Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γεώργιος Ανδρέου Λέκτορας 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 12/1/2015Τμήμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γεώργιος Ανδρέου Λέκτορας 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 12/1/2015Τμήμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γεώργιος Ανδρέου Λέκτορας 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 12/1/2015Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ουσιαστικά δηλαδή η Πολυτεχνική Σχολή δημιουργεί μηχανικούς Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών212/1/2015

3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τί είναι όμως ο μηχανικός; Ο μηχανικός συνδυάζει την επιστημονική γνώση, τα μαθηματικά, και την εφευρετικότητα, για να αναπτύξει λύσεις για τεχνικά προβλήματα. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών312/1/2015

4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αποστολή του ΤΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών4 Σύμφωνα με το Π.Δ.266/1993 (ΦΕΚ 114/9-7-1993) ιδρυτικό του Τμήματος Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αποστολή την κατάρτιση μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με την μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση Ενέργειας και Πληροφορίας.... ή πιο απλά... 12/1/2015

5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ηλεκτρική Ενέργεια + Πληροφορία 5Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών12/1/2015

6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών612/1/2015

7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Το ΤΗΜΜΥ με αριθμούς 3 Tομείς49 μέλη ΔΕΠ + 27 άτομα προσωπικού~ 1500 προπτυχιακοί φοιτητές~ 115 μεταπτυχιακοί φοιτητές στο διατμηματικό πρόγραμμα~ 115 υποψήφιοι διδάκτορες 61 μαθήματα + διπλωματική εργασία Δίπλωμα 5-ετούς φοίτησης ισοδύναμο με Master 7Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών12/1/2015

8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τι θα μάθω στο ΤΗΜΜΥ; Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών8 Μαθηματικά Κυκλώματα …και μερικά ακόμη μαθηματικά Ηλεκτρονική …και λίγα ακόμη μαθηματικά Επεξεργασία Σήματος...δηλαδή μαθηματικά Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο …και (μην ξεχνιόμαστε!) τα σχετικά μαθηματικά Συστήματα Ηλεκτρ. Ενέργειας …και πάντα μα πάντα μαθηματικά! 12/1/2015

9 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών909/12/2013 Πλημμύρα δεδομένων

10 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τρεις Κατευθύνσεις στο ΤΗΜΜΥ 10 Ηλεκτρική Ενέργεια Τηλεπικοινωνίες Ηλεκτρονική και Υπολογιστές Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών12/1/2015

11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τομέας Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών11 Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλών Τάσεων Πυρηνικής Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών Υλικών 12/1/2015

12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τομέας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών12 Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών & Υπολογισμών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Ραντάρ και Μικροκυμάτων Οπτικών Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρακουστικής Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εργαστήρια 12/1/2015

13 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών13 Εργαστήρια Ηλεκτρονικής Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (Software) Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (Hardware) 12/1/2015

14 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Διάρθρωση Σπουδών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών14  Βασικός κύκλος σπουδών: Διάρκεια 5 εξάμηνα – Κοινός για όλους.  Κατευθύνσεις εξειδίκευσης: Από το 6ο εξάμηνο.  Ενεργειακή κατεύθυνση  Κατεύθυνση ηλεκτρονικής και υπολογιστών  Τηλεπικοινωνιακή κατεύθυνση  Διπλωματική Εργασία 12/1/2015

15 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Απασχόληση ΗΜΜΥ – Έρευνα ΤΕΕ 2009 % Μελέτες34Χρηματοοικονομ. διαχείριση3 Επίβλεψη κατασκευής (εργοτάξιο) 21Υπεύθυνος συντήρησης εξοπλισμού/εγκαταστάσεων 6 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 13Έλεγχος & διασφάλιση ποιότητας 3 Πληροφορική υποστήριξη16Πωλήσεις / Marketing2 Τεχνική υποστήριξη13Διαχείριση προσωπικού2 Διευθυντικές δραστηριότητες11Εκπαίδευση / Κατάρτιση1 Έρευνα & ανάπτυξη προϊόντων, προσαρμογή τεχνολογίας 9Διαχείριση υλικών (logistics) Εξυπηρέτηση πελατών 3 Διοίκηση, διαχείριση έργων9Τεχνικός ασφαλείας3 Παραγωγή (εργοστάσιο)5Άλλο8 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών1512/1/2015

16 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Προοπτικές Απασχόλησης Εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Έξυπνες συσκευές – Διαδίκτυο Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ηλεκτρικά αυτοκίνητα Έξυπνα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Παγκοσμιοποίηση, διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, ανάγκη προσαρμογών και εκσυγχρονισμού. Απελευθέρωση αγορών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών1612/1/2015

17 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εξέλιξη Εισακτέων Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών1712/1/2015

18 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Οι φοιτητές του ΤΗΜΜΥ Δημιουργούν Παίζουν Διαγωνίζονται και Διακρίνονται Οργανώνουν Ταξιδεύουν Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών1812/1/2015

19 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών19 Microsoft 2004 και 2005 Microsoft 12/1/2015

20 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών20 Microsoft 2005 12/1/2015

21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών21 12/1/2015

22 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ P.A.N.D.O.R.A. Program for the Advancement of Non Directed Operating Robotic Agents  Ιδρύθηκε το 2005  Αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές  Στοχεύει στην εκμετάλλευση της ρομποτικής για ανθρωπιστικούς σκοπούς Διακρίσεις  RoboCup-Rescue 2013 – Eindhoven, Netherlands 2 η θέση παγκόσμια στην κατηγορία της αυτόνομης λειτουργίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών2212/1/2015

23 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών23 Αυτόνομη πλοήγηση στην αρένα του RoboCup 2013 12/1/2015

24 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Trading Agent Competition (TAC) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών24 Διεθνής κοινότητα που στοχεύει στην προώθηση της έρευνας σε αυτόνομους πράκτορες λογισμικού για ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω διαγωνισμών. Διακρίσεις  TAC 2010 – Harvard, Massachusetts, USA (1 η θέση στην κατηγορία Market Design, 3 η θέση στην κατηγορία Ad Auctions)  TAC 2012 – Valencia, Spain (1 η θέση στην κατηγορία Ad Auctions) 12/1/2015

25 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Οι φοιτητές του ΤΗΜΜΥ οργανώνουν … Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών2512/1/2015

26 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Οι φοιτητές του ΤΗΜΜΥ οργανώνουν … 23/01/2012Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών26

27 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Οι φοιτητές του ΤΗΜΜΥ ταξιδεύουν… Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών27 Σιδηρόκαστρο 2009 12/1/2015

28 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Οι φοιτητές του ΤΗΜΜΥ ταξιδεύουν… Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών28 Σιδηρόκαστρο 2009 Λιγνιτωρυχεία Καρδιάς 2006 ΑΗΣ Αμυνταίου 2009 12/1/2015

29 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Οι φοιτητές του ΤΗΜΜΥ ταξιδεύουν… Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών29 Κων/πολη 2011 09/12/2013

30 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Οι φοιτητές του ΤΗΜΜΥ ταξιδεύουν Columbia University New York 2010 23/01/2012Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών30

31 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Οι φοιτητές του ΤΗΜΜΥ ταξιδεύουν MIT Boston 2010 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών3112/1/2015

32 Σας περιμένουμε! www.ee.auth.gr www.thmmy.gr Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 32 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών12/1/2015


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γεώργιος Ανδρέου Λέκτορας 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 12/1/2015Τμήμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google