συσχετίσεις Ιδιότητες των ΤΥΠΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ –Περισσότεροι του ενός τύποι συσχετίσεων μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των ιδίων τύπων οντοτήτων (multiple relationships) π,χ., WORKS-FOR και MANAGES μεταξύ EMPLOYEE και DEPARTMENT. –(αποκαλείται, ένας αναδρομικός ή αυτοαναφορκός: Μια συσχέτιση μπορεί να συνδέει δύο οντότητες που ανήκουν στον ίδιο τύπο οντοτήτων τύπος συσχετίσεων - recursive relationship type) π.χ., ο SUPERVISION τύπος συσχετίσεων συνδέει EMPLOYEE (στον ρόλο αυτού που επιβλέπεται) με κάποιο άλλο EMPLOYEE (στον ρόλο του επιβλέποντα)

11 11 Συσχετίσεις –Ένας τύπος Συσχετίσεων έχει ΒΑΘΜΟ (relationship degree): 2 τύποι οντοτήτων ---> binary relationship 3 τύποι οντοτήτων ---> ternary relationship N τύποι οντοτήτων ---> N-ary relationship Π.χ. Αν υποθέσουμε ότι ένας υπάλληλος μιας τράπεζας μπορεί να έχει διαφορετικά καθήκοντα σε διαφορετικούς τομείς της τράπεζας, προκύπτει ένας τριαδικός (ternary) τύπος συσχέτισης ανάμεσα στους τύπους οντοτήτων Υπάλληλος, Καθήκον και Tομέας. –Περιορισμός Ύπαρξης (existence dependency) ορίζει αν η συμμετοχή μιας οντότητας στον τύπο συσχέτισης είναι ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ (total or partial) π.χ., όλοι οι ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ συμμετέχουν στην ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ-ΣΕ (όλοι δουλεύουν σε ένα τμήμα) --- ΟΛΙΚΗ ενώ, Στην συσχέτιση ΔΙΕΥΘΥΝΩ δεν συμμετέχουν όλοι (υπάρχουν Υπάλληλοι που δεν είναι Διευθυντές) - ΜΕΡΙΚΗ

12 12 Συσχετίσεις –Ο ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ (cardinality) ενός τύπου συσχετίσεων ορίζει το πόσες οντότητες από τον πρώτο τύπο οντοτήτων στην συσχέτιση μπορούν να συνδεθούν με πόσες οντότητες από τον δεύτερο τύπο οντοτήτων Συγκεκριμένα: 1 : 1 PERSON married-to PERSON 1 : N MOTHER having CHILDREN N : 1 STUDENT reports-to ADVISOR N : M EMPLOYEE works-on PROJECT

13 13 Συσχετίσεις e1 e2 e3 e4 r1 r2 r3 r4 r5 d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 r1 r2 r3 r4 r5 d1 d2 d3 PERSON married-to PERSON MOTHER having CHILDREN 1 : 1 1 : N

14 14 Συσχετίσεις Ν : 1 Ν : Μ e1 e2 e3 e4 r1 r2 r3 r4 r5 d1 d2 d3 STUDENT reports-to ADVISOR e1 e2 e3 e4 r1 r2 r3 r4 r5 d1 d2 d3 EMPLOYEE works-for PROJECT

15 15 Τύποι Συσχέτισης – ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως και με τους τύπους οντοτήτων, οι έννοιες «σύνολο συσχέτισης» και «τύπος συσχέτισης» αναφέρονται στη σημασιολογική και δομική ομοιότητα, αντίστοιχα. Ούτε εδώ θα κάνουμε διάκριση... Όπως και με τις οντότητες, άλλο είναι η συσχέτιση και άλλο ο τύπος συσχέτισης. Ομοίως, και εδώ, συχνά στον προφορικό λόγο τα συγχέουμε...

16 16 Συσχετίσεις, λίγο πιό αναλυτικά Μεταξύ των τύπων οντοτήτων ‘customer’ και ‘loan’ υπάρχει ο τύπος συσχέτισης ‘δανείζεται’ που είναι Ν-Μ

17 17 Συσχετίσεις, λίγο πιό αναλυτικά ‘δανείζεται’

18 18 Συσχετίσεις, λίγο πιό αναλυτικά Μη σκέφτεστε έτσι: l1l1 l2 l3 c1 c2 Loan Customer c1_l1 c2_l2 c2_l3 l1l1 l2 l3 c1 c2 Loan Customer... αλλά έτσι: ‘δανείζεται’

19 19 Συσχετίσεις, γραφική αναπαράσταση Όπως θα δούμε, οι συσχετίσεις (ή ορθότερα οι τύποι συσχετίσεων) μπορούν να έχουν κι αυτές γνωρίσματα

20 20 Κλειδιά Υπερκλειδί (super key) ενός τύπου οντοτήτων είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων των οποίων οι τιμές καθορίζουν μονοσήμαντα μια οντότητα του εν λόγω τύπου οντοτήτων. Υποψήφιο κλειδί (candidate key) είναι ένα υπερκλειδί με το ελάχιστο μέγεθος (ήτοι, αριθμό γνωρισμάτων) μεταξύ των υπερκλειδιών Πρωτεύον κλειδί (primary key) είναι ένα υποψήφιο κλειδί το οποίο ορίζει ο σχεδιαστής της ΒΔ.... θα το αποκαλούμε και απλώς κλειδί Ένα ΞΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ (foreign key) είναι ένα σύνολο ενός ή περισσοτέρων γνωρισμάτων ενός τύπου οντοτήτων (ή συσχετίσεων) που αντιστοιχεί σε ένα ΚΥΡΙΟ ΚΛΕΙΔΙ για κάποιον άλλο τύπο οντοτήτων (ή συσχετίσεων). Ενδεικτικά, για τον τύπο συσχετίσεων ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, το γνώρισμα ΑΦΜ είναι Εξωτερικό Κλειδί (είναι Κύριο Κλειδί στον ΥΠΑΛΛΗΛΟ).

21 21 Κλειδιά, ένα παράδειγμα Υπερκλειδιά: –ΑΤ, Όνομα –ΑΤ, Όνομα, Δ/ση –ΑΦΜ, ΑΤ, Όνομα, Δ/ση –ΑΦΜ –... και άλλα... Υποψήφια κλειδιά: –ΑΤ –ΑΦΜ Κλειδί –ΑΦΜ Πελάτης ΑΤ ΑΦΜ Όνομα Δ/ση Ελάχιστο μέγεθος υπερκλειδιού = 1 Διότι έτσι διαλέγω ως σχεδιαστής...

22 22 Γνωρίσματα συσχετίσεων Ένας τύπος συσχετίσεων μπορεί να έχει και αυτός γνωρίσματα π.χ., ο τύπος συσχετίσεων δανείζεται μεταξύ των customer και account μπορεί να χαρακτηρίζεται και από το γνώρισμα access-date

23 23 Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων  Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων (Weak Entity Types) (ή Εξαρτώμενοι) Ένας τύπος οντοτήτων στον οποίο δεν μπορούμε να ορίσουμε πρωτεύον κλειδί με βάση τα γνωρίσματά του και μόνο Οι οντότητες ενός ασθενούς τύπου προσδιορίζονται και εξαρτώνται από τις οντότητες κάποιου άλλου τύπου οντοτήτων, τον οποίο και αποκαλούμε προσδιορίζοντα (identifying) ή ιδιοκτήτη (owner) τύπο οντοτήτων. Ενδεικτικά, ο τύπος DEPENDENT (ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ) στο παράδειγμα που κάναμε στην τάξη (έχει μόνο σημασία σε συσχέτιση με τον συγγενή του που δουλεύει στην Εταιρεία (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ) ) Το μερικό κλειδί (partial key) μιας ασθενούς οντότητας, είναι εκείνο το σύνολο γνωρισμάτων της που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες οντότητες που αντιστοιχούν στην ίδια οντότητα-ιδιοκτήτη Το πρωτεύον κλειδί ενός ασθενούς τύπου οντοτήτων είναι η ένωση του πρωτεύοντος κλειδιού του τύπου ιδιοκτήτη της με το μερικό κλειδί της

24 24 Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων, παράδειγμα Ένας ασθενής τύπος οντοτήτων αναπαριστάται με διπλή γραμμή στο παραλληλόγραμμό του. Η συσχέτιση που τον προσδιορίζει (τον συνδέει, δηλ., με τον ιδιοκτήτη τύπο) έχει επίσης διπλή γραμμή Το μερικό κλειδί υπογραμμίζεται με διακεκομμένη γραμμή Ασθενής οντότητα: payment Μερικό κλειδί: payment-number Κλειδί του payment : ( loan-number, payment-number )

25 25 Τύποι Συσχετίσεων και Πληθικότητα: Αναπαράσταση Η σχέση ‘Τμήμα’ – ‘Έργο’ είναι ‘ένα προς πολλά’ (1-Ν), δηλ. ένα τμήμα μιάς εταιρείας μπορεί να ελέγχει πολλά έργα και ένα έργο μπορεί να ελέγχεται από ένα το πολύ τμήμα. Επίσης, δεν μπορεί να υπάρχει έργο που να μην ελέγχεται από κάποιο τμήμα, επομένως η συμμετοχή του τύπου οντοτήτων ‘Εργο’ είναι ΟΛΙΚΗ. Είναι δυνατόν να υπάρχει τμήμα που να μην ελέγχει κάποιο έργο, επομένως η συμμετοχή του τύπου οντοτήτων ‘Τμήμα’ είναι ΜΕΡΙΚΗ. Τμήμα Έργο Όνομα Τοποθεσία Αριθμός Όνομα ελέγχος 1 ος Τρόπος Αναπαράστασης, πληθυκότητες Ν 1

26 26 Τύποι Συσχετίσεων και Πληθικότητα: Αναπαράσταση Τμήμα Έργο Όνομα Τοποθεσία Αριθμός Όνομα ελέγχος 2 ος Τρόπος Αναπαράστασης, άνω και κάτω όρια συμμετοχής (0,Ν) (1,1)

27 27 Τύποι Συσχετίσεων και Πληθυκότητα: Αναπαράσταση Τμήμα Έργο Όνομα Τοποθεσία Αριθμός Όνομα ελέγχος 0..* 1..1 3 ος Τρόπος Αναπαράστασης, άνω και κάτω όρια συσχέτισης

28 28 Τύποι Συσχετίσεων και Πληθυκότητα: Αναπαράσταση Τμήμα Έργο Όνομα Τοποθεσία Αριθμός Όνομα ελέγχος 4 ος Τρόπος Αναπαράστασης, προσθήκη « ρόλων » ελέγχει ελέγχεται από (0,Ν) (1,1) «Ενα τμήμα ελέγχει από 0 έως πολλά έργα» «Ενα έργο ελέγχεται από ακριβώς ένα τμήμα» Οι ρόλοι είναι προαιρετικοί και συνήθως χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου το διάγραμμα είναι εννοιολογικά ασαφές (π.χ., αυτοσυσχετίσεις όπως «εργαζόμενος επιβλέπει εργαζόμενο)

29 29 Τύποι Συσχετίσεων και Πληθυκότητα: Αναπαράσταση Τμήμα Έργο Όνομα Τοποθεσία Αριθμός Όνομα 5 ος Τρόπος Αναπαράστασης, Crow’s foot notation (0,Ν) «Ενα τμήμα ελέγχει από 0 έως πολλά έργα» «Ενα έργο ελέγχεται από ακριβώς ένα τμήμα» ελέγχος

30 30 Τύποι Συσχετίσεων και Πληθικότητα: Αναπαράσταση Τμήμα Έργο Όνομα Τοποθεσία Αριθμός Όνομα ελέγχος 6 ος Τρόπος Αναπαράστασης, πληθυκότητες Ν 1

31 Πηγές  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο : Σημειώσεις του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων Ι  Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών : Σημειώσεις του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων Ι


Κατέβασμα ppt "1 Βάσεις Δεδομένων IΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θ. ΜΑΝΑΒΗΣ Entity Relationship Diagram (ERD) (Διαγράμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων) T Manavis."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google