Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Greek ICT Forum 5-6/10/2010 Γιώργος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Greek ICT Forum 5-6/10/2010 Γιώργος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Greek ICT Forum 5-6/10/2010 Γιώργος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-2011

2 Το όραμα και οι στόχοι Ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης των Φορέων του Δημοσίου Τομέα που θα τους οδηγήσει προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Όραμα ΚτΠ ΑΕ Ο στρατηγικός προσανατολισμός της ΚτΠ Α.Ε. ήταν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΤΠΕ, όπου έως το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου διαχειρίστηκε έργα προϋπολογισμού περίπου 800 εκ. ευρώ συνολικά για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υπογεγραμμένες Συμβάσεις192 Ολοκληρωμένες Συμβάσεις163 Προϋπολογισμός Συμβάσεων~ 490 εκ € Ολοκληρωμένα Έργα~ 385 εκ. € Προϋπολογισμός Δράσεων~ 438 εκ € Υποβληθείσες Προτάσεις15.302 Εγκεκριμένες Προτάσεις12.135 Ολοκληρωμένα Έργα7.265 Προϋπολογισμός που απορροφήθηκε ~ 316 εκ € Δημόσιος ΤομέαςΙδιωτικός Τομέας

3 Το όραμα και οι στόχοι Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης Εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών Υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης Στρατηγικοί Στόχοι Ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης των Φορέων του Δημοσίου Τομέα που θα τους οδηγήσει προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Όραμα ΚτΠ ΑΕ Ο στρατηγικός προσανατολισμός της ΚτΠ Α.Ε. ήταν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, όπου έως το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου διαχειρίστηκε έργα προϋπολογισμού περίπου 800 εκ. ευρώ συνολικά για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι στρατηγικοί στόχοι για τα επόμενα χρόνια διευρύνονται:

4 Η συγκυρία Η χώρα καλείται να αναλάβει άμεσα δράση και να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες θα μπορέσουν μεσοπρόθεσμα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς και σε άμεσες ενέργειες με σκοπό να δημιουργήσουν δυναμική αλλαγής και επικοινωνιακό όφελος στο πλαίσιο των επικείμενων προσαρμογών Η ιεράρχηση των θεματικών προτεραιοτήτων που υπαγορεύεται από την υφιστάμενη δημοσιονομική κατάσταση στην Ελλάδα αναμένεται να οδηγήσει σε μια εμπροστοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης βασικών δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, προωθώντας βασικές επιλογές για την όσο πιο γρήγορη αναστροφή του αρνητικού κλίματος Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία διαμορφώνει το πλαίσιο εντός του οποίου η Δημόσια Διοίκηση καλείται να επαναπροσδιορίσει άμεσα τις προτεραιότητές της

5 Η ευκαιρία Η στρατηγική τοποθέτηση της ΚτΠ για τα επόμενα χρόνια βασίζεται στο συγκερασμό σημαντικών απαιτήσεων της δημόσιας διοίκησης, αλλά και στις ιδιαιτερότητες λειτουργίας της ίδιας της εταιρίας Οικονομική Συγκυρία Λειτουργία Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση δημιουργεί σημαντική δυναμική για την εταιρία, καθώς η ΚτΠ αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες του δημοσίου για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση έργων ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας Η μείωση των εσόδων για τη χρηματοδότηση τη λειτουργίας της εταιρίας αποτελεί τροχοπέδη για την υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων Η διοίκηση της εταιρίας έχει ήδη διερευνήσει στρατηγικές αντιμετώπισης της μειωμένης χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την αποτελεσματική παραγωγική λειτουργία της Η ΚτΠ ουσιαστικά είναι ο μόνος Οργανισμός ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί έργα που απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες του δημοσίου Η τεχνογνωσία που αποκομίστηκε από την υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ αποτελεί ουσιαστικό εχέγγυο για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση έργων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου Η Αγορά Δεδομένου του προσανατολισμού της εταιρίας στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η σχετικά αργή υλοποίηση του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα των ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης και ΕΠ Διοικητικής Μεταρρύθμισης δίνει στην ΚτΠ το «πλεονέκτημα» της αρχικής τοποθέτησης στην αγορά

6 Η τοποθέτηση Αναζήτηση πηγών εσόδων που να υποστηρίζουν το προγραμματισμένο παραγωγικό έργο της εταιρίας Λειτουργικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός που να αξιοποιεί συνέργιες εντός της εταιρίας Αποτελεσματικός προγραμματισμός και σχεδιασμός υλοποίησης των έργων Προώθηση προγραμματικών συμφωνιών που ανταποκρίνονται σε προτεραιότητες που διαθέτουν σημαντική δυναμική υλοποίησης Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης με έμφαση στην έγκαιρη διαχείριση ρίσκου Αξιοποίηση συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς για την βελτίωση των ικανοτήτων στη διαχείριση έργων Προώθηση προγραμματικών συμφωνιών που ανταποκρίνονται σε στρατηγικής σημασίας έργα για τη δημόσια διοίκηση Λειτουργικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός με έμφαση στις απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης Αναζήτηση ειδικής τεχνογνωσίας που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κύριου του έργου Αξιολόγηση επιπτώσεων για κάθε πρωτοβουλία με σκοπό την απόδοση έμφασης σε έργα με το μεγαλύτερο καθαρό όφελος Ενεργός συμμετοχή δημόσιας διοίκησης και κοινωνικών εταίρων στην διαδικασία ωρίμανσης έργων Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων των τάσεων στη δημόσια διοίκηση και τακτικός επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα Η στρατηγική τοποθέτηση της ΚτΠ στην αγορά των συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι συνάρτηση της δυνητικής αποδοτικότητας που πηγάζει από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση της λειτουργίας της και την προσπάθεια για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και για τη δημιουργία αξίας. Η Στρατηγική επαναξιολογείται (α) με βάση τις δυνατότητες αποτελεσματικής υλοποίησης έργων σε θεματικές προτεραιότητες στις οποίες υπάρχει τεχνογνωσία από το παρελθόν και (β) με τις δυνατότητες υλοποίησης έργων κρίσιμης σημασίας για φορείς της δημόσιας διοίκησης

7 Το πρόγραμμα έργων & δράσεων Το πρόγραμμα που καλείται να υλοποιήσει η ΚτΠ Α.Ε. τα επόμενα χρόνια είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και συνεπώς απαιτεί ιεράρχηση η οποία θα αναδείξει τις προτεραιότητες της εταιρίας στο πλαίσιο του αποτελεσματικού σχεδιασμού και υλοποίησης βασικών έργων Στρατηγική Σημασία Αναγκαιότητα Άμεσης Υλοποίησης Στρατηγική Δέσμευση Φορέα 45 % 35 % 20 % Τα έργα άμεσης υλοποίησης αφορούν κυρίως : (α) το συνταξιοδοτικό, (β) τον προϋπολογισμό και την δημοσιονομική διαχείριση (γ) τη φορολογικό, (δ) τον εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, (ε) την υγεία, (στ) το επιχειρηματικό περιβάλλον & τον ανταγωνισμό Σύμφωνα με την ΚτΠ ΑΕ τα έργα στρατηγικής σημασίας, όπως αυτά υπαγορεύονται από τις συνολικές ανάγκες του δημοσίου αφορούν τις δράσεις του Καλλικράτη, τη Δημοσιονομική Πολιτική, την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, την Προστασία του Πολίτη, τη Δικαιοσύνη και Διαφάνεια, την Υγεία & Κοινωνική Ασφάλιση και τον Πολιτισμό - Τουρισμό Η διαχρονική δέσμευση των Φορέων στην υλοποίηση έργων που αφορούν τις Προγραμματικές αποτελεί έμμεση ένδειξη της μελλοντικής ενεργοποίησής τους για την υλοποίηση Προγραμματικών που έχουν ή θα συνάψουν με την ΚτΠ ΑΕ στο άμεσο μέλλον Σημειώνεται πως η ιεράρχηση με βάση τα παραπάνω κριτήρια αντικατοπτρίζει την υφιστάμενη κατάσταση, με ιδιαίτερη έμφαση στις απατήσεις που πηγάζουν από το Πρόγραμμα Στήριξης για την Ελλάδα και είναι δυναμική σε σχέση με τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της ΚτΠ Α.Ε. !

8 Το πρόγραμμα έργων & δράσεων Η υλοποίηση του προγράμματος της ΚτΠ Α.Ε. βασίζεται στην αξιοποίηση των βασικών αξόνων βελτίωσης για την αποδοτική και αποτελεσματική προσαρμογή της επιχειρησιακής λειτουργίας στις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ, πρέπει να διέπεται από: Στρατηγική συνέπεια Η προώθηση των στρατηγικών επιλογών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια της ΚτΠ Α.Ε. για την επανατοποθέτηση στο πλαίσιο που δημιουργείται μέσω του ΕΣΠΑ. Η βιωσιμότητα της εταιρίας θα καθοριστεί με βάση το είδος και εύρος των έργων που θα διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια, τη δυναμική που θα προδιαγράψει ως ένας οριζόντιος μηχανισμός της δημόσιας διοίκησης που δημιουργία αξία, αλλά και τη δυνατότητα διαφοροποίησης / καθετοποίησης των υπηρεσιών της (π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Data Center) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δημοσίου Ορθό Προγραμματισμό Ο λειτουργικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, προϋποθέτει τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού των έργων αξιοποιώντας το νέο οργανωτικό / συνεργατικό πλαίσιο λειτουργίας, την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από το Γ’ ΚΠΣ, αλλά και τη στοχοθέτηση σε επίπεδο σχεδιασμού έργων. Σημαντική κρίνεται η δυνατότητα άμεσης προσαρμογή της εστίασης σε προγραμματικές συμφωνίες και έργα που κρίνονται ωριμότερα προς διαχείριση και ανταποκρίνονται στη στρατηγική στόχευση της εταιρίας και να διασφαλίζει : Άμεση και έγκυρη Διοικητική Πληροφόρηση Η άμεση και έγκυρη πληροφόρηση σε επίπεδο έργου, προγραμματικής συμφωνίας, φορέα, κτλ προσδίδει σημαντικά οφέλη στη δρομολόγηση των κατάλληλων επιχειρησιακών ελιγμών για τη βέλτιστη διαχείριση του παραγωγικού έργου, αλλά και υποστηρίζει τη διοίκηση στην επιχειρηματολογία της με τους Φορείς του Δημοσίου. Η διοικητική πληροφόρηση και σε επίπεδο προϋπολογιστικό και προληπτικό, αναδεικνύει ευκαιρίες και ρίσκα τα οποία μπορούν τεκμηριωμένα να αποτελέσουν μέρος μιας συνεχούς ροής πληροφόρησης για την στήριξη των χρηματοδοτικών απαιτήσεων λειτουργίας της εταιρίας τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

9 Οι πρώτες προσπάθειες βελτίωσης & προσαρμογής: Η νέα οργανωτική δομή για να προσεγγίσει με πιο ολοκληρωμένο τρόπο τια απαιτήσεις της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, δίνοντας έμφαση στην επιχειρησιακές συνέργιες μεταξύ Οργανωτικών Μονάδων Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Δ.Σ. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Διευθύνων ΣύμβουλοςΝομική Υπηρεσία Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Επιτελικής Παρακολούθησης & Επικοινωνίας Τομέας Σχεδιασμού και Υλοποίησης Έργων Τομέας Διοίκησης και Οικονομικού Τομέας Ιδιωτικών Έργων Τομέας Παραγωγικής Λειτουργίας και Υποστήριξης Παρατηρητήριο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Συγχωνεύτηκαν οι υπηρεσίες σχεδιασμού, προγραμματισμού και επικοινωνίας, ενώ εντάχθηκαν και αρμοδιότητες επιτελικής παρακολούθησης και προληπτικής διαχείρισης έργων Οι βασικοί επιχειρησιακοί τομείς προσαρμόστηκαν στις ιδιαιτερότητες του ΕΣΠΑ, με σκοπό να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία που αποκομίσθηκε στο Γ’ ΚΠΣ, ενώ σχεδιάστηκε και το πλαίσιο για την υποδοχή μελλοντικών διαφοροποιημένων υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν την παραγωγική λειτουργία συστημάτων των οποίων οι συμβάσεις συντήρησης με τους αναδόχους λήγουν, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την δημιουργία αξίας για το δημόσιο

10 Οι πρώτες προσπάθειες βελτίωσης & προσαρμογής: Ο νέος κανονισμός προμηθειών και διαδικασιών σύναψης συμβάσεων  Ανάγκη προσαρμογής του υφιστάμενου κανονισμού (2002) στο ΠΔ60/2007 (18- 2004)  Αξιοποίηση στην πράξη νέων δυνατοτήτων και εφαρμογή νέων διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων (Συμφωνία Πλαίσιο, Ανταγωνιστικός Διάλογος, κλπ)  Προώθηση ηλεκτρονικών μέσων στις διαγωνιστικές διαδικασίες – απλούστευση και συντόμευση διαδικασιών αξιολόγησης διαγωνισμών και ανάθεσης συμβάσεων  Επικαιροποίηση και προσαρμογή στο νέο κανονισμό των συναφών με αυτόν εσωτερικών κανονισμών

11 Οι πρώτες προσπάθειες βελτίωσης & προσαρμογής: Σύστημα επιτελικής παρακολούθησης και προληπτικής διαχείρισης έργων  Αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και διοικητικών πληροφοριών διαχείρισης και παρακολούθησης έργων  Δημιουργία τρέχουσας εποπτικής εικόνας έργου και επιτελικών αναφορών παρακολούθησης  Παροχή επιλεγμένων στοιχείων παρακολούθησης έργου σε αρμόδιους δημόσιους φορείς και σταδιακά προς τους αναδόχους.

12 Η δραστηριότητα και ο μέσο-βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός Από τον Μάιο 2010 μέχρι σήμερα :  Σύναψη και αναθεώρηση Προγραμματικών Συμφωνιών με Δημόσιους Φορείς ενδεικτικού Π/Υ άνω των 500 εκατ. € με παράλληλη σύνταξη συνοπτικών επιχειρησιακών σχεδίων δράσης  Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Έργων «μεταφερόμενων» και «γεφυρών» από το Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ και εξασφάλιση πιστώσεων για έργα που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ (Π/Υ Συμβάσεων 108 εκατ. €, ανεκτέλεστο 54 εκατ. €)  Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Έργων συνολικού Π/Υ άνω των 170 εκατ. € για το ΥΠΕΣΑΗΔ, το ΥπΠροΠο, το Υπ. Δικαιοσύνης, το ΥΠΠΟΤ, το ΥΠΟΙΚ  Έναρξη δράσεων και έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτη – διενέργεια >110 διαγωνισμών και υποστήριξη 135 ΟΤΑ για την υλοποίηση των έργων λειτουργικής ενοποίησης ΠΣ – έναρξη δράσεων προετοιμασίας εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, έναρξη δράσεων για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

13 Η δραστηριότητα και ο μέσο-βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός Από τον Μάιο 2010 μέχρι σήμερα :  Συμβολή στη διευθέτηση και δρομολόγηση των θεμάτων που αφορούν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και στο σχεδιασμό του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για λογαριασμό του ΥΠΕΣΑΗΔ σε όλα τα επίπεδα (θεσμικό, επιχειρησιακό, τεχνολογικό) – Θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας της Κεντρικής Αρχής Πληρωμής Τηλεπικοινωνιακών Τελών  Σχεδιασμός της μετέξελιξης του υφιστάμενου Data Center σε βασικό σύγχρονο Data Center του Ελληνικού Δημοσίου - αναζήτηση και εξεύρεση χώρων που θα στεγάσουν τη νέα αναβαθμισμένη δραστηριότητα  Διοικητικές ενέργειες ολοκλήρωσης έργων Γ’ ΚΠΣ – παράδοση έργων σε φορείς  Ωρίμανση και εξειδίκευση σχεδιασμού έργων – σύνταξη προδιαγραφών & διακηρύξεων

14 Προγραμματισμός Διακηρύξεων Α/ΑΕ.ΠΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1 ης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 1ΔΜ Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της «Ανοικτής Διακυβέρνησης” 3.203.576,37 €15/10/2010 2ΨΣΕθνικό Ληξιαρχείο44.860.000,00 €15/10/2010 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

15 Προγραμματισμός Διακηρύξεων Α/ΑΕ.ΠΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1ης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 1ΨΣΕθνικό Ποινικό Μητρώο13.621.611,00 €30/10/2010 2ΨΣ Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων 6.013.007,80 €30/10/2010 3ΨΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης 5.181.375,00 €15/12/2010 4ΨΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία 680.497,50 €30/10/2010 5ΨΣ Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου 1.316.493,60 €30/10/2010 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

16 Προγραμματισμός Διακηρύξεων Α/ΑΕ.ΠΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1ης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 1ΨΣ Ψηφιακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού χαρακτήρα. 13.795.434,00 €15/11/2010 2ΨΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΥΠτΠ OnLine). 26.081.739,82 €30/11/2010 3ΨΣ Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αναγνώρισης Πυρκαγιάς. 7.950.782,00 €30/11/2010 4ΨΣ Υπηρεσίες δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας. 3.587.974,00 €15/11/2010 5ΨΣ Σύστημα Ναυτιλιακών Πληροφοριών στην Υπηρεσία του Πολίτη (Σ.Ν.Π.Υ.Π.). 2.478.458,00 €30/10/2010 6ΨΣ Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης - κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών. 11.931.566,25 €15/12/2010 7ΨΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ταυτοποίησης και αναγνώρισης Πολιτών (e-CIR). 11.348.198,00 €30/11/2010 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

17 Προγραμματισμός Διακηρύξεων Α/ΑΕ.ΠΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1ης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 1ΨΣ Δημιουργία Knowledge Portal με ευφυείς υπηρεσίες ταξινόμησης και αναζήτησης περιεχομένου για κανονιστικές και συναφείς υποθέσεις 539.070,00 €15/10/2010 2ΨΣ Διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Ηλεκτρονική Ακαδημία Οδήγησης- Drive Academy) και Δημιουργία διαδραστικού demo room τρισδιάστατων παιγνίων οδηγικής προσομοίωσης (Ψηφιακός Δάσκαλος Οδήγησης) του Υπουργείου Μεταφορών 829.500,00 €30/10/2010 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

18 Προγραμματισμός Διακηρύξεων Α/ΑΕ.ΠΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1ης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 1ΨΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 1.350.000,00 €30/10/2010 2ΨΣ Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 8.100.000,00 €30/10/2010 3ΨΣ Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εκπαίδευση του Προσωπικού στην αξιοποίηση του 3.300.000,00 €15/11/2010 4ΔΜ Μελέτες και υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος ~5.000.000 € 20/10 - 10/11/2010 Υπουργείο Οικονομικών

19 Προγραμματισμός λοιπών ενεργειών Για το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του έτους :  Επανεκκίνηση έργων του Γ’ ΚΠΣ που βρίσκονται σε αναστολή  Σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων – Προτάσεων νέων Έργων στους τομείς της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπ. Οικονομικών για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού συστήματος (Π/Υ > 200 εκατ. €), του ΥΠΕΣΑΗΔ για την αναβάθμιση των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω των ΚΕΠ (Π/Υ > 200 εκατ. €), για τον σχεδιασμό και της συγκρότηση ενός εκ των τριών βασικών Data Centers του Ελληνικού Δημοσίου, και για την προώθηση του προγράμματος συγχωνεύσεων δημόσιων φορέων  Εκκίνηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και εκκίνηση των διαδικασιών ανάθεσης της υλοποίησης και υποστήριξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.  Ωρίμανση και εξειδίκευση σχεδιασμού έργων – σύνταξη προδιαγραφών & διακηρύξεων για έργα που εντάσσονται στα ΕΠ  Παρακολούθηση και συντονισμός υλοποίησης έργων προγράμματος Καλλικράτη

20 Προγραμματισμός ενεργειών Για το πρώτο εξάμηνο του 2011:  Προκηρύξεις έργων στους τομείς της Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πολιτισμού - Τουρισμού  Ολοκλήρωση έργων Προγράμματος Καλλικράτη  Προκήρυξη ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και Data Center – έναρξη λειτουργίας ΚΑΠΤΤ  Ολοκλήρωση αρκετών έργων Γ’ ΚΠΣ  Ωρίμανση νέων έργων και υποβολή ΤΔ στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, της Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

21 Ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "1 Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Greek ICT Forum 5-6/10/2010 Γιώργος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google