Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - boilers

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - boilers"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - boilers
   Εναλλάκτης είναι η συσκευή που μεταδίδει την θερμική ενέργεια ενός ρευστού, μέσω κάποιων διατάξεων σε ένα άλλο ρευστό. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 Πλακοειδής εναλλάκτες Λέβητες και εναλλάκτες σε ένα συγκρότημα
 ΕΙΔΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ Εναλλάκτες με μανδύα Πλακοειδής εναλλάκτες Λέβητες και εναλλάκτες σε ένα συγκρότημα Εναλλάκτες με σερπαντίνα Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες. Εναλλάκτες ροής ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ 1 .Μπόιλερ 2. Παροχή από λέβητα
3. Παροχή προς λέβητα 4. Είσοδος κρύου νερού 5. Παροχή ζεστού νερού ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4 ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
  Οι πλακοειδής εναλλάκτες, αποτελούνται από ανοξείδωτες πλάκες που ενώνονται μεταξύ τους με συγκόλληση ή με ειδικούς συνδέσμους.    Οι πλάκες αυτές έχουν κυματοειδή μορφή για να αυξάνεται η επιφάνεια συναλλαγής και για να προκαλείται στροβιλισμός, προς μεγάλη μεταφορά θερμότητας. Στο εσωτερικό των πλακών αυτών κυκλοφορούν εναλάξ το προτεύον και το δευτερεύον ρευστό χωρίς να αναμειγνίονται. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5 ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τα πλεονεκτήματα των πλακοειδών εναλλακτών είναι: Μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού. Σταθερή θερμοκρασία στο νερό χρήσης. Μικρή απώλεια από ακτινοβολία. Απορρόφηση ενέργειας μόνο κατά την στιγμή ζήτησης ζεστού νερού. Ελάχιστη συντήρηση. Χρειάζονται πολύ μικρό χώρο εγκατάστασης για τη ποσότητα του νερού που ζεσταίνουν. Ελάχιστη αποθήκευση νερού. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 30 bar Θερμοκρασία λειτουργίας από 120 οC έως 225 οC . ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανση άλλων υγρών (γάλα, λάδι, κλπ) Αντικατάσταση των μπόϊλερ με αποθήκευση νερού. Σε ηλιακά συστήματα. Σε τηλεθερμάνσεις για θέρμανση χώρων ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Σε συστήματα αντλιών θερμότητας σαν εξατμιστής ή σαν συμπυκνωτής. Σε βιομηχανικές εφαρμογές για την ψύξη ή θέρμανση υγρών. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6 ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
Με δοχείο αποθήκευσης Με σερπαντίνα ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο στο οποίο αποθηκεύεται το νερό χρήσης από το δίκτυο πόλεως. Μέσα στο δοχείο αυτό τοποθετείται ένας σωλήνας ελικοειδούς διαμόρφωσης ( σερπαντίνα ) και ικανού μήκους ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη επιφάνεια συναλλαγής. Στη σερπαντίνα κυκλοφορεί το νερό το οποίο έχει θερμανθεί προηγουμένως σε λέβητα ή ηλιακούς συλλέκτες και αποδίδει τη θερμότητα του στο αποθηκευμένο νερό. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποτελείται από ένα δοχείο νερού εντός του οποίου υπάρχει μία ηλεκτρική αντίσταση για τη θέρμανσή του. Η μέγιστη θερμοκρασία νερού ελέγχεται από ένα θερμοστάτη ο οποίος τοποθετείται σε ειδική υποδοχή που υπάρχει στη φλάντζα της αντίστασης. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΡΟΗΣ Οι εναλλάκτες ροής κατασκευαστικά ομοιάζουν πολύ με τους εναλλάκτες με σερπαντίνα.  Λειτουργικά η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι το νερό χρήσης περνά από την σερπαντίνα ενώ το πρωτεύων μέσο – νερό από το λέβητα π.χ. – την περιβρέχει. Το πρωτεύον υγρό μεταδίδει την θερμότητά του στην σερπαντίνα, η οποία με την σειρά της, μεταδίδει την θερμότητα αυτή στο δευτερεύον υγρό (νερό χρήσης), που διέρχεται μέσα από αυτήν. Δηλαδή, στους εναλλάκτες ροής συμβαίνει το αντίθετο από ότι στους εναλλάκτες με σερπαντίνα.  ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10 Τα πλεονεκτήματα των εναλλακτών αυτών είναι:
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΡΟΗΣ Τα πλεονεκτήματα των εναλλακτών αυτών είναι: Δεν υπάρχει αποθήκευση νερού χρήσης, και έτσι μειώνεται η πιθανότητα ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών. Δεν επηρεάζονται από τις υψηλές πιέσεις των δικτύων ύδρευσης και δεν έχουν ανάγκη τοποθέτησης μειωτή πίεσης, δοχείου διαστολής και βαλβίδας ασφαλείας. Δεν επηρεάζεται η αντοχή τους από τις απότομες αυξομειώσεις της πίεσης κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του ζεστού νερού. Έχουν μεγάλο χρόνο ζωής διότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της σερπαντίνας αντέχουν στις διαβρώσεις, - χαλκός, ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικό -. Σαν μειονέκτημα  μπορεί να αναφερθεί το γεγονός ότι η θερμοκρασία του νερού χρήσης υπάρχει περίπτωση να μειώνεται καθώς αυξάνεται η παροχή του, αυτό συμβαίνει αν το μήκος της σερπαντίνας δεν είναι αρκετό. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11 ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΥΓΡΟ
ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΥΓΡΟ Τα μπόϊλερ αυτά αποτελούνται από ένα πλαστικό δοχείο με καλή θερμομόνωση και γεμάτο με νερό σε ατμοσφαιρική πίεση. Το νερό αυτό δεν ανανεώνεται γι αυτό έχουν προστεθεί και αντιβακτηριακά πρόσθετα. Στο κέντρο του μπόϊλερ υπάρχει χάλκινη σερπαντίνα η οποία συνδέεται με τον λέβητα και θερμαίνει το νερό του δοχείου. Περιφερειακά της χάλκινης σερπαντίνας και κοντά στα τοιχώματα του δοχείου υπάρχει άλλη σερπαντίνα αποτελούμενη από πολλά μέτρα πλαστικής σωλήνας. Αυτή η δεύτερη πλαστική σερπαντίνα συνδέεται στην είσοδό της με το κρύο νερό το οποίο ζεσταίνεται από το νερό του δοχείου . Στην έξοδό της η πλαστική σερπαντίνα συνδέεται στο δίκτυο του ζεστού νερού. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ   Υπάρχουν μπόϊλερ  διπλής και τριπλής ενέργειας. Παταριού  Οριζόντιο τοίχου Κάθετο τοίχου. Κάθετο και οριζόντιο λεβητοστασίου ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Την ηλεκτρική σύνδεση του μπόϊλερ, τη κάνει αδειούχος ηλεκτρολόγος. Προσοχή χρειάζεται στη ρύθμιση και στη καλή λειτουργία του θερμοστάτη της αντίστασης. Αν χαλάσει αυτή, υπάρχει περίπτωση το νερό να υπερθερμανθεί και να εκραγεί το μπόϊλερ προκαλώντας σοβαρά ατυχήματα και ζημιές. Αν διαπιστώσουμε ότι το νερό χρήσης υπερθερμαίνεται, ελέγχουμε τον θερμοστάτη της αντίστασης και αν διαπιστώσουμε πρόβλημα, τον αντικαθιστούμε αμέσως.    Αν το νερό του μπόϊλερ δεν ζεσταίνεται από το ηλεκτρικό ρεύμα, ενδέχεται να έχει χαλάσει ο θερμοστάτης ή να έχει καταστραφεί ή αντίσταση.     Αν το νερό του μπόϊλερ αργεί να ζεσταθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα, τότε πιθανότατα να έχει πιάσει άλατα και να μην μπορεί να μεταφέρει την θερμότητα στο νερό χρήσης, οπότε χρειάζεται να αντικατασταθεί η αντίσταση. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    Η παροχή εισόδου κρύου νερού χρήσης και η επιστροφή προς τον λέβητα, έχουν ροζέτες από τους κατασκευαστές με μπλε χρώμα. Η παροχή ζεστού νερού χρήσης και η προσαγωγή από τον λέβητα, έχουν ροζέτες με κόκκινο χρώμα. Πολλοί κατασκευαστές δίπλα στις παροχές αυτές βάζουν αυτοκόλλητες πινακίδες που γράφουν με τι συνδέεται η κάθε μία. Όταν πρόκειται για μπόϊλερ αποθήκευσης ζεστού νερού καλό είναι να προτιμώνται τα κάθετα γιατί έχουν καλύτερη διαστρωμάτωση και γι αυτό μεγαλύτερη ποσότητα ζεστού νερού. Στα μπόϊλερ αποθήκευσης νερού στην εισαγωγή του κρύου νερού θα πρέπει να τοποθετείται μειωτής πίεσης και δοχείο διαστολής για την προστασία του μπόϊλερ από τις υπερπιέσεις καθώς και η απαραίτητη βαλβίδα ασφαλείας. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

15 ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μπόιλερ με δυο εναλλάκτες τύπου μανδύα.
Παροχή από λέβητα. Επιστροφή προς λέβητα. Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης. Κυκλοφορητής ηλιακού κυκλώματος. Ηλεκτροβάνα για την αποφυγή της αναστροφής της ροής όταν οι συλλέκτες έχουν μικρότερη θερμοκρασία από το μπόϊλερ. Μειωτής πίεσης νερού χρήσης Ηλιακοί συλλέκτες Δοχείο διαστολής μπόϊλερ. Δοχείο διαστολής ηλιακού κυκλώματος. Ασφάλεια μπόϊλερ. .Βαλβίδα αντεπιστροφής στη πλήρωση του ηλιακού κυκλώματος. Βαλβίδα αντεπιστροφής στην ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης. Αυτόματος πλήρωσης του ηλιακού κυκλώματος. Βαλβίδα ασφαλείας ηλιακού κυκλώματος. Καταναλώσεις ζεστού νερού. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

16 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ
Απ ευθείας στο κύκλωμα θέρμανσης.    Στην περίπτωση αυτή, θεωρούμε ότι το μπόϊλερ συνδέεται στην εγκατάσταση του λέβητα όπως ακριβώς ένα θερμαντικό σώμα . Τη σύνδεση αυτή, τη συναντάμε σε μονοκατοικίες ή σε πολυκατοικίες με αυτονομία θέρμανσης. Στις μονοκατοικίες, το μπόϊλερ τοποθετείται σε οποιοδήποτε χώρο του σπιτιού που μας εξυπηρετεί (λεβητοστάσιο, πατάρι, WC, κ.λ.π.). Στις πολυκατοικίες με αυτονομία θέρμανσης, τοποθετείται στο πατάρι ή στο WC κάθε διαμερίσματος.    Στη περίπτωση αυτή η θερμοκρασία του νερού χρήσης, μπορεί να φτάσει την θερμοκρασία νερού του λέβητα, κάτι που δεν είναι επιθυμητό.  Γι αυτό είναι σκόπιμο να μεσολαβεί στην είσοδο ή στην έξοδο της σύνδεσης του μπόϊλερ με τον λέβητα, θερμοστατικός διακόπτης με αισθητήριο αποστάσεως το οποίο θα ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού χρήσης και όταν αυτή θα περνάει κάποιο όριο (60 0C ) θα διακόπτει την παροχή από το λέβητα. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να πετύχουμε με ηλεκτροβάνα και θερμοστάτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν σημαντικά τη ζωή του μπόϊλερ. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

17 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ
Με δικό του κυκλοφορητή    Σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούμε ίδιο λέβητα, για θέρμανση χώρου και για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κυκλοφορητή για την λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων και ένα κυκλοφορητή για την λειτουργία του μπόϊλερ.    Ο κυκλοφορητής του μπόϊλερ εντολοδοτείται από ένα θερμοστάτη που ελέγχει το νερό του μπόϊλερ και επομένως η θερμοκρασία του νερού χρήσης θα είναι αυτή που εμείς ρυθμίζομε στο θερμοστάτη. Αυτός ο θερμοστάτης δεν πρέπει να ρυθμίζεται πάνω από 60 0C, διότι στη θερμοκρασία αυτή η ταχύτητα της ηλεκτροδιάβρωσης είναι ακόμη μικρή και η δαπάνη θερμικής ενέργειας σε λογικά όρια. Το σύστημα αυτό με τον κατάλληλο αυτοματισμό, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ζεστό νερό χρήσης ανεξάρτητα από τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης ( π.χ. τους καλοκαιρινούς μήνες ). Η εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι ευκολότερη όταν το μπόϊλερ βρίσκεται στο λεβητοστάσιο. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

18 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ
Με δική του βάνα αυτονομίας    Στη σύνδεση αυτή,  χρησιμοποιούμε ένα κυκλοφορητή και δύο ηλεκτροβάνες αυτονομίας, μία για τα θερμαντικά σώματα και μία για το μπόϊλερ.    Ο θερμοστάτης χώρου εντολοδοτεί την ηλεκτροβάνα των σωμάτων και ένας θερμοστάτης για το μπόϊλερ, εντολοδοτεί την ηλεκτροβάνα του μπόϊλερ. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Όταν έχουμε μπόϊλερ τριπλής ενέργειας, έχουμε δύο χωριστά κυκλώματα, ένα για τον λέβητα και τα θερμαντικά σώματα και ένα για τους ηλιακούς συλλέκτες. Το κάθε κύκλωμα έχει τον δικό του κυκλοφορητή. Ο κυκλοφορητής των συλλεκτών εντολοδοτείται από διαφορικό θερμοστάτη. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

20 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Όταν έχουμε μπόϊλερ διπλής ενέργειας, έχουμε κοινό κύκλωμα για τα θερμαντικά σώματα και τους ηλιακούς συλλέκτες. Τότε στο μπόϊλερ πρέπει να τοποθετείται τρίοδη ηλεκτροβάνα η οποία θα εντολοδοτείται μαζί με τον κυκλοφορητή των συλλεκτών από το διαφορικό θερμοστάτη και θα επιτρέπει την διέλευση του ζεστού νερού από τους συλλέκτες. Όταν η θερμοκρασία των συλλεκτών θα πέφτει η τρίοδη ηλεκτροβάνα θα κλείνει την παροχή από τους συλλέκτες και θα ανοίγει την είσοδο για να κυκλοφορήσει το νερό από το λέβητα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

21 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΑΖΙ
Εν σειρά σύνδεση. Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται όταν η ζήτηση σε ζεστό νερό είναι μικρή σχετικά σε όγκο, αλλά συνεχής. Κατά τη σύνδεση αυτή το νερό από το δίκτυο μπαίνει αρχικά στο πρώτο μπόϊλερ όπου ανεβάζει τη θερμοκρασία του κατά ορισμένους βαθμούς και κατόπιν συνεχίζοντας τη πορεία του μπαίνει στο δεύτερο μπόϊλερ όπου φθάνει στη τελική επιθυμητή θερμοκρασία κατανάλωσης. Δηλαδή το πρώτο μπόϊλερ προθερμαίνει το νερό που θα μπει στο δεύτερο. Το νερό τώρα του λέβητα έχοντας υψηλή θερμοκρασία μπαίνει πρώτα στο δεύτερο μπόϊλερ όπου αφήνει μέρος της θερμότητας που μεταφέρει, και μετά συνεχίζει και μπαίνει στο πρώτο όπου ευρίσκεται λιγότερο θερμό νερό και αφήνει και την υπόλοιπη θερμότητα του πριν επιστρέψει στο λέβητα. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το όλο σύστημα λειτουργεί σαν εναλλάκτης αντιροής (στους εναλλάκτες αντιροής επιτυγχάνουμε και υψηλότερες θερμοκρασίες και καλύτερη εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας ). ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

22 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΑΖΙ
Εν παραλλήλω σύνδεση. Στη σύνδεση αυτή και τα δύο μπόϊλερ συνδέονται άμεσα στο δίκτυο της ύδρευσης και τροφοδοτούν συγχρόνως τις καταναλώσεις ζεστού νερού. Το νερό από το λέβητα εισέρχεται συγχρόνως και στα δύο μπόϊλερ όπου εναποθέτει τη θερμότητα που μεταφέρει ζεσταίνοντας το νερό χρήσης και εξερχόμενο από κάθε μπόϊλερ επιστρέφει στο λέβητα. Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται όταν οι ανάγκες σε ζεστό νερό είναι μεγάλες αλλά για μικρά χρονικά διαστήματα. Παραλλαγές και συνδυασμοί των παραπάνω συστημάτων σύνδεσης μπορούν να γίνουν πολλές προκείμενου να καλυφθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες μας σε ζεστό νερό. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

23 ΒΛΑΒΕΣ Τα περισσότερα προβλήματα τα συναντάμε σε μπόϊλερ αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. Τα προβλήματα αυτά προέρχονται συνήθως από διαβρώσεις, δηλαδή από οξειδώσεις και ηλεκτροδιάβρωση. Η οξείδωση μπορεί να είναι από έξω προς τα μέσα και οφείλεται στο διαβρωτικό περιβάλλον που βρίσκεται το μπόϊλερ, όπως υψηλή σχετική υγρασία ή σταξίματα νερού πάνω στο μπόϊλερ. Οξείδωση λαμβάνει χώρα και από μέσα προς τα έξω, με αιτία το οξυγόνο που υπάρχει εν διαλύσει στο νερό. Μια άλλη αιτία διάβρωσης είναι η ηλεκτροδιάβρωση. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ Αυτή δημιουργείται:
Από τη χρήση μετάλλων διαφορετικής ηλεκτροθετικότητας, όπως ο σίδηρος και ο χαλκός. Έτσι όταν συνδέονται στο δίκτυο δημιουργείται γαλβανικό στοιχείο με άνοδο το σίδηρο ο οποίος φθείρεται και κάθοδο τον χαλκό. Από τα ιόντα που υπάρχου εν διαλύσει στο νερό και μάλιστα τα κατιόντα, τα οποία αντιδρούν με τον σίδηρο ο οποίος “τρώγεται” σιγά σιγά με αποτέλεσμα το τρύπημα του μπόϊλερ. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

25 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
Επικάλυψη των επιφανειών του μπόϊλερ που έρχονται σε επαφή με το νερό, με υαλόκραμα (εφυάλωση), ή με ρητίνες (πλαστικοποίηση), ή με γαλβάνισμα (θερμό ή ψυχρό). Τοποθέτηση ράβδου μαγνησίου ή βαλβίδας μαγνησίου. Το μαγνήσιο ως λιγότερο ευγενές μέταλλο θυσιάζεται για την προστασία του σιδήρου. Η ράβδος μαγνησίου πρέπει να ελέγχεται σε τακτά διαστήματα και να αντικαθίσταται όταν διαπιστώνεται προχωρημένη φθορά. Ενεργή ανοδική προστασία. Στη μέθοδο αυτή το ρόλο του μαγνησίου αναλαμβάνει ηλεκτρονική συσκευή η οποία αναλαμβάνει να αναπληρώνει τα ηλεκτρόνια του σιδήρου που δεσμεύονται από τα κατιόντα του νερού προς αδρανοποίηση τους. Στην ενεργή ανοδική προστασία δεν υπάρχει θυσιαζόμενο μέταλλο και έτσι απαλλασσόμαστε θα από τους περιοδικούς ελέγχους. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

26 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα ανοξείδωτα μπόϊλερ δεν έχουν ανάγκη ανοδικής προστασίας, διότι ο ανοξείδωτος χάλυβας δεν οξειδώνεται αλλά υφίσταται ηλεκτροδιάβρωση η οποία κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι εντονότερη από ότι στον απλό χάλυβα. Τα μπόϊλερ που είναι κατασκευασμένα από χαλκό δεν χρειάζονται ανοδική προστασία, γίνονται όμως αιτία δημιουργίας ηλεκτροδιάβρωσης στα χαλύβδινα τμήματα της εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ : Προκειμένου να κρατήσομε την ταχύτητα ηλεκτροδιάβρωσης ( ηλεκτρόλυσης ) χαμηλά θα πρέπει η θερμοκρασία του νερού στο μπόϊλερ να μη υπερβαίνει τους 600 C. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27 ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (βαλβίδα ασφαλείας)
   Προστατεύει την εγκατάσταση από υπερπίεση. Υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας που ανοίγουν στα 3, 4, 6, 8, 10, ή 12 bar, ανάλογα με την μέγιστη πίεση λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Όταν το νερό ζεσταίνεται υφίσταται διαστολές οι οποίες αν δεν απορροφηθούν από κάποιο δοχείο διαστολής, γίνονται αιτία να ανέβει η πίεση σε σημείο ικανό να καταστρέψει το μπόϊλερ. Αυτό μπορεί να συμβεί και από χαλασμένο θερμοστάτη αντίστασης οπότε το νερό μπορεί να φθάσει σε θερμοκρασία ατμοποίησης. Τότε ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας και φεύγει η ποσότητα νερού που απαιτείται για να διατηρηθεί η πίεση στα προδιαγεγραμμένα επίπεδα. Προσοχή χρειάζεται κατά την τοποθέτηση της ώστε η πορεία του νερού να ακολουθεί τη φορά του βέλους που υπάρχει σε κάθε βαλβίδα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

28 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
   Τοποθετείται στην είσοδο του κρύου νερού στο μπόϊλερ. Η βαλβίδα αυτή κλείνει όταν γίνει κάποια διακοπή νερού στο δίκτυο πόλεως και το μπόϊλερ δεν αδειάζει. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί μικρός χρόνος λειτουργίας της αντίστασης σε άδειο μπόϊλερ είναι ικανός να το καταστρέψει. Στις βαλβίδες αυτές υπάρχει ανάγλυφο βέλος που δείχνει τη φορά εισόδου του νερού για να μη γίνονται λάθη κατά την τοποθέτηση. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Επειδή και το νερό διαστέλλεται όταν θερμαίνεται,  αυξάνεται η πίεση σε επίπεδα ικανά να καταστρέψουν το μπόϊλερ αν η διαστολή αυτή δεν διοχετευθεί σε ένα καταλλήλου μεγέθους δοχείο διαστολής. Βέβαια υπάρχει και η βαλβίδα ασφαλείας η οποία ανοίγει όταν η πίεση υπερβεί τα όρια της βαλβίδας, αλλά το συνεχές άνοιγμα της βαλβίδας, καθώς και οι συχνές αυξομειώσεις της πίεσης, δεν είναι ότι το καλύτερο για την εγκατάσταση. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

30 Μπορούμε να επιλέξουμε το κατάλληλο δοχείο διαστολής για μπόϊλερ από το παρακάτω πίνακα για θερμοκρασίες νερού χρήσης 60o C και 70ο C.

31 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ   Ο μειωτής πίεσης διατηρεί την πίεση σε χαμηλά επίπεδα προστατεύοντας τόσο το μπόϊλερ όσο και όλα τα άλλα εξαρτήματα και συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο του ζεστού νερού. Ακόμη καλύτερη είναι η λύση της τοποθέτησης του μειωτή πίεσης στη κεντρική παροχή του νερού αμέσως μετά τον υδρομετρητή προστατεύοντας έτσι όλο το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

32 ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ( θερμοστατική βαλβίδα μίξεως )
ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ( θερμοστατική βαλβίδα μίξεως ) Η θερμοκρασία του νερού χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 600 C και αυτό για πολλούς λόγους (οικονομία, ασφάλεια, προστασία σωληνώσεων και συσκευών από διαστολές, ηλεκτρολύσεις, άλατα κ.λ.π.). Η βαλβίδα μίξεως έχει δυο εισόδους νερού και μια έξοδο. Στη μια είσοδο συνδέεται η έξοδος του νερού από το μπόϊλερ και στην άλλη το κρύο νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Στην έξοδο της βαλβίδας συνδέεται το δίκτυο του ζεστού νερού χρήσης. Μια θερμοστατική διάταξη φροντίζει να αναμειγνύει καταλλήλως το ζεστό και το κρύο νερό ώστε στην έξοδο να λαμβάνουμε νερό θερμοκρασίας C ανάλογα με τη ρύθμιση που έχουμε επιλέξει.    Για να λειτουργήσει η αναμικτική βαλβίδα πρέπει , πρέπει η πίεση νερού να είναι μεγαλύτερη από 2 bar και μικρότερη από 10 bar. . ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

33 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
Η πιο απλή εφαρμογή είναι με ένα οικιακό θερμοσίφωνα. Τοποθετείται στην έξοδο του ζεστού του θερμοσίφωνα. Το νερό θα πάει με την ίδια θερμοκρασία στο μπάνιο και τη κουζίνα Κρύο νερό από δίκτυο. Είσοδος κρύου νερού στο θερμοσίφωνα Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού από το θερμοσιφωνα Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

34 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΌΪΛΕΡ ΠΑΤΑΡΙΟΥ
Τη θέση του θερμοσίφωνα μπορεί να πάρει ένα μπόιλερ. Κρύο νερό από δίκτυο. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

35 ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ Με τη χρήση θερμοστατικής βαλβίδας ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα άτομα. Κρύο νερό από δίκτυο. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

36 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
Αν υπάρχει αυξημένη ανάγκη για ζεστό νερό (π.χ. κομμωτήρια) μπορούν να συνδεθούν δύο θερμοσίφωνες σε σειρά. Στην έξοδο του δευτέρου τοποθετείται η βαλβίδα. Κρύο νερό από δίκτυο. Είσοδος κρύου νερού στο θερμοσίφωνα Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού από το θερμοσίφωνα Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

37 ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
Όταν η ανάγκη για ζεστό νερό είναι συνεχής μπορούμε να συνδέσουμε ηλιακό και ηλεκτρικό θερμοσίφωνα μέσω θερμομεικτικής βαλβίδας. Η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται με ζεστό νερό από τον ηλιακό, όταν αυτό θα εξαντληθεί η τροφοδοσία θα γίνεται από τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Κρύο νερό από δίκτυο. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

38 ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ
Παρόμοια με την προηγούμενη εφαρμογή. Τη θέση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα μπορεί να την πάρει ένα θερμομπόιλερ. Κρύο νερό από δίκτυο. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

39 ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Σε μπόιλερ λεβητοστασίου η αναμεικτική βαλβίδα μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του νερού στην ανακυκλοφορία. Κρύο νερό από δίκτυο. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

40 ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΕΡΙΟΥ
Κρύο νερό από δίκτυο. Είσοδος κρύου νερού στο μπόιλερ Είσοδος κρύου νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού από το μπόιλερ Είσοδος ζεστού νερού στη βαλβίδα Έξοδος ζεστού νερού προς χρήση στην επιθυμητή θερμοκρασία ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - boilers"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google