Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2004 – 2005 Διάλεξη 6: Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης

2 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 2 Ποσοτικές και Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης Ποσοτικές μέθοδοι Συλλογή δεδομένων μέσω της διαρκούς παρακολούθησης και καταγραφής Έρευνες για την εξαγωγή (ανεπεξέργαστων) δεδομένων από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στις φυσικές επιστήμες για τη μελέτη των φυσικών φαινομένων (έρευνες, πειραματικές μετρήσεις, οικονομετρία, μαθηματικά μοντέλα κλπ). Παραδείγματα: συλλογή στατιστικών δεδομένων ερωτηματολόγια

3 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 3 Ποσοτικές και Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης Ποιοτικές μέθοδοι Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών και γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στις κοινωνικές επιστήμες για τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων Παραδείγματα: συνεντεύξεις ομάδες χρηστών ημερολόγια συγκέντρωση προτάσεων ημερολόγια μελέτες περίπτωσης

4 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 4 Ποσοτικές και Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης Οι παραπάνω μέθοδοι περιγράφουν και μελετούν την υπάρχουσα κατάσταση.

5 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 5 Στοιχεία που εξετάζονται στην αξιολόγηση : Απόδοση (efficiency) – πώς εκτελούνται οι λειτουργίες με τους λιγότερους πόρους Αποτελεσματικότητα (effectiveness) – πόσο καλά εκτελούνται οι λειτουργίες σε σχέση με τους στόχους Επιτυχία Ικανοποίηση Κόστος Όφελος Ποιότητα Συμπεριφορά Σχέση κόστους/οφέλους (cost-benefit analysis) Χρηστικότητα (usability)

6 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 6 Ερωτηματολόγια Πλεονεκτήματα: Μπορεί να λαμβάνονται οι απόψεις μεγάλου αριθμού ανθρώπων Εχουν δομημένη μορφή Δίνονται συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις Επιτυγχάνεται ουδετερότητα και αντικειμενικότητα στις απαντήσεις Χρησιμοποιούνται στατιστικές μέθοδοι για την ανάλυση των δεδομένων

7 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 7 Ερωτηματολόγια Αδυναμίες: Έλλειψη ευελιξίας Δεν είναι εύκολη η διόρθωση σφαλμάτων Δεν διαφαίνεται η στάση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων στις ίδιες ερωτήσεις Χρειάζεται καλή προετοιμασία, ώστε να προβλέπονται (κατά το δυνατόν) οι εναλλακτικές περιπτώσεις για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων Οι απαντήσεις απηχούν τις απόψεις ατόμων και όχι ομάδων

8 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 8 Ερωτηματολόγια Παραδείγματα ερευνών με ερωτηματολόγια σε μια βιβλιοθήκη: Ικανοποίηση των χρηστών για την γενική εικόνα της βιβλιοθήκης Διαθεσιμότητα υλικού που αναζητούν οι χρήστες Ικανοποίηση των χρηστών για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας σε μια βιβλιοθήκη Αποδοτικότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στους χρήστες Χρήση της βιβλιοθήκης από συγκεκριμένες ομάδες χρηστών Ωράριο βιβλιοθήκης

9 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 9 Ερωτηματολόγια Στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου πρέπει να ληφθούν υπόψη στοιχεία, όπως τα παρακάτω: Η γλώσσα και το μέγεθος (τα μεγάλα ερωτηματολόγια αποθαρρύνουν τους ερωτώμενους και απαιτούν χρόνο ανάλυσης) η δομή (από γενικότερες σε ειδικότερες ερωτήσεις) οι κενοί χώροι (για συμπλήρωση) η μορφή των ερωτήσεων (κλειστές για συγκεκριμένη απάντηση ή ανοικτές για ελεύθερη απάντηση) ο χρόνος και η διάρκεια διενέργειας (π..χ. δεν ενδείκνυται το καλοκαίρι στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη)

10 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 10 Ερωτηματολόγια Επίσης: να αποφεύγονται ερωτήσεις που σχετίζονται ή/και προσβάλλουν τις ατομικές ελευθερίες των ερωτώμενων να γίνονται μόνο οι απαραίτητες ερωτήσεις και να αποφεύγονται όσες έχουν προφανείς απαντήσεις (π.χ. πάντα «ναι») να γίνονται ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν να αποφεύγονται οι διπλές ερωτήσεις να γίνονται ερωτήσεις για πληροφορίες που δεν μπορούν να ληφθούν με άλλους τρόπους να γίνονται σαφείς και συγκεκριμένες ερωτήσεις

11 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 11 Ερωτηματολόγια Δείγμα ερωτώμενων: Στη στατιστική ανάλυση χρειάζεται η λήψη τυχαίου δείγματος από τον πληθυσμό που πρόκειται να ερευνηθεί. Η σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του δείγματος προσδιορίζονται από τα χαρακτηριστικά του προς μελέτη πληθυσμού και από τη μέθοδο δειγματοληψίας.

12 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 12 Ερωτηματολόγια Δείγμα ερωτώμενων: Απλό τυχαίο δείγμα (και από πίνακα τυχαίων αριθμών) Συστηματικό τυχαίο δείγμα (εκκίνηση από τυχαίο σημείο και επιλογή κάθε νιοστού αριθμού, π.χ. κάθε πέμπτο, δέκατο κλπ) Τυχαίο δείγμα κατά κατηγορίες (ο ερωτώμενος πληθυσμός χωρίζεται σε κατηγορίες π.χ. ως προς ειδικότητα, φύλο, σχολή κλπ και επιλέγεται τυχαίο δείγμα σε κάθε κατηγορία όπως παραπάνω) Πίνακες τυχαίων αριθμών μπορούν να βρεθούν στα βιβλία Στατιστικής, αλλά και στο Διαδίκτυο

13 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 13 A table of uniform random digits Row

14 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 14 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας Χρησιμοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις: Εάν ήδη υπάρχει γνώση για ένα πρόβλημα και χρειάζεται να διευκρινιστούν οι λόγοι Εάν δεν είναι κατανοητή μία κατάσταση και χρειάζεται να συγκεντρωθούν πληροφορίες για να εφαρμοστούν ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης στη συνέχεια. Εφαρμόζονται συνήθως σε μικρά δείγματα και χρησιμεύουν για την ανάλυση πολύπλοκων προβλημάτων σε βάθος. Απαντούν περισσότερο σε ερωτήσεις του τύπου «γιατί» και λιγότερο στο «πόσο συχνά».

15 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 15 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην προετοιμασία και στο σχεδιασμό. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθούν νέα προβλήματα αντί να λυθούν τα υπάρχοντα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διαφορές στις ερμηνείες που δίνονται για τις απαντήσεις, αλλά και στα αντιφατικά αποτελέσματα που μπορεί να δώσουν οι διάφορες ομάδες.

16 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 16 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας Στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη και αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων, συγκαταλέγονται η «έρευνα δράσης» (action research), η έρευνα ειδικών περιπτώσεων (case studies – άλλως μελέτες περίπτωσης) και η εθνογραφία (ethnography). (Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για τα παραπάνω. Στη σελίδα Research in Information Systems, μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα στοιχεία για μια εισαγωγή στο θέμα).

17 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 17 έρευνα δράσης action research στοχεύει στη διερεύνηση των προβλημάτων και στην αλλαγή της κατάστασης σχετίζεται με τη με τη μεθοδολογία ευέλικτων συστημάτων (SSM – Soft Systems Methodology – Peter Checkland) Εξετάζονται τα στοιχεία CATWOE: Customers Actors Transformation Weltanschaung Owner Environment

18 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 18 μελέτες περίπτωσης case studies είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος ποιοτικής αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων περιγράφει την πραγματική κατάσταση σε συγκεκριμένο οργανισμό, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο

19 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 19 εθνογραφική έρευνα ethnography σχετίζεται με την κοινωνική ανθρωπολογία ασχολείται με τη μελέτη και καταγραφή της ζωής των ανθρώπων στο πλαίσιο των πληροφοριακών συστημάτων των οργανισμών χρησιμοποιείται εκτεταμένα στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση νέων πληροφοριακών συστημάτων

20 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 20 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας Χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως: συνεντεύξεις συναντήσεις ομάδων (focus groups) συγκέντρωση προτάσεων παρατηρήσεις ημερολόγια εξέταση εγγράφων Σημειώνεται πάντως, ότι οι τεχνικές αυτές ενεργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, αλλά και ως προς τις ποσοτικές μεθόδους έρευνας.

21 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 21 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας Για τη συγκέντρωση των δεδομένων, χρησιμοποιούνται: Πρωτογενείς πηγές δεδομένων (αδημοσίευτο υλικό, που συλλέγεται απ’ ευθείας από τους ανθρώπους ή τον οργανισμό) Δευτερογενείς πηγές (υλικό που έχει δημοσιευθεί)

22 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 22 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας Για την ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιούνται: η ερμηνευτική ανάλυση (hermeneutics) (καταβάλλεται προσπάθεια να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, να ερμηνευθεί η κατάσταση συνολικά, αλλά και η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, τον οργανισμό και την τεχνολογία) η σημειωτική (semiotics) (αναζητάται η σημασία των συμβόλων στη γλώσσα, η ανάλυση του περιεχομένου, της συνομιλίας και της επικοινωνίας) η μεταφορά (metaphor) (χρησιμοποιείται για να δείξει τη μεταφορά, συχνά με τη μορφή μίμησης, των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών μίας έννοιας σε μία άλλη)

23 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 23 παραδείγματα παρατήρησε τη συμπεριφορά των ανθρώπων που εργάζονται σε ένα κέντρο μηχανογράφησης: πώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία, τι ανάγκες σχεδιασμού υπάρχουν; παρατήρησε τη συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις (αν και όπου υπάρχουν) ανάμεσα στους χρήστες και στους παραγωγούς μιας εικονικής βιβλιοθήκης πάρε συνεντεύξεις από τους χρήστες ενός συστήματος και διατύπωσε συμπεράσματα/προτάσεις για τις ανάγκες βελτίωσης ή αναβάθμισης Συγκέντρωσε και ανάλυσε τις συζητήσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους ενός οργανισμού

24 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 24 Συνεντεύξεις Είναι συναντήσεις που γίνονται με κάθε ερωτώμενο χωριστά, έχουν συνήθως δομημένη μορφή και παίζουν ιδιαίτερο ρόλο όταν πρέπει να εξαχθούν σοβαρές, ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Χρειάζεται προετοιμασία ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προκύπτουν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Η συζήτηση καταγράφεται σε κασέτα ή κρατούνται γραπτές σημειώσεις από τις απαντήσεις.

25 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 25 Συζητήσεις ομάδων (focus groups) Είναι συναντήσεις με ομάδες 8-12 ατόμων, όπου ένας υπεύθυνος κατευθύνει τη συζήτηση από τα γενικά στα πιο ειδικά ζητήματα που αφορούν την έρευνα. Οι συμμετέχοντες διατυπώνουν τις απόψεις τους με το δικό τους τρόπο, έχουν σχετική ευελιξία έκφρασης, παρέχουν προκαταρκτικές πληροφορίες για περαιτέρω έρευνες αλλά και ιδέες για ερωτήσεις σε ερωτηματολόγια.

26 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 26 Συζητήσεις ομάδων (focus groups) Είναι καλό τα μέλη των ομάδων αυτών να ανήκουν σε όμοιες κατηγορίες (π.χ. χωριστά φοιτητές από διδακτικό προσωπικό), να υπάρχει επαρκής χρόνος για συζήτηση αλλά όχι υπερβολικός ώστε να κουράσει, η συγκέντρωση να γίνεται σε προσιτό χώρο, η υποδοχή να είναι φιλόξενη. Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται με την τεχνική αυτή δεν δίνουν ασφαλείς απαντήσεις σε προβλήματα και δεν αρκούν για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, παρέχουν όμως ιδέες για περαιτέρω έρευνες.

27 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 27 Συγκέντρωση προτάσεων Η τεχνική εφαρμόζεται με τη χρησιμοποίηση κουτιού όπου οι χρήστες μπορούν να ρίχνουν το φύλλο με τις παρατηρήσεις ή/και προτάσεις τους, με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας ή με την προσθήκη των προτάσεων σε σχετικό βιβλίο. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι από πολύ γενικές (π.χ. «τι γνώμη έχετε για τη βιβλιοθήκη;») έως πολύ ειδικές (π.χ. «ποια βιβλία προτείνετε για τον εμπλουτισμό της συλλογής;»). Χρησιμοποιείται και στα αυτοματοποιημένα συστήματα, συχνά σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους και τεχνικές.

28 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 28 Ημερολόγια, παρατηρήσεις, καταγραφή εργασιών Χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να γίνει συλλογή πληροφοριών για τη συμπεριφορά και τις συνήθειες ατόμων (π.χ. τελικών χρηστών, προσωπικού κλπ). Η διάρκεια ορίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται (κατά το δυνατόν) η εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση καταγραφής εσφαλμένων παρατηρήσεων. Ανάμεσα στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η καταγραφή των προσβάσεων στο σύστημα (transaction logs).

29 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 29 Αρχεία και έγγραφα Εξετάζονται αρχεία, επιστολές, σημειώματα και άλλα έγγραφα με σκοπό τον προσδιορισμό σημαντικών ζητημάτων ή και προβλημάτων για αξιολόγηση (π.χ. διαφημιστικά φυλλάδια, αγγελίες, προγράμματα σεμιναρίων κλπ).

30 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 30 Παραδείγματα ερευνών σε βιβλιοθήκες Σε μια βιβλιοθήκη μπορεί να γίνουν έρευνες αξιολόγησης που αφορούν είτε τις εσωτερικές λειτουργίες, είτε τις υπηρεσίες προς τους χρήστες. Μερικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω: Έρευνες χρηστών με ερωτηματολόγια Έρευνα ενδιαφερόντων χρηστών με τη συμπλήρωση φόρμας προτάσεων (σε καθορισμένη χρονική διάρκεια) Ανάλυση παραπόνων χρηστών με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας (σε καθορισμένη χρονική διάρκεια) Μετρήσεις δανεισμών Μετρήσεις διαδανεισμών Μετρήσεις φωτοτυπιών Μετρήσεις επισκέψεων (φυσικών και εικονικών) Συγκέντρωση αιτημάτων χρηστών για υπηρεσίες εξυπηρέτησης Μετρήσεις εγγραφών Μετρήσεις προσκτήσεων και σχετικού κόστους αγοράς

31 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 31 Παραδείγματα ερευνών σε βιβλιοθήκες Στις έρευνες γίνονται συνδυασμοί διαφόρων παραγόντων (π..χ δανεισμοί κατά κατηγορία χρηστών, κατηγορία υλικού και χρονική περίοδο, έρευνες χρηστών κατά ειδικότητα, ηλικία, τόπο κατοικίας κλπ) και εξάγονται ποσοτικά ή ποιοτικά αποτελέσματα που οδηγούν είτε σε απλή καταμέτρηση των δεικτών που επιλέγονται, είτε σε παραπέρα διερεύνηση ζητημάτων όπως ποιότητα, διαθεσιμότητα πηγών, ικανοποίηση χρηστών, επιτυχία συστήματος κλπ. Τρόποι ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης: με πίνακες, διαγράμματα, καμπύλες κλπ.

32 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, 6/ /ΚΤ/Ιόνιο ΤΑΒ 32 Μερικές βιβλιογραφικές αναφορές DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: the quest for the dependent variable. Information Systems Research, 3(1), King, J. L., & Schrems, E. L. (1978). Cost-benefit analysis in information systems development and operation. Computing Surveys, 10(1), Miller, J., & Doyle, B. A. (1987). Measuring the effectiveness of computer- based information systems in the financial services sector. MIS Quarterly, 11(1), Morse, E. L. (2002). Evaluation Methodologies for Information Management Systems. D-Lib Magazine, 8 (9). [Online]. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Myers, M. D. (June 1997). Qualitative Research in Information Systems, MIS Quarterly, (MISQ Discovery, archival version, June 1997, MISQ Discovery, updated version, last modified: Ward, J. A. (1996). Measurement management: what you measure is what you get. Information Systems Management, 13(1), Westbrook, L. (1994). Qualitative research methods: A review of major stages, data analysis techniques, and quality controls. Library & Information Science Research, 16(3),


Κατέβασμα ppt "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google