Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EACI, European Commission Market Replication Eco-Innovation unit Δρ. Θεόδωρος Στάικος, Project Officer Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EACI, European Commission Market Replication Eco-Innovation unit Δρ. Θεόδωρος Στάικος, Project Officer Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EACI, European Commission Market Replication Eco-Innovation unit Δρ. Θεόδωρος Στάικος, Project Officer Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας CIP Eco-Innovation (Οικολογική Καινοτομία) CIP Eco-Innovation Greek Info Day – Athens – 20 May 2011

2 2 EACI CIP: Competitiveness and Innovation Programme EIP: Entrepreneurship and Innovation Programme

3 3  Νέες Υπηρεσίες: πράσινες επιχειρήσεις  Νέες Διαδικασίες: καθαρή παραγωγή  Νέα Υλικά  Νέα Προϊόντα Πώς ορίζουμε την Οικολογική Καινοτομία; « Όλες οι μορφές καινοτομίας που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις ή/και που βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων» Good for business, good for the environment

4 4  Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και της εφαρμογής τους στην αγορά  Άρση των εμποδίων για τη διείσδυση καινοτόμων τεχνολογιών στην αγορά  Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία CIP Eco-Innovation

5 5  23 εκ. ΜΜΕ στην ΕΕ  Η σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας  99% όλων των επιχειρήσεων  1/3 μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς  Αλλά: Προκαλούν το 60-70% της βιομηχανικής ρύπανσης στην ΕΕ Έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

6 6 Βασικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλία CIP Eco-Innovation  Προϋπολογισμός: ~ 200 εκατ € (2008- 2013)  Ποσοστό χρηματοδότησης: 50% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών  Μέγιστο χρονικό όριο σύμβασης: 3 έτη  Κανένας περιορισμός στον αριθμό των συνεργατών και χωρών

7 7  Προϋπολογισμός χρηματοδότησης: 38 εκατ. €  Έναρξη Πρωτοβουλίας: 28 Απριλίου 2011  Προθεσμία λήξης για την υποβολή προτάσεων: 8 Σεπτεμβρίου 2011, 17h00 ( BRUSSELS LOCAL TIME )  Δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω του EPSS  Αξιολόγηση προτάσεων: Δεκέμβριος 2011  Πρώτα έργα αναμένεται να αρχίσουν το Μάιο/Ιούνιο 2012  Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε επιλέξιμες χώρες Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2011

8 8  Ανακύκλωση Υλικών  Οικοδομικά προϊόντα και υλικά  Τρόφιμα και Ποτά  Νερό → ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ!  Πράσινες επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές Κύριες Θεματικές Περιοχές (προτεραιότητες)

9 9 Ανακύκλωση Υλικών  Βελτίωση της ποιότητας των υλικών ανακύκλωσης, καλύτερες διαδικασίες διαλογής και ανάκτησης αποβλήτων  Καινοτόμα προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά  Επιχειρηματικές καινοτομίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών ανακύκλωσης

10 10 Οικοδομικά προϊόντα και υλικά  Δομικά προϊόντα και σχετικές διαδικασίες (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, μετασκευή ή κατεδάφιση κτιρίων) που μειώνουν την κατανάλωση των πόρων, την ρύπανση και την παραγωγή αποβλήτων.  Φιλικότερα προς το περιβάλλον υλικά κατασκευής και καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής. ΝΕΟ! → Προτάσεις σχετικά με την προσθήκη και χρησιμοποίηση ιπτάμενης τέφρας στο σκυρόδεμα και διάφορους τύπους κονιαμάτων δεν καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση.

11 11 Τρόφιμα και Ποτά  Καθαρότερες διαδικασίες παραγωγής που στοχεύουν στην υψηλότερη αποδοτικότητα των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων  Βελτιστοποίηση της χρήσης νερού και βελτίωση της ποιότητας του  Καινοτόμα προϊόντα με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης τροφίμων και ποτών

12 12 Νερό  Καινοτόμες διαδικασίες, προϊόντα και τεχνολογίες που μειώνουν την κατανάλωση νερού κατά τουλάχιστον 30%  Παραγωγικές διαδικασίες χωρίς την χρήση νερού (water-free processes)  Καινοτόμες διαδικασίες επεξεργασίας νερού και αποβλήτων που προσφέρουν καλύτερη απόδοση και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Έξυπνα συστήματα διανομής με στόχο την εξοικονόμηση νερού, χημικών ουσιών, ενέργειας και υλικών; καινοτόμα συστήματα μέτρησης και ρύθμισης χημικής δοσολογίας, ροής και άντλησης; συστήματα ανίχνευσης διαρροών και επισκευής; καινοτόμα υλικά σωληνώσεων κλπ

13 13 Πράσινες επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές  Φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες  Υποκατάσταση (substitution) υλικών που οδηγεί σε μείωση των περιβαλλοντικές επιπτώσεων  Καθαρές διαδικασίες παραγωγής  Καινοτόμες υπηρεσίες ανακατασκευής και επισκευής προϊόντων (re-manufactruing and repairing)

14 14 Αυξημένος ανταγωνισμός (Σύνολο) 200820092010 Αριθμός Προτάσεων 134202287 Ετήσια Αύξηση + 50%+ 42% Αριθμός Προτεινόμενων Έργων 4347~50

15 15 Αυξημένος ανταγωνισμός (Ελλάδα) 200820092010 Αριθμός Προτάσεων 41120 Αριθμός Συμμετεχόντων 192543 Αριθμός Προτεινόμενων Έργων * 244 Αριθμός Συμμετεχόντων σε Προτεινόμενα Έργα * 2135 * including reserve list

16 16 Δικαιούχοι: περισσότερο από το 65% ΜΜΕ! ΜΜΕ Μεγάλες Επιχειρήσεις Πανεπιστήμια / Δημόσιος τομέας/ Άλλα (Source: call 2010) 81% ιδιωτικός τομέας

17 17  Προγράμματα με ισχυρό δημόσιο χαρακτήρα: στο LIFE+ http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  Ερευνητικά προγράμματα με υψηλό τεχνολογικό ρίσκο: στο FP7 DG RTD http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  Προγράμματα με στόχο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Ενεργειακή Απόδοση: στο Intelligent Energy Europe http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html  Προγράμματα που εστιάζουν στη διαχείριση νερού και εδάφους, τον αστικό προγραμματισμό, κ.α.: στο LIFE+ ή στο DG RTD Επικάλυψη με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

18 18 Eco-I Vs FP 7  Μη ερευνητικό  Εφαρμογή στην αγορά  Βιομηχανοποίηση  Πρώτη εμπορική ανάπτυξη και εγκατάσταση  Βασική έρευνα  Εφαρμοσμένη έρευνα  Prototype level  Τεχνολογία επίδειξης και συγκέντρωση γνώσης 18

19 19 Eco-I Vs LIFE +  Προτεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις  Ανταγωνιστικότητα στις αγορές  Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  Προτεραιότητα στον δημόσιο τομέα  Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  Διάδοση περιβαλλοντικών πρακτικών και δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού 19

20 20 Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε;  Μια καλή ιδέα που ταιριάζει με τους στόχους του CIP Eco-innovation  Μια προσεκτική ανάγνωση της Πρόσκλησης (Call for Proposals) και τα ακόλουθα έγγραφα:  Συχνές Ερωτήσεις (FAQ - 9 pp)  Οδηγός για την υποβολή προτάσεων (Guide for proposers 40 pp)  Έντυπα Αιτήσεων - πρόσβαση μέσω του online συστήματος υποβολής προτάσεων EPSS

21 21 Ποια είναι τα κύρια μέρη της πρότασης; Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα έντυπα:  Part A: Γενικές πληροφορίες  Part B: Τεχνική περιγραφή της πρότασης  Part C: Προϋπολογισμός και δείκτες  Annexes  Επιστολές υποστήριξης της πρότασης (Letters of Intent)  Νομικά έγγραφα  Προσοχή: για να είναι επιτυχής μια πρόταση θα πρέπει να παρέχει επαρκείς απαντήσεις σε όλα τα κριτήρια ανάθεσης! Ακολουθήστε τη δομή των εντύπων, ιδιαίτερα Part B/C

22 22 Περιγραφή Πακέτων Εργασίας (Work Packages)  Τα Πακέτα Εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο της περιγραφής της δράσης  Η δομή τους είναι προκαθορισμένη:  Όνομα / Αριθμός / Ηγέτης / Διάρκεια  Ρόλοι και συνεισφορά του κάθε συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένων των εργάσιμων ωρών)  Αιτιολόγηση των δαπανών υπεργολαβίας, εξοπλισμού κτλ.  Επισκόπηση  Καθήκοντα (Tasks)  Παραδοτέα (Deliverables)

23 23 Υποχρεωτικά Πακέτα Εργασίας  Τρία πακέτα εργασίας είναι υποχρεωτικά:  Διαχείριση (Management)  Εμπορική Εκμετάλλευση και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Exploitation and Business Plan)  Δραστηριότητες Διάδοσης (Dissemination Activities – including pre-defined tasks on request of EACI)  Προσθέστε τα δικά σας τεχνικά πακέτα εργασίας

24 24 Συντάσσοντας την αίτηση  Ξεκινήστε νωρίς! Παίρνει περισσότερο από ότι φαντάζεστε!  Ισχυρός ανταγωνισμός: χρειάζεστε μια καινοτόμο εφαρμόσιμη λύση που θα έχει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη!  Κατανοητή και ευκολοδιάβαστη - οι εμπειρογνώμονες το αξιολογούν σε 2-4 ώρες (όχι εξειδικευμένη ή επαγγελματική φρασεολογία)  Σεβαστείτε τα όρια, αλλά δώστε λεπτομερείς περιγραφές για: πακέτα εργασίας, συνεργάτες, μεθοδολογία και παραδοτέα αποτελέσματα  Πειστική περιγραφή για ζήτηση αγοράς, μακροπρόθεσμα οφέλη και δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης

25 25 Τι πρέπει να κάνετε  Δημιουργική και πειστική ιδέα που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα της αγοράς ή που εκμεταλλεύεται μια καινοτόμο ευκαιρία  Η επιλογή των συνεργατών πρέπει να αιτιολογηθεί και η δραστηριότητα τους να είναι συναφή με τους στόχους του έργου  Η συγχρηματοδότηση να είναι σαφής και αξιόπιστη  Οι στόχοι να είναι φιλόδοξοι αλλά ρεαλιστικοί

26 26  Όχι γενικούς στόχους – εστιάστε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα  Μην περιλαμβάνεται συνεργάτες εκτός αν πραγματικά απαιτούνται και έχουν σαφή ρόλο στην κοινοπραξία  Μην ζητάτε να πληρωθείτε για ανασκόπηση πληροφοριών που είναι ήδη διαθέσιμες - οι συνεργάτες πρέπει να ξέρουν τον τομέα τους και να έχουν ήδη κάνει προπαρασκευαστική έρευνα  Μην αναφέρετε μόνο τα πολιτικά κείμενα και τους στόχους της ΕΕ! Εξηγήστε το πρόβλημα που προγραμματίζεται να εξετάσετε, και πώς θα το επιτύχετε  Μην επαναλαμβάνεται «παλαιές» δράσεις - να είστε δημιουργικοί Τι δεν πρέπει να κάνετε

27 27 Κοστολόγηση δαπανών  Δαπάνες προσωπικού + κοινωνικές δαπάνες (τεκμηρίωση των δαπανών π.χ. αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας)  Εξοπλισμός και έργα υποδομής (μόνο η καινοτόμο δράση)  Υπεργολαβίες - μέχρι 35% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών  Συνεδριάσεις και ταξίδια - ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι λογικός  7% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για γενικά έξοδα  Όχι κέρδος (κατά την διάρκεια του έργου)  Όχι ερευνητικές δραστηριότητες

28 28 Πώς θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις;  Δίκαιη και ίση μεταχείριση όλων των εισηγητών:  με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην Πρόσκληση  εμπιστευτική διαδικασία, καμία σύγκρουση συμφερόντων  ανεξάρτητοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες ως σύμβουλοι  Τέσσερις διαδοχικοί έλεγχοι: 1.Κριτήρια επιλεξιμότητας (ναι/όχι) 2.Κριτήρια αποκλεισμού (ναι/όχι) 3.Κριτήρια επιλογής (ναι/όχι) 4.Κριτήρια χορήγησης (βαθμολογία)

29 29  27 κράτη μέλη της ΕΕ  Χώρες ΕΖΕΣ, οι οποίες είναι μέλη του ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία  Καθώς και οι παρακάτω χώρες (με την υπογραφή MoU με την ΕΕ):  Αλβανία  Κροατία  Σερβία  Τουρκία  ΦΥΡΟΜ  Μαυροβούνιο  Ισραήλ Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2011: Κριτήρια Επιλεξιμότητας Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στις επιλέξιμες χώρες:

30 30  Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ικανότητα να ολοκληρώσουν τη δράση (υποβολή ισολογισμών - δεν απαιτούνται για τους δημόσιους οργανισμούς)  => ΝΑΙ ή ΟΧΙ  Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν την ΤΕΧΝΙΚΗ ικανότητα να ολοκληρώσουν τη δράση (υποβολή πληροφοριών για τεχνικό προσωπικό, περιγραφή οργανισμού, προηγούμενη εμπειρία, κ.λπ.)  => ΝΑΙ ή ΌΧΙ  Οι υποψήφιοι πρέπει να υπογράψουν δήλωση ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2011: Κριτήρια Αποκλεισμού και Επιλογής

31 31  Σχετικότητα του έργου (7 από 10): πολιτικό πλαίσιο, καινοτομία, περιβαλλοντικά οφέλη, ΜΜΕ  Ποιότητα των προτεινόμενων ενεργειών (6 από 10): τεχνική συνοχή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και ορθή διαχείριση του έργου  Αντίκτυπος του έργου (6 από 10): ευκαιρίες εμπορικής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης, δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών  Προϋπολογισμός και οικονομική αποτελεσματικότητα (6 από 10): ανάλυση και αιτιολόγηση δαπανών, κοστολόγηση ενεργειών ανά πακέτο εργασίας, συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (6 από 10): προστιθέμενη αξία που παράγεται από το έργο σε σύγκριση με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ενέργειες, δυνατότητα μεταφοράς γνώσης και εμπορικής αξιοποίησης σε άλλες περιοχές της ΕΕ ή σε άλλους εμπορικούς κλάδους Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2011: Κριτήρια Χορήγησης Θα πρέπει να φθάσουν το όριο του κάθε κριτηρίου χορήγησης και η συνολική βαθμολογία πρέπει να είναι τουλάχιστον 34:

32 32  Πρόσκληση (Call for Proposals)  απαρίθμηση κριτηρίων αξιολόγησης  ανάλυση προτεραιοτήτων  προθεσμίες  Οδηγός Εφαρμογής (Guide for Proposers)  Έντυπα υποβολής προτάσεων  Οδηγός χρήσης EPSS Διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας: http://ec.europa.eu/ecoinnovation Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2011: Βασικά Έγγραφα

33 33 Η αίτηση είναι δυνατή μόνο online  EPSS: Electronic Proposal Submission System  Link μέσω της ιστοσελίδας μας  Προθεσμία λήξης για την υποβολή προτάσεων 8 Σεπτεμβρίου 2011, 17h00 (BRUSSELS LOCAL TIME)

34 34 Ιστοσελίδα CIP Eco-Innovation  Όλα τα βασικά έγγραφα  Ημερίδες  Newsflash  Επικοινωνία  Link για το EPSS http://ec.europa.eu/ecoinnovation

35 35 Έναρξη έργων Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Αξιολόγηση προτάσεων Διαπραγμάτευση συμβάσεων 08 Σεπτεμβρίου 2011 Ιανουάριος 2012 Μάιος/Ιούνιος 2012 Επιλογή εμπειρογνωμόνων Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2011: Χρονοδιάγραμμα

36 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας Για περισσότερες πληροφορίες: mailbox: eaci-eco-innovation-enquiries@ec.europa.eueaci-eco-innovation-enquiries@ec.europa.eu


Κατέβασμα ppt "EACI, European Commission Market Replication Eco-Innovation unit Δρ. Θεόδωρος Στάικος, Project Officer Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google