Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Μ.Β.Α.» Χίος, Δεκέμβριος 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Μ.Β.Α.» Χίος, Δεκέμβριος 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Μ.Β.Α.» Χίος, Δεκέμβριος 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισηγητής: Σάμιτας Αριστείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

2 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων μπαίνει στην τέταρτη δεκαετία της λειτουργίας του στη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε ένα από τα πιο πρωτοποριακά πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας. Mε καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα και προγράμματα σπουδών. Mε έμφαση στην διεπιστημονικότητα και στην εξωστρέφεια. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2

3 Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Mε διεθνή καταξίωση και αναγνώριση. Με διδακτικό προσωπικό που διαθέτει μακροχρόνια ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία. Mε την συνεχή υποστήριξη κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3

4 Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ βασίζεται σε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και στοχεύει στην δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών επιχειρήσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4

5 Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ  Το πρόγραμμα δίνει έμφαση : Στην λεπτομερή μελέτη των οργανισμών, του τρόπου διοίκησής τους και των συνεχών αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι οποίες βασίζονται σε διεθνή πανεπιστημιακά πρότυπα Στην ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικού πνεύματος, ενθαρρύνοντας τόσο την ατομική δημιουργικότητα όσο και την ομαδική εργασία Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 5

6 Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από: Τη στενή σχέση και συνεχή επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής. Την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε θεματικούς τομείς αιχμής της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Την ευθυγράμμιση με αντίστοιχα προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6

7 ΜΒΑ και κατευθύνσεις Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι 3 εκπαιδευτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 18 πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες και προσφέρονται οι εξής κατευθύνσεις: Μάνατζμεντ Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Ελεγκτική & Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 7

8 ΜΒΑ και απονομή διπλώματος Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, από τα οποία έξι (6) υποχρεωτικά κορμού, έξι (6) υποχρεωτικά κατεύθυνσης και β) εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 8

9 ΜΒΑ και πρόγραμμα σπουδών Α΄ εξάμηνο Τα μαθήματα κορμού του 1 ου εξαμήνου σπουδών στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών λειτουργικών και διοικητικών ικανοτήτων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 9 Μαθήματα κορμού υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις Διοίκηση και Στρατηγική Επιχειρήσεων Διοίκηση Μάρκετινγκ Χρηματοδοτική Διοίκηση Λογιστική Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

10 ΜΒΑ και πρόγραμμα σπουδών Β΄εξάμηνο Τα μαθήματα κατεύθυνσης του 2 ου εξαμήνου σπουδών προσφέρουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης. Παρέχουν στους φοιτητές την αναγκαία γνώση και αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στο τομέα της ειδίκευσης τους. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 10

11 ΜΒΑ και πρόγραμμα σπουδών Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 11 Μαθήματα κατεύθυνσης υποχρεωτικά Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής Διοίκηση Υπηρεσιών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Οικονομική των Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα

12 ΜΒΑ και πρόγραμμα σπουδών Κατεύθυνση: Διοίκηση (Μάνατζμεντ) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 12 Μαθήματα κατεύθυνσης υποχρεωτικά Διεθνής Διοίκηση Μάρκετινγκ Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργανωσιακή Συμπεριφορά Διοίκηση Καινοτομίας Οικονομική των Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Δίκαιο των επιχειρήσεων

13 ΜΒΑ και πρόγραμμα σπουδών Κατεύθυνση: Ελεγκτική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 13 Μαθήματα κατεύθυνσης υποχρεωτικά Διοικητική Λογιστική Εσωτερικός Έλεγχος Εξωτερικός Έλεγχος Χρηματοοικονομική Ανάλυση Οικονομική των Επιχειρήσεων Δίκαιο των Επιχειρήσεων

14 ΜΒΑ και πρόγραμμα σπουδών Γ΄εξάμηνο Στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Η διπλωματική εργασία έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να εστιάσουν περισσότερο στον τομέα της ειδικότητάς τους. Η εργασία εκπονείται, στο βαθμό που το επιχειρηματικό περιβάλλον το επιτρέπει, σε συνδυασμό με πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και οργανισμοί. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 14

15 ΜΒΑ και αριθμός συμμετεχόντων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 15 2011- 2012 2010- 2011 2009-20102008-2009 Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 6510210498 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 1015 14 15 (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 5587 90 83 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων 40 Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 3040 39

16 ΜΒΑ και αριθμός συμμετεχόντων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 16

17 ΜΒΑ και αριθμός συμμετεχόντων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 17

18 ΜΒΑ και αριθμός συμμετεχόντων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 18

19 ΜΒΑ και αριθμός συμμετεχόντων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 19

20 ΜΒΑ και αριθμός αγορά εργασίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 20

21 ΜΒΑ και αριθμός αγορά εργασίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 21 Μέσος χρόνος αναζήτησης εργασίας Χρονικό διάστημα 0 - 1 μήνας35 1 μήνας - 1 χρόνος35 1 χρόνος- 2 χρόνια4 2 χρόνια και άνω6

22 ΜΒΑ και βαθμός ικανοποίησης σπουδών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 22

23 ΜΒΑ και βαθμός εύρεσης εργασίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 23

24 ΜΒΑ και βαθμός ικανοποίησης Εργασιακής κατάστασης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 24

25 ΜΒΑ και Προοπτικές Εστίαση στην έρευνα με σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία. (Βάσεις δεδομένων, συνδρομές σε περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια). Προοπτική προσαρμογής του προγράμματος σε νέες ευέλικτες μορφές διδασκαλίας. Ειδίκευση των στόχων πληθυσμών και εξωστρέφεια του προγράμματος. Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 25

26 ΜΒΑ και κόστος Για την παρακολούθησή του προγράμματος προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος σε σχέση με άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επίσης παρέχεται ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών, καθώς και η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 26

27 ΜΒΑ επικοινωνία και διοικητικά θέματα Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου http://www.ba.aegean.gr/mba http://www.ba.aegean.gr/ Τηλεφωνική επικοινωνία: 2271 0 35120 και 2271 0 35122 (ώρες 8.00-15.00). Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 27


Κατέβασμα ppt "«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Μ.Β.Α.» Χίος, Δεκέμβριος 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google