Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης1/88 Ανάπτυξη Προσαρμοστικών Εκπαιδευτικών Υπερμέσων Development.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης1/88 Ανάπτυξη Προσαρμοστικών Εκπαιδευτικών Υπερμέσων Development."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης1/88 Ανάπτυξη Προσαρμοστικών Εκπαιδευτικών Υπερμέσων Development of Adaptive Educational Hypermedia Θανάσης Νταραντούμης daradoumis@aegean.gr

2 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης2/88 σύνοψη επανάληψη των προηγουμένων oξανά… νέα θέματα oανάπτυξη (σχεδιασμός και υλοποίηση) προσαρμοστικών εκπαιδευτικών υπερμέσων odesign and authoring of AEH

3 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης3/88 επανάληψη των προηγουμένων

4 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης4/88 ΠEΣΥ ορισμός  για κάθε διαφορετικό εκπαιδευόμενο, διατηρούν ένα μοντέλο που αναπαριστά το προφίλ του, και χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο για να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά αυτού του εκπαιδευόμενου σημασία  εξατομικευμένη μάθηση -> υψηλή ποιότητα αντίστροφο  one-size-fits-all

5 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης5/88 automatic modifications adaptivity manual modifications tailorabilityadaptability learning environment 1 learning environment N automatic mapping initiation of educational session learning environment IJ learning environment I user I during educational session learning environment user 1 user N... εναλλακτικές λύσεις

6 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης6/88 γενική αρχιτεκτονική μοντέλο διεπαφής χρήστη μοντέλο χρήστη μοντέλο γνωστικού αντικειμένου μοντέλο μάθησης

7 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης7/88 υποκείμενα προσαρμογής – ταξονομία υποκείμενα προσαρμογής – ταξονομία (what can be adapted?) inserting/removing fragments altering fragments stretchtext sorting fragments dimming fragments canned text adaptation natural language adaptation adaptive text presentation adaptation of modality (new) adaptive multimedia presentation adaptive presentation adaptive navigation support direct guidance (καθοδήγηση στην επόμενη καλύτερη σελίδα) adaptive link sorting (ταξινόμηση ως προς τη μεγαλύτερη σχετικότητα) adaptive link hiding (απόκρυψη/παρουσίαση ως απλό κείμενο) adaptive link annotation (σχολιασμός καταλληλότητας με χρώμα, εικόνα, κλπ) adaptive link generation (new) (σύσταση νέων, παρόμοιων συνδέσεων) map adaptation hiding disabling (απενεργοποίηση) removal (διαγραφή, μη ενδιαφέρον) adaptation technologies προσαρμοστική παρουσίαση (περιεχόμενο) προσαρμοστική πλοήγηση (συνδέσεις) Δύο βασικές υπηρεσίες επιλογή διαφόρων μέσων παρουσίασης (μουσική, βίντεο,...)

8 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης8/88 Σύνοψη προσαρμοστικών τεχνολογιών η προσαρμοστική παρουσίαση  μπορεί να βελτιώσει την χρηστικότητα της παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού η υποστήριξη προσαρμοστικής πλοήγησης και η προσαρμοστική σειριακή εξέλιξη (adaptive sequencing)  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνολικό έλεγχο του μαθήματος και για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να επιλέγουν τα πιο σχετικά τεστς και εργασίες, καθώς και τις πιο κατάλληλες σελίδες για μελέτη η υποστήριξη επίλυσης προβλημάτων: ευφυής ανάλυση λύσεων, υποστήριξη διαδραστικής επίλυσης προβλημάτων, επίλυση προβλημάτων βασισμένη σε παραδείγματα  μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη δουλειά με εργασίες, παρέχοντας διαδραστικότητα και ευφυή ανατροφοδότηση οι τεχνολογίες ταιριάσματος μοντέλων (student model matching)  μπορούν να ενισχύσουν την διαχείριση των μαθημάτων από απόσταση καθώς και την επικοινωνία/συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών

9 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης9/88 ανάπτυξη προσαρμοστικών υπερμέσων Brusilovsky P., Developing Adaptive Educational Hypermedia Systems: From Design Models to Authoring Tools, in Murray T., Blessing S. & Ainsworth S. (eds.), Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments, Kluwer Academic Publishers, 2003.

10 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης10/88 περίληψη τα προσαρμοστικά υπερμέσα είναι η νέα περιοχή της έρευνας όπου συναντιόνται τα υπερμέσα, τα προσαρμοστικά συστήματα, και τα ευφυή διδακτικά συστήματα τα εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων είναι αυτή τη στιγμή το πιο δημοφιλές είδος προσαρμοστικών υπερμέσων στόχος αυτού του άρθρου είναι να αποκαλύψει τα μυστικά της δημιουργίας προσαρμοστικών εκπαιδευτικών συστημάτων το άρθρο παρέχει μια σαφή δομημένη εικόνα της διαδικασίας δημιουργίας προσαρμοστικών υπερμέσων αρχίζοντας απο το πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού επίσης αναφέρεται σε μερικά σύγχρονα συστήματα δημιουργίας προσαρμοστικών υπερμέσων (authoring tools) τα οποία είναι προσανατολισμένα σε εκπαιδευτικούς

11 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης11/88 εισαγωγή (1/3) τα προσαρμοστικά υπερμέσα είναι μια εναλλακτική προσέγγιση στην παραδοσιακή προσέγγιση "one-size-fits-all" στην ανάπτυξη των συστημάτων υπερμέσων τα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων χτίζουν ένα μοντέλο των στόχων, των προτιμίσεων και της γνώσης καθενός χρήστη, και χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο σε όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε χρήστη oένας εκπαιδευόμενος σε ένα προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα υπερμέσων λαμβάνει μια παρουσίαση η οποία είναι προσαρμοσμένη συγκεκριμένα στη γνώση που έχει σχετικά με το θέμα, και ένα προτεινόμενο σύνολο σχετικών συνδέσμων ώστε να συνεχίσει oμια προσαρμοστική ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια θα προσαρμόσει το περιεχόμενο ενός άρθου ώστε να ανταποκρίνεται στη γνώση και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε χρήστη oένα εικονικό μουσείο θα προσαρμόσει την παρουσίαση κάθε εκθέματος στην ιδιαίτερη πορεία που θέλει να ακολουθήσει ο εκάστοτε επισκέπτης στο μουσείο

12 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης12/88 εισαγωγή (2/3) τα προσαρμοστικά υπερμέσα μπορούν να είναι χρήσιμα σε εφαρμογές όπου οι χρήστες έχουν διαφορετικούς στόχους και γνώση, καθώς και εκεί όπου ο υπερχώρος είναι μεγάλος χρήστες με διαφορετικούς στόχους και γνώση μπορεί να ενδιαφέρονται για διαφορετικά τμήματα πληροφορίας που παρουσιάζονται σε μια σελίδα υπερμέσων και μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικούς συνδέσμους για πλοήγηση τα προσαρμοστικά υπερμέσα προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τη γνώση που αναπαρίσταται στο μοντέλο του χρήστη για να προσαρμόσουν τις πληροφορίες και τους συνδέσμους που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο χρήστη

13 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης13/88 εισαγωγή (3/3) η προσαρμογή μπορεί επίσης να βοηθήσει το χρήστη στην πλοήγηση που είναι αρκετά σημαντική, ιδιαίτερα σε μεγάλους υπερχώρους γνωρίζοντας τους στόχους και τη γνώση του χρήστη, τα προσαρμοστικά συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν την πλοήγηση των χρηστών, περιορίζοντας τον χώρο περιήγησης, προτείνοντας τους πιο σχετικούς υπερσυνδέσμους, ή παρέχοντας προσαρμοστικά σχόλια σε ορατούς υπερσυνδέσμους σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, χρήστες με εναλλακτικούς μαθησιακούς στόχους και γνώση στα διάφορα θέματα χρειάζονται, βασικά, διαφορετική αντιμετώπιση ιδιαίτερα σε μεγάλα διαδικτυακά συστήματα εκπαίδευσης, είναι πολύ πιθανό και κρίσιμο ο χρήστης «να χαθεί στον υπερχώρο"

14 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης14/88 γενική ιδέα (1/2) το μυστικό της προσαρμοστικότητας σε όλα τα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων είναι η “γνώση πίσω από τις σελίδες” όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων μοντελοποιούν με σαφή και ρητό τρόπο τη γνώση του γνωστικού πεδίου που θα διδαχθεί με τη μορφή στοιχειωδών μονάδων γνώσης (knowledge elements) ή εννοιών που σχηματίζουν ένα χώρο γνώσης (knowledge space) για να μπορέσει ένα προσαρμοστικό σύστημα να “γνωρίζει” τι παρουσιάζεται σε μια συγκεκριμένη σελίδα ή σε ένα τμήμα μιας σελίδας, ο δημιουργός ενός προσαρμοστικού συστήματος υπερμέσων, πρέπει να καθορίσει τις στοιχειώδεις μονάδες γνώσης που βρίσκονται “πίσω” από τη σελίδα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί συνδέσμους μεταξύ του χώρου γνώσης και του υπερχώρου του εκπαιδευτικού υλικού

15 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης15/88 γενική ιδέα (2/2) Ως αποτέλεσμα, ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προσαρμοστικού συστήματος υπερμέσων είναι περισσότερο πολύπλοκα από το σχεδιασμό ενός κανονικού εκπαιδευτικού υπερμέσου εκτός από τη δόμηση του υπερχώρου και τη δημιουργία των σελίδων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ο δημιουργός ενός προσαρμοστικού συστήματος υπερμέσων χρειάζεται επίσης να δομήσει το χώρο της γνώσης και να ορίσει τις συνδέσεις μεταξύ του χώρου της γνώσης και του υπερχώρου του εκπαιδευτικού υλικού

16 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης16/88 δόμηση του χώρου πληροφοριών

17 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης17/88 το τίμημα της προσαρμοστικότητας δημιουργία σελίδων περιεχομένου σχεδιασμός και δόμηση του υπερχώρου του εκπαιδευτικού υλικού ορισμός των συνδέσμων μεταξύ των σελίδων δημιουργία σελίδων περιεχομένου ορισμός των συνδέσμων μεταξύ των σελίδων σχεδιασμός και δόμηση του υπερχώρου του εκπαιδευτικού υλικού κανονικά εκπαιδευτικά υπερμέσαπροσαρμοστικά εκπαιδευτικά υπερμέσα σχεδιασμός και δόμηση του χώρου γνώσης σχεδιασμός ενός γενικευμένου μοντέλου χρήστη σχεδιασμός ενός συνόλου μαθησιακών στόχων σχεδιασμός των συνδέσεων μεταξύ του χώρου γνώσης και του υπερχώρου του εκπαιδευτικού υλικού δημιουργία περιγραφής κάθε στοιχειώδους μονάδας γνώσης ορισμός συνδέσμων μεταξύ των στοιχειωδών μονάδων γνώσης ορισμός συνδέσμων μεταξύ των στοιχειωδών μονάδων γνώσης και των σελίδων με το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιασμός δημιουργία

18 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης18/88 Βήματα για τον σχεδιασμό ενός ΠΕΣΥ δόμηση της γνώσης (knowledge space) oμοντέλο γνωστικού πεδίου (domain model) oμοντέλο εκπαιδευόμενου (student model) oμοντελοποίηση ενός εκπαιδευτικού στόχου σύνδεση της γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό oυπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (concept-based hyperspace) oαντιστοίχιση σελίδων (page indexing) oτμηματική αντιστοίχιση (fragment indexing) oμικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

19 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης19/88 μοντέλο γνωστικού πεδίου (domain model) (1/6) Το βασικό σημείο της προσέγγισης είναι ένα δομημένο μοντέλο γνωστικού πεδίου το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο μικρών στοιχειωδών μονάδων γνώσης (domain knowledge elements – DKE) oκάθε DKE αναπαριστά ένα στοιχειώδες τμήμα γνώσης για το δεδομένο πεδίο oΤα DKE μπορούν να ονομαστούν διαφορετικά σε διαφορετικά συστήματα (έννοιες, αντικείμενα γνώσης, θέματα, στοιχειώδεις γνώσεις, μαθησιακοί σκοποί, μαθησιακά αποτελέσματα, κλπ.), αλλά σε κάθε περίπτωση δηλώνουν στοιχειώδη τμήματα γνώσης του πεδίου oΕδώ επιλέγουμε να καλούμε τα DKE ως έννοιες δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

20 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης20/88 μοντέλο γνωστικού πεδίου (2/6) Ανάλογα με το γνωστικό πεδίο, την περιοχή εφαρμογής, και την επιλογή του σχεδιαστή, οι έννοιες μπορούν να αναπαριστούν μεγαλύτερα ή μικρότερα τμήματα της γνώσης του πεδίου Ένα σύνολο εννοιών του πεδίου σχηματίζει ένα μοντέλο γνωστικού πεδίου Συγκεκριμένα, ένα σύνολο ανεξάρτητων εννοιών είναι η απλούστερη μορφή μοντέλου γνωστικού πεδίου που λέγεται μοντέλο συνόλου ή μοντέλο διανύσματος γιατί το σύνολο των εννοιών δεν έχει εσωτερική δομή δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

21 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης21/88 μοντέλο γνωστικού πεδίου (3/6) σε μια πιο προχωρημένη μορφή μοντέλου γνωστικού πεδίου, οι έννοιες σχετίζονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα είδος σημασιολογικού δικτύου, αυτό το δίκτυο αναπαριστά τη δομή του γνωστικού πεδίου που χρησιμοποιείται σε ένα σύστημα υπερμέσων, και λέγεται μοντέλο δικτύου δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

22 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης22/88 μοντέλο γνωστικού πεδίου (4/6) στα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων, τα μοντέλα γνωστικού πεδίου διαφέρουν σημαντικά σε πολυπλοκότητα oμπορεί να προκαλεί έκπληξη ότι μερικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων που αναπτύχθηκαν για τη διδασκαλία πρακτικών πανεπιστημιακών μαθημάτων χρησιμοποίησαν το απλούστερο διανυσματικό μοντέλο γνωστικού πεδίου oτην ίδια στιγμή πολλά σύγχρονα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων χρησιμοποιούν δικτυωμένα μοντέλα με διάφορα είδη συνδέσμων που αναπαριστούν διαφορετικά είδη σχέσεων μεταξύ των εννοιών δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

23 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης23/88 μοντέλο γνωστικού πεδίου (5/6) το πιο δημοφιλές είδος συνδέσμων σε εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων είναι οι προαπαιτούμενοι σύνδεσμοι μεταξύ των εννοιών που αναπαριστούν το γεγονός ότι μία από τις σχετικές έννοιες πρέπει να γίνει γνωστή πριν από μια άλλη oαυτοί οι σύνδεσμοι είναι σχετικά εύκολο να κατανοηθούν από τους δημιουργούς προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσων και να υποστηρίξουν διάφορες τεχνικές προσαρμογής και μοντελοποίησης χρήστη oσε πολλά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων, οι προαπαιτούμενοι σύνδεσμοι είναι το μοναδικό είδος συνδέσμων μεταξύ των εννοιών. Άλλα είδη συνδέσμων που είναι δημοφιλή σε πολλά συστήματα είναι κλασικοί σημασιολογικοί σύνδεσμοι "is-a" και "part-of" δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

24 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης24/88 μοντέλο γνωστικού πεδίου (6/6) μια ακόμα διαφορά στην πολυπλοκότητα σχετίζεται με την εσωτερική δομή εννοιών oγια τη πλειονότητα των εκπαιδευτικών προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσων, οι έννοιες του γνωστικού πεδίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ονόματα που δηλώνουν τμήματα γνώσης του πεδίου oτην ίδια στιγμή, μερικά ΠΣΥ χρησιμοποιούν μια πιο προχωρημένη αναπαράσταση της γνώσης με τη μορφή πλαισίου, π.χ. που αναπαριστά μια εσωτερική δομή κάθε έννοιας ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών (attributes) δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

25 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης25/88 μοντέλο εκπαιδευόμενου (1/5) μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του μοντέλου εκπαιδευόμενου είναι να παρέχει ένα πλαίσιο αναπαράστασης για τη γνώση που έχει ο χρήστης για το γνωστικό πεδίο η πλειονότητα των εκπαιδευτικών προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσων χρησιμοποιεί το μοντέλο επικάλυψης (overlay model) της γνώσης του χρήστη (επίσης γνωστό ως overlay μοντέλο εκπαιδευόμενου) oη βασική αρχή αυτού του μοντέλου είναι ότι για κάθε έννοια του μοντέλου γνωστικού πεδίου, το μοντέλο γνώσης του κάθε χρήστη αποθηκεύει μερικά δεδομένα που είναι μια εκτίμηση του επιπέδου της γνώσης του χρήστη σε αυτή την έννοια δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

26 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης26/88 μοντέλο εκπαιδευόμενου (2/5) στην απλούστερη (και παλαιότερη μορφή) είναι μια δυαδική τιμή (γνωστό/άγνωστο) η οποία δίνει τη δυνατότητα στο μοντέλο να αναπαραστήσει τη γνώση του χρήστη ως επικάλυψη της γνώσης του γνωστικού πεδίου δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

27 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης27/88 μοντέλο εκπαιδευόμενου (3/5) Πέρα από αυτή την κλασική μορφή του μοντέλου επικάλυψης, η πλειονότητα των συστημάτων χρησιμοποιεί ένα “ζυγισμένο” μοντέλο επικάλυψης το οποίο μπορεί να διακρίνει διάφορα επίπεδα της γνώσης του χρήστη για μια έννοια χρησιμοποιώντας oμια ποιοτική τιμή, π.χ καλός-μέτριος-κακός oμια ακέραιη ποσοτική τιμή, π.χ από 0 - 10, ή oμια πιθανότητα να γνωρίζει ο χρήστης την έννοια δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

28 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης28/88 μοντέλο εκπαιδευόμενου (4/5) ένα ζυγισμένο μοντέλο επικάλυψης της γνώσης ενός χρήστη μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα σύνολο ζευγαριών “έννοια – τιμή”, ένα ζευγάρι για κάθε έννοια του γνωστικού πεδίου το μοντέλο επικάλυψης είναι ισχυρό και ευέλικτο γιατί μπορεί να μετρήσει με τρόπο ανεξάρτητο τη γνώση του χρήστη σε διάφορες έννοιες να σημειωθεί ότι μερικά ευέλικτα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων που έχουν ενσωματώσει εργαλεία συστημάτων ευφυούς διδασκαλίας (ITS) χρησιμοποιούν περισσότερο περίτεχνα είδη μοντέλων επικάλυψης για να αποθηκεύουν ξεχωριστά πολλαπλές ενδείξεις σχετικά με το επίπεδο γνώσης του χρήστη δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

29 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης29/88 μοντέλο εκπαιδευόμενου (5/5) μαζί με το μοντέλο επικάλυψης εννοιών, ένας αριθμός προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσων διατηρεί επίσης ένα μοντέλο σε επίπεδο σελίδας, γνωστό ως ιστορικό μοντέλο (historic model) oαυτό το μοντέλο διατηρεί μερικές πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα του χρήστη στις διάφορες σελίδες, όπως το πλήθος των επισκέψεων ή το χρόνο παραμονής σε κάθε σελίδα καθώς σε μερικά πρώιμα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων το ιστορικό μοντέλο ήταν το μόνο είδος μοντέλου εκπαιδευόμενου που χρησιμοποιούνταν, τα σύγχρονα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων τείνουν να το αγνοούν ή να το χρησιμοποιούν ως δευτερεύουσα πηγή προσαρμογής oακόμα το ALE, ένα από τα πιο πρόσφατα συστήματα δημιουργίας προσαρμοστικών υπερμέσων δεν έχει μοντέλο επικάλυψης εννοιών και οι προσαρμογές του βασίζονται εξ’ολοκλήρου σε ένα ιστορικό μοντέλο δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

30 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης30/88 μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων (1/6) η ικανότητα ενός προσαρμοστικού συστήματος υπερμέσων να χτίζει ένα μοντέλο εκπαιδευτικών στόχων είναι πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό, αφού επεκτείνει την προσαρμοστικότητα και ευελιξία του αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στον εκπαιδευτή (ή τον εκπαιδευόμενο) να ορίσει διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους σε διαφορετικούς εκπαιδευόμενους που εργάζονται με το ίδιο σύστημα χρησιμοποιώντας αυτούς τους εξατομικευμένους στόχους, ένα προσαρμοστικό σύστημα μπορεί να βοηθήσει διαφορετικούς εκπαιδευόμενους να επιτύχουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους μέσα στο ίδιο μάθημα. δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

31 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης31/88 μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων (2/6) αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα εκπαιδευτικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων δεν έχουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν εξατομικευμένους εκπαιδευτικούς στόχους για τους εκπαιδευόμενους oσε αυτά τα συστήματα όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν τον ίδιο αυτονόητο εκπαιδευτικό στόχο – να μάθουν όλες τις έννοιες που περιέχει το μοντέλο γνωστικού πεδίου σε ελάχιστα συστήματα που υποστηρίζουν πολλαπλούς εκπαιδευτικούς στόχους, το μοντέλο γνωστικού πεδίου προσφέρει ένα φυσικό πλαίσιο για μοντελοποίηση στόχων δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

32 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης32/88 μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων (3/6) σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση, ένας στοιχειώδης εκπαιδευτικός στόχος είναι απλά ένα υποσύνολο των εννοιών του γνωστικού πεδίου που πρέπει να μάθει ο μαθητής αυτός ο στόχος μπορεί να ανατεθεί σε ένα εκπαιδευόμενο ξεχωριστά από τον δημιουργό του μαθήματος, τον εκπαιδευτή ή να επιλεχθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο ένας τέτοιος μηχανισμός στόχων επιτρέπει σε διαφορετικούς μαθητές να επιδιώξουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους μέσα στο ίδιο σύστημα δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

33 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης33/88 μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων (4/6) Για παράδειγμα, ένας μαθητής μπορεί να επιλέξει ένα εκπαιδευτικό στόχο που μπορεί να είναι μια εργασία, μια άσκηση, ή κάποια άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα ως μακροπρόθεσμο στόχο τότε οι προαπαιτούμενες έννοιες αυτής της δραστηριότητας σχηματίζουν έναν ατομικό εκπαιδευτικό στόχο δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

34 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης34/88 μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων (5/6) ένας πιο προχωρημένος στοιχειώδης εκπαιδευτικός στόχος μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα σύνολο ζευγαριών oμια έννοια και το επιδιωκόμενο επίπεδο γνώσης της στοιχειώδεις εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν να οργανωθούν σε πολυπλοκότερους στόχους ακολουθώντας σειριακή δομή (οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν ένας προς έναν) ή δενδρική δομή (οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν από τα φύλλα προς τη ρίζα) δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου Στόχος Α Στόχος Β Στόχος ΕΣτόχος Ζ Στόχος Γ Στόχος Η Στόχος Δ

35 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης35/88 μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων (6/6) για παράδειγμα, το INSPIRE επιτρέπει σε έναν εκπαιδευόμενο να επιλέξει ένα δομημένο εκπαιδευτικό στόχο για εκμάθηση. Αυτός ο δομημένος στόχος μπορεί να συντεθεί από μια σειρά στοιχειωδών υποστόχων, που ονομάζονται επίπεδα, όπου καθένα από αυτά αποτελείται από ένα σύνολο εννοιών προς εκμάθηση δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

36 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης36/88 δόμηση του χώρου πληροφοριών ----> σύνδεση γνώσης με τον υπερχώρο του εκπαιδευτικού υλικού

37 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης37/88 σύνδεση γνώσης με τον υπερχώρο του εκπαιδευτικού υλικού (1/7) η προσέγγιση που θα χρησιμοποιήσουμε για να συνδέσουμε «έννοιες» με «σελίδες» επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο θα δομήσουμε κατόπιν τον υπερχώρο. η διαδικασία σύνδεσης της γνώσης (του γνωστικού πεδίου) με το εκπαιδευτικό υλικό είναι επίσης γνωστή ως αντιστοίχιση, δηλ. καθορίζουμε ένα σύνολο εννοιών που αντιστοιχεί σε (περιγράφεται από) μια σελίδα του εκπαιδευτικού υλικού (πράγμα που είναι παρόμοιο με το να αντιστοιχίσουμε μια σελίδα περιεχομένου με ένα σύνολο λέξεων κλειδιά) υπάρχουν τέσσερις σημαντικές απόψεις που διαχωρίζουν διαφορετικές προσεγγίσεις αντιστοίχισης: ο πληθάριθμος (cardinality), η λεπτότητα καταμερισμού (granularity), η πλοήγηση (navigation), και η εκφραστική δύναμη (expressive power) δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

38 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης38/88 σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό (2/7) από τη άποψη του πληθαρίθμου, έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: oαντιστοίχιση μεμονομένης έννοιας όταν κάθε τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού σχετίζεται με μία και μόνο μία έννοια του μοντέλου γνωστικού πεδίου, είναι απλούστερη και πιο κατανοητή για τους (άπειρους) δημιουργούς oαντιστοίχιση πολλαπλών εννοιών όταν κάθε τμήμα μπορεί να συσχετισθεί με πολλές έννοιες, είναι πιο ισχυρή, αλλά κάνει το σύστημα πιο πολύπλοκο και χρειάζεται ομάδες δημιουργίας με περισσότερα προσόντα π.χ., μπορούμε να επιλέξουμε αντιστοίχιση μεμονομένης έννοιας όταν σκοπεύουμε να αναπτύξουμε μικρότερα συστήματα και απλούστερα γνωστικά πεδία δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

39 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης39/88 σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό (3/7) η εκφραστική δύναμη της αντιστοίχισης σχετίζεται με την ποσότητα πληροφορίας που μπορεί να περιέχει ένας σύνδεσμος που συνδέει μια έννοια με μια σελίδα oη απλούστερη περίπτωση είναι να έχουμε ως πληροφορία απλά και μόνο το όνομα του συνδέσμου (γνωστή ως επίπεδη αντιστοίχιση και χρησιμοποιείται στα περισσότερα υπάρχοντα συστήματα) oσυστήματα με μεγάλο υπερχώρο και προχωρημένες τεχνικές προσαρμογής συσχετίζουν περισσότερες πληροφορίες με κάθε σύνδεσμο χρησιμοποιώντας ρόλους ή/και βαρύτητες δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

40 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης40/88 σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό (4/7) η ανάθεση ενός ρόλου σε ένα σύνδεσμο βοηθάει στο να διαχωρίσουμε πολλά είδη συνδέσεων μεταξύ εννοιών και σελίδων π. χ., ρόλοι που διαχωρίζουν περιπτώσεις όπου μια σελίδα παρέχει oμια εισαγωγή, μια βασική επεξήγηση ή μια περίληψη μιας έννοιας ο προαπαιτούμενος ρόλος χρησιμοποιείται όταν μια έννοια δεν παρουσιάζεται στη σελίδα, αλλά ωστόσο χρειάζεται για την καλύτερη κατανόηση της σελίδας η βαρύτητα ενός συνδέσμου χρησιμοποιείται για να αυξήσει την εκφραστική δύναμη της αντιστοίχισης μεταξύ μιας έννοιας και μιας σελίδας, π.χ., μπορεί να εκφράζει το ποσοστό γνώσης για μια έννοια που παρουσιάζεται στην αντίστοιχη σελίδα. δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

41 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης41/88 σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό (5/7) η λεπτότητα καταμερισμού (granularity) σχετίζεται με την ακρίβεια της αντιστοίχισης οι δύο πιο συχνές περιπτώσεις είναι oη αντιστοίχιση ολόκληρης της υπερμεσικής σελίδας με τις έννοιες oη αντιστοίχιση τμημάτων σελίδας με έννοιες δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

42 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης42/88 σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό (6/7) η πλοήγηση είναι σημαντική για το διαχωρισμό oμιας περίπτωσης όπου ένας σύνδεσμος μεταξύ μιας έννοιας και μια σελίδας υπάρχει μόνο σε εννοιολογικό επίπεδο και χρησιμοποιείται μόνο από εσωτερικούς μηχανισμούς προσαρμογής του συστήματος oαπό την περίπτωση όπου κάθε σύνδεσμος καθορίζει επίσης ένα μονοπάτι πλοήγησης (αυτή η περίπτωση είναι και η πιο φυσιολογική αφού δίνει ευκαιρίες για πολύ πλούσια πλοήγηση – πλοήγηση βασισμένη στις έννοιες):  από μια σελίδα με εκπαιδευτικό υλικό, οι μαθητές μπορούν να πλοηγηθούν σε όλες τις έννοιες που συνδέονται με τη σελίδα  και από κάθε έννοια σε όλες τις σελίδες που σχετίζονται με αυτή την έννοια. δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

43 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης43/88 σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό (7/7) χρησιμοποιώντας τις παραπάνω 4 απόψεις, τα υπάρχοντα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων προτείνουν διάφορους τρόπους αντιστοίχισης που μπορούν να περιγραφούν με τρεις βασικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στη συνέχεια τα συστήματα που χρησιμοποιούν την ίδια προσέγγιση αντιστοίχισης έχουν παρόμοια δομή υπερχώρου και τεχνικές προσαρμογής oκατά συνέπεια η προσέγγιση αντιστοίχισης που επιλέγεται από τους δημιουργούς ΠΣ καθορίζει, σε ένα μεγάλο βαθμό, τη λειτουργικότητα ενός προσαρμοστικού συστήματος υπερμέσων * δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

44 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης44/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (1/12) είναι η απλούστερη προσέγγιση για την οργάνωση των συνδέσεων μεταξύ χώρου γνώσης και υπερχώρου, ειδικά για κάθε προσαρμοστικό σύστημα υπερμέσων που χρησιμοποιεί αντιστοίχιση μεμονομένης έννοιας δύο ειδικές προσεγγίσεις oυπερχώρος βασισμένος στις απλές ή προσαυξημένες έννοιες δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

45 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης45/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (2/12) η προσέγγιση του υπερχώρου βασισμένου στις απλές έννοιες χρησιμοποιείται σε συστήματα που έχουν ακριβώς μια σελίδα εκπαιδευτικού υλικού για κάθε έννοια με αυτή τη προσέγγιση, ο υπερχώρος χτίζεται σαν ένα ακριβές αντίγραφο του μοντέλου γνωστικού πεδίου κάθε έννοια του μοντέλου γνωστικού πεδίου αναπαρίσταται από ένα ακριβώς κόμβο του υπερχώρου, ενώ οι σύνδεσμοι (σχέσεις) μεταξύ των εννοιών συνιστούν τα κύρια μονοπάτια μεταξύ κόμβων του υπερχώρου δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

46 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης46/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (3/12) δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

47 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης47/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (4/12) ένα αρκετά ελκυστικό χαρακτηριστκό αυτής της προσέγγισης είναι ότι ο εκπαιδευτικός υπερχώρος μπορεί να δομηθεί τέλεια, απλά και μόνο με την αντιστοίχιση και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον προσέγγιση δόμησης του υπερχώρου (που βλέπουμε παρακάτω) η προσέγγιση βασισμένη στις απλές έννοιες ήταν αρκετά δημοφιλής στο ξεκίνημα των εκπαιδευτικών προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσων που είχαν τις ρίζες τους στα ευφυή διδακτικά συστήματα (ITS) για αυτά τα συστήματα ο υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες ήταν απλά ο ευκολότερος και πιο φυσικός τρόπος να δημιουργήσουμε έναν καλά δομημένο υπερχώρο. δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

48 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης48/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (5/12) τώρα όμως, σπάνια χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων στην καθαρή της μορφή, γιατί κάθε σελίδα του υπερχώρου χρειάζεται να αφιερώνεται σε ακριβώς μία έννοια είναι κατάλληλη για ανάπτυξη μαθησιακού υλικού εγκυκλοπαιδικής δομής όπως εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, και γλωσσάρια, αλλά πολύ περιοριστική για πρακτική εκπαίδευση βασισμένη στον ιστό όπου μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλές σελίδες εκπαιδευτικού υλικού για να διδάξουν την ίδια έννοια του μοντέλου γνωστικού πεδίου η πιο τυπική χρήση αυτής της προσέγγισης στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων είναι να αναπαραστήσει ένα μέρος του υπερχώρου, όπως ένα γλωσσάριο εννοιών ή ένα γλωσσάριο συναρτήσεων μιας γλώσσας προγραμματισμού. δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

49 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης49/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (6/12) τα εκπαιδευτικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων με πλούσιο περιεχόμενο και αντιστοίχιση μεμονομένης έννοιας μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια προσέγγιση σχεδιασμού υπερχώρου βασισμένου στις προσαυξημένες έννοιες oμε αυτή τη σχεδιαστική προσέγγιση πολλαπλές σελίδες που περιγράφουν την ίδια έννοια συνδέονται με αυτή την έννοια τόσο στο χώρο των πληροφοριών όσο και στον ιστοχώρο oκατ’αρχάς, κάθε έννοια έχει μια αντίστοιχη κεντρική σελίδα στον υπερχώρο oη κεντρική σελίδα της έννοιας είναι συνδεδεμένη μέσω συνδέσμων με όλες τις εκπαιδευτικές σελίδες του υπερχώρου που σχετίζονται με αυτή την έννοια δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

50 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης50/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (7/12) οι σύνδεσμοι μπορούν να έχουν συγκεκριμένη βαρύτητα, ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο για τη χρήση αυτής της προσέγγισης ο εκπαιδευόμενος μπορεί να πλοηγηθεί μεταξύ των κεντρικών σελίδων εννοιών χρησιμοποιώντας τους εννοιολογικούς συνδέσμους και από κεντρικές σελίδες σε σελίδες με εκπαιδευτικό υλικό σχετικές με την έννοια αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σχετικά μεγάλων προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσων που έχουν καθαρή δομή και επιτρέπουν έναν πλήθος τεχνικών προσαρμογής δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

51 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης51/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (8/12) η προσέγγιση σχεδιασμού υπερχώρου βασισμένου στις έννοιες θέτει ισχυρές απαιτήσεις στο μοντέλο γνωστικού πεδίου oπάντα απαιτεί ένα μοντέλο με καθορισμένους συνδέσμους μεταξύ εννοιών (ή καλύτερα, με πολλά είδη συνδέσμων) οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν τους υπερσυνδέσμους oένας ακόμα περιορισμός είναι ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί δύσκολα να χρησιμοποιηθεί εκ των υστέρων για να μετατρέψει ένα υπάρχον παραδοσιακό σύστημα υπερμέσων σε ένα προσαρμοστικό σύστημα υπερμέσων oπρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα πρώτα βήματα για το σχεδιασμό ενός συστήματος υπερμέσων δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

52 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης52/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (9/12) ωστόσο, αυτή η προσέγγιση είναι πολύ ισχυρή και παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες προσαρμογής με τη προσέγγιση βασισμένη στις έννοιες, το σύστημα γνωρίζει ακριβώς τον τύπο και το περιεχόμενο κάθε σελίδας και τον τύπο κάθε συνδέσμου αυτή η γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορες τεχνικές υποστήριξης προσαρμοστικής πλοήγησης δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

53 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης53/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (10/12) ανάμεσα στις τεχνικές υποστήριξης προσαρμοστικής πλοήγησης, ο σχολιασμός είναι η πιο δημοφιλής τεχνολογία εδώ oγια παράδειγμα, ISIS-Tutor, ELM-ART, InterBook, και INSPIRE χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη σχολιασμού συνδέσμων για να δείξουν την παρούσα μαθησιακή κατάσταση μιας έννοιας (άγνωστη, γνωστή, καλά γνωστή) oISIS-Tutor, ELM-ART, και ένα πλήθος άλλων συστημάτων χρησιμοποιούν τον σχολιασμό για να δείξουν ότι μια σελίδα εννοιών δεν είναι έτοιμη για εκμάθηση (π.χ. οι προαπαιτούμενές της έννοιες δεν έχουν διδαχθεί ακόμα) δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

54 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης54/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (11/12) επίσης, συστήματα που υποστηρίζουν ατομικούς εκπαιδευτικούς στόχους μπορούν να χρησιμοποιούν τον σχολιασμό για να υποδείξουν συνδέσμους σε σελίδες εννοιών που επιτυγχάνουν τον συγκεκριμένο στόχο τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία απόκρυψης για να κρύψει συνδέσμους προς σελίδες εννοιών που δεν έχουν ακόμα διδάξει προαπαιτούμενα, και σελίδες εννοιών που δεν ανήκουν στον παρόν εκπαιδευτικό στόχο δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

55 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης55/88 υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες (12/12) ο υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες είναι μία από τις πιθανές προσεγγίσεις σχεδιασμού για προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων με αντιστοίχιση μεμονομένης έννοιας ως τέτοια, υπάρχουν λίγα γνωστά συστήματα, κυρίως μεταξύ των πρώτων προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσων η προσέγγιση του υπερχώρου βασισμένου στις έννοιες γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής και προτείνεται σε κάθε δημιουργό προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσων που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την αντιστοίχιση μεμονομένης έννοιας δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

56 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης56/88 αντιστοίχιση σελίδων (1/7) είναι η πιο δημοφιλής προσέγγιση σχεδίασης για την αντιστοίχιση πολλαπλών εννοιών με αυτή τη προσέγγιση, αντιστοιχούμε ολόκληρη την υπερμεσική σελίδα (κόμβος) με διάφορες έννοιες του μοντέλου γνωστικού πεδίου, δηλ. δημιουργούνται σύνδεσμοι μεταξύ μιας σελίδας και κάθε έννοιας που σχετίζεται με το περιεχόμενο της σελίδας δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

57 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης57/88 αντιστοίχιση σελίδων (2/7) η απλούστερη προσέγγιση αντιστοίχισης είναι η επίπεδη αντιστοίχιση βασισμένη στο περιεχόμενο oδηλ. μια έννοια περιλαμβάνεται σε ένα δείκτη σελίδας αν κάποιο τμήμα αυτής της σελίδας παρουσιάζει ένα κομμάτι γνώσης που έχει σχέση με την έννοια ένας άλλος τρόπος αντιστοίχισης σελίδων (πιο γενικός και πιο σπάνιος) είναι να προσθέσουμε το ρόλο κάθε έννοιας στο δείκτη της σελίδας (αντιστοίχιση βασισμένη στους ρόλους) δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

58 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης58/88 αντιστοίχιση σελίδων (3/7) ο πιο δημοφιλής ρόλος είναι ο "προαπαιτούμενος" oμια έννοια περιλαμβάνεται σε ένα δείκτη σελίδας αν ένας εκπαιδευόμενος χρειάζεται να γνωρίζει αυτή την έννοια ώστε να καταλάβει το περιεχόμενο της σελίδας άλλοι ρόλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν το είδος της συμβολής που έχει η σελίδα στην εκμάθηση μιας έννοιας (εισαγωγή, κύρια παρουσίαση, παράδειγμα, κλπ) βαρύτητες επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την προσέγγιση (αντιστοίχιση σελίδας πολλαπλών εννοιών) για να δείξουν πόσο συμβάλει η σελίδα στην εκμάθηση της έννοιας δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

59 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης59/88 αντιστοίχιση σελίδων (4/7) η αντιστοίχιση σελίδων είναι σχετικά μια απλή προσέγγιση oμπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε διανυσματικά μοντέλα γνωστικού πεδίου, δηλ. όταν δεν υπάρχουν σύνδεσμοι μεταξύ των εννοιών την ίδια στιγμή, η αντιστοίχιση σελίδων είναι ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός, γιατί παρέχει στο σύστημα γνώση σχετικά με το περιεχόμενο των σελίδων του oανοίγει το δρόμο για πολλές τεχνικές προσαρμογής δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

60 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης60/88 αντιστοίχιση σελίδων (5/7) με την αντιστοίχιση βασισμένη στις σελίδες (στο περιεχόμενο), το σύστημα γνωρίζει ποιες έννοιες παρουσιάζονται σε μια σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορες τεχνικές, όπως η απ’ ευθείας καθοδήγηση, σχολιασμός και απόκρυψη συνδέσμων oχρησιμοποιήθηκε στα ISIS-Tutor, ELM-ART και InterBook για να προτείνει την "επόμενη καλύτερη" σελίδα oο σχολιασμός χρησιμοποιήθηκε για να δείξει την κατάσταση της σελίδας από μαθησιακής άποψης δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

61 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης61/88 αντιστοίχιση σελίδων (6/7) για παράδειγμα τα ELM-ART και ISIS tutor χρησιμοποίησαν την παρομοίωση του φαναριού κυκλοφορίας για σχολιασμό ώστε να διαχωρίσουν και να επισημάνουν τις ακόλουθες σημαντικές περιπτώσεις oη σελίδα δεν είναι έτοιμη για εκμάθηση (περιλαμβάνει προαπαιτούμενες έννοιες που δεν έχουν ακόμα διδαχθεί, κόκκινο φανάρι) oη σελίδα προτείνεται (δηλ. είναι έτοιμη για εκμάθηση, αφού περιλαμβάνει έννοιες που είναι μέρος του παρόντος μαθησιακού στόχου, πράσινο φανάρι) δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

62 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης62/88 αντιστοίχιση σελίδων (7/7) επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προαπαιτούμενους συνδέσμους για να υποστηρίξουμε απλές προσαρμοσμένες παρουσιάσεις oγια παράδειγμα, όταν η LISP-Critic παρουσιάζει μια σελίδα που έχει άγνωστες προαπαιτούμενες έννοιες, εισάγει επεξηγήσεις όλων των άγνωστων εννοιών πριν παρουσιάσει το κυρίως περιεχόμενο της σελίδας oακριβώς με την ίδια λογική, τα ELM-ART και InterBook εισάγουν προειδοποιητικό μήνυμα/εικόνα πριν ξεκινήσει η μελέτη της σελίδας δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

63 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης63/88 τμηματική αντιστοίχιση (1/7) η τμηματική αντιστοίχιση δεν είναι ακόμα πολύ δημοφιλής αντιστοίχιση, αλλά είναι η πιο ακριβής η ιδέα της προσέγγισης είναι oνα χωρίσουμε το περιεχόμενο της υπερμεσικής σελίδας σε ένα σύνολο από τμήματα, και oνα αντιστοιχίσουμε μερικά (ή ακόμα και όλα) από αυτά τα τμήματα με έννοιες του μοντέλου γνωστικού πεδίου που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτού του τμήματος δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

64 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης64/88 τμηματική αντιστοίχιση (2/7) δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

65 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης65/88 τμηματική αντιστοίχιση (3/7) όπως και με τη προσέγγιση αντιστοίχισης σελίδας, η τμηματική αντιστοίχιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και με διανυσματικά μοντέλα γνωστικού πεδίου oη διαφορά εδώ είναι ότι η αντιστοίχιση (εννοιών – σελίδας) γίνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια γενικά, χρησιμοποιείται η αντιστοίχιση πολλαπλών εννοιών, ωστόσο έχοντας μικρότερα τμήματα είναι συχνά δυνατό να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς μία έννοια για να την αντιστοιχίσουμε σε ένα τμήμα και στις δύο περιπτώσεις, η προσέγγιση τμηματικής αντιστοίχισης δίνει στο σύστημα μια πιο λεπτομερή γνώση σχετικά με το περιεχόμενο της σελίδας: το σύστημα γνωρίζει τι παρουσιάζεται σε κάθε τμήμα που έχουμε αντιστοιχίσει δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

66 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης66/88 τμηματική αντιστοίχιση (4/7) αυτή η γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για προχωρημένη προσαρμοστική παρουσίαση με βάση το επίπεδο γνώσης του χρήστη σχετικά με τις έννοιες που παρουσιάζονται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, το σύστημα μπορεί oνα αποκρύψει το τμήμα από το χρήστη oνα το επισκιάσει oή να χρησιμοποιήσει ένα εναλλακτικό τρόπο να παρουσιάσει το τμήμα η προχωρημένη προσαρμοστική παρουσίαση φυσικά έχει το τίμημά της – απαιτεί μια ακριβέστερη και πιο χρονοβόρα διαδικασία αντιστοίχισης δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

67 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης67/88 τμηματική αντιστοίχιση (5/7) ένα καλό παράδειγμα είναι το MetaDoc oτο σύστημα αυτό όχι μόνο αντιστοιχεί μερικά τμήματα κειμένου με σχετικές έννοιες, αλλά επίσης διαχωρίζει τρία είδη τμημάτων: γενικό κείμενο, επιπλέον επεξηγήσεις, και λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου το σύστημα αποφασίζει αν θα παρουσιάσει το τμήμα κειμένου στο χρήστη ή θα το αποκρύψει με βάση το επίπεδο γνώσης του χρήστη για τις έννοιες που αντιστοιχούν στο τμήμα. δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

68 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης68/88 τμηματική αντιστοίχιση (6/7) ένας χρήστης με καλή γνώση μιας συγκεκριμένης έννοιας θα παίρνει πάντα κρυμμένες τις επιπλέον επεξηγήσεις για αυτή την έννοια (γιατί μπορεί να είναι βαρετές για το συγκεκριμένο χρήστη), ενώ αντίθετα θα μπορεί να επικεντρωθεί σε λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου. από την άλλη μεριά, ο χρήστης με ελλειπή γνώση για μία έννοια θα παίρνει πάντα επιπλέον επεξηγήσεις για αυτή την έννοια, ενώ όλες οι λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου (οι οποίες είναι πολύπλοκες για αυτό το χρήστη) θα αποκρύπτονται ο χρήστης με μέσου επιπέδου γνώση θα βλέπει και τα δύο είδη των τμημάτων κειμένου δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

69 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης69/88 τμηματική αντιστοίχιση (7/7) αυτή τη στιγμή μόνο τρία συστήματα ανάπτυξης προσαρμοστικών υπερμέσων υποστηρίζουν έναν δημιουργό να συνθέτει μια σελίδα από τμήματα με αντιστοίχιση oτο AHA και το WHURLE υποστηρίζουν προσαρμοστική απόκρυψη τμημάτων oτο ALE επίσης υποστηρίζει δόμηση προσαρμοστικών σελίδων που βασίζεται στα μαθησιακά στύλ των εκπαιδευόμενων δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

70 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης70/88 μικτές προσεγγίσεις (1/2) οι τρεις παραπάνω προσεγγίσεις είναι οι βασικές για την οργάνωση του υπερχώρου στα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων oαυτές οι προσεγγίσεις, ωστόσο, δεν αλληλοσυγκρούονται μεταξύ τους oαντιθέτως, είναι πραγματικά συμπληρωματικές μεταξύ τους γιατί βασίζονται στα ίδια μοντέλα γνωστικού πεδίου και χρήστη χρησιμοποιώντας περισσότερες από μία προσεγγίσεις ανοίγεται ο δρόμος για χρήση περισσότερων τεχνικών προσαρμογής γιατί κάθε προσέγγιση υποστηρίζει το δικό της σύνολο τεχνικών δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

71 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης71/88 μικτές προσεγγίσεις (2/2) για παράδειγμα, το ISIS-Tutor oχρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη στη γνώση για να χτίσει ένα τμήμα του υπερχώρου που αναπαριστά τις έννοιες μια γλώσσας προγραμματισμού oένα άλλο τμήμα του υπερχώρου (όπου οι σελίδες είναι προβλήματα και παραδείγματα) είναι οργανωμένο αντιστοιχώντας σελίδες με έννοιες oη οργάνωση αυτή επιτρέπει στο ISIS-Tutor να χρησιμοποιεί τεχνικές προσαρμογής και από τις δύο προσεγγίσεις το InterBook επίσης χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό μιας προσέγγισης βασισμένη στη γνώση με μία προσέγγιση αντιστοίχισης σελίδων δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

72 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης72/88 δόμηση του υπερχώρου (1/11) ένα σημαντικό βήμα για το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προσαρμοστικού συστήματος υπερμέσων είναι η δόμηση του υπερχώρου oο υπερχώρος σχηματίζεται από σελίδες περιεχομένου που συνδέονται με συνδέσμους πλοήγησης oη τοπολογία σύνδεσης μεταξύ σελίδων αναφέρεται συνήθως ως δομή υπερχώρου στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων, η δόμηση του υπερχώρου αποτελεί ξεχωριστό βήμα στο σχεδιασμό που είναι ανεξάρτητο από το βήμα δόμησης της γνώσης ως εκ τούτου, έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις δόμησης του υπερχώρου δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

73 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης73/88 δόμηση του υπερχώρου (2/11) δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου 2 προσεγγίσεις δόμησης του υπερχώρου

74 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης74/88 δόμηση του υπερχώρου (3/11) η πρώτη προσέγγιση είναι η αδόμητη προσέγγιση, δηλ. στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σχεδιαστικό βήμα ήταν η κυρίαρχη προσέγγιση στα πρώτα εκπαιδευτικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων και είναι μάλλον ακόμα η πιο δημοφιλής, υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό oαρχικά, η προσέγγιση του υπερχώρου βασισμένη στις έννοιες που χρησιμοποιείται σε πολλά εκπαιδευτικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων παράγει έναν αρκετά πλούσιο και καλά δομημένο υπερχώρο που δεν χρειάζεται απαραίτητα κάποια άλλη οργάνωση oαπό την άλλη, ακόμα και στα συστήματα που δεν χρησιμοποιούν προσέγγιση βασισμένη στις έννοιες, ο υπερχώρος δομείται με κάποιο τρόπο, αφού κάθε σελίδα του συνδέεται με άλλες σελίδες μέσω κλασικών συνδέσμων αναφοράς υπερκειμένου. δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

75 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης75/88 δόμηση του υπερχώρου (4/11) υπάρχουν εκπαιδευτικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων που δεν χρησιμοποιούν ούτε τη προσέγγιση βασισμένη στις έννοιες ούτε κάποια συγκεκριμένη δομή υπερχώρου. ακόμη υπάρχουν μερικά πλαίσια σχεδίασης που δεν επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις δόμησης στον υπερχώρο, κι έτσι μπορούν να εργαστούν με ένα τυχαία δομημένο υπερκείμενο. εν τούτοις, αν δεν χρησιμοποιήθηκε καμιά ειδική στρατηγική κατά το σχεδιασμό του υπερχώρου, αυτός μπορεί να καταλήξει να έχει μια χαοτική δομή που προκαλεί προβλήματα πλοήγησης και προσανατολισμού στους χρήστες του υπερχώρου. δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

76 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης76/88 δόμηση του υπερχώρου (5/11) οπότε δεν προκαλεί έκπληξη ότι η μεγάλη πλειονότητα των προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσων είτε χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη στις έννοιες ή απαιτεί από τον δημιουργό να ακολουθήσει μια σαφή προσέγγιση για τη δόμηση του υπερχώρου μερικά πρόσφατα συστήματα, προσανατολισμένα στην εκπαίδευση βασισμένη στον Ιστό, χρησιμοποιούν και τους δύο τρόπους για να αποκτήσουν ένα πλούσιο καλά δομημένο υπερχώρο δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

77 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης77/88 δόμηση του υπερχώρου (6/11) η πιο δημοφιλής προσέγγιση αυτή τη στιγμή στη δόμηση του υπερχώρου είναι η ιεραρχική προσέγγιση oαυτή η προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο Χ και αργότερα σε πολλά εκπαιδευτικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων oυπό το πρίσμα αυτό, ο υπερχώρος μοιάζει με την ιεραρχική δομή ενός βιβλίου – με κεφάλαια, ενότητες και υποενότητες δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

78 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης78/88 δόμηση του υπερχώρου (7/11) η ιεραρχία καθορίζει φυσικά μονοπάτια πλοήγησης από κάθε κόμβο προς τα κάτω στους απογονικούς κόμβους και προς τα πάνω στον προγονικό κόμβο ο σχεδιαστής είναι αυτός που καθορίζει τη φορά της πλοήγησης, είτε "πρώτα κατά βάθος" (depth first) είτε "πρώτα κατά πλάτος" (breadth first) ένα από τα γνωστά πλεονεκτήματα της ιεραρχικής δόμησης του υπερχώρου είναι η παροχή καλύτερης υποστήριξης της πλοήγησης και προσανατολισμού στην ιεραρχία oαυτό το πλεονέκτημα της ιεραρχικής οργάνωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κατηγορίες χρηστών που έχουν προβλήματα πλοήγησης και προσανατολισμού δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

79 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης79/88 δόμηση του υπερχώρου (8/11) μια τρίτη αποτελεσματική προσέγγιση στη δόμηση του υπερχώρου είναι η προσέγγιση "ASK" στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας "διαλεκτικός" υπερχώρος με ρητορικούς συνδέσμους oμε αυτή τη προσέγγιση ο σχεδιαστής προσπαθεί να προβλέψει έναν αριθμό πιθανών ερωτήσεων που μπορεί να διατυπώσει ο χρήστης αφού επισκεφθεί μια σελίδα, και παρέχει συνδέσμους (κάθε σύνδεσμος σχετίζεται με μια ερώτηση) από αυτή τη σελίδα σε άλλες του υπερχώρου που μπορούν να δώσουν απάντηση στις ερωτήσεις αυτή η προσέγγιση εφαρμόστηκε σε δυο συστήματα X και Y, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία ρητορικών σχέσεων. αποτελεί μια πολύ υποσχόμενη προσέγγιση που μπορεί να γίνει πιο δημοφιλής στο εγγύς μέλλον δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

80 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης80/88 δόμηση του υπερχώρου (9/11) μια τέταρτη ενδιαφέρουσα προσέγγιση στη δόμηση του υπερχώρου είναι η αντικειμενοστρεφής που χρησιμοποιείται από το σύστημα X oη ιδέα εδώ είναι να χτιστεί κάθε σελίδα του υπερχώρου ως εξωτερική αναπαράσταση κάποιου αντικειμένου oμε αυτή τη προσέγγιση ο υπερχώρος μετατρέπεται σε ένα δίκτυο αντικειμένων, οπότε επιτρέπει τη χρήση της καθιερωμένης αντικειμενοστρεφούς σχεδιαστικής προσέγγισης και των αντίστοιχων εργαλείων (όπως UML) για το σχεδιασμό του υπερχώρου oτο X χρησιμοποιεί μια καλή ποικιλία αντικειμένων διαφορετικού επιπέδου, όπως κεφάλαια, μαθήματα, παραδείγματα, κλπ. δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

81 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης81/88 δόμηση του υπερχώρου (10/11) είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ ότι τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων συχνά χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό διαφορετικών προσεγγίσεων για να παρέχουν ένα καλύτερα δομημένο υπερχώρο σε μερικές περιπτώσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για να δομήσουν διαφορετικούς υποχώρους του υπερχώρου oγια παράδειγμα, στο Χ το σύνολο των σελίδων του γλωσσαρίου δομείται ως υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες oενώ το υπόλοιπο τμήμα του υπερχώρου σχηματίζεται από διάφορα βιβλία που οργανώνονται ιεραρχικά δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

82 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης82/88 δόμηση του υπερχώρου (11/11) σε άλλες περιπτώσεις δύο προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να "διπλο- συνδέσουν" το ίδιο σύνολο σελίδων oγια παράδειγμα, το X εφαρμόζει ένα συνδυασμό προσεγγίσεων ιεραρχικής και ASK στο ίδιο σύνολο σελίδων βιβλίου σε κάθε περίπτωση, κάθε μια από τις προσεγγίσεις δόμησης επιτρέπει τον σχεδιαστή του υπερχώρου να καθορίσει ένα συναφές σύνολο συνδέσμων μεταξύ των σελίδων oφυσικά, η παράλληλη χρήση δύο προσεγγίσεων παρέχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας περισσότερο συνεκτικός υπερχώρος δόμηση της γνώσης μοντέλο γνωστικού πεδίου μοντέλο εκπαιδευόμενου μοντελοποίηση εκπαιδευτικών στόχων σύνδεση γνώσης με το εκπαιδευτικό υλικό υπερχώρος βασισμένος στις έννοιες αντιστοίχιση σελίδων τμηματική αντιστοίχιση μικτές προσεγγίσεις δόμηση του υπερχώρου

83 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης83/88 συμπεράσματα

84 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης84/88 το τίμημα της προσαρμοστικότητας δημιουργία σελίδων περιεχομένου σχεδιασμός και δόμηση του υπερχώρου του εκπαιδευτικού υλικού ορισμός των συνδέσμων μεταξύ των σελίδων δημιουργία σελίδων περιεχομένου ορισμός των συνδέσμων μεταξύ των σελίδων σχεδιασμός και δόμηση του υπερχώρου του εκπαιδευτικού υλικού κανονικά εκπαιδευτικά υπερμέσαπροσαρμοστικά εκπαιδευτικά υπερμέσα σχεδιασμός και δόμηση του χώρου γνώσης σχεδιασμός ενός γενικευμένου μοντέλου χρήστη σχεδιασμός ενός συνόλου μαθησιακών στόχων σχεδιασμός των συνδέσεων μεταξύ του χώρου γνώσης και του υπερχώρου του εκπαιδευτικού υλικού δημιουργία κάποιας περιγραφής κάθε στοιχείου γνώσης ορισμός των συνδέσμων μεταξύ των στοιχείων γνώσης ορισμός των συνδέσμων μεταξύ των στοιχείων γνώσης και των σελίδων με το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιασμός δημιουργία υψηλό τίμημα, δε νομίζετε???

85 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης85/88 ειδική βιβλιογραφία Brusilovsky P., Developing Adaptive Educational Hypermedia Systems: From Design Models to Authoring Tools, In Murray T., Blessing S. & Ainsworth S. (eds.), Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments, Kluwer Academic Publishers, 2003.

86 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης86/88 καλό απόγευμα για οτιδήποτε χρειαστεί κτήριο “Θεοφράστειο”, Θεοφράστου & Αλκαίου, 1ος Όροφος daradoumis@aegean.gr


Κατέβασμα ppt "Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην ΕκπαίδευσηΔιαλέξεις 4 και 5: Ανάπτυξη AEH Θ. Νταραντούμης1/88 Ανάπτυξη Προσαρμοστικών Εκπαιδευτικών Υπερμέσων Development."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google