Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 8 ο Σεμινάριο Διαταραχές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 8 ο Σεμινάριο Διαταραχές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 8 ο Σεμινάριο Διαταραχές ύδατος και νατρίου 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2014, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Νεφρολόγος

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ω π = ΕΞΚΥ ωσμώλια + ΕΝΚΥ ωσμώλια Ολικό Η 2 Ο Σώματος

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ω π = Γλυκόζη (mg/dl) 2 x PNa + + Ουρία (mg/dl) 18 6 + T π = Γλυκόζη (mg/dl) 2 x PNa + + 18 T π ≈2 x PNa +

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η2ΟΗ2ΟΗ2ΟΗ2Ο ΟΥΡΙΑ + ΟΥΡΙΑ +

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η2ΟΗ2Ο GLU ή Na + + Η2ΟΗ2Ο

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ T π = ΕΞΚΥ ωσμώλια + ΕΝΚΥ ωσμώλια Ολικό Η 2 Ο Σώματος (TBW) T π = 2x Na e + + 2x K e + TBW 2x Na e + + 2x K e + TBW 2 x PNa + = Na e + + K e + TBW PNa + =

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

8 Υπερογκαιμία Υπογκαιμία Ωσμωτικότητα πλάσματος ADH πλάσματος Brenner & Rector’s The Kidney, 9 th Ed

9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κάθαρση ελεύθερου Η 2 Ο (C Η 2 Ο ) 1000 ml 280 mOsm/kg (ισοωσμωτικά) 1000 ml Ελεύθερο Η 2 Ο U osm 140 mOsm/kg -1000 ml Ελεύθερο Η 2 Ο 2000 ml =+ 1000 ml U osm 580 mOsm/kg = 2000ml U osm 290 mOsm/kg ( ισοωσμωτικά ) +

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κάθαρση ελεύθερου Η 2 Ο (C Η 2 Ο ) C osm CΗ2ΟCΗ2Ο V =+ V = C osm + C H 2 O C H 2 O = V - C osm C H 2 O = V - U osm x V P osm = V (1 - U osm P osm ) = V (1 - U Na + + U K + P Na + )

11 ΨΕΥΔΟΫΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ Ψευδοϋπονατριαιμία Άνυδρη φάση Υδατική φάση Φυσιολογικές συνθήκες Άνυδρη φάση Υδατική φάση 142 mEq/L 128 mEq/L

12 ΙΣΟΤΟΝΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ Ω= 285 mOsm/kg Na + 140 mEq/L H2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2O H2OH2O H2OH2O Ω= 285 mOsm/kg Na + 130 mEq/L

13 Κάθαρση ελεύθερου Η 2 Ο (C Η 2 Ο ) Τμήμα αραίωσης των ούρων (αδιαπέραστο στο Η 2 Ο) ↓ διαπερατότητας του αθροιστικού στο Η 2 Ο (↓ADH) ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΟΝΗΣ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ

14 Ελάττωση προσφοράς Na + στο τμήμα αραίωσης των ούρων 1.Υπογκαιμία 2.↓GFR Διαταραχή επαναρρόφησης Na + στο τμήμα αραίωσης των ούρων 1.Διουρητικά Διαταραχή απέκκρισης ελεύθερου Η 2 Ο, εξαιτίας αυξημένης διαπερατότητας του αθροιστικού σωληναρίου (↑ADH): 1.SIADH 2.↓ δραστικού όγκου

15 Ψευδοϋπονατριαιμία Λιπίδια, πρωτεΐνες Ισότονη ή υπέρτονη υπονατριαιμία Ιστορικό Glu, Μαννιτόλη, Σκιαγραφικά κ.α. ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ Μέτρηση Ω πλάσματος ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ Ελαττωμένη (Ω π < 280 mOsm/kg) Φυσιολογική ή αυξημένη (Ω π ≥ 280 mOsm/kg) Υπότονη υπονατριαιμία

16 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΟΝΗΣ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ Na e + + K e + TBW PNa + = 1.↓ (Na e + + K e + ) (απώλεια ηλεκτρολυτών) 2. ↑ TBW (περίσσεια ύδατος) …ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ

17 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΟΝΗΣ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ …ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ Η 2 Ο Μέτρηση Ω ούρων Ω ούρων < 100 mosm/kg (↓↓ ADH) Ω ούρων > 100 mosm/kg (↑ ADH) Πρωτοπαθής πολυδιψία Ποτομανία Επαναρρύθμιση ωσμωστάτη Υπογκαιμία Ευογκαιμία Υπερογκαιμία Αξιολόγηση ΕΞΚΥ Ευογκαιμία

18 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΟΝΗΣ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ …ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΕΞΚΥ ΥπογκαιμικήΕυογκαιμικήΥπερογκαιμική ↓↓ (Na e + + K e + )↔ ή ↑ (Na e + + K e + )↑↑ (Na e + + K e + ) ↓TBW↑ ή ↑↑ TBW↑↑↑↑TBW ή

19 ΥΠΟΤΟΝΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ Μεγάλες απώλειες H 2 O & ηλεκτρολυτών Πρόσληψη υπότονων υγρών Μη ωσμωτική ↑ ADH και κατακράτηση H 2 O Υπογκαιμία Υπονατριαιμία Υπογκαιμική Υπονατριαιμία

20 Υπογκαιμική Υπονατριαιμία - Αξιολόγηση ΕΞΚΥ Κλινική εξέταση ↓ Αρτηριακή Πίεση Ορθοστατική υπόταση Σπαργή δέρματος Βλεννογόνοι Σφαγίτιδες Οιδήματα Ταχυκαρδία Ολιγουρία Na + ούρων < 20mEq/L Cl - ούρων < 20mEq/L FE Na + < 1% UA > 5mg/dl FE UA <10% FE Urea < 55% Α/φία θώρακα Εργαστηριακές εξετάσεις ΥΠΟΤΟΝΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

21 ΥΠΟOΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Υπογκαιμία & Υπονατριαιμία Εξωνεφρικές απώλειες (Na + ούρων < 20 mEq/L) Νεφρικές απώλειες (Na + ούρων > 20 mEq/L) Γαστρεντερικές απώλειες Εγκαύματα Απώλειες στον 3 ο χώρο Νεφροπάθειες με απώλεια άλατος Διουρητικά 1παθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια (↓ αλδοστερόνη) Απώλεια άλατος κεντρικής αιτιολογίας (CSW)

22 Γαστρεντερικές απώλειες ↓ΕΞΚΥ Μεταβολική οξέωση Na + Ούρων < 20 mEq/L Μεταβολική αλκάλωση ↓ΕΞΚΥ ↑HCO - 3 oύρων ↑Na + Ούρων > 20 mEq/L ↓Cl - Ούρων < 20 mEq/L Cl - ΥΠΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

23 Υπονατριαιμία από Διουρητικά Εβδομάδες θεραπείας Ασθενείς με υπονατριαιμία Sonneblick et al, Chest 1993 ΥΠΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

24 Διουρητικά Φουροσεμίδη HCTZ ↓ΕΞΚΥ ↑Na + Ούρων > 20 mEq/L FE Urea < 55% K + <3 mEq/L UA >5 mg/dL FE UA <10% ADH ΥΠOΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

25 Πρωτοπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια ↓ΕΞΚΥ ↑ ACTH ↓Κορτιζόλη ↓ Αλδοστερόνη ↑ Na + Ούρων > 20 mEq/L ↑ K + Μελάγχρωση ↑ ACTH ↓ Γλυκοκορτικοειδή ↓ Αλδοστερόνη ΥΠOΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

26 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΚΙΡΡΩΣΗ ↓ Δραστικού ενδαγγειακού όγκου ↑ ΣΝΣ ↑↑ ΣΡΑΑ ↑ ADH ↓ GFR ↑ Επαναρρόφησης NaCl ↑ Επαναρρόφησης Η 2 Ο ΣΝΣ: συμπαθητικό νευρικό σύστημα, ΣΡΑΑ: σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης Υπονατριαιμία ΥΠΕΡΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

27 ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ↓ GFR V max ούρων < 20% x GFR Υπερογκαιμία↓ ADH

28 ΕΥΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ ↓ Αρτηριακή Πίεση Ορθοστατική υπόταση Σπαργή δέρματος Βλεννογόνοι Σφαγίτιδες Οιδήματα Ταχυκαρδία Ολιγουρία ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Na + ούρων > 20-30 mEq/L ! 1.Διαιτολόγιο ? 2.Διουρητικά ?

29 ΕΥΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΥΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ Φυσιολογική νεφρική απέκκριση H 2 O (↓ADH, Ω ούρων < 100 mOsm/kg ) Διαταραχή νεφρικής απέκκρισης H 2 O (↑ADH, Ω ούρων > 100 mOsm/kg ) Πρωτοπαθής πολιδιψία Ποτομανία Επαναρρύθμιση ωσμωστάτη SIADH Μυξοίδημα Επινεφριδιακή ανεπάρκεια (ανεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών) Υπονατριαιμία της άσκησης

30 ΑΙΤΙΑ SIADH ΕΥΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Κακοήθειες – Νεοπλάσματα Μικροκυτταρικός πνεύμονα Στομάχου-δωδεκαδακτύλου Παγκρέατος Ουροδόχου-ουρητήρα Προστάτη Λέμφωμα Σάρκωμα Ewing Αναπνευστικές διαταραχές Πνευμονία-απόστημα-ασπεργίλλωση-TBC Άσθμα-πνευμοθώρακας-μηχανικός αερισμός Κυστική ίνωση Διαταραχές ΚΝΣ Νεοπλάσματα-Λοιμώξεις ΚΕΚ Υπαραχνοειδής αιμορραγία-υποσκληρίδιο αιμάτωμα Πολλαπλή σκλήρυνση Φάρμακα Δεσμοπρεσσίνη-Ωκυτοκίνη Χλωροπροπαμίδη Κλοφιβράτη Καρβαμαζεπίνη-οξυκαρβαζεπίνη Βινκριστίνη Αντιψυχωσικά-αντικαταθιπτικά-SSRI’s Νικοτίνη-ναρκωτικά Άλλα Ιδιοπαθής Τραύμα Stress

31 SIADH-Διάγνωση ΕΥΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Ω πλάσματος <275 mOsm/kg Ευογκαιμία Na + ούρων > 30 mEq/L Ω ούρων > 100 mOsm/kg Απουσία άλλων αιτίων ευογκαιμικής υπονατριαιμίας (νοσημάτων & φαρμάκων), φυσιολογική νεφρική λειτουργία Διακοπή των διουρητικών UA 10% ↑ADH Η2ΟΗ2Ο

32 ΕΥΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Δοκιμαστική φόρτιση 2L N/S ΔNa + s = (Na + + K + )inf – Na + s TBW + 1 N/S Αύξηση Na + s < 5 mEq/LΑύξηση Na + s ≥ 5 mEq/L Υπογκαιμία κφ FE urea > 55% UΑ <4 mg/dL FE UA >10% SIADH Σύνδρομο επαναρρύθμισης ωσμωστάτη Φόρτιση με 20 ml/kgΣΒ Η 2 Ο Αποβολή ≥ 90% σε 4h Ω ούρων < 100 mOsm/kg SIADH πθ

33 ΕΥOΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Δευτεροπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια ↑ ACTH ↓Κορτιζόλη Αλδοστερόνη κ.φ. ↑ Na + Ούρων > 20 mEq/L ↓ ACTH ↓ Γλυκοκορτικοειδή ↔ Αλδοστερόνη

34 T π = ΕΞΚΥ ωσμώλια + ΕΝΚΥ ωσμώλια Ολικό Η 2 Ο Σώματος (TBW) T π = 2x Na e + + 2x K e + TBW 2x Na e + + 2x K e + TBW 2 x PNa + = Na e + + K e + TBW PNa + = ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

35 ↑ADH Η2ΟΗ2Ο ↑Ω π ↓Ω π 1) 2) 3) ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ↑Ω ούρων

36 ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 1.Αίσθημα δίψας – πρόσβαση σε νερό 2.Έκκριση ADH – νεφρική ανταπόκριση 3.Ακεραιότητα της μυελώδους μοίρας του νεφρού Διαταραχή σε…

37 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ …ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΞΚΥ ΥπογκαιμικήΕυογκαιμικήΥπερογκαιμική ↓ (Na e + + K e + )↔ (Na e + + K e + )↑↑↑ (Na e + + K e + ) ↓↓↓TBW↓↓TBW↑TBW ή

38 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ ΥΠΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ ↓ (Na e + + K e + ) & ↓↓↓TBW Ελαττωμένη πρόσληψη νερού Διαταραχές επιπέδου συνείδησης (διασωλήνωση, κώμα, ΑΕΕ) Ναυαγοί Αυξημένες απώλειες υπότονων υγρών Από τους νεφρούς Ωσμωτική διούρηση Διαβητική κετοξέωση Διαβητικό υπερωσμωτικό κώμα Μαννιτόλη Λύση ΟΝΒ, μετα-αποφρακτική πολυουρία Διουρητικά της αγκύλης σε βαρέως πάσχοντες Από το δέρμα Αυξημένη εφίδρωση Εγκαύματα Υψηλός πυρετός Από τους πνεύμονες Υπεραερισμός-τραχειοστομία Από το γαστρεντερικό Ωσμωτικές διάρροιες (ιδίως από λακτουλόζη)

39 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ ↓ Αρτηριακή Πίεση ↓Σπαργή δέρματος Ξηροί Βλεννογόνοι ↓Σφαγίτιδες Ταχυκαρδία Ολιγουρία Κλινική εξέτασηΕργαστηριακές εξετάσεις Na + ούρων < 20 mEq/L FE Na + < 1% ! ΥΠΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ - Αξιολόγηση ΕΞΚΥ

40 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ Εξωνεφρικές απώλειες καθαρού Η 2 Ο (ολιγουρία-αυξημένη Ω ούρων ) Αυξημένες άδηλες απώλειες (πυρετός) Απώλειες από τους πνεύμονες (υπεραερισμός, τραχειοστομία) Νεφρικές απώλειες καθαρού Η 2 Ο (πολυουρία- ελαττωμένη Ω ούρων ) Κεντρικός άποιος διαβήτης Νεφρογενής άποιος διαβήτης …χωρίς αντίστοιχη πρόσληψη H 2 O ΕΥΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

41 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ Άποιος διαβήτης ΝεφρογενήςΚεντρικής αιτιολογίας Συγγενής Αυτοσωματικός επικρατούν Αυτοσωματικός υπολειπ/νος Επίκτητος Μετατραυματικός Μετεγχειρητικός Νεοπλάσματα κοκκιώματα Συγγενής Αυτοσωματικός επικρατούν ή υπολειπόμενος Φυλοσύνδετος Επίκτητος Υποκαλιαιμία Υπερασβεστιαιμία Φάρμακα (λίθιο, αμφοτερικίνη, δεμεκλοκυκλίνη, φοσκαρνέτη) ΕΥΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

42 ΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ Δοκιμασία στέρησης ύδατος 1.Διακοπή λήψης υγρών 2-3 ώρες πριν τη δοκιμασία, μέχρι:  Τη σταθεροποίηση της U οsm επί 2-3 συνεχείς ουρήσεις παρά την συνεχόμενη αύξηση της P οsm  Την αύξηση της P οsm > 300 mOsm/kg ή Νa + >145 mEq/L 2.Χορήγηση Δεσμοπρεσσίνης (DDAVP) (10 μg ενδορρινικά ή 4 μg IM) 3.Μέτρηση και καταγραφή της U οsm κάθε 30 min για 2 ώρες 4.Επί ΝΑΔ έλλειψη ανταπόκρισης →(U οsm )<300 mOsm/kg

43 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ Υπότονες απώλειες Χορήγηση ισότονων ορών (N/S) Υπερνατριαιμία Ωσμωτική διούρηση Αρρύθμιστος ΣΔ Μαννιτόλη Λύση ΟΝΑ Εφίδρωση-πυρετός Εγκαύματα Ωσμωτική διάρροια Χορήγηση υπέρτονων ορών (N/S + 40 mEq/L KCl, NaCl 3%, NaHCO - 3 ) Na + Ούρων > 30 mEq/L Οιδήματα ↑ΣΒ ΥΠΕΡΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

44 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ↑Ω π > 600 mOsm/kg H 2 O300-600 mOsm/kg H 2 O< 300mOsm/kg H 2 O Επαρκής έκκριση ADH Φυσιολογική νεφρική ανταπόκριση Κεντρικός άποιος διαβήτης Νεφρογενής άποιος διαβήτης Δοκιμασία στέρησης H 2 O Απώλειες Na + oύρων <25mEq/L FE Na + <0,5% Υπερφόρτωση Na + oύρων >100 mEq/L Μερικός ΑΔ Ωσμωτική διούρηση Ημερήσια απέκκριση ωσμωλίων <10 mOsm/kgΣΒ>10 mOsm/kgΣΒ Ωσμωτική διούρηση Μερικός ΑΔ

45 Ανακεφαλαιώνοντας…. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

46 Υπονατριαμία Μέτρηση Ω πλάσματος Φυσιολογική ή αυξημένη Ω π (≥280 mosm/kg) Ελαττωμένη Ω π (≤280 mosm/kg) 1.Ψευδοϋπονατριαιμία Υπερλιπιδαιμία Παραπρωτεϊναιμία 2.Παρουσία άλλων ωσμωτικά δραστικών ουσιών Υπεργλυκαιμία Μαννιτόλη Σκιαγραφικά Μέτρηση Ω ούρων Υπότονη υπονατριαιμία Ω ούρων ≤100mosm/kg (↓ADH) Φυσιολογική νεφρική απέκκριση H 2 O 1.Πρωτοπαθής πολυδιψία 2.Ποτομανία 3.Επαναρρύθμιση ωσμωστάτη Ω ούρων >100mosm/kg (↑ADH) Διαταραχή της νεφρικής απέκκρισης H 2 O Εκτίμηση όγκου ΕΞΚΥ ( Οιδήματα, σπαργή, ΑΠ,ορθοστατική υπόταση, σφύξεις, Α/α θώρακος ) Υποογκαιμία 1.Γαστρεντερικές απώλειες 2.Εγκαύματα 3.Απώλειες στον 3 ο χώρο 4.Διουρητικά (που έχουν διακοπεί) Na + ούρων <20 mEq/L Na + ούρων >20 mEq/L 1.Νεφροπάθεια με απώλεια άλατος 2.Διουρητικά (πρόσφατη χρήση) (FE Uric acid <10%) 3.Επινεφριδιακή ανεπάρκεια (Ανεπάρκεια αλατοκορτικοειδών) 4.Κεντρικής αιτιολογίας απώλεια άλατος ΕυογκαιμίαΥπερογκαιμία Na + ούρων >20-30 mEq/L 1.SIADH - (παθολογική δοκιμασία αποβολής ύδατος, FEUric acid >10%) 2.Μυξοίδημα - (↑TSH) 3.Επινεφριδιακή ανεπάρκεια ( Ανεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών) 4.Υπονατριαιμία της άσκησης 1.Καρδιακή ανεπάρκεια (ελάττωση δραστικού όγκου αίματος) 2.Κίρρωση (ελάττωση δραστικού όγκου αίματος) 3.Νεφρωσικό σύνδρομο (ελάττωση δραστικού όγκου αίματος) 4.Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια- ↓ADH (αυξημένος δραστικός όγκος αίματος)

47 Υπερνατριαμία (>145 mEq/L) Ω π >290 mosm/kg Μέτρηση Ω ούρων Ω ούρων <300 mosm/kg 300 mosm/kg< Ω ούρων <600 mosm/kg 1.Ιατρογενής 2.Εσκεμένη ή ακούσια λήψη Na + Ω ούρων >600 mosm/kg Φυσιολογική συμπύκνωση Υποογκαιμία (FENa<<0,5%) Υπερογκαιμία (FENa + >1%) 1.Γαστρεντερικές απώλειες (ωσμωτικές διάρροιες) 2.Νεφρικές απώλειες (ωσμωτική διούρηση) 3.Δερματικές (εγκαύματα) Άποιος διαβήτης Ανταπόκριση στην εξωγενή ADH ΘετικήΑρνητική Νεφρογενής Κεντρικός Ωσμώλες ούρων 24ώρου 600-900mosm>1000mosm Ωσμωτική διούρηση Δοκιμασία στέρησης Η 2 Ο και ADH

48 Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 8 ο Σεμινάριο Διαταραχές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google