Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3.5. Ο συνδικαλισμός Που αποβλέπει ο συνδικαλισμός και τι είναι τα εργατικά συνδικάτα; αποβλέπει κοινάεργασιακάσυμφέροντα Ο συνδικαλισμός αποβλέπει στη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3.5. Ο συνδικαλισμός Που αποβλέπει ο συνδικαλισμός και τι είναι τα εργατικά συνδικάτα; αποβλέπει κοινάεργασιακάσυμφέροντα Ο συνδικαλισμός αποβλέπει στη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3.5. Ο συνδικαλισμός Που αποβλέπει ο συνδικαλισμός και τι είναι τα εργατικά συνδικάτα; αποβλέπει κοινάεργασιακάσυμφέροντα Ο συνδικαλισμός αποβλέπει στη συνένωση προσώπων που ασκούν το ίδιο επάγγελμα, προκειμένου να προασπίσουν τα κοινά εργασιακά τους συμφέροντα. ενώσειςεργαζομένων συνδικάτα Οι ενώσεις εργαζομένων στους εργασιακούς χώρους της βιομηχανίας, των υπηρεσιών της αγροτικής οικονομίας και αλλού ονομάζονται συνδικάτα.

2 3.5. Ο συνδικαλισμός Πως συνδέεται ο συνδικαλισμός με το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα; αρχές 18ουαιώνα Το συνδικαλιστικό κίνημα ξεκίνησε στις αρχές του 18ου αιώνα στην Αγγλία, τη Γαλλία και τις Η.Π.Α. βιομηχανίες όλονεργαζόμενο πληθυσμό Εμφανίστηκε, κυρίως, στις μεγάλες βιομηχανίες και σταδιακά, επεκτάθηκε σε όλον τον εργαζόμενο πληθυσμό. εργατικοί κατοχύρωσανδικαίωμα δίκαιη κοινωνίακαλύτεροαύριο Οι σκληροί εργατικοί αγώνες την περίοδο αυτή κατοχύρωσαν το δικαίωμα στην εργασία και άντλησαν έμπνευση από το όραμα για μια πιο δίκαιη κοινωνία, ένα καλύτερο αύριο.

3 3.5. Ο συνδικαλισμός Πως συνδέεται ο συνδικαλισμός με το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα; κοινωνικού ζητήματος. Τον 19ο αιώνα το συνδικαλιστικό κίνημα συνδέθηκε με τη δημιουργία του λεγόμενου κοινωνικού ζητήματος. κοινωνικής εξαθλίωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού, Πρόκειται για το ζήτημα της κοινωνικής εξαθλίωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού, που είχε ως αποτέλεσμα την οργανωμένη αντίδραση των εργαζομένων κατά της οικονομικής τους εκμετάλλευσης.

4 3.5. Ο συνδικαλισμός Πως συνδέεται ο συνδικαλισμός με το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα; πίεση κοινωνικώναγώνωνσυνδικαλιστικού Από τα τέλη του 19ου αιώνα, υπό την πίεση των κοινωνικών αγώνων και του συνδικαλιστικού κινήματος, το κράτος υιοθέτησε βασικά αιτήματα των εργαζομένων: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, Μείωση του ωραρίου εργασίας, Πρόνοια σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ασθένειας, γήρατος κτλ. κοινωνική ισορροπία «κοινωνικό ζήτημα». Έτσι, επιτεύχθηκε κοινωνική ισορροπία και δόθηκε εν μέρει λύση στο λεγόμενο «κοινωνικό ζήτημα».

5 3.5. Ο συνδικαλισμός Ποια η συμβολή του συνδικαλιστικού κινήματος στην κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας; κοινωνικές αξίεςσυλλογικότηταςαλληλεγγύης αποτέλεσαν στοιχεία κοινωνικής συνοχής. Σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα οι κοινωνικές αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, που εξέφρασε το συνδικαλιστικό κίνημα, αποτέλεσαν στοιχεία κοινωνικής συνοχής. αλματώδης αύξηση των εργατικών ανάπτυξη του συνδικαλισμού Στην Ελλάδα, στις αρχές του 20ου αιώνα, παρατηρήθηκε αλματώδης αύξηση των εργατικών σωματείων και ανάπτυξη του συνδικαλισμού με σκοπό την προώθηση εργατικών διεκδικήσεων.

6 3.5. Ο συνδικαλισμός Ποια η συμβολή του συνδικαλιστικού κινήματος στην κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας; αγώνων συνταγματικήκατοχύρωσητου δικαιώματος της απεργίας Αποτέλεσμα των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν και η συνταγματική κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας του δικαιώματος της απεργίας. (άρθρο 23 Σ.) περιλαμβάνει: Η συνδικαλιστική ελευθερία περιλαμβάνει: ελευθερία ίδρυσηςδικαίωμα αποχήςαποχώρησης α) Την ελευθερία ίδρυσης συνδικαλιστικής οργάνωσης και το δικαίωμα αποχής ή αποχώρησης από αυτή. αυτονομίακαταστατικόεκλέγουν οργανώνουν β) Την εσωτερική αυτονομία των συνδικάτων (έχουν καταστατικό, εκλέγουν αντιπροσώπους, οργανώνουν προγράμματα δράσης). προστασίατωνσυνδικαλιστικών απόλυσής γ) Την αυξημένη προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών σε περίπτωση απόλυσής τους από τον εργοδότη.

7 3.5. Ο συνδικαλισμός Ποιες οι νέες προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα και πως αυτό τα αντιμετωπίζει; νέαπροβλήματανέεςπροκλήσεις Σήμερα, λόγω της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και της παραγωγής, το συνδικαλιστικό κίνημα αντιμετωπίζει νέα προβλήματα και νέες προκλήσεις. δεν περιορίζεται μόνο τωνόρων άλλουείδουςπροβλήματα περιθωριοποίησηαποκλεισμόρατσισμό διακρίσειςάνιση πρόσβασηηλεκτρονική γνώση Το «κοινωνικό ζήτημα» δεν περιορίζεται μόνο στη διαπραγμάτευση των όρων της μισθωτής εργασίας, αλλά διευρύνεται και με άλλου είδους προβλήματα (π.χ. περιθωριοποίηση, αποκλεισμό, ρατσισμό, διακρίσεις, άνιση πρόσβαση στην «ηλεκτρονική γνώση» κτλ.). εναλλακτικές μορφές απασχόλησης Επιπλέον, στις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες διαμορφώνονται εναλλακτικές μορφές απασχόλησης (ημιαπασχόληση, τηλεργασία κτλ.), οι οποίες δημιουργούν νέες προκλήσεις για την οργανωμένη συνδικαλιστική δράση.

8 3.5. Ο συνδικαλισμός Ποιες οι νέες προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα και πως αυτό τα αντιμετωπίζει; επανασυνδέσει Το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα αγωνίζεται να βρει νέους τρόπους δραστηριοποίησής του και να επανασυνδέσει την ανταγωνιστικότητα της παγκόσμιας οικονομίας με την κοινωνική δικαιοσύνη. Προσπαθείχαράξει καταπολεμήσει μειωμένης Προσπαθεί όχι μόνο να χαράξει νέες πολιτικές αλλά και να καταπολεμήσει την τάση της πολιτικής απάθειας και της μειωμένης συμμετοχής των πολιτών στα συνδικαλιστικά δρώμενα.

9 3.5. Ο συνδικαλισμός Ποιες οι νέες προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα και πως αυτό τα αντιμετωπίζει; προτείνεται Προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες προτείνεται, μεταξύ άλλων: Η ανάπτυξη της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, ώστε τα στελέχη των εργατικών σωματείων να λειτουργούν αποτελεσματικά στο εθνικό και διεθνές παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. αποτρέπεται η οικειοποίηση Είναι επίσης απαραίτητη, η ανεξαρτητοποίηση της συνδικαλιστικής από την κομματική δράση. Έτσι, θα αποτρέπεται η οικειοποίηση των συνδικαλιστικών αγώνων από κόμματα ή η χρησιμοποίηση του συνδικαλισμού για κομματική / πολιτική αναρρίχηση.


Κατέβασμα ppt "3.5. Ο συνδικαλισμός Που αποβλέπει ο συνδικαλισμός και τι είναι τα εργατικά συνδικάτα; αποβλέπει κοινάεργασιακάσυμφέροντα Ο συνδικαλισμός αποβλέπει στη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google