Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Ο.ΕΠ.ΕΚ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Ο.ΕΠ.ΕΚ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Ο.ΕΠ.ΕΚ

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΠΡΩΤΟ

5 Στόχοι του εργαστηρίου είναι (1)να οριοθετηθεί ένα θέμα, (2)να διατυπωθούν τα Ερευνητικά Ερωτήματα και να ενταχθούν σε σύνολα που θα αντικατοπτρίζουν τις πτυχές του (υπο-θέματα), (3) να αναζητηθούν συνειρμοί που θα συνδέουν τα υπο-θέματα και θα σχηματοποιούν το «όλο», (4)να συγκροτηθεί η προβληματική του, (5)να προγραμματιστεί ο βηματισμός των ομάδων

6 ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

7 ΛΕΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΟ-ΘΕΜΑ

8 ΛΕΞΗ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (A)(A)(A)(A)(Β) (Γ) (Δ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Πλαίσια αναφοράς

9 Η ερευνητική εργασία « Τα ρούχα μας … αυτοί οι άγνωστοι! » στοχεύει στην κριτική προσέγγιση του ζητήματος της μόδας στον τομέα της ένδυσης. Όπως συνήθως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, η σχέση μας με τα ρούχα περιορίζεται στην κατανάλωση τους, χωρίς να προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα για την πολύπλοκη και πολυπαραγοντική διαδικασία που προηγείται για την κατασκευή τους και πολύ λιγότερο βέβαια για την απόθεση τους μετά τη χρήση. Είναι επίσης από τα προϊόντα των οποίων η παραγωγή και κατανάλωση σπάνια εγείρει προβληματισμούς όσο αφορά στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Η παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα προϊόν καθημερινής χρήσης στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση ενός καταναλωτικού προϊόντος, έτσι ώστε να αναδειχθούν όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορική του διάθεση. Ανάλογος σχεδιασμός μπορεί να ακολουθηθεί για οποιοδήποτε άλλο καταναλωτικό προϊόν. Η καταναλωτική συμπεριφορά στο θέμα της ένδυσης συνδέεται άμεσα και κατευθύνεται από την τρέχουσα μόδα, η οποία επιβάλλεται μέσα από το διαφημιστικό λόγο. Η κριτική και αυτοκριτική προσέγγιση στο ζήτημα της σχολικής, νεανικής και γενικότερης μόδας είναι ένα ακόμη βασικό ζητούμενο της Ερευνητικής Εργασίας. Φιλοδοξία της συγκεκριμένης εργασίας είναι να δώσει στους/στις μαθητές/τριες την πληροφόρηση και να αναπτύξει τις νοητικές εκείνες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν κριτικούς καταναλωτές και ενεργούς πολίτες. Προβληματική

10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΔΕΥΤΕΡΟ

11 ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Να προσδιοριστούν οι ερευνητικές μέθοδοι και τα ερευνητικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ΕΕ Να επιλεχθούν τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία για κάθε ερευνητικό ερώτημα Να διερευνηθεί η επεξεργασία, ανάλυση και κριτική παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων

12 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ: Αναγνωριστικές χωρίς προηγούμενες υποθέσεις Διαγνωστικές που ψάχνουν μια άμεση απάντηση σε πρακτικές ερωτήσεις Πειραματικές για επαλήθευση υποθέσεων ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ποιος» μιλάει; Για να πει «τι»; Σε «ποιον»; «Πώς»; Με «ποιο» στόχο; (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (ΠΗΓΕΣ) ΓΡΑΠΤΑ: Επίσημα Έγγραφα Ιδιωτικά Έγγραφα Τύπος Βιβλία ΆΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ: Αντικείμενα Σχέδια, Πίνακες Ζωγραφικής Φωτογραφίες Κινηματογράφος Πραγματικές Καταστάσεις Το ζήτημα των ερευνητικών σχημάτων που μπορεί κάποιος να επιλέξει είναι σύνθετο. Θα μπορούσαμε, όμως, να αξιοποιήσουμε (συνειδητά) ανομοιογενή ερευνητικά σχήματα, τα οποία να συνδυάζουν τις ποιοτικές μεθόδους και τεχνικές ( την συνέντευξη, τις οπτικο- ακουστικές καταγραφές, κ.α.). με τεχνικές που μπορούν να οδηγήσουν σε ποσοτικοποιήσεις των δεδομένων μας (την παρατήρηση, το ερωτηματολόγιο κ.α.)

13 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ… ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ… Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώσατε στο πρώτο εργαστήριο θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τα ερευνητικά εργαλεία με τα οποία θα γίνει η συλλογή των δεδομένων.

14 Ερωτήματα του εργαστηρίου: -Ποιο ερευνητικό εργαλείο επιλέγετε για να συλλέξετε τα ερευνητικά δεδομένα τα οποία απαντούν στο ερώτημα σας και γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο; -Πώς θα οργανώσετε με τους μαθητές/τριες σας την έρευνα που θα διεξάγουν; -Μετά την συλλογή των δεδομένων πώς θα οργανώσετε την επεξεργασία, ανάλυση και κριτική παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων;

15 ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ- ΓΡΑΦΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟ- ΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ

16 Ερευνητικό ερώτημα _____________________ _____________________ _____________________ ΠΗΓΕΣ: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ________________________ ________________________ ________________________ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ________________________________________________

17 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΤΡΙΤΟ

18 Στόχος του εργαστηρίου είναι να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους επεξεργασίας των «πρωτογενών» δεδομένων από την μαθητική ομάδα, προκειμένου οι μαθητές (1)να κατανοήσουν σε βάθος τις πλευρές του θέματος που μελετούν, (2) να αναπτύξουν τις γνωστικο-γλωσσικές δεξιότητες επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων αλλά και δεξιότητες κοινοποίησης και διαπραγμάτευσης της νέας γνώσης που παρήγαγαν.

19 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ερωτηματολόγια: -Επεξεργασία των δεδομένων -Κριτική ερμηνεία των δεδομένων -Παρουσίαση -Ο ρόλος και τα όρια της στατιστικής  Συγκεντρώστε τα ερωτηματολόγια και περάστε τις απαντήσεις στο Excel ή σε οποιοδήποτε άλλο στατιστικό πακέτο υπάρχει διαθέσιμο. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των αποτελεσμάτων, κατασκευάστε ιστογράμματα με τις απαντήσεις.  Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης θα συντάξετε την αναφορά της έρευνας. Μπορείτε να μοιραστείτε μεταξύ σας τις ερωτήσεις και να γράψετε μια αναφορά για κάθε ερώτηση. Φροντίστε να περιλάβετε στην ανάλυση: Γενικό σχόλιο για κάθε ερώτηση βασισμένο στην επικρατούσα απάντηση, παρουσίαση των ποσοστών σε κάθε επιλογή, ένα μικρό σχόλιο για κάθε απάντηση (τι πιστεύετε για το αποτέλεσμα, τα αίτια που οδηγούν σε αυτή την απάντηση, ενδεχόμενες συνέπειες κ.λ.π.).

20 Συνεντεύξεις: -Οδηγός συνέντευξης -Απομαγνητοφώνηση -Εννοιολογικές κατηγορίες -Ανάδυση νέων κατηγοριών από τα δεδομένα Οδηγός συνέντευξης Κατά πόσο διέφερε η νεανική μόδα από τη σημερινή; Ποιες είναι οι ομοιότητες; Ήταν το ντύσιμο περισσότερο ή λιγότερο σεμνό από το σημερινό; Φορούσαν στολή για το σχολείο; Τι σκέφτονται για τα ρούχα που φοράνε σήμερα οι έφηβοι;

21 Παρατήρηση: -Σημειώσεις πεδίου -Φωτογραφίες -Video -Εστιασμένη παρατήρηση ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

22 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΤΕΤΑΡΤΟ

23 Στόχοι του εργαστηρίου είναι (1) να προσδιοριστούν (i) η δομή της Έκθεσης, (ii) οι επιμέρους ενότητές της, (iii) τα περιεχόμενα των ενοτήτων, (2) να συζητηθεί το κρίσιμο ζήτημα της αξιολόγησης

24 BACKGROUND, AIMS ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΦΥΛΛA COVER PAGES ΠΡΟΛΟΓΟΣPREAMBLE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ CONCLUSION ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ BIBLIOGRAPHY ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,ΣΥΖΗΤΗΣΗRESULTS,DISCUSSION ΕΠΙΛΟΓΟΣEPILOGUE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ APPENDIX ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSESSMENT CRITERIA

25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.………………………………………. 2.………………………………………. 3.……………………………………… 4.……………………………………… 5.……………………………………….. 6.…………………………………… 7........................................ 8.…………………………………….. 9.…………………………………….. 10.…………………………………… ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 1.………………………………………. 2.………………………………………. 3.……………………………………… 4.……………………………………… 5.……………………………………….. 6.…………………………………… 7........................................ 8.…………………………………….. 9.…………………………………….. 10.…………………………………… 11.……………………………………. 12.……………………………………… 13.………………………………………. 14.…………………………………….. 15.…………………………………….. 16.…………………………………….. 17.……………………………………. 18.…………………………………….. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1.………………………………………. 2.………………………………………. ΘΕΜΑ: …………. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗ 2 ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2011-12

26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Πρόλογος…………………………………………….. 2.Εισαγωγή ……………………………………………. 3.Προβληματική του θέματος ………………… 4.Μεθοδολογία ………………………………………. 5.Η Έρευνα ……………………………………………. 5.1 Ενότητα Πρώτη …………………………………….. 5.2. Ενότητα Δεύτερη …………………………………. 5.3. Ενότητα Τρίτη ………………………………………. 5.4. Ενότητα Τέταρτη ………………………………… 6. Συμπεράσματα ……………………………………. 7. Θέματα προς Συζήτηση ………………………. 8. Κριτική και Αυτοκριτική Αποτίμηση …….. 9. Βιβλιογραφία ……………………………………… 10. Παράρτημα …………………………………………..

27 Αναφορές των ντοκουμέντων (Πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν στη βιβλιογραφία ) Περιεχόμενο των ντοκουμέντων (λέξεις κλειδιά και/ή σημαντικές πληροφορίες Οριστική θέση μέσα στην Ερευνητική Εργασία N° 1 ΓράφημαΧαρακτηρισμός των εφαρμογών του κινητού τηλεφώνου 1 ο Μέρος (τίτλος) 1.1 N° 2 Χαρτόνι Εργασίας (σχηματική αποτύπωση) ……………….1 ο Μέρος (τίτλος) 1.1 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Οργάνωση Έκθεσης- Φακέλου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

28 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Ερευνητική Δραστηριότητα Ημερομηνία…../…./…. Σύντομη Παρουσίαση της Ερευνητικής Δραστηριότητας ……………………. ………………. …………….. Ερωτήματα/Προβληματισμοί …………………….. …………………………… Ντοκουμέντα/Μαρτυρίες ……………………….. ………………………………… Μέθοδος/Εργαλεία Έρευνας …………………………. ………………………………. Απολογισμός/Συμπεράσματα ……………………….. ……………………………… ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

29 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Ονοματεπώνυμο…………………………………… Ημερομηνία:../../.. Με ποιο τρόπο βοήθησες την ομάδα σου και τους συμμαθητές σου ………………………………….. Ποιος βοήθησε εσένα ή άλλα παιδιά της ομάδας και με ποιο τρόπο …………………………….. Τι σκοπεύεις να κάνεις, για να βοηθήσεις την ομάδα, από εδώ και πέρα …………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………….. Τι περιμένεις από τους άλλους να κάνουν, για να βοηθήσουν την ομάδα από εδώ και πέρα …………………………..…… Προσωπικό Ημερολόγιο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

30 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

31 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (30%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑΆΡΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΗΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)

32 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (30%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑΆΡΙΣΤΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)

33 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (20%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑΆΡΙΣΤΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΟΜΗ 1. Εισαγωγή στο θέμα, το σκοπό και στη σπουδαιότητα του θέματος, με σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση 2. Παρουσίαση των υπο-θεμάτων και των κεντρικών ερωτημάτων εντός φυσικο- κοινωνικών πλαισίων 3. Περιγραφή και αιτιολόγηση των πηγών, των μέσων και των διαδικασιών συλλογής των δεδομένων 4. Εξήγηση και αιτιολόγηση των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων 5. Σαφής διατύπωση και κριτική των συμπερασμάτων 6. Αναστοχαστική κριτική του όλου εγχειρήματος, των εμπειριών και των ζητημάτων που ανέκυψαν ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)

34 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ 1. Σαφής ενημέρωση του κοινού για τους στόχους και τις ερευνητικές διαδικασίες, τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της έρευνας, τις θέσεις της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την κριτική στάση της στα διαλαμβανόμενα ζητήματα 2. Η χρήση της γλώσσας και των συμπληρωματικών/ πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για τη στήριξη του λόγου και στις κατάλληλες στιγμές 3. Η χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή 4. Η ετοιμότητα και πληρότητα των απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)

35

36


Κατέβασμα ppt "ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Ο.ΕΠ.ΕΚ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google