Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες:Η κοινωνική αξιοπιστία της ιατρικής εκπαίδευσης. Trevor Gibbs & Michelle Mclean Μετάφραση και περίληψη: Κεραμιδάς ’Ιωάννης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες:Η κοινωνική αξιοπιστία της ιατρικής εκπαίδευσης. Trevor Gibbs & Michelle Mclean Μετάφραση και περίληψη: Κεραμιδάς ’Ιωάννης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες:Η κοινωνική αξιοπιστία της ιατρικής εκπαίδευσης. Trevor Gibbs & Michelle Mclean Μετάφραση και περίληψη: Κεραμιδάς ’Ιωάννης (29883) Φέστας Γεώργιος (29933) Μιχαλάκης Βύρων (29902)

2 Οι ιατρικές σχολές σε όλο τον κόσμο επανεξετάζουν τα προγράμματα σπουδών τους ώστε αυτά να συνάδουν με τη ραγδαία πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Η Εκπαιδευτική Επιτροπή για Αλλοδαπούς Φοιτητές Ιατρικής (ECFMG) προσπαθεί να εξισσοροπήσει τα δεδομένα της ιατρικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, ώστε να γίνεται ομαλά η μετάβαση φοιτητών ή πτυχιούχων ιατρών από χώρα σε χώρα. Γενικότερα, γίνεται μία συντεταγμένη προσπάθεια παγκοσμιοποίησης της ιατρικής κοινότητας παρόλο που οικονομικές και κοινωνικές καταστροφές επηρεάζουν τον τρόπο διδασκαλίας. Εισαγωγικά

3 Η ιατρική εκπαίδευση διαφέρει στον ανεπτυγμένο κόσμο, όπου χρηματοδοτείται επαρκώς, σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες (Αφρική, Ασία) όπου υπάρχει έλλειψη πόρων. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (WFME) θέτει τις βάσεις για διεύρυνση των οριζόντων της ιατρικής εκπαίδευσης παγκοσμίως με καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας π.χ. Η ζωντανή διαδραστική μάθηση μέσω Διαδικτύου σε πολλές χώρες αδυνατεί να εφαρμοστεί λόγω έλλειψης κονδυλίων ενώ στην Αφρική φαντάζει προς το παρόν αδύνατη. Επίσης πρέπει να καθοριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο η χρυσή τομή μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης των ιατρικών σχολών.Ωστόσο σε Αφρική και Ασία λίγες ιατρικές σχολές διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό για να συμβαδίσουν με τα standard αυτής της χρυσής τομής.

4 Προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η ιατρική εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτούνται : Εμπειρογνώμονες για το πρόγραμμα σπουδών. Νέα αναπτυξιακά προγράμματα των ιατρικών σχολών. Διαδικασία επιλογής σπουδαστών. Μαθήματα προσομοίωσης σε ασθενείς.  Όλα τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερα αυξημένο κόστος και επομένως οι καινοτομίες αυτές διευρύνουν το χάσμα μεταξύ ιατρικών σχολών ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

5 Ένας άνισος κόσμος Άστοχες στατιστικές από την Παγκόσμια Τράπεζα κατατάσσουν τις χώρες σε λίστα οικονομικής ισχύος χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν κοινωνικά κριτήρια όπως η φτώχεια των κατοίκων (πλούσιες χώρες-φτωχοί πολίτες). Έτσι, αυτή η ουτοπική ταξινόμηση οδηγεί σε επίσης άνιση κατανομή των κονδυλίων που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη κάθε χώρας. Επαγγελματίες υγείας και κυρίως ιατροί μεταναστεύουν από τις αναπτυσσόμενες στισ ανεπτυγμένες γειτονιές του πλανήτη γεγονός που εντείνει την ανισότητα στο χώρο της υγείας.

6 Δίκοπο μαχαίρι:Ποιοτική ιατρική εκπαίδευση, ιατρική μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώματα. Παραδόξως, η ιατρική μετανάστευση συμβαίνει και αντιστρόφως:Ιατροί από τις εκσυγχρονισμένες χώρες μεταναστεύουν στις υπανάπτυκτες για εργασία και μετεκπαίδευση Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης(WFME) επιχειρεί τον επαναπατρισμό των ιατρών-μεταναστών. Αυτό δεν είναι λύση γιατί αντιτίθεται στα ανθρώπινα δικαιώματα.Κάθε επαγγελματίας υγείας μπορεί να επιλέξει ο ίδιος τον τόπο εργασίας του.

7 Παγκοσμιοποίηση της ιατρικής εκπαίδευσης Στη σύνοδο για την παγκοσμιοποίηση της ιατρικής εκπαίδευσης κατέστη σαφής η ανάγκη για περεταίρω διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των ιατρικών ακαδημιών με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Έτσι θα ξεφύγουμε από τα στενά όρια των μεμονωμένων ιατρικών ιδρυμάτων. Προς αυτή τη κατεύθυνση ο συγγραφέας προτείνει την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών όπως το Erasmus χάρη στα οποία θα διευρύνεται το ιατρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον ανεβάζοντας την ποιότητα της ιατρικής εκπαίδευσης Σημαντική είναι και η συμβολή μεγάλων δωρητών (πχ ίδρυμα Bill & Melissa Gates) που χρηματοδοτούν τη βελτίωση των υποδομών ιατρικής εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες.

8 Συμπεράσματα  Όπως στον κόσμο υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στην κατανομή του πλούτου, έτσι και στην ιατρική εκπαίδευση υπάρχουν δυσανάλογα χάσματα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Η διεθνής κοινότητα, όπως συναποφασίζει για παγκόσμια προβλήματα (κλιματική αλλαγή, διεθνής οικονομική ύφεση), καλείται να αποφασίσει για την παγκόσμια ιατρική εκπαίδευση προωθώντας ίσες ευκαιρίες ιατρικής εκπαίδευσης και εφαρμόζοντας σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον οφείλει να επιδείξει στη θωράκιση των επαγγελματιών υγείας με τεχνογνωσία, δεξιότητες και κίνητρα για να παραμείνουν στον τόπο τους.  Εν κατακλείδει, ο συγγραφέας τονίζει τον καθοριστικότερο παράγοντα της ιατρικής εκπαίδευσης, τον άνθρωπο, τον εκπαιδευτή, τον επαγγελματία υγείας, ο οποίος σ’ένα πολύπλοκο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον καλείται να βελτιώσει την ποιότητα της ιατρικής εκπαίδευσης των μελλοντικών πτυχιούχων ιατρικής

9 Τι μάθαμε από αυτό το άρθρο Μελετώντας αυτό το άρθρο συμπεράναμε οτι υπάρχει μεγάλη ανισότητα μεταξύ των ιατρικών σχολών ανά τον κόσμο. Η ανισότητα αυτή αντανκλά και στο επίπεδο της ιατρικής εκπαίδευσης των χωρών αυτών πράγμα που οδηγεί στην αποδήμηση μεγάλου μέρους του ιατρικού δυναμικού προς χώρες με περισσότερες δυνατότητες στν τομέα αυτό.

10 Τι προσκομίσαμε εμείς ως φοιτητές Το κυριότερο όφελος από το μέρος μας ήταν η δυνατότητα να συνεργαστούμε με συμφοιτητές μας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν η επαφή μας με ένα επιστημονικό άρθρο και με αυτό τον τρόπο μάθαμε τη δομή και το σκεπτικό που θα πρέπει να ακολουθείται κατά την εκπόνηση παρόμοιων εργασιών από εμάς στο μέλλον.


Κατέβασμα ppt "Δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες:Η κοινωνική αξιοπιστία της ιατρικής εκπαίδευσης. Trevor Gibbs & Michelle Mclean Μετάφραση και περίληψη: Κεραμιδάς ’Ιωάννης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google