Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ από τον Γιάννη Μπαλάγκα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ από τον Γιάννη Μπαλάγκα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ από τον Γιάννη Μπαλάγκα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ από τον Γιάννη Μπαλάγκα

2 Ασφαλισμένοι από 1-1-93 ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ Από Έως ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ έως

3 α) Απόλυση για λόγους οικειοθελούς παραίτησης
Έναρξη υπηρεσίας Ως ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας θα λάβει χώρα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού. Διαφορετικά λαμβάνεται υπόψη η ανάληψη υπηρεσίας. Τερματισμός υπηρεσίας α) Απόλυση για λόγους οικειοθελούς παραίτησης β) Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα γ) Αυτοδίκαιη απόλυση δ) Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας

4 Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
Ορισμός Ως θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος νοείται η συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση) προκειμένου ο υπάλληλος να έχει δικαίωμα για σύνταξη. Η θεμελίωση δεν συναρτάται με την ταυτόχρονη συμπλήρωση ορίου ηλικίας αλλά συνδέεται μόνο με τη συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου ή ασφάλισης. Μετά την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ο ασφαλισμένος, εφόσον δεν έχει το όριο ηλικίας που απαιτείται για τη λήψη της σύνταξης, μπορεί εφόσον το επιθυμεί, να παραιτηθεί από την υπηρεσία, υποβάλλοντας αίτηση συνταξιοδοτήσεως. Η σχετική συνταξιοδοτική πράξη θα εκδοθεί αλλά η καταβολή της σύνταξης θα ανασταλεί μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης

5 Υπηρεσίες που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος
Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας με ή χωρίς εξαγορά Για όσους έχουν προσληφθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ μετά την κάθε χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης Υπηρεσίες, που έχουν προσφερθεί στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και τα άλλα ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (τακτικού, εκτάκτου, συμβασιούχου, ημερομισθίου) Ο χρόνος απασχόλησης στην αλλοδαπή στην περίπτωση ειδικά των εκπαιδευτικών, που είναι παλαιοί ασφαλισμένοι, εφόσον πρόκειται για προϋπηρεσία σε σχολεία της αλλοδαπής για διδασκαλία σε τάξεις ελληνοπαίδων. Ο χρόνος απασχόλησης στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον α) ο υπάλληλος είχε προσληφθεί μετά την και β) σε κάθε περίπτωση εφόσον ο χρόνος απασχόλησης του στις χώρες μέλη της Ε.Ε. διανύθηκε στον Δημόσιο Τομέα. Ο πλασματικός χρόνος παιδιών και σπουδών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αυτοί αναγνωρίζονται ως συντάξιμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3865/2010.

6 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης νοείται η ηλικία, που πρέπει να έχει συμπληρώσει ακριβώς (ημερομηνία γενεθλίων) ο υπάλληλος, προκειμένου αφού έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και αποχωρήσει από την υπηρεσία, να είναι δυνατή η πληρωμή της σύνταξής του.

7 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ. (Χ.Ο.Η.)
Ως συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας νοείται η δυνατότητα αποχώρησης του υπαλλήλου από την Υπηρεσία του, ο οποίος αφού συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας ή ασφάλισης κατά περίπτωση, να του καταβληθεί αμέσως η σύνταξή του Η συνταξιοδότηση των υπαλλήλων άνευ ορίου ηλικίας, δεν επιφέρει μείωση της σύνταξης αφού δεν συνιστά πρόωρη

8 ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.
Πρόωρη συνταξιοδότηση είναι η δυνατότητα, που παρέχεται στον υπάλληλο, που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, να λάβει σύνταξη κατά πέντε χρόνια το ανώτερο πριν τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, με την ανάλογη μείωση της σύνταξης (ποινή) . Η μείωση αυτή εξαρτάται από το πόσο νωρίτερα από την ημερομηνία συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας θα ασκηθεί το δικαίωμα αυτό. Η μείωση αυτή αφορά την «τμηματική σύνταξη» που χορηγεί το δημόσιο σε περιπτώσεις εφαρμογής της διαδοχικής ασφάλισης και είναι 1/267 για κάθε μήνα, που υπολείπεται για την συμπλήρωση του κανονικού ορίου ηλικίας (ή 4,5 % κατ’ έτος) για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και στο 1/200 για κάθε μήνα (ή 6% κατ’ έτος), για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την

9 ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, που συμπληρώνουν με βάση την ημερομηνία γέννησης το 18ο έτος της ηλικίας τους.

10

11 Άνδρες και γυναίκες ανύπαντρες
ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Έτος συμπλήρωσης της 25ετίας Έτη υπηρεσίας Χ.Ο.Η. Άνδρες και γυναίκες ανύπαντρες 1998 32,5 1999 33 2000 33,5 2001 34 2002 34,5 2003 35

12 ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Γονείς με 3 ή περισσότερα παιδιά
ΠΙΝΑΚΑΣ 2α ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Υπάλληλοι που έχουν που έχουν διοριστεί από έως ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Έτη υπηρεσίας/ ασφάλισης Έτος θεμελίωσης Ηλικία καταβολής της σύνταξης Γυναίκες με ανήλικα παιδιά 25 50 Γονείς με ανήλικα παιδιά 2011 52 2012 55 2013 67 Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά (50%) ή ανίκανο σύζυγο 67% και άνω έως 2010 Άνδρες και Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο 67% Από οποτεδήποτε Γυναίκες με 3 ή περισσότερα παιδιά και άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι 20 X.Ο.Η. Γονείς με 3 ή περισσότερα παιδιά 21 23

13 ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ 1-1-83 ΕΩΣ 31-12-1992 Ηλικία καταβολής της σύνταξης
ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Χρόνος για τη θεμελίωση συνταξ. δικαιώμ. Έτος θεμελίωσης Έτη υπηρεσίας Ηλικία καταβολής της σύνταξης Πλήρης Μειωμένη σύνταξη Άνδρες και Γυναίκες άγαμοι/ες ή έγγαμοι/ες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά 25 2010 37 Χ.Ο.Η 60 55 Γ 35 58 65 Α 30 Ε.Κ.Π Μείωση 4,5% 2011 36 61 56 Α & Γ 63 2012 59 67 62 2013 40 Μείωση 6%

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Ασφαλισμένοι από και μετά Μέχρι Από ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Έτη υπηρεσίας και όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξ. Δικαιώματος Όριο ηλικίας πρόωρης συνταξιοδό τησης Χρόνος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικ δικαιώματος Ηλικία καταβολής της σύνταξης ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 20/55 50 15 67 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ Αν + Γυν 25 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 20/56 (3) 20/53 (4) 20/50 (5>) ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 65 60 67 ή 40 62

15 Συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Χρόνος στρατιωτικής θητείας Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού Χρόνος σπουδών (από 12έτη υπηρεσίας και άνω) 4. Χρόνος εκπ/κής άδειας (2 ετών) Συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 5 έτη » » » το 2012 6 έτη » » » το 2013 7 έτη » » » το 2014 Πλασματικός χρόνος παιδιών (1+2+2=5) ( από 15 έτη πραγματικής υπηρεσίας και άνω )

16 ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάξιμες αποδοχές χ 6.67% χ μήνες αναγνώρισης Στις συντάξιμες αποδοχές περιλαμβάνονται: Βασικός μισθός στις , επίδομα των 140,80 € και το επίδομα θέσης ευθύνης ( όσοι το λαμβάνουν)

17 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Α) Αυτοί που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι Από Μέχρι + ΣΥΝΤΑΞΗ = 80% συντ. αποδ Μ.Ο συντ. αποδ χ Ποσοστό αναπλ. Β) Αυτοί που θεμελιώνουν δικαίωμα από έως και Από Έως Μέχρι 2013 και μετά ΣΥΝΤΑΞΗ = 80% συντ. απ. 75% Μ.Ο συντ. αποδ. ύψος μην. σύντ < 2% Γ) Αυτοί που θεμελιώνουν δικαίωμα από και μετά ΣΥΝΤΑΞΗ βασική αναλογική (360 €) Από (0,80% έως 1,50%) Ως

18 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1. Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ν.4002/2011) Για συντάξεις από 1400,01 έως εισφορά 3% » έως » % » έως » % 2. Όσοι είναι κάτω των 55 ετών το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα € μειώνεται κατά 40% 3. Όσοι είναι άνω των 55 ετών το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 € μειώνεται κατά 20% (ν.4024/2011) 4. Μείωση 12% για ποσό σύνταξης πάνω από 1300€ (ν.4051/2012) 5. Μείωση για συνολικό ποσό σύνταξης και ταμείων (ν.4093/2012) 5% από € όχι κάτω από 1000 10% από € όχι κάτω από 1425 15% από € όχι κάτω από 1800 20% από 3000 € και άνω όχι κάτω από 2550 6. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ν.3986/2011) για καθαρό εισόδημα άνω έως % 7. Κράτηση 4% για υγειονομική περίθαλψη 8. Φόρος με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα

19 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 5ΕΤΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ Π.Ε 25 έτη υπηρεσίας € 30 έτη υπηρεσίας € 35 έτη υπηρεσίας €

20 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΜΤΠΥ Οριζόντια μείωση 20% σε όλες τις συντάξεις από ΤΕΑΔΥ 1.Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης 3-10% για μερίσματα άνω των 300 € από 2. Από Συντάξεις από € μείωση 10%. (όχι κάτω των 200) Συντάξεις από 250, € μείωση 15%. ( όχι κάτω των 225 €) Συντάξεις άνω των 300€ μείωση 20% (όχι κάτω των 255 €) ΤΠΔΥ Μείωση 20% και στη συνέχεια 22,67% Μ.Ο 38%

21 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Διορισμένοι στο Δημόσιο Ασφαλισμένοι μέχρι από ΕΞΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ν.1405/83 7% (Β.Μ+140,80) Όρια ηλικίας Άνδρες 60 Γυναίκες 55 Μείωση 6%

22 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
α) Κάτω των 55 ετών (αναστολή κύριας και επικουρικής σύνταξης) β) Άνω των 55 ετών Μείωση κατά 70% για ακαθάριστη κύρια σύνταξη άνω των 991,20 € (30 ημερομίσθια ανειδ. εργάτη) προσαύξηση κατά 198,24 € για κάθε ανήλικο ή ανίκανο τέκνο Εξαιρέσεις 1. Όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 2. Αιρετά όργανα ΟΤΑ, Μέλη συλλογικών οργάνων Διοίκησης ΝΠΔΔ 3. Απασχόληση με μειωμένο ωράριο εργασίας Δήλωση απασχόλησης- Παράλειψη υποβολής δήλωσης

23 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Π.Α
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Π.Α (άμεσης και πατρικής) Άμεση οικογένεια είναι χήρα / ος και τα ορφανά παιδιά του αποβιώσαντος Πατρική οικογένεια είναι πατέρας ,μητέρα και άγαμες αδελφές Άμεση οικογένεια Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου Α. Χρόνος τέλεσης του γάμου 1. Να έχουν συμπληρωθεί 3 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την τέλεση του γάμου (για τους εν ενεργεία) 2. Εάν ο γάμος τελέστηκε μετά τη συνταξιοδότηση του θανόντος, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά από 5 έτη από την τέλεση του γάμου Β. Κριτήρια διαφοράς ηλικίας Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του επιζώντος αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου είναι μεγαλύτερη από 10 έτη, η σύνταξη υφίσταται μείωση 1% για τα έτη μεταξύ 10 και 20 2% για τα έτη από 21 έως 25 3% για τα έτη από 26 έως 30 4% για τα έτη από 31 έως 35 5% από 36 και άνω

24 Συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι δύο
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι δύο Ο επιζών επιλέγει τη μεγαλύτερη σύνταξη και λαμβάνει το 25% της άλλης σύνταξης π.χ σύνταξη θανόντος 1400 € σύνταξη επιζώντος 1000 € α) Επιλέγει τη σύνταξη του θανόντος και το 25% της δικής του 1400 χ 70% =980 € (1000 χ 25%)=1230 € β) Επιλέγει τη δική του και το 25% του θανόντος ( 980 χ 25%)=1245 € 1245> 1230

25 Και οι δύο Δ.Υ Επιλογές 1. Ο επιζών δικαιούται 30% από τα 7/10 της σύνταξης του θανόντος Π.χ σύνταξη θανόντος 1000 € 7/10 χ 1000 =700 και 700 χ 30%=210 € 2. Αναστολή της σύνταξης χηρείας για το δικό του δικαίωμα και επιλογή όταν συνταξιοδοτηθεί της μεγαλύτερης σύνταξης και το 25% της δεύτερης

26 Επιζών Δ.Υ θανών του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) 1.Δικαιούται ο επιζών το 30% της σύνταξης του θανόντος 2. Αναστολή του δικού του συνταξιοδοτικού δικαιώματος Όταν εξέλθει στη σύνταξη θα πάρει τη δική του σύνταξη και το 50% της σύνταξης του θανόντος μέχρι τα 65 και το 70% μετά τα 65 π.χ σύνταξη θανόντος 1200 € 1200 χ 70% = 840 € 840 χ 50% =420 € μέχρι τα 65 και 840 χ 70% = 588 € μετά τα 65

27 . Επιζών Δ.Υ θανών σύζυγος ιδιωτικού τομέα
Δικαιούται άμεσα άσχετα αν εργάζεται 70% της σύνταξης του θανόντος για μία τριετία 50% της σύνταξης μέχρι τα 65 70% της σύνταξης μετά τα 65 Παράδειγμα Σύνταξη θανόντος 700 € Πρώτη τριετία χ 7/10 = 490€ Μετά την τριετία : 2 = 245 € μέχρι τα 65 Μετά τα χ 7/10= 343€

28 Ορφανά παιδιά Δ.Υ Δικαιούνται σύνταξη εφόσον είναι ανήλικα και άγαμα
ή μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές σύμφωνα με τα έτη φοίτησης της κάθε σχολής και όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας 1 ή 2 παιδιά 7/10 της σύνταξης 3 παιδιά /10 4 παιδιά /10 5 και άνω /10 Αν υπάρχει χήρα και τέκνα η μισή σύνταξη στη χήρα και η άλλη μισή στα τέκνα κατά ίσες μερίδες Άγαμες θυγατέρες ασφαλισμένων έως Δικαιούνται σύνταξη και όταν ενηλικιωθούν (729€) α) Να έχουν γεννηθεί μέχρι το 1960 β) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από 365€ γ) Να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα πάνω από 365 χ 12 =4380 κλπ

29 Ανάπηρα παιδιά Δικαιούνται σύνταξη και μετά την ενηλικίωση εφόσον είναι άγαμα και ανίκανα για εργασία κατά 50% Η σύνταξη των ενήλικων ανίκανων τέκνων Ανικανότητα 50% - 60% το ½ των 7/10 της σύνταξης Ανικανότητα 67% τα 2/3 των 7/10 της σύνταξης Ανικανότητα 80% τα 7/10των 7/10 σύνταξης πχ σύνταξη 1000 € /10 χ 1000=700 Ανικανότητα 50% - 60% ½ χ 700 = 350 Ανικανότητα 67% /3 χ 700 = 467 Ανικανότητα 80% /10 χ 700 = 490

30 Σύνταξη διαζευγμένων συζύγων
Ν.4002/2011 Προϋποθέσεις 1. Να είναι ο αιτών 65 ετών ή να έχει αναπηρία 67% και άνω 2. Να υπάρχουν 10 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου 3. Ο,η πρώην σύζυγος να κατέβαλλε διατροφή κατά τη στιγμή του θανάτου 4. Να μην οφείλεται το διαζύγιο σε ισχυρό κλονισμό του γάμου από υπαιτιότητα του επιζώντος 5. Το συνολικό ετήσιο αφορολόγητο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 4320 € 6. Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος Το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα σύζυγος επιμερίζεται κατά 75% στο χήρο ή στη χήρα και κατά 25% στο/στη διαζευγμένο/η Για κάθε έτος έγγαμου βίου πέραν της 10ετίας το ποσοστό αυξάνεται κατά 1% στο/στη διαζευγμένο/η και μειώνεται αντίστοιχα στο/στη χήρο/α και για 35 έτη έγγαμου βίου το ποσοστό γίνεται 50% και 50% Εάν δεν υπάρχει χήρος/α ο,η διαζευγμένος/η δικαιούται τα ποσοστά που θα εδικαιούτο ο χήρος ή η χήρα

31 ΠΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Προϋποθέσεις 1. Ο θανών να είχε συντάξιμη υπηρεσία 10ετών 2. Να ήταν άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος χωρίς παιδιά Δικαιούχα πρόσωπα Άπορος πατέρας, άπορη χήρα μητέρα, άπορες άγαμες αδελφές α) Ο άπορος πατέρας εφόσον είναι 65ετών ή άμεσα αν είναι άπορος και ανίκανος για εργασία (ΑΣΥΕ) β) Αν δεν υπάρχει πατέρας ή άπορη χήρα μητέρα γ) Οι άπορες άγαμες αδελφές εφόσον τα πρόσωπα αυτά τα συντηρούσε κύρια ο θανών Ποσό σύνταξης πατρικής οικογένειας 3/10 της σύνταξης του θανόντος

32 Συντάξεις οικογενειών νέων ασφαλισμένων
Προϋποθέσεις 1. Ο επιζών σύζυγος να είναι ανάπηρος και ανίκανος για εργασία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% 2. Να μην έχει μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο των 33,57 χ 40=1343€ Ποσό που δικαιούται 50% της σύνταξης του θανόντος Αν έχει εισόδημα σημαντικά μεγαλύτερο των 1343€ δικαιούται το 25% της σύνταξης Τα παιδιά δικαιούνται εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα ή αν σπουδάζουν μέχρι τα 24 Το κάθε παιδί δικαιούται το 25% της σύνταξης του θανόντος Εάν είναι ορφανό και από τους 2 γονείς το 50% της σύνταξης Η πατρική οικογένεια δεν δικαιούται σύνταξη

33 Μ.Τ.Π.Υ. Προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος α) Ασφάλιση στο Ταμείο (19 έτη 6 μήνες 1 ημέρα) β) Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ( 15 έτη) γ) Απόλυση λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας ( 15 έτη) δ) Έγγαμη γυναίκα ή χήρα ή διαζευγμένη με ανήλικα παιδιά 15 έτη και εξαγορά μέχρι την 20ετία Υπολογισμός μερίσματος Β.Μ ( ) χ ποσοστό χ 0,8075 χ έτη υπηρ (ως ) : 35 + Ν .Β.Μ (από ( χ ποσοστό χ 0,8075 χ έτη υπηρ : 35 Εξαγορά προϋπηρεσίας Νέος βασικός μισθός + 140,80 € χ 6% χ μήνες εξαγοράς Ποσό μερίσματος ορφανικής οικογένειας • Επιζών σύζυγος ή 1 παιδί τα 4/8 του μερίσματος • Επιζών σύζυγος και 1 παιδί 5/8 του μερίσματος • Επιζών σύζυγος και 2 παιδιά και άνω 6/8 του μερίσματος

34 ΤΕΑΔΥ Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Οι ασφαλισμένοι ακολουθούν τις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης του κύριου φορέα ασφάλισης Υπολογισμός σύνταξης Βασικός μισθός χ 20% χ έτη ασφάλισης :35 Εξαγορά προϋπηρεσίας Βασικός μισθός χ 6% χ μήνες εξαγοράς Μεταφορά από άλλο επικουρικό στο ΤΕΑΔΥ χωρίς εξαγορά Συνταξιοδότηση οικογενειών α) Χήρα ή χήρος χωρίς παιδιά 70% β) Χήρα ή χήρος με παιδί 70% (35% + 35%) γ) Χήρα ή χήρος με 2 παιδιά 70% [ 35% + (35%:2)*2] δ) Χήρα ή χήρος με παιδιά 80% [ 40% + (40%:3)*3] ε) Χήρα ή χήρος με παιδιά 90% [ 45% + (45%:4)*4] στ) Χήρα ή χήρος με παιδιά 90% [ 50% + (50%:5)*5]

35 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ε.Τ.Ε.Α. Έναρξη λειτουργίας από Οικονομικό σύστημα λειτουργίας Διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών Οι ασφαλιστικές εισφορές τηρούνται σε ατομικές μερίδες, Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Ότι ισχύει στο φορέα κύριας ασφάλισης Καθορισμός ποσού σύνταξης Με βάση τα δημογραφικά δεδομένα Το ποσό συσσώρευσης των εισφορών Τη μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης Το επιτόκιο προεξόφλησης Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης Ασφαλισμένοι μέχρι από με βάση τα νέα δεδομένα Ασφαλισμένοι μέχρι που συνταξιοδοτούνται μέχρι με το ισχύον σύστημα Ασφαλισμένοι μέχρι που συνταξιοδοτούνται μετά την Τμήμα σύνταξης έως με το ισχύον σύστημα + Τμήμα σύνταξης από και μετά με το νέο σύστημα

36 Προϋποθέσεις Απονομής
Τ.Π.Δ.Υ. Προϋποθέσεις Απονομής Απονέμεται εφάπαξ βοήθημα σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω: α) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης : 50 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο β) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας: 100 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο γ) Κατάργησης θέσης ή λόγω ορίου ηλικίας : 120 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο δ) Λοιπές περιπτώσεις εξόδου (π.χ. παραίτηση) : 150 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο ε) Στους δικαιούχους θανόντος εν υπηρεσία ασφαλισμένου , εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που ισχύουν στο φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι συντάξεως , το εφάπαξ χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα. Αν δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, το εφάπαξ καταβάλλεται στους γονείς, αδερφούς/ές του θανόντος ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα, εφόσον ο θανών είχε τουλάχιστον 20ετή ασφάλιση στο Ταμείο

37 Πώς υπολογίζεται η υπηρεσία στα Ταμεία
Μ.Τ.Π.Υ. Υπολογίζεται από το ΦΕΚ διορισμού εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας έγινε σε 1 μήνα από την κοινοποίηση του ΦΕΚ διορισμού. Το Ταμείο εξαγοράζει από μόνο του το χρόνο που μεσολαβεί από το ΦΕΚ μέχρι την ορκωμοσία. ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ Από την ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας, που άρχισαν να καταβάλλονται εισφορές

38 Καθαρές αποδοχές 1038 € κύρια σύνταξη ΜΤΠΥ 182 ΤΕΑΔΥ 206 ΣΥΝΟΛΟ 1426 €
Δημόσιος υπάλληλος Π.Ε κατηγορίας με 33 έτη υπηρεσίας και ΜΚ3 στις που αποχωρεί Καθαρές αποδοχές € κύρια σύνταξη ΜΤΠΥ ΤΕΑΔΥ ΣΥΝΟΛΟ €

39 Αν φύγει στις 31-8-2014 με 34 χρόνια υπηρεσίας
Αν φύγει στις με 34 χρόνια υπηρεσίας Καθαρές αποδοχές € ΜΤΠΥ € ΤΕΑΔΥ ΣΥΝΟΛΟ € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 34 ετών με 33 έτη =22 €

40 Αν αναγνωρίσει 1 έτος στρατιωτικής θητείας ποια θα είναι η διαφορά του
Δημόσιος υπάλληλος με 33 έτη υπηρεσίας και Μ.Κ3 στις Κύρια σύνταξη είναι 1038 € καθαρές αποδοχές Αν αναγνωρίσει 1 έτος η κύρια σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1059 € Διαφορά =21 € Κόστος στρατιωτικής θητείας ( ,80° χ 6,67% χ 12=1381 € 1381 : 21 =66 μήνες = 5,5 χρόνια η απόσβεση


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ από τον Γιάννη Μπαλάγκα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google