Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέτρηση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Σεπτέμβριος 2008 Πάτρα,Πανεπιστημιούπολη,EAITY «Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέτρηση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Σεπτέμβριος 2008 Πάτρα,Πανεπιστημιούπολη,EAITY «Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέτρηση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Σεπτέμβριος 2008 Πάτρα,Πανεπιστημιούπολη,EAITY «Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές» Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής

2 2 1 Περιεχόμενα Δυτική Ελλάδα: Προκλήσεις στην Ευρυζωνική Ανάπτυξη Ελλάδα: Παρούσα Κατάσταση & Άμεσες Προοπτικές 3 Η Οπτική του Παρατηρητηρίου για Ισόρροπη Ευρυζωνική Ανάπτυξη 4 Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 2

3 Εξέλιξη της Εγχώριας Ευρυζωνικής Διείσδυσης Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε 1.245.974 Αύξηση κατά 63,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος Αύξηση κατά 22,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Υπάρχουν ακόμη περί των 120.000 ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω δικτύων κινητής την 1 η Ιουλίου 2008.

4 Βραχυπρόθεσμες Προοπτικές Αισιόδοξο Σενάριο Συντηρητικό Σενάριο Μέσο Σενάριο Ως εκ τούτου, διαμορφώνονται τρία σενάρια αναφορικά με τα επίπεδα διείσδυσης στα τέλη του τρέχοντος εξαμήνου (Β ’ Εξάμηνο 2008). 1.Στο συντηρητικό σενάριο, η διείσδυση θα κυμανθεί στα επίπεδα 12,75%-13%, Στην περίπτωση αυτά, τα εγχώρια επίπεδα ευρυζωνικής διείσδυσης θα αυξηθούν κατά 14,5% με 16,5%. 2. Στο μέσο σενάριο η διείσδυση θα κυμανθεί στα επίπεδα του 13,2%-13,45%. Στην περίπτωση αυτά, τα εγχώρια επίπεδα ευρυζωνικής διείσδυσης θα αυξηθούν κατά 18% με 20,5%. 3.Στο αισιόδοξο σενάριο η διείσδυση θα κυμανθεί στα επίπεδα του 13,6%-13,85%. Στην περίπτωση αυτά, τα εγχώρια επίπεδα ευρυζωνικής διείσδυσης θα αυξηθούν κατά 22% με 24%.

5 Οι λιανικές τιμές πρόσβασης εξακολουθούν να διακρίνονται από πτωτική τάση Η πτωτική τάση είναι μεγαλύτερη σε προσβάσεις υψηλότερης ταχύτητας. Με βάση τις μέσες τιμές παρόμοιων προϊοντικών προσφορών διαπιστώνεται ότι οι πτωτικές τάσεις στους αντίστοιχους τύπους πρόσβασης ήταν: Περί του 16,2% σε εξαμηνιαία βάση για τη βασική πρόσβαση. Περί του 17% σε εξαμηνιαία βάση για τη μέση πρόσβαση. Περί του 22,1% σε εξαμηνιαία βάση για την υψηλή πρόσβαση.

6 Αναθεωρημένη εκτίμηση με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ταχείας σύγκλισης με την ΕΕ-27. Συγκεκριμένα, η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την ΕΕ-27 βαίνει μειούμενη, ικανοποιώντας πλήρως τις προσδοκίες του Παρατηρητηρίου αναφορικά με τα δυο αισιόδοξα σενάριο σύγκλισης με την ΕΕ-27 στα μέσα προς τα τέλη του 2010. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης του βαθμού ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα από τον αντίστοιχο στο επίπεδο ΕΕ-27

7 Η Ψηφιακή Ελλάδα σε 18 μήνες Στοιχεία προερχόμενα από έρευνες: α) Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές, β) eEurope 2005/i2010 για τη χρονιά 2007 και γ) Εξαμηνιαίες Αναφορές Ευρυζωνικής Ανάπτυξης. Τα στοιχεία αποτελούν προβολή στο μέλλον των υφιστάμενων τάσεων με χρήση συντηρητικού σεναρίου ευρυζωνικής ανάπτυξης (σύγκλιση το 2013) και την υπόθεση ότι η διείσδυση στις επιχειρήσεις είναι καθολική ~123.000 άτομα απασχολούνται στον τομέα τροφίμων και ποτών βάσει ΕΣΥΕ 237.809 είναι τα νοικοκυριά της Θεσσαλίας βάσει ΕΣΥΕ. 1.351.617 είναι τα νοικοκυριά της Αττικής βάσει ΕΣΥΕ. 568.300 είναι τα νοικοκυριά της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης βάσει ΕΣΥΕ. Σε ολόκληρη την Πελοπόννησο δεν υπάρχουν παραπάνω από 345.000 νοικοκυριά βάσει ΕΣΥΕ. 5. ~140.000 νοικοκυριά χρησιμοποιούν ή θέλουν το internet για εργασία από το σπίτι 4. ~ 235.000 νοικοκυριά πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές 3. ~ 560.000 νοικοκυριά αναζητούν πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες 2. ~ 700.000 νοικοκυριά στο internet > 1 ώρα 1. ~ 1.400.000 νοικοκυριά με bb σύνδεση 7

8 Οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας υστερούν στην εκμετάλλευση των διαδικτυακών ευκαιριών Η υστέρηση φαίνεται να προέρχεται από 2/3 νομούς Αντίθετα, η διείσδυση του Διαδικτύου στην Αχαϊα κινείται σε παρόμοια επίπεδα με την Επικράτεια. Διείσδυση Διαδικτύου στους οικιακούς χρήστες. Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

9 Στο επίπεδο επικράτειας, περισσότεροι από τους μισούς κατόχους dial up συνδέσεων έχουν στραφεί προς τις συνδέσεις DSL. Στη Δυτική Ελλάδα, λιγότεροι από 4 στους 10 κάτοχοι συνδέσεων Dial- up του 2005 διατηρούν τέτοια σύνδεση. Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη μετά από αυτή της Αττικής. Κατοχή συνδέσεων Dial-up από τους οικιακούς χρήστες Διαδικτύου. Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Οι χρήστες συνδέσεων Dial –up του 2005 μετακινούνται προς συνδέσεις DSL ταχύτατα (2007)

10 Διαμορφώνεται η Ελλάδα των 2 ευρυζωνικών ταχυτήτων Η Δυτική Ελλάδα εντάσσεται στις μη ευρυζωνικά ανεπτυγμένες περιφέρειες Εξαίρεση αποτελεί η Πάτρα. Διείσδυση ευρυζωνικών συνδέσεων στα νοικοκυριά Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

11 Η Δυτική Ελλάδα προβληματίζει ιδιαίτερα λόγω του χαμηλότερου αποθέματος διαδικτυακών συνδέσεων Εκτιμώμενο απόθεμα ευρυζωνικών συνδέσεων στα νοικοκυριά Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

12 Οπτική Παρατηρητηρίου: Δράσεις ευρυζωνικής ανάπτυξης ευθυγραμμισμένες με το πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής Βελτίωση της Παραγωγικότητας Καλύτερη Ποιότητα Ζωής 1.Προώθηση Χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 2.Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις- αναδιοργάνωση δημόσιου τομέα 3.Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ 4.Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ 1.Βελτίωση της Καθημερινής Ζωής μέσω ΤΠΕ 2.Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τον Πολίτη Βελτίωση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος Ευρυζωνικής Αγοράς Ενίσχυση Ευρυζωνικών Υποδομών Ανάπτυξη & Προσφορά Περιεχομένου & Υπηρεσιών Ενίσχυση Ζήτησης Υπηρεσιών & Περιεχομένου 12 ~Στόχοι & Κατευθύνσεις Ψηφιακής Στρατηγικής~~Άξονες Ευρυζωνικής Ανάπτυξης~ Α Β Γ Δ

13 Δράσεις Ευρυζωνικής Ανάπτυξης Δράσεις: 1.Άμεσου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση: 2008) π.χ.: Ρυθμιστικό πλαίσιοVoIP Ποιότητα Υπηρεσιών Δικαιώματα Ψηφιακού Περιεχομένου 2.Μεσοπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2010) π.χ.: Νέα Ανάλυση Αγορών 3.Διαρκή/Μακροπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ. Ανακατανομή και Διαχείριση Φάσματος Ψηφιακές Τηλεοπτικές Μεταδόσεις Δράσεις: 1.Μεσοπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση: 2009) π.χ.: Δημιουργία Ανοικτών Υποδομών Διεθνών Συνδέσεων 2.Διαρκή Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.: Ενίσχυση Ευρυζωνικών Υποδομών 3.Μακροπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ. Αναβάθμιση Ευρυζωνικών Υποδομών Δράσεις: 1.Βραχυπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση: 2008) π.χ.: Περιεχόμενο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 2.Μεσοπρόθεσμο Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2010) π.χ.: Εφαρμογές e-health, e-learning 3.Διαρκή Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ. Ενίσχυση Δημιουργίας ευρυζωνικών υπηρεσιών Δράσεις: 1.Επαναλαμβανόμενου Χαρακτήρα π.χ.: Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης 2.Μεσοπρόθεσμο Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2010) π.χ.: Κατάρτιση Εργαζομένων 3.Διαρκή Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ. Στοχευμένη υποστήριξη αγοράς εξοπλισμού 13 Βελτίωση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος Ευρυζωνικής Αγοράς Ενίσχυση Ζήτησης Υπηρεσιών & Περιεχομένου Ανάπτυξη & Προσφορά Περιεχομένου & Υπηρεσιών

14 Αναλυτική Προσέγγιση Αξόνων Δράσης Ενέργειες Κατηγορίας 1 1. Δράση Α 2. Δράση Β 3. Δράση…. …….. Χ. Δράση Χ Χρονοπρογραμματισμός επιμέρους στόχων άξονα Ενέργειες Κατηγορίας 2 1. Δράση Α 2. Δράση Β 3. Δράση…. …….. Χ. Δράση Χ Ενέργειες Κατηγορίας …. 1. Δράση Α 2. Δράση Β 3. Δράση…. …….. Χ. Δράση Χ Ενέργειες Κατηγορίας …. 1. Δράση Α 2. Δράση Β 3. Δράση…. …….. Χ. Δράση Χ ….. Άξονας Δράσης i Δράση X Περιγραφή Κόστος Φορείς Υλοποίησης Ωφελούμενοι Περίοδος Υλοποίησης Εξυπηρέτηση άλλων στόχων 14

15 Παρακολούθηση Διαδικασίας και Λήψη Διορθωτικών Μέτρων Μέτρηση Πραγματικών Αποτελεσμάτων Σύγκριση με στόχους ~Στο τέλος κάθε χρόνου~ Σύγκριση με ΕΕ Αναθεώρησ η Στόχων Ανάθεση Διορθωτικώ ν Ενεργειών Υλοποίηση ~Παράδειγμα~ Στόχευση Διόρθωση (Νέος Στόχος) Πραγματικό 2007200820092010201120122013 60%50%40%35%25%15%10% 25% 15

16 Ευρωπαϊκός Δείκτης Ευρυζωνικής Επίδοσης 1.Διαθεσιμότητα Ευρυζωνικής Πρόσβασης  Κάλυψη στις Αγροτικές Περιοχές 2.Ανταγωνιστικό Περιβάλλον  Κάλυψη σε Εθνικό Επίπεδο * Ανταγωνιζόμενες Τεχνολογίες Πρόσβασης 3.Ποιότητα Διαθέσιμης Ευρυζωνικής Πρόσβασης  Μέση Διαθέσιμη Ταχύτητα Πρόσβασης  % Συνδρομητών με Ευρυζωνικές Συνδέσεις μεγαλύτερες από 2 Mb/s 4.Αξιοποίηση  Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από Πολίτες  Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από Επιχειρήσεις  Χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 5.Κοινωνικο-Οικονομικό Περιβάλλον  Κατά Κεφαλή Δαπάνη σε ΤΠΕ  Διείσδυση PC και 3G Κινητής  Κατοχή Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων 6.Δυνατότητα Αξιοποίησης  Προσαρμοσμένες Τιμές Πακέτων Ευρυζωνικής Πρόσβασης 512Kb/s -1 Mb/s  Προσαρμοσμένες Τιμές Πακέτων Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Mb/s- 2 Mb/s  Διάμεσος της Κανονικοποιημένης Τιμής Πακέτου Ευρυζωνικής Πρόσβασης

17 Ευρωπαϊκός Δείκτης Ευρυζωνικής Επίδοσης Δείκτης Ευρυζωνικής Επίδοσης Ομάδα 1 Διαθεσιμότητα Ευρυζωνικής Πρόσβασης Κάλυψη στις Αγροτικές Περιοχές Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Κάλυψη σε Εθνικό Επίπεδο * Ανταγωνιζόμενες Τεχνολογίες Πρόσβασης Δυνατότητα Αξιοποίησης Προσαρμοσμένες Τιμές Πακέτων Ευρυζωνικής Πρόσβασης 512Kb/s -1 Mb/s Προσαρμοσμένες Τιμές Πακέτων Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Mb/s- 2 Mb/s Διάμεσος της Κανονικοποιημένης Τιμής Πακέτου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Ποιότητα Διαθέσιμης Ευρυζωνικής Πρόσβαησς Μέση Διαθέσιμη Ταχύτητα Πρόσβασης % Συνδρομητών με Ευρυζωνικές Συνδέσεις μεγαλύτερες από 2 Mb/s Ομάδα 2 Αξιοποίηση Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από Πολίτες Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από Επιχειρήσεις Χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Κοινωνικο- Οικονομικό Περιβάλλον Κατά Κεφαλή Δαπάνη σε ΤΠΕ Διείσδυση PC και 3G Κινητής Κατοχή Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων

18 ΟΤΑ & Ευρυζωνικές Υπηρεσίες: Η προσέγγιση του Παρατηρητηρίου Σχεδιάζοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την αποδοτική εκμετάλλευσης ευρυζωνικής υποδομής της τοπικής αυτοδιοίκησης Διαδικασία: –Συνεργασία με Cisco, Πιλοτικούς ΟΤΑ σε workshops για τον εντοπισμό ιδεών/πρωτοβουλιών ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών με ποιοτικά και ποσοτικά/οικονομικά οφέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από την εκμετάλλευση αντίστοιχης τεχνογνωσίας από διεθνείς ΟΤΑ. –Δημιουργία αναλυτικού εργαλείου τυποποίησης ιδεών/πρωτοβουλιών ευρυζωνικών υπηρεσιών σε οφέλη (οικονομικά μεγέθη) για ευρυζωνικές υπηρεσίες. Παραμετροποίηση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πιλοτικών ΟΤΑ. –Κατηγοριοποίηση ΟΤΑ και Κλιμάκωση του αναλυτικού εργαλείου ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε κατηγορία ΟΤΑ. –Δημιουργία εργαλείου benchmarking ανά κατηγορία ΟΤΑ & ομάδα ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τουριστικές υπηρεσίες Παραγωγικότητα Εργαζομένων Ηλ. Υπηρεσίες στον πολίτη Κινητές Ελεγκτικές Υπηρεσίες Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική Υποδομή Κυκλοφοριακή Διαχείριση ~Παράδειγμα Ανάπτυξης Υπηρεσίας~ Πληροφόρηση ~Πλέγμα Ομάδων Υπηρεσιών~ Επίπεδο Ολοκλήρωσης Λειτουργικότητα Ανταλλαγή Στοιχείων Απλές μη Οικονομικές Συναλλαγές Οικονομικές Συναλλαγές 18

19 ΟΤΑ & Ευρυζωνικές Υπηρεσίες: Η προσέγγιση του Παρατηρητηρίου Εξοικονόμηση Χρόνου Επεξεργασίας Επιπλέον Έσοδα από Κλήσεις Εξέλιξη στο χρόνο των οικονομικών ωφελειών Εταιρεία ενοικίασης Δημ. αστυνόμος To Παρατηρητήριο σε συνεργασία με τη CISCO και πιλοτικούς ΟΤΑ εκτιμά τον οικονομικό αντίκτυπο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την αποδοτική εκμετάλλευση των ευρυζωνικών υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης Χρήση κατόπιν αδείας από CISCO IBSG Παράδειγμα:: Διαχείριση απλήρωτων κλήσεων για παράνομη στάθμευση Λύση: Υπηρεσία άμεσης ενημέρωσης του γραφείου ενοικίασης για επίδοση κλήσης σε όχημα του. 19

20 20 www.observatory.gr Ελεύθερη πρόσβαση σε eData-Bank με μελέτες για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη χρήση ΤΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό Πληροφορίες για προσεχείς εκδηλώσεις, σεμινάρια και συναντήσεις που σχετίζονται με τους τομείς ενδιαφέροντος του Παρατηρητηρίου Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες άλλων Ευρωπαϊκών και Διεθνών παρατηρητηρίων που κάνουν μελέτες για την Κοινωνία της Πληροφορίας Newsletter με τις δραστηριότητες του παρατηρητηρίου 20

21 21 www.observatory.gr Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Βέλτιστων Πρακτικών 21

22 22 stats.observatory.gr Online Στατιστικά Εργαλείο για την περαιτέρω επεξεργασία στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών Ελεύθερη πρόσβαση 22

23 www.observatory.gr


Κατέβασμα ppt "Μέτρηση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Σεπτέμβριος 2008 Πάτρα,Πανεπιστημιούπολη,EAITY «Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google