Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – AYTOMATOΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – AYTOMATOΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – AYTOMATOΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 Οι βαλβίδες ασφαλείας δεν επιτρέπουν να ανέβει η πίεση του νερού, σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, πάνω από μια προκαθορισμένη Ο ρόλος τους στην εγκατάσταση είναι σημαντικότατος, διότι η αυξημένη πίεση ενέχει σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπους και υλικά. Η θέση που συνδέονται είναι στην προσαγωγή, πολύ κοντά στο λέβητα και χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε αποφρακτικού εξαρτήματος ( διακόπτη, βαλβίδας αντεπιστροφής κ.λπ. ). Οι βαλβίδες ασφαλείας ανοίγουν και αφαιρούν νερό από την εγκατάσταση αν η πίεση ξεπεράσει μια καθορισμένη τιμή. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3 Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση της πίεσης είναι:
Αύξηση της θερμοκρασίας του νερού πάνω από την προκαθορισμένη τιμή. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω βλάβης των υδροστατών του λέβητα ή βλάβης του κυκλοφορητή, με επακόλουθο να υπερθερμανθεί το νερό και να αυξηθεί ο όγκος του περισσότερο από τον όγκο τον οποίο μπορεί να απορροφήσει το δοχείο διαστολής. Λανθασμένη ρύθμιση της αρχικής πίεσης του δοχείου διαστολής. Μεγαλύτερη ή μικρότερη πίεση αερίου στο δοχείο διαστολής μειώνει την ικανότητα του δοχείου να παραλαμβάνει τις διαστολές του νερού κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Κακή ρύθμιση της πίεσης στον αυτόματο πλήρωσης ή χαλασμένος αυτόματος. Αν ρυθμιστεί μεγαλύτερη πίεση από την απαιτούμενη στον αυτόματο πλήρωσης, έχουμε μεγάλη παραμόρφωση της μεμβράνης του δοχείου σε κατάσταση ηρεμίας και αντίστοιχη μείωση της ικανότητας απορρόφησης διαστολών. Κατεστραμμένη μεμβράνη του δοχείου διαστολής. Στην περίπτωση αυτή, το δοχείο δεν έχει καμία δυνατότητα να απορροφήσει τον όγκο διαστολής και η βαλβίδα ασφαλείας αρχίζει να στάζει αμέσως σχεδόν με την έναρξη λειτουργίας του καυστήρα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4 Λειτουργία. Η λειτουργία τους στηρίζεται στη δύναμη που ασκεί ένα ελατήριο σε ένα έμβολο, το οποίο σφραγίζει μια δίοδο εξόδου του νερού προς το περιβάλλον. Αν η πίεση του νερού αυξηθεί σε βαθμό ικανό να δημιουργήσει αντίθετη δύναμη στο έμβολο μεγαλύτερη από αυτή του ελατηρίου, το έμβολο θα υποχωρήσει και νερό θα εκρεύσει από την εγκατάσταση, μέχρι η πίεση να μειωθεί σε σημείο που η δύναμη του ελατηρίου θα μπορεί να τη συγκρατήσει. Οι βαλβίδες πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο που η ροή του νερού που θα εκρεύσει να ακολουθεί τη φορά που υποδεικνύεται από το βέλος που είναι χαραγμένο πάνω στο ορειχάλκινο σώμα της βαλβίδας. Το βέλος υποδεικνύει ποιο είναι το στόμιο εισόδου και ποιο εξόδου του νερού και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μη συνδεθεί ανάποδα, γιατί δεν πρόκειται να δουλέψει. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5 Τυποποίηση – επιλογή Οι βαλβίδες που χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις έχουν δύο στόμια σε γωνιακή διάταξη, με βόλτα. Επάνω στο σώμα της βαλβίδας αναγράφεται το μέγεθος των στομίων σε ίντσες. Οι διάμετροι που κατασκευάζονται τα στόμια είναι : ½΄΄, ¾΄΄, 1΄΄, 1 ¼΄΄, 1 ½΄΄, 2΄΄. Η δεύτερη τυποποίηση που βρίσκουμε στις βαλβίδες ασφαλείας είναι η πίεση ανοίγματος. Η πίεση αυτή αναγράφεται στο πλαστικό καπάκι - χειριστήριο της ασφάλειας. Στο εμπόριο βρίσκουμε ασφάλειες με πίεση ανοίγματος 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 bar. Στις κεντρικές θερμάνσεις χρησιμοποιούμε ασφάλειες μέχρι 4 bar, ενώ στα μπόιλερ από 4 μέχρι 10 bar. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6 Παράδειγμα πίνακα επιλογής βαλβίδας ασφαλείας δίνεται παρακάτω.
ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κατά την τοποθέτηση θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για το πού θα πέσουν τα νερά, όταν η ασφάλεια ανοίξει. Συχνά παρατηρούμε τα νερά να στάζουν πάνω στο λέβητα προκαλώντας οξειδώσεις, ή πάνω στα όργανα ελέγχου δημιουργώντας βραχυκυκλώματα, ή πάνω στον καυστήρα. Για το λόγο αυτό οι ασφάλειες έχουν σπείρωμα και στο στόμιο εξόδου, ώστε να συνδέουμε σωλήνα και να αποχετεύουμε τα νερά σε σιφόνι ή να τα οδηγούμε εκτός κτιρίου. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε το ελατήριο της βαλβίδας να βρίσκεται προς τα πάνω ή οριζόντια. Αν το ελατήριο βρεθεί κάτω από το άνοιγμα εξόδου, όταν θα ανοίγει η ασφάλεια, νερό θα εισέρχεται στο χώρο του ελατηρίου οξειδώνοντας και καταστρέφοντάς το. Επειδή υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει το έμβολο από άλατα ή σκουριές θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος της καλής λειτουργίας της. Ο έλεγχος γίνεται ανοίγοντας στιγμιαία τη βαλβίδα ώστε να ξεκολλά το τυχόν κολλημένο έμβολο. Η απόσταση μεταξύ ασφάλειας και λέβητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ένα μέτρο. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8 Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας.
Οι θερμοστατικές βαλβίδες ασφαλείας χρησιμοποιούνται κυρίως σε λέβητες στερεών καυσίμων. Οι βαλβίδες αυτές χρησιμοποιούνται σε λέβητες ξύλου, σε λέβητες πυρήνα, σε τζάκια κεντρικής θέρμανσης και γενικά όπου δεν είναι δυνατός ο άμεσος έλεγχος της καύσης. Οι λέβητες αυτοί λειτουργούν, για λόγους ασφαλείας, με ανοικτά δοχεία διαστολής και δε θέλουμε σε καμία περίπτωση η θερμοκρασία του νερού να υπερβεί τους 100 oC, προκειμένου να αποφύγουμε την ατμοποίηση. Οι θερμοστατικές βαλβίδες ασφαλείας έχουν αισθητήριο, ενσωματωμένο ή αποστάσεως, το οποίο βαπτίζεται στο νερό του λέβητα. Έτσι, όταν η θερμοκρασία του νερού πλησιάσει τους 100 oC, ανοίγουν και μεταφέρουν μία ποσότητα θερμού νερού εκτός εγκατάστασης, αντίστοιχη ποσότητα κρύου νερού έρχεται από το ανοικτό δοχείο διαστολής προς αντικατάσταση του απολεσθέντος οπότε η θερμοκρασία του νερού της εγκατάστασης μειώνεται. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9 Απώλειες νερού σε ενώσεις εξαρτημάτων.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Ο αυτόματος πλήρωσης συναντάται στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με κλειστό δοχείο διαστολής. Αποστολή του είναι να συμπληρώνει νερό στην εγκατάσταση διατηρώντας την αρχική πίεση Ρα σταθερή στην τιμή που εμείς επιλέγουμε με την κατάλληλη ρύθμισή του. Το ιδανικό θα ήταν η εγκατάσταση να μη χρειαζότανε ποτέ συμπλήρωση νερού. Στην πράξη όμως αυτό δεν συμβαίνει. Πάντα υπάρχουν απώλειες νερού οφειλόμενες σε: Εξαέρωση των σωμάτων, στην οποία συχνά χωρίς λόγο προβαίνουν οι ιδιοκτήτες. Απώλειες νερού σε ενώσεις εξαρτημάτων. Εξάτμιση νερού λόγω υπερθέρμανσης ή σπηλαιώσεων. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10 Οι αυτόματοι πλήρωσης λειτουργικά στηρίζονται στην εξίσωση των δυνάμεων που από τη μια δημιουργούνται από την πίεση του δικτύου ύδρευσης και από την άλλη από την πίεση του δικτύου κεντρικής θέρμανσης, στην οποία προστίθεται η δύναμη ενός συσπειρωμένου ελατηρίου. Η πίεση της εγκατάστασης θέρμανσης καθορίζεται από το βαθμό συσπείρωσης του ελατηρίου. Ο κορμός των αυτόματων πλήρωσης, είναι κατασκευασμένος από ορείχαλκο. Στο επάνω μέρος είναι η βίδα ρύθμισης της πίεσης πλήρωσης, ενώ στο κάτω μέρος διακόπτης αποκοπής της ροής του νερού. Έχουν υποδοχή μανομέτρου και εσωτερικά υπάρχει φίλτρο και βαλβίδα αντεπιστροφής. Πάνω στον κορμό υπάρχει ανάγλυφο ή χαραγμένο βέλος το οποίο υποδεικνύει την φορά του νερού. Από τη μεριά της εισόδου, υπάρχει ρακόρ για να διευκολύνεται η αφαίρεσή του χωρίς να χρειάζεται κοπή της σωλήνας. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη μας τα παρακάτω: Η σύνδεση του αυτόματου πλήρωσης με την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης γίνεται στη σωλήνα επιστροφής πριν το λέβητα. Μπορεί να τοποθετηθεί και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση προς τον αυτόματο, για να είναι δυνατός ο έλεγχος και η ρύθμιση της πίεσης. Το ανάγλυφο βέλος πρέπει να είναι σύμφωνο με τη ροή του νερού προς το δίκτυο θέρμανσης. Κατά την τοποθέτηση φροντίζουμε η βίδα ρύθμισης να βρίσκεται στο πάνω μέρος ή σε οριζόντια θέση και όχι από κάτω. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12 Αν και οι αυτόματοι έχουν ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, σκόπιμο είναι για λόγους ασφαλείας να τοποθετηθεί μία ακόμη, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να αδειάσει το δίκτυο θέρμανσης σε περίπτωση διακοπής του νερού της ύδρευσης.Επειδή οι βλάβες στους αυτόματους πλήρωσης δεν είναι σπάνιες και προκειμένου να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους, χωρίς να αδειάζει το νερό του δικτύου κεντρικής θέρμανσης, πρέπει να τοποθετείται διακόπτης μπρος πίσω. Σε μεγάλες εγκαταστάσεις, καλό είναι να προβλέπεται σωλήνας παράκαμψης του αυτόματου πλήρωσης για να είναι δυνατό το γρήγορο γέμισμα του δικτύου. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13 H ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Αν ο αυτόματος πλήρωσης τοποθετηθεί σε ενδιάμεσο σημείο της εγκατάστασης, ως Hstat θεωρούμε το ύψος από τον αυτόματο μέχρι το ψηλότερα ευρισκόμενο σώμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αποστολή του αυτόματου πλήρωσης είναι να διατηρεί την αρχική πίεση Pα σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι ο αυτόματος πρέπει να ρυθμίζεται σε πίεση μεγαλύτερη από τη στατική Hstat κατά 0,5 bar, ή 0,3 bar μεγαλύτερη από την πίεση του δοχείου διαστολής. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο να μη ρυθμίζεται η πίεση στο δοχείο διαστολής και να τοποθετείται με την πίεση που το παραδίνει ο κατασκευαστής, δηλαδή 1,5 bar. Στις περιπτώσεις αυτές ο αυτόματος πλήρωσης ρυθμίζεται στα 1,8 bar, όταν το στατικό ύψος είναι μέχρι 13 μέτρα. Η ρύθμιση της πίεσης γίνεται περιστρέφοντας τη βίδα συσπείρωσης του ελατηρίου, η οποία βρίσκεται στο πάνω μέρος του αυτόματου. Περιστροφή της βίδας προς τα δεξιά (+) αυξάνει την πίεση, περιστροφή της βίδας προς τα αριστερά (-) μειώνει την πίεση. Θα πρέπει να ελέγχουμε την πίεση σε τακτά διαστήματα, διότι η πίεση του δικτύου ύδρευσης αυξάνεται το βράδυ, με αποτέλεσμα να ανοίγει ο αυτόματος πλήρωσης και να έχουμε αύξηση της πίεσης και στο δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης. Η μείωση της πίεσης γίνεται αδειάζοντας λίγο νερό από την εγκατάσταση και στρέφοντας τη βίδα ρύθμισης προς τα αριστερά. Κατά τη ρύθμιση της πίεσης, ο ενσωματωμένος διακόπτης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του αυτόματου πρέπει να είναι ανοικτός. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14 ΒΛΑΒΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι βλάβες στους αυτόματους πλήρωσης δεν είναι σπάνιες στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. Ευτυχώς όμως το κόστος τους είναι μικρό και η αντικατάστασή τους εύκολη. Η τοποθέτηση διακοπτών μπρος – πίσω από τον αυτόματο μας δίνει τη δυνατότητα της αντικατάστασης χωρίς να αδειάσει το νερό της εγκατάστασης. Οι συνηθέστερες βλάβες που λαμβάνουν χώρα είναι: μη πλήρωση της εγκατάστασης λόγω κολλήματος από άλατα. Συχνά ένα ελαφρό κτύπημα με ένα σφυράκι είναι ικανό να ξεκολλήσει το έμβολο από τα άλατα. Αν αυτό δε συμβεί, στρέφουμε τη βίδα ρύθμισης προς τα δεξιά (+) μέχρι να ακούσουμε το θόρυβο ροής του νερού που εισέρχεται. ανεξέλεγκτη αύξηση της πίεσης. Μπορεί να συμβεί από επικαθίσεις σκουπιδιών στο έμβολο ή καταστροφή του λάστιχου του εμβόλου, οπότε ανοίγουμε τον αυτόματο και καθαρίζουμε ή αντικαθιστούμε το λάστιχο. Αύξηση της πίεσης έχουμε και όταν καταστρέφεται το ελατήριο. Η καλύτερη λύση στην περίπτωση αυτή είναι η αντικατάσταση ολόκληρου του αυτόματου. Κατά το ετήσιο σέρβις της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος της καλής λειτουργίας του αυτόματου πλήρωσης. Ο έλεγχος γίνεται αδειάζοντας μικρή ποσότητα νερού από την εγκατάσταση, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την πίεση και παρακολουθώντας στο μανόμετρο αν θα αποκατασταθεί. Τυχόν βλάβη του αυτόματου πλήρωσης μπορεί να προκαλέσει: Φαινόμενα σπηλαίωσης. Μη λειτουργία των υψηλότερα ευρισκομένων σωμάτων. Υπερθέρμανση του νερού του λέβητα, όταν αυτός είναι ψηλότερα από τα σώματα, ή άδειασμα του νερού στο λέβητα με κίνδυνο αυτός να καταστραφεί αν λειτουργήσει ο καυστήρας. Άνοιγμα της βαλβίδας ασφαλείας. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – AYTOMATOΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google