Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργία και εκτέλεση συνεργατικών δραστηριοτήτων με το εργαλείο LAMS Επιμέλεια: Παπαμήτσιου Ζαχαρούλα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ 19 Γενικό Λύκειο Τσοτυλίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργία και εκτέλεση συνεργατικών δραστηριοτήτων με το εργαλείο LAMS Επιμέλεια: Παπαμήτσιου Ζαχαρούλα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ 19 Γενικό Λύκειο Τσοτυλίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργία και εκτέλεση συνεργατικών δραστηριοτήτων με το εργαλείο LAMS Επιμέλεια: Παπαμήτσιου Ζαχαρούλα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ 19 Γενικό Λύκειο Τσοτυλίου 6 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ8/3/2009

2 LAMS (Learning Activity Management System) 2 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου

3 Ιστορική εξέλιξη του LAMS Δημιουργός του είναι ο Δρ. James Dalziel του πανεπιστημίου Macquarie στο Σύδνευ της Αυστραλίας Ξεκίνησε το 2002 με σκοπό να αναπτυχθεί ένα νέο είδος η- εκμάθησης Η πρώτη δοκιμή του εργαλείου έγινε τον Μάιο 2003 στο βρετανικό σχολείο υποστήριξης Kemnal Από το 2005 είναι ένα OSS “ Open Source Software” Σήμερα βρίσκεται στην έκδοση 2.2, η οποία είναι διαθέσιμη σε 27 γλώσσες Τον Ιούνιο του 2009, αναμένεται η έκδοση 3.0 3 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου

4 Τι είναι το LAMS (1/4) Tο LAMS είναι ένα λογισμικό για η-μάθηση βασισμένο στον τομέα του “Learning Deign” Παρέχει στους δασκάλους σημαντικές δυνατότητες στο να δημιουργήσουν και να τρέξουν “ψηφιακά σχέδια μαθήματος” Είναι επίσης ένα εργαλείο για απευθείας σύνδεση, διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων Είναι ταυτόχρονα ένας LD-editor και μια web based open source application για εκτέλεση του σεναρίου 4 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου

5 Παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα οπτικό περιβάλλον, για την -δημιουργία -αποθήκευση -επαναχρησιμοποίηση -διαμοίραση -βελτίωση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. 5 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Τι είναι το LAMS (2/4)

6 Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σειρά παιδαγωγικών προσεγγίσεων Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 6 Τι είναι το LAMS (3/4)

7 Τι είναι το LAMS (4/4) Το πρότυπο ροής της μαθησιακής ακολουθίας δημιουργείται με drag & drop των εργαλείων και ένωσή τους, κατά τη συγγραφή της δραστηριότητας. Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 7

8 Γενικοί Ρόλοι (Global Roles) –Διαχειριστής Συστήματος (System Administrator) –Διαχειριστής Μαθημάτων (Course Administrator) –Διαχειριστής Συγγραφέων (Author Administrator) Ρόλοι βασιζόμενοι στο Μάθημα (Course based roles) –Διαχειριστής Μαθήματος (Course Manager) –Ο Βοηθός Διαχειριστής μαθήματος (Course Admin) –Συγγραφέας (Author) –Επόπτης (Monitor) –Εκπαιδευόμενος (Learner) Μελλοντικοί Ρόλοι (Future Roles) –Γονέας –Επισκέπτης 8 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Ρόλοι στο LAMS (1/7)

9 Διαχειριστής Συστήματος (System Administrator) –Έχει πρόσβαση στην υπομονάδα διαχειριστή συστήματος για να εγκαταστήσει, τροποποιήσει, αρχειοθετήσει, κρύψει μαθήματα/τάξεις/ χρήστες. –Προσθέτει/Τροποποιεί ιδιότητες εργαλείων και Ρυθμίσεις. –Έχει όλων των ειδών πρόσβασης σε όλα τα περιεχόμενα των φακέλων. –Μπορεί να μπει σαν οποιοσδήποτε χρήστης στο Σύστημα και να έχει πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα των φακέλων, συμπεριλαμβανομένων και αυτά των ιδιωτικών φακέλων των χρηστών (users's private folders). 9 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Ρόλοι στο LAMS (2/7)

10 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 10

11 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 11

12 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 12

13 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 13

14 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 14

15 Διαχειριστής Μαθημάτων (Course Administrator) –Έχει πρόσβαση για να εγκαταστήσει, τροποποιήσει, αρχειοθετήσει, κρύψει μαθήματα/τάξεις/χρήστες Διαχειριστής Συγγραφέων (Author Administrator) –Έχει δικαίωμα για πλήρη προσβάση (ανάγνωση, εγγραφή, διαγραφή κ.τ.λ.) σε όλα τα περιεχόμενα των φακέλων των συγγραφέων. –Συνεπώς από το περιβάλλον διεπαφής του Συγγραφέα (Author interface) μπορεί να δει/διαχειριστεί όλα τα περιεχόμενα των φακέλων 15 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Ρόλοι στο LAMS (3/7)

16 Διαχειριστής Μαθήματος (Course Manager) –Μπορεί να προσθέσει/διαγράψει/τροποποιήσει τάξεις μέσα στο μάθημα –Μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές περιπτώσεις των ακολουθιών που τρέχουν που είναι μέσα στο φάκελο περιεχομένων του μαθήματος –Μπορεί να σταματήσει/ξεκινήσει την εκπόνηση ("τρέξιμο") ακολουθιών –Μπορεί να εποπτεύει την πρόοδο των εκπαιδευομένων 16 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Ρόλοι στο LAMS (4/7)

17 Συγγραφέας (Author) –Δημιουργεί περιεχόμενα για ένα μάθημα στο περιβάλλον Συγγραφέα του LAMS –Αποθηκεύει ακολουθίες στο φάκελο περιεχομένων του μαθήματος –Μπορεί να εγγράφει/δημιουργεί/διαβάζει το φάκελο περιεχομένων –Μπορεί να διαγράψει ακολουθίες που δημιούργησε ο ίδιος, αλλά όχι των άλλων –Δεν μπορεί να ελέγξει ακολουθίες που τρέχουν (άλλοι επόπτες) για άλλες περιπτώσεις (τμήματα) του ίδιου μαθήματος. 17 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Ρόλοι στο LAMS (5/7)

18 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 18 Activity Toolkit Περιέχει όλα τα εργαλεία δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της ακολουθίας

19 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 19 Authoring Space Εδώ ο Συγγραφέας σύρει και αφήνει τα εργαλεία για τη δημιουργία της δραστηριότητας

20 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 20 Sequence Management Tools Εργαλεία διαχείρισης της ακολουθίας: αποθήκευση, προεπισκόπηση, σύνδεση, ομαδοποίηση, κλπ.

21 Το εργαλείο Noticeboard  γνωστοποίηση διδακτικών στόχων Το εργαλείο Question & Answer  αυτοαξιολόγηση & άμεσο feedback 21 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Η επιλογή των εργαλείων(1/3)

22 Το εργαλείο Share Resources  αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο Το εργαλείο Chat  ανταλλαγή απόψεων επί των πηγών 22 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Η επιλογή των εργαλείων(2/3)

23 Το εργαλείο forum  τεκμηρίωση επιχειρημάτων 23 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Η επιλογή των εργαλείων(3/3)

24 Επόπτης (Monitor) –Δημιουργήσει περιπτώσεις της ακολουθίας (Διαφορετικά Τμήματα Εκπαιδευομένων) που τρέχει είναι μέσα στο φάκελο του μαθήματος με κατανομή των εκπαιδευομένων σε αυτά. –Μπορεί να σταματήσει/ξεκινήσει την εκτέλεση των περιπτώσεων ακολουθιών που εποπτεύει –Μπορεί να ελέγξει την πρόοδο των εκπαιδευόμενων του 24 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Ρόλοι στο LAMS (6/7)

25 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 25

26 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 26

27 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 27

28 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 28

29 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 29

30 Εκπαιδευόμενος (Learner) –Να "τρέχει" (λαμβάνει μέρος, συμμετέχει, εκπονεί) ακολουθίες δραστηριοτήτων –Να εξάγει την πρόοδο του (εξαγωγή φακέλου εργασιών) για κάθε ακολουθία που "τρέχει« Μελλοντικοί Ρόλοι (Future Roles) –Γονέας –Επισκέπτης 30 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Ρόλοι στο LAMS (7/7)

31 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 31

32 Τρόποι χρήσης του LAMS Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα η-μάθησης αλλά και να ενσωματωθεί σε άλλο εκπαιδευτικό λογισμικό, όπως ένα σύστημα διαχείρισης εκμάθησης (LMS) π.χ. Moodle, Sakai,.LRN, WebCT ή BlackBoard 32 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου

33 Εφαρμογές του LAMS A.Σε παγκόσμιο επίπεδο Χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες εκπ/σης και σε πολλές χώρες, όπως: Australia, Spain, United Kingdom, China, Cyprus, Japan, United States, Mexico, e.t. Β.Στην Ελλάδα 1. Hellenic Open Univeristy 2. Technological Educational Institute of Lamia 33 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου

34 Γιατί να χρησιμοποιήσω το LAMS (1/2) Παρέχει μια φιλική προς το χρήστη συνεργατική διεπαφή Περιλαμβάνει τόσο ατομικό περιεχόμενο για τον εκπαιδευόμενο, όσο και συνεργατικές δραστηριότητες όπως συζήτηση, ψηφοφορία και αντιπαράθεση. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν, να μοιράζονται και να προσαρμόζουν ψηφιακά σχέδια μαθημάτων. Παρέχει πλούσιες υπηρεσίες ελέγχου, παρακολούθησης και ανίχνευσης των σπουδαστών σε πραγματικό χρόνο. 34 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου

35 Τρέχει σε όλους τους δημοφιλείς browsers. Το λογισμικό των εξυπηρετητών LAMS, τρέχει σε όλες τις κυριότερες πλατφόρμες υπολογιστών. Yποστηρίζει τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές όπως IMS Content Packaging, IMS Metadata, IMS Learning Design. Έχει μια μεγάλη κοινότητα συγγραφέων, εκπαιδευτικών και τεχνικών, που ενθαρρύνουν τη μελλοντική έκδοση του συστήματος. Έχει εμπορική υποστήριξη με μια επιχείρηση, που παρέχει τις υπηρεσίες γύρω από την πλατφόρμα του. 35 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Γιατί να χρησιμοποιήσω το LAMS (2/2)

36 Η κοινότητα Lams Μια διεθνής κοινοτική περιοχή LAMS (http://lamscommunity.org) έχει προωθηθεί, όπου καθένας ενδιαφερόμενος για το LAMS μπορεί να βρεί τις ειδήσεις, τις τεχνικές, τα παιδαγωγικά φόρουμ και τις ακολουθίες συζήτησης ελεύθερα διαθέσιμες, για να τα μεταφορτώσει και να τα προσαρμόσει. 36 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου

37 Εγκατάσταση LAMS Προαπαιτούμενα προγράμματα –MySQL Server 5.1.x –Java JDK 1.5.x ή 1.6.χ –LAMS 2.2 –Flash Player 7+ –WildFire chat Server 37

38 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Εγκατάσταση LAMS Κατέβασμα του LAMS 2.2 Web Site : http://www.lamsfoundation.org/downloads_home.htm http://www.lamsfoundation.org/downloads_home.htm Εκτέλεση εγκατάστασης (θα πρέπει να γνωρίζω τον κωδικό του διαχειριστή της MySQL και του Wildfire) 38

39 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 1ο 39

40 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 2ο 40

41 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 3ο 41

42 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 4ο 42

43 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 5ο 43

44 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 6ο 44

45 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 7ο 45

46 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 8ο 46

47 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 9ο 47

48 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 10ο 48

49 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 11ο 49

50 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 12ο 50

51 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 13ο 51

52 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 14ο 52

53 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου Βήμα 15ο 53

54 Παπαμήτσιου Ζ. - Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19 - ΓΕΛ Τσοτυλίου 54


Κατέβασμα ppt "Δημιουργία και εκτέλεση συνεργατικών δραστηριοτήτων με το εργαλείο LAMS Επιμέλεια: Παπαμήτσιου Ζαχαρούλα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ 19 Γενικό Λύκειο Τσοτυλίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google