Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ : Π ΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΠΙΔΕΙΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Χ. Ι. Μπούρας Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΕΑΙΤΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ : Π ΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΠΙΔΕΙΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Χ. Ι. Μπούρας Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΕΑΙΤΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ : Π ΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΠΙΔΕΙΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Χ. Ι. Μπούρας Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΕΑΙΤΥ email: bouras@cti.gr

2 Βέλτιστες Πρακτικές (1/5)  Με τον όρο " βέλτιστες πρακτικές " θεωρούνται  οι ενέργειες,  οι στρατηγικές,  οι πρακτικές και  οι νόμοι που έχουν εφαρμόσει διάφορες χώρες, πόλεις ή κοινότητες για την ανάπτυξη και την διάχυση της ευρυζωνικότητας, με θετικά αποτελέσματα.

3 Βέλτιστες Πρακτικές (2/5)  Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας :  Το ρυθμιστικό πλαίσιο  Οι δομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τεχνολογιών  Οι αλλαγές των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της χρήσης τους  Οι τεχνολογικές εξελίξεις  Η ανάγκη των χρηστών για γρηγορότερη πρόσβαση στο περιεχόμενο  Το κόστος  Η ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness) και γενικότερο το τεχνολογικό επίπεδο μιας χώρας

4 Βέλτιστες Πρακτικές (3/5)  Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών :  Δείκτης βέλτιστων π ρακτικών (Best Practice Index-BPI), π ου δείχνει ότι μια χώρα ακολούθησε μερικές α π ό τις καλύτερες π ρακτικές π αγκοσμίως για την ανά π τυξη της ευρυζωνικότητας  Δείκτης καλών π ρακτικών (Good Practice Index-GPI), ο ο π οίος δείχνει ότι μια χώρα ακολούθησε μερικές α π ό τις καλές π ρακτικές π αγκοσμίως για την ανά π τυξη της ευρυζωνικότητας

5 Βέλτιστες Πρακτικές (4/5)  Βασικά κριτήρια για τον καθορισμό των δεικτών BPI και GPI:  Η οικονομική δυνατότητα ενός χρήστη για αγορά ευρυζωνικότητας που εκφράζεται από το κόστος 1 Kbps ανά δολάριο ΗΠΑ  Τα ετήσια μέσα ποσοστά αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ( ΑΕΠ ) ανά ώρα εργασίας  Η βαθμολογία μιας χώρας σε σχέση με την ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness)  Ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας

6 Βέλτιστες Πρακτικές (5/5)  Βασικά κριτήρια για τον καθορισμό των δεικτών BPI και GPI:  Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους  Η διείσδυση ( χρήση ) του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους  Ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου  Οι επενδύσεις σε ΤΠΕ  Το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες

7 Μελέτη περιπτώσεων στον κόσμο  Σουηδία  Stokab, Sollentuna, Hudiksvall, Västerås  Φινλανδία  Ολλανδία  Amsterdam, the Hague, Tilburg, Almere, Nuenen  Ελβετία  Νορβηγία  Ιρλανδία  Ηνωμένο Βασίλειο  Γαλλία  Siperec, Παρίσι  Αυστρία  Βιέννη και Ried  Δανία  Γερμανία  Ιταλία  Ισπανία  LocalRet  Πορτογαλία  Ρωσία  Σλοβενία  Σλοβακία  Λιθουανία  ΗΠΑ  σχέδιο UTOPIA, Lafayette  Καναδάς  Νέα Ζηλανδία

8 Δίκτυα Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια Ηπείρου  Πρόσκληση 93  Πρέβεζα  Ιωάννινα  Πρόσκληση 145  Ηγουμενίτσα  Άρτα

9 Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα στην Περιφέρεια Ηπείρου  Πρέβεζα  Ζάλογγο  Θεσπρωτικό  Ιωάννινα  Κόνιτσα  Παμβώτιδα  ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων  Θεσπρωτία  Παραμυθιά  Φιλιάτες  Άρτα  Φιλοθέη / Άρτα  Άραχθος  Αθαμανία

10 Οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ήδη καλύτερη ευρυζωνική εξυπηρέτηση από τις ΗΠΑ (1/2)  Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από την τελευταία έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία είναι οι χώρες εκείνες που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης ( πάνω από 30% τα τέλη του 2007)  Οι χώρες αυτές μαζί με τη Βρετανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Γαλλία, σημείωσαν μεγαλύτερο ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης σε σχέση με τις ΗΠΑ, η οποία είχε 22,1% τον Ιούλιο του 2007  Κατά τη διάρκεια του 2007, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστέθηκαν 19 εκατομμύρια ευρυζωνικές γραμμές, αριθμός που αντιστοιχεί σε 50.000 νοικοκυριά καθημερινώς

11 Οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ήδη καλύτερη ευρυζωνική εξυπηρέτηση από τις ΗΠΑ (2/2)

12 Ευρυζωνική Διείσδυση (1/2) Πηγή : 13 η Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

13 Ευρυζωνική Διείσδυση (2/2)

14 Η Ευρυζωνική διείσδυση στις περιφέρειες της Ελλάδας

15 Η Ευρυζωνικότητα παγκοσμίως (1/4) Μερίδιο Συνδρομητών Παγκοσμίως – Q1 2008 Διείσδυση και Ανά π τυξη κατά το 1 ο τρίμηνο του 2008

16 Η Ευρυζωνικότητα παγκοσμίως (2/4) Τεχνολογικές Τάσεις Q1 2008 Ευρυζωνικότητα ανά Τεχνολογία Πρόσβασης Q1 2008

17 Η Ευρυζωνικότητα παγκοσμίως (3/4) Μερίδιο αγοράς DSLΜερίδιο αγοράς καλωδιακού modem Μερίδιο αγοράς FTTH

18 Η Ευρυζωνικότητα παγκοσμίως (4/4)  Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη τριμηνιαία - 1 ο τρίμηνο του 2008  Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη ετήσια ανά π τυξη - 1 ο τρίμηνο του 2008

19 9 Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (1/9)  Μύθος 1: Γρήγορο Internet = ADSL  Ισχύει σήμερα αλλά όχι σε 3-4 χρόνια  Ολοένα και πιο απαιτητικές Δικτυακές Εφαρμογές  2012: Απαίτηση για 100Mbps σε οικιακές εφαρμογές Βίντεο, τηλεδιάσκεψη υψηλής ευκρίνειας  Όσες χώρες παραμένουν στα χάλκινα καλώδια θα πρέπει να αναμένουν ραγδαία τεχνολογική υποβάθμιση απέναντι στις χώρες που θα μεταβούν σε οπτικά δίκτυα

20 9 Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (2/9)  Μύθος 2: Το ADSL μπορεί να εξελίσεται καλύπτωντας τις ανάγκες των χρηστών  Αρκετές ερευνητικές προσπάθειες  Εστιάζουν στη μείωση του θορύβου από τα χάλκινα καλώδια  Ωστόσο, η φύση του χαλκού αδυνατεί να προσφέρει αξιόπιστα τις ταχύτητες που απαιτούν οι χρήστες  ΟΟΣΑ, ΕΕ Επιμένουν πως οι οπτικές ίνες είναι το μόνο μέσο μετάδοσης που αντέχει στο χρόνο για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών  Viviane Reding – “Fibre deployment… is in fact the only fully future proof approach in terms of ability to deliver more and more capacity as techniques improve and as demand grows

21 9 Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (3/9)  Μύθος 3: Τα δίκτυα οπτικών ινών είναι αναγκαία μόνο για επιχειρηματικούς χρήστες  Είναι πιο οικονομική η εξαρχής εγκατάσταση οπτικής καλωδίωσης σε νέα κτίρια  Ανατολική Ασία : Μαζικές επενδύσεις σε οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι  Χώρες Βόρειας Ευρώπης, Βόρειας Αμερικής  Γαλλία, κανονισμός που καθιστά υποχρεωτική την οπτική καλωδίωση σε νέα κτίρια  Οι προηγμένες χώρες έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της χρήσης οπτικών ινών

22 9 Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (4/9)  Μύθος 4: Η ελληνική αγορά δεν απαιτεί ακόμα μεγάλες ταχύτητες σύνδεσης στο Internet  Τέτοιου τύπου αναφορές είναι αβάσιμες  Τα τελευταία 3 χρόνια με την αύξηση της μέσης ταχύτητας πρόσβασης, η ζήτηση αυξήθηκε  Οι χρήστες διέψευσαν τις θεωρίες περί « καθυστερημένης αγοράς » και « ανώριμων χρηστών »  Νέες απαιτητικές εφαρμογές Ηλεκτρονική εκπαίδευση On-line διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων

23 9 Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (5/9)  Μύθος 5: Το κόστος του FTTH είναι απαγορευτικό  Νέες τεχνολογίες εγκατάστασης οπτικών καλωδίων Συρρίκνωση του κόστους οπτικής σύνδεσης ανά οικία  Κάλυψη 1.000.000 νοικοκυριών Το κόστος μπορεί να πέσει κάτω από 1.000 € / οικία  Επένδυση με ορίζοντα 30 ετών  Οικονομικές παράμετροι Μειωμένο κόστος λειτουργίας Αξιοπιστία οπτικών συνδέσεων

24 9 Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (6/9)  Μύθος 6: Είναι σοφότερο αντί να κάνουμε άλματα, να ακολουθούμε τα βήματα των άλλων  Χρήσιμη τακτική για άλλους τομείς της οικονομίας με βραδύτερους κύκλους ζωής  Τεχνολογική υστέρηση 4 ετών στην εφαρμογή τεχνολογιών FTTH σημαίνει κατάταξη σε χώρες τρίτου κόσμου Ανυπολόγιστες συνέπειες σε κοινωνική και οικονομική ανέλιξη της χώρας  Επιτακτική ανάγκη να μειώσουμε το χάσμα για να γίνουμε ανταγωνιστικοί

25 9 Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (7/9)  Μύθος 7: Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να μείνει μια μικρή περιφερειακή χώρα, χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες στην παγκόσμια κοινωνία της γνώσης  Μπορεί να συμβεί μόνο εάν πεισθούμε εμείς για αυτό  Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν ώθηση σε « περιφερειακές » χώρες  Το Διαδίκτυο έχει δώσει ανάσες ζωής σε πολλές « ξεγραμμένες » περιοχές  Στόχος : Να φέρουμε τη χώρα μας πιο κοντά στο διεθνές Internet με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και μικρότερο κόστος Προϋποθέσεις για ενεργό συμμετοχή πολιτών – επιχειρήσεων στην παγκόσμια κοινωνία της γνώσης  Μπορούμε να ξαναγίνουμε εξαγωγέας καινοτόμων προϊόντων - υπηρεσιών προσελκύοντας παράλληλα ξένες επενδύσεις

26 9 Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (8/9)  Μύθος 8: Οι Έλληνες είναι τεχνολογικά « αναλφάβητοι » με χαμηλές δυνατότητες αφομοίωσης των νέων διαδικτυακών εφαρμογών  Οι διεθνείς δείκτες μας κατατάσσουν χαμηλά ως προς την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  Σημαντική μερίδα του νεανικού πληθυσμού αποξενώνεται από την τεχνολογία  Το πρόβλημα δε λύνεται με την παραίτηση από την προσπάθεια εξυγχρονισμού

27 9 Μύθοι για τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (9/9)  Μύθος 9: Οι νέες διαδικτυακές τεχνολογίες είναι μόνο για τους μυημένους στις ΤΠΕ  ΟΥΔΕΝ ΑΝΑΛΗΘΕΣΤΕΡΟΝ !  Οι νέες εφαρμογές είναι πολύ πιο εύχρηστες και αξιόπιστες από παλαιότερες  Για το λόγο αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί οι χρήστες του Διαδικτύου σε όσες χώρες διαθέτουν προηγμένες διαδικτυακές υποδομές

28 Ταχύτητα ανάλογα με την απόσταση

29 Το παρόν και η πρόβλεψη για ζήτηση bandwidth σε Petabytes (1.000 TB)

30 Απαιτήσεις σε εύρος ζώνης ανά υπηρεσία

31 Από την “εποχή του χαλκού” … στην “εποχή της ίνας”

32 Παράγοντες Κόστους  Το κόστος εξαρτάται από  Αρχιτεκτονική FTTH  Τιμή Υλικών  Διαθεσιμότητα Υποδομών ( υπόγεια / εναέρια )  Χαρακτηριστικά εδάφους / υπεδάφους  Κόστος εργατικών  Urban/Suburban/Rural ( σπίτια /km 2 )

33 Κόστη σε ποσοστά κατά το πρώτο έτος εγκατάστασης νέου δικτύου οπτικών ινών

34 Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών Ινών & CapEx

35 Συγκλίνοντας στην αναγκαιότητα του Broadband

36 Το παρόν στην Ελλάδα  Είμαστε την εποχή του … ΧΑΛΚΟΥ  Και Τεχνολογικά ΑΛΛΑ  Και σε άλλα ζητήματα

37 Διαπιστώσεις  Έχουμε πρόβλημα απελευθέρωσης στο δίκτυο  Υπάρχει παθογένεια στην αγορά  Κυρίαρχος Πάροχος

38 Μια σκέψη / ιδέα  … που μπορεί από το παρόν  … να μας οδηγήσει στο μέλλον  Η υλοποίηση ενός σχεδίου FIBER TO THE HOME με δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση που θα φέρει οπτική ίνα σε κάθε σπίτι

39 Επισημάνσεις  Η εγκατάσταση της νέας υποδομής  Να μην οδηγήσει τις παθογένειες του χαλκού ( κανονιστικά / ανταγωνιστικά )  Είναι έργο δεκαετίας τουλάχιστον  Κάποιων δισ. EURO

40 Σκέψεις  ΕΝΑ δίκτυο επόμενης γενιάς το οποίο να δίνεται κοστοστρεφώς στους παρόχους υπηρεσιών  Όχι ανταγωνισμός στο δίκτυο αλλά στις υπηρεσίες  Open access, FTT Η, p2p

41 Ο ρόλος του Κράτους  Χρειάζεται Κρατική Παρέμβαση  Σε χρήματα  Σε κανονιστικό / ρυθμιστικό πλαίσιο

42 Ποιός και Πώς θα το πραγματοποιήσει  Υπάρχουν διάφορα σχήματα  ΣΔΙΤ ( μερική Κρατική παρέμβαση )  Πλήρης Κρατική Παρέμβαση  Ή … Συνδυασμός των παραπάνω  Ποιος είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ;  Ποια είναι η θέση της αγοράς ;

43 Η Πραγματικότητα (1/2)  Πραγματικότητα  Η νέα τεχνολογική εποχή της οπτικής ίνας προσφέρει ευκαιρίες σε όσους θέλουν και μπορούν να γίνουν ισχυροί παίκτες στο πεδίο της καινοτομίας  Υποστήριξη για άμεση υλοποίηση της εξαγγελίας του ΥΜΕ για ανάπτυξη νέου δικτύου πρόσβασης με οπτικές ίνες  Προυποθέσεις : Διασφάλιση Ανταγωνισμού Περιορισμός του ρόλου του Κράτους στην ενίσχυση των υπηρεσιών  Η χώρα μας μπορεί να κερδίσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα

44 Η Πραγματικότητα (2/2)  Με δημόσια δαπάνη μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μπορούμε να πετύχουμε :  Ιδιωτικές άμεσες επενδύσεις της τάξης των δισεκατομμυρίων ευρώ  Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης  Αναβάθμιση ανταγωνιστικότητας εγχώριας βιομηχανίας – ποιοτικές υπηρεσίες  Η Ελλάδα θα γίνει ελκυστική για ξένες επενδύσεις  Διευκόλυνση των κλάδων της οικονομίας  Επιχειρηματικότητα σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας  Εθνικές δράσεις για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προστασία περιβάλλοντος, τηλε - ιατρική, τηλε - εκπαίδευση, κτλ.  Μείωση « Ψηφιακού Χάσματος »  Διευκόλυνση εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής

45 Όραμα (1/3)  Τελικός στόχος πρέπει είναι η επέκταση του δικτύου ( σε διάφορες φάσεις ), έτσι ώστε να παρέχει μακροπρόθεσμα δίκτυο οπτικών ινών ( παθητικό εξοπλισμό ) σε κάθε νοικοκυριό, όπως συμβαίνει σε κάθε υποδομή που θεωρείται δημόσιο αγαθό  Το παραπάνω σε συνδυασμό με ανάπτυξη υπηρεσιών και περιεχομένου θα φέρει τη χώρα μας σε αξιόλογη θέση

46 Όραμα (2/3)  Ήδη αρκετές χώρες ξεφεύγουν ποιοτικά μπροστά με αντικατάστασή των DSL συνδέσεων από συνδέσεις οπτικών ινών έως το σπίτι και την επιχείρηση  Το όραμα πρέπει να είναι η ( πραγματική ) ευρυζωνικότητα να φτάσει  σε κάθε σπίτι,  σε κάθε πολίτη,  σε κάθε επιχείρηση  Ο προϋπολογισμός του κράτους να μην έχει πόρους ΜΟΝΟ για δρόμους αλλά και για δίκτυα οπτικών ινών

47 Όραμα (3/3)  Να εξεταστούν διάφοροι τρόποι επέκτασης της υποδομής οπτικών ινών έως τον τελικό χρήστη  Χρηματοδότηση από το κράτος, τους ΟΤΑ  Εκμετάλλευση των δημιουργούμενων υποδομών και επένδυση των εσόδων σε επέκταση του δικτύου  Ενεργοποίηση των ιδιωτικού τομέα  Πιθανά, εμπλοκή των ίδιων των χρηστών

48 Επισήμανση  Οι δρόμοι κατασκευάστηκαν για να μπορούν να κυκλοφορούν όλα τα ΙΧ (OPEN ACCESS)  Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

49 http://interreg-broadband.cti.gr interreg-broadband@cti.gr ΔικτυακόςΤόπος Δικτυακός Τόπος Διεύθυνση Επικοινωνίας INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους


Κατέβασμα ppt "Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ : Π ΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΠΙΔΕΙΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Χ. Ι. Μπούρας Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΕΑΙΤΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google