Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ορισμός Μορφές Σημασία Αίτια κρίσης Προγονοπληξία Προοδοπληξία Στάση απέναντι στην παράδοση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ορισμός Μορφές Σημασία Αίτια κρίσης Προγονοπληξία Προοδοπληξία Στάση απέναντι στην παράδοση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ορισμός Μορφές Σημασία Αίτια κρίσης Προγονοπληξία Προοδοπληξία Στάση απέναντι στην παράδοση

2 Το σύνολο των υλικών, πνευματικών, ηθικών και πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος που συνθέτουν την ταυτότητα ενός λαού, μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και συμβάλλουν στην πολιτιστική εξέλιξη. Το σύνολο των υλικών, πνευματικών, ηθικών και πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος που συνθέτουν την ταυτότητα ενός λαού, μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και συμβάλλουν στην πολιτιστική εξέλιξη. πνευματική πνευματική κοινωνική κοινωνική οικογενειακή οικογενειακή θρησκευτική θρησκευτική πολιτιστική πολιτιστική λαϊκή λαϊκή εθνική εθνική ιστορική ιστορική πολιτική πολιτική επιστημονική επιστημονική αισθητική αισθητική

3 Πνευματικός τομέας Μεταβιβάζει γνώσεις αποφυγή σφαλμάτων Μεταβιβάζει γνώσεις αποφυγή σφαλμάτων Αποτελεί πηγή έμπνευση + δημιουργίας Αποτελεί πηγή έμπνευση + δημιουργίας Πνευματικός τομέας Μεταβιβάζει γνώσεις αποφυγή σφαλμάτων Μεταβιβάζει γνώσεις αποφυγή σφαλμάτων Αποτελεί πηγή έμπνευση + δημιουργίας Αποτελεί πηγή έμπνευση + δημιουργίας Εθνικός τομέας διασφαλίζει εθνική συνείδηση + διατηρεί την εθνική ταυτότητα διασφαλίζει εθνική συνείδηση + διατηρεί την εθνική ταυτότητα οδηγεί στην εθνική αυτογνωσία οδηγεί στην εθνική αυτογνωσία αποτρέπει την εθνική αλλοτρίωση αποτρέπει την εθνική αλλοτρίωση Εθνικός τομέας διασφαλίζει εθνική συνείδηση + διατηρεί την εθνική ταυτότητα διασφαλίζει εθνική συνείδηση + διατηρεί την εθνική ταυτότητα οδηγεί στην εθνική αυτογνωσία οδηγεί στην εθνική αυτογνωσία αποτρέπει την εθνική αλλοτρίωση αποτρέπει την εθνική αλλοτρίωση Κοινωνικός τομέας κοινωνικοποιεί το άτομο κοινωνικοποιεί το άτομο προσφέρει πρότυπα για μίμηση προσφέρει πρότυπα για μίμηση μεταλαμπαδεύει αξίες του παρελθόντος μεταλαμπαδεύει αξίες του παρελθόντος Κοινωνικός τομέας κοινωνικοποιεί το άτομο κοινωνικοποιεί το άτομο προσφέρει πρότυπα για μίμηση προσφέρει πρότυπα για μίμηση μεταλαμπαδεύει αξίες του παρελθόντος μεταλαμπαδεύει αξίες του παρελθόντος

4 Ηθικός τομέας εμπνέει σεβασμό στα μεγάλα ιδανικά εμπνέει σεβασμό στα μεγάλα ιδανικά κληροδοτεί ηθικές αξίες (σεβασμός – αγάπη στο συνάνθρωπο, ανιδιοτέλεια, τήρηση του μέτρου) κληροδοτεί ηθικές αξίες (σεβασμός – αγάπη στο συνάνθρωπο, ανιδιοτέλεια, τήρηση του μέτρου) Ηθικός τομέας εμπνέει σεβασμό στα μεγάλα ιδανικά εμπνέει σεβασμό στα μεγάλα ιδανικά κληροδοτεί ηθικές αξίες (σεβασμός – αγάπη στο συνάνθρωπο, ανιδιοτέλεια, τήρηση του μέτρου) κληροδοτεί ηθικές αξίες (σεβασμός – αγάπη στο συνάνθρωπο, ανιδιοτέλεια, τήρηση του μέτρου) Πολιτικός τομέας ενισχύει τη Δημοκρατία και τις αρχές της (Αθηναϊκή Δημοκρατία) ενισχύει τη Δημοκρατία και τις αρχές της (Αθηναϊκή Δημοκρατία) Πολιτικός τομέας ενισχύει τη Δημοκρατία και τις αρχές της (Αθηναϊκή Δημοκρατία) ενισχύει τη Δημοκρατία και τις αρχές της (Αθηναϊκή Δημοκρατία) Πολιτιστικός τομέας Επηρεάζει την Τέχνη και αποτελεί πηγή έμπνευσής της Επηρεάζει την Τέχνη και αποτελεί πηγή έμπνευσής της συντελεί στην πολιτισμική επικοινωνία ανθρώπων και λαών συντελεί στην πολιτισμική επικοινωνία ανθρώπων και λαών Πολιτιστικός τομέας Επηρεάζει την Τέχνη και αποτελεί πηγή έμπνευσής της Επηρεάζει την Τέχνη και αποτελεί πηγή έμπνευσής της συντελεί στην πολιτισμική επικοινωνία ανθρώπων και λαών συντελεί στην πολιτισμική επικοινωνία ανθρώπων και λαών

5 Χάσμα γενεών και αρνητισμός των νέων Χάσμα γενεών και αρνητισμός των νέων λανθασμένος τρόπος μετάδοσης της παράδοσης από οικογένεια και Σχολείο λανθασμένος τρόπος μετάδοσης της παράδοσης από οικογένεια και Σχολείο προγονοπληξία – προοδοπληξία προγονοπληξία – προοδοπληξία υλικός ευδαιμονισμός  στροφή προς την ύλη υλικός ευδαιμονισμός  στροφή προς την ύλη τεχνοκρατικό πνεύμα κοινωνίας τεχνοκρατικό πνεύμα κοινωνίας κρίση αξιών & θεσμών κρίση αξιών & θεσμών ξενομανία – μιμητισμός ξένων προτύπων ξενομανία – μιμητισμός ξένων προτύπων τουρισμός  αλλοίωση παραδοσιακών στοιχείων τουρισμός  αλλοίωση παραδοσιακών στοιχείων Χάσμα γενεών και αρνητισμός των νέων Χάσμα γενεών και αρνητισμός των νέων λανθασμένος τρόπος μετάδοσης της παράδοσης από οικογένεια και Σχολείο λανθασμένος τρόπος μετάδοσης της παράδοσης από οικογένεια και Σχολείο προγονοπληξία – προοδοπληξία προγονοπληξία – προοδοπληξία υλικός ευδαιμονισμός  στροφή προς την ύλη υλικός ευδαιμονισμός  στροφή προς την ύλη τεχνοκρατικό πνεύμα κοινωνίας τεχνοκρατικό πνεύμα κοινωνίας κρίση αξιών & θεσμών κρίση αξιών & θεσμών ξενομανία – μιμητισμός ξένων προτύπων ξενομανία – μιμητισμός ξένων προτύπων τουρισμός  αλλοίωση παραδοσιακών στοιχείων τουρισμός  αλλοίωση παραδοσιακών στοιχείων

6 Ορισμός Η τυφλή προσκόλληση στο παρελθόν, σε καθετί παραδοσιακό. Η τυφλή προσκόλληση στο παρελθόν, σε καθετί παραδοσιακό. Η δογματική πρσήλωση στην παράδοση Η δογματική πρσήλωση στην παράδοση η στείρα προγονολατρία και η άκριτη απόρριψη κάθε νέου / ξένου στοιχείου η στείρα προγονολατρία και η άκριτη απόρριψη κάθε νέου / ξένου στοιχείουΟρισμός Η τυφλή προσκόλληση στο παρελθόν, σε καθετί παραδοσιακό. Η τυφλή προσκόλληση στο παρελθόν, σε καθετί παραδοσιακό. Η δογματική πρσήλωση στην παράδοση Η δογματική πρσήλωση στην παράδοση η στείρα προγονολατρία και η άκριτη απόρριψη κάθε νέου / ξένου στοιχείου η στείρα προγονολατρία και η άκριτη απόρριψη κάθε νέου / ξένου στοιχείου διατήρηση προκαταλήψεων – δεισιδαιμονιών διατήρηση προκαταλήψεων – δεισιδαιμονιών δογματισμός δογματισμός άρνηση τεχνολογικής προόδου άρνηση τεχνολογικής προόδου στασιμότητα σε Τέχνες κι Επιστήμες στασιμότητα σε Τέχνες κι Επιστήμες δουλική μίμηση παλαιότερων προτύπων δουλική μίμηση παλαιότερων προτύπων εθνικός απομονωτισμός – σοβινισμός εθνικός απομονωτισμός – σοβινισμός ρατσισμός ρατσισμός διατήρηση προκαταλήψεων – δεισιδαιμονιών διατήρηση προκαταλήψεων – δεισιδαιμονιών δογματισμός δογματισμός άρνηση τεχνολογικής προόδου άρνηση τεχνολογικής προόδου στασιμότητα σε Τέχνες κι Επιστήμες στασιμότητα σε Τέχνες κι Επιστήμες δουλική μίμηση παλαιότερων προτύπων δουλική μίμηση παλαιότερων προτύπων εθνικός απομονωτισμός – σοβινισμός εθνικός απομονωτισμός – σοβινισμός ρατσισμός ρατσισμός

7 Ορισμός άκριτη αποδοχή κάθε νέου / ξένου στοιχείου άκριτη αποδοχή κάθε νέου / ξένου στοιχείου πλήρης απόρριψη κάθε παραδοσιακού με την ιδέα πως παρεμποδίζει την πρόοδο πλήρης απόρριψη κάθε παραδοσιακού με την ιδέα πως παρεμποδίζει την πρόοδοΟρισμός άκριτη αποδοχή κάθε νέου / ξένου στοιχείου άκριτη αποδοχή κάθε νέου / ξένου στοιχείου πλήρης απόρριψη κάθε παραδοσιακού με την ιδέα πως παρεμποδίζει την πρόοδο πλήρης απόρριψη κάθε παραδοσιακού με την ιδέα πως παρεμποδίζει την πρόοδο άμβλυνση εθνικής συνείδησης  απώλεια εθνικής ταυτότητας άμβλυνση εθνικής συνείδησης  απώλεια εθνικής ταυτότητας αδυναμία κατανόησης και ερμηνείας του παρόντος αδυναμία κατανόησης και ερμηνείας του παρόντος κίνδυνος ετεροκαθορισμού κίνδυνος ετεροκαθορισμού πολιτιστική αλλοτρίωση & υποδούλωση πολιτιστική αλλοτρίωση & υποδούλωση άμβλυνση εθνικής συνείδησης  απώλεια εθνικής ταυτότητας άμβλυνση εθνικής συνείδησης  απώλεια εθνικής ταυτότητας αδυναμία κατανόησης και ερμηνείας του παρόντος αδυναμία κατανόησης και ερμηνείας του παρόντος κίνδυνος ετεροκαθορισμού κίνδυνος ετεροκαθορισμού πολιτιστική αλλοτρίωση & υποδούλωση πολιτιστική αλλοτρίωση & υποδούλωση

8 ουσιαστική γνώση της πάράδοσης ουσιαστική γνώση της πάράδοσης διατήρηση των ζωογόνων στοιχείων της διατήρηση των ζωογόνων στοιχείων της απόρριψη όλων των νεκρών στοιχείων της απόρριψη όλων των νεκρών στοιχείων της συγκερασμός στοιχείων προόδου και παράδοσης συγκερασμός στοιχείων προόδου και παράδοσης προστασία παράδοσης από διαστρέβλωση κι εμπορευματοποίηση προστασία παράδοσης από διαστρέβλωση κι εμπορευματοποίηση ουσιαστική γνώση της πάράδοσης ουσιαστική γνώση της πάράδοσης διατήρηση των ζωογόνων στοιχείων της διατήρηση των ζωογόνων στοιχείων της απόρριψη όλων των νεκρών στοιχείων της απόρριψη όλων των νεκρών στοιχείων της συγκερασμός στοιχείων προόδου και παράδοσης συγκερασμός στοιχείων προόδου και παράδοσης προστασία παράδοσης από διαστρέβλωση κι εμπορευματοποίηση προστασία παράδοσης από διαστρέβλωση κι εμπορευματοποίηση


Κατέβασμα ppt "Ορισμός Μορφές Σημασία Αίτια κρίσης Προγονοπληξία Προοδοπληξία Στάση απέναντι στην παράδοση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google