Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα 14 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ γ΄ κλίσης 1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα 14 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ γ΄ κλίσης 1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα 14 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ γ΄ κλίσης 1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Οδοντικόληκτα ακατάληκτα δι π λόθεμα με θέμα σε - ντ ( ονομαστική - ων, γενική - οντος ) Οδοντικόληκτα ακατάληκτα δι π λόθεμα με θέμα σε - ντ ( ονομαστική - ων, γενική - οντος ) 2 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ὁ γέρ - ων το ῦ γέρ - οντος τ ῷ γέρ - οντι τ ὸ ν γέρ - οντα ( ὦ ) γέρ - ον ο ἱ γέρ - οντες τ ῶ ν γερ - όντων το ῖ ς γέρ - ουσι το ὺ ς γέρ - οντας ( ὦ ) γέρ - οντες ὁ γέρ - ων το ῦ γέρ - οντος τ ῷ γέρ - οντι τ ὸ ν γέρ - οντα ( ὦ ) γέρ - ον ο ἱ γέρ - οντες τ ῶ ν γερ - όντων το ῖ ς γέρ - ουσι το ὺ ς γέρ - οντας ( ὦ ) γέρ - οντες ὁ δράκων, ὁ θεράπων, ὁ λέων, ὁ τένων (= νεύρο ), ὁ Κρέων κ. ά. μερικά συνηρημένα κύρια ονόματα : ὁ Ξενοφ ῶ ν, το ῦ Ξενοφ ῶ ντος, τ ῷ Ξενοφ ῶ ντι κτλ. Έτσι και ὁ Ἀ ντιφ ῶ ν, ὁ Κλεοφ ῶ ν, ὁ Κτησιφ ῶ ν κ. ά.

3 Κλίση ουσιαστικών Ενικός αριθμός ὁ λέ – ωνὁ Κρέ – ων ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3

4 Κλίση ουσιαστικών Πληθυντικός αριθμός οἱ θεράπ – οντεςοἱ δράκ – οντες ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4

5 Αρσενικό γένος της μετοχής ενεστώτα και μέλλοντα 5 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ὁ λύ - ων το ῦ λύ - οντος τ ῷ λύ - οντι τ ὸ ν λύ - οντα ( ὦ ) λύ - ων ο ἱ λύ - οντες τ ῶ ν λυ - όντων το ῖ ς λύ - ουσι το ὺ ς λύ - οντας ( ὦ ) λύ - οντες ὁ λύ - ων το ῦ λύ - οντος τ ῷ λύ - οντι τ ὸ ν λύ - οντα ( ὦ ) λύ - ων ο ἱ λύ - οντες τ ῶ ν λυ - όντων το ῖ ς λύ - ουσι το ὺ ς λύ - οντας ( ὦ ) λύ - οντες ὁ λύσ - ων το ῦ λύσ - οντος τ ῷ λύσ - οντι τ ὸ ν λύσ - οντα ( ὦ ) λύσ - ων ο ἱ λύσ - οντες τ ῶ ν λυσ - όντων το ῖ ς λύσ - ουσι το ὺ ς λύσ - οντας ( ὦ ) λύσ - οντες ὁ λύσ - ων το ῦ λύσ - οντος τ ῷ λύσ - οντι τ ὸ ν λύσ - οντα ( ὦ ) λύσ - ων ο ἱ λύσ - οντες τ ῶ ν λυσ - όντων το ῖ ς λύσ - ουσι το ὺ ς λύσ - οντας ( ὦ ) λύσ - οντες

6 Οδοντικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα με θέμα σε - ντ ( ονομαστική - ας, γενική – αντος ) 6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ὁ ἱμ-ὰςγίγας τοῦ ἱμ-άντοςγίγ-αντος τῷ ἱμ-άντιγίγ-αντι τὸν ἱμ-άνταγίγ-αντα (ὦ) ἱμ-ὰςγίγ-αν οἱ ἱμ-άντεςγίγ-αντες τῶν ἱμ-άντωνγιγ-άντων τοῖς ἱμ-ᾶσιγίγ-ασι τοὺς ἱμ-άνταςγίγ-αντας (ὦ) ἱμ-άντεςγίγ-αντες ὁ ἱμ-ὰςγίγας τοῦ ἱμ-άντοςγίγ-αντος τῷ ἱμ-άντιγίγ-αντι τὸν ἱμ-άνταγίγ-αντα (ὦ) ἱμ-ὰςγίγ-αν οἱ ἱμ-άντεςγίγ-αντες τῶν ἱμ-άντωνγιγ-άντων τοῖς ἱμ-ᾶσιγίγ-ασι τοὺς ἱμ-άνταςγίγ-αντας (ὦ) ἱμ-άντεςγίγ-αντες Κατά το ἱμὰς κλίνεται ὁ ἀνδριάς. Κατά το γίγας κλίνονται ὁ ἀδάμας, ὁ ἐλέφας, ὁ Αἴας, ὁ Κάλχας κ.ά.

7 Κλίση ουσιαστικών Ενικός αριθμός ὁ Αἴ - αςὁ ἐλέφ – ας ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 7

8 Κλίση ουσιαστικών Πληθυντικός αριθμός οἱ ἀνδρι – άντεςοἱ ἀδάμ – αντες ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8

9 Αρσενικό γένος της μετοχής αόριστου 9 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ὁ λύσ-ας τοῦ λύσ-αντος τῷ λύσ-αντι τὸν λύσ-αντα (ὦ) λύσ-ας ὁ λύσ-ας τοῦ λύσ-αντος τῷ λύσ-αντι τὸν λύσ-αντα (ὦ) λύσ-ας οἱ λύσ-αντες τῶν λυσ-άντων τοῖς λύσ-ασι τοὺς λύσ-αντας (ὦ) λύσ-αντες οἱ λύσ-αντες τῶν λυσ-άντων τοῖς λύσ-ασι τοὺς λύσ-αντας (ὦ) λύσ-αντες


Κατέβασμα ppt "Ενότητα 14 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ γ΄ κλίσης 1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google