Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 2ο Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 2ο Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 2ο Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος Τοπική Εξίσωση Ιστογράμματος Χαμηλοπερατά Φίλτρα Υψιπερατά Φίλτρα Αντίστροφο Φίλτρo-Φίλτρο Wiener Ομοιομορφικό Φίλτρο

2 Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα

3 Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα

4 Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα

5 Τοπική Εξίσωση Ιστογράμματος Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα Υ π ο π εριοχές 21 x 21 Εξισωμένη Εικόνα Υ π ο π εριοχές 9 x 9

6 Τοπική Εξίσωση Ιστογράμματος Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα Υ π ο π εριοχές 21 x 21 Εξισωμένη Εικόνα Υ π ο π εριοχές 9 x 9

7 Τοπική Εξίσωση Ιστογράμματος Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα Υ π ο π εριοχές 9 x 9 Εξισωμένη Εικόνα Υ π ο π εριοχές 21 x 21

8 Ιδανικό Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα Αρχική ΕικόναΕνθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Συχνότητα α π οκο π ής do=70 Φιλτραρισμένη Εικόνα

9 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα (Βutterworth) Αρχική ΕικόναΕνθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Συχνότητα α π οκο π ής do=30 Φιλτραρισμένη Εικόνα

10 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα Αρχική ΕικόναΕνθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Φίλτρο μέσου όρου ( υ π ο π εριοχές 3 x 3) Φίλτρο median ( υ π ο π εριοχές 3 x 3)

11 Ιδανικό Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα Αρχική ΕικόναΕνθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Συχνότητα α π οκο π ής do=55 Φιλτραρισμένη Εικόνα Συχνότητα α π οκο π ής do=75 Συχνότητα α π οκο π ής do=95 Φιλτραρισμένη Εικόνα

12 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα (Βutterworth) Αρχική ΕικόναΕνθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Συχνότητα α π οκο π ής do=20 Φιλτραρισμένη Εικόνα Συχνότητα α π οκο π ής do=30 Συχνότητα α π οκο π ής do=40 Φιλτραρισμένη Εικόνα

13 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα Αρχική ΕικόναΕνθόρυβη Εικόνα (Gaussian, 8dB) Φίλτρο μέσου όρου ( υ π ο π εριοχές 3 x 3) Φίλτρο median ( υ π ο π εριοχές 3 x 3)

14 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα Αρχική ΕικόναΕνθόρυβη Εικόνα ( Κρουστικός θορ. 20%) Φίλτρο median, υ π ο π εριοχές 3 x 3 Διαχωρίσιμο φίλτρο median, υ π ο π εριοχές 3 x 3

15 Χαμηλοπερατό Φιλτράρισμα Αρχική ΕικόναΕνθόρυβη Εικόνα ( Κρουστικός θορ. 20%) Φίλτρο median, υ π ο π εριοχές 3 x 3 Διαχωρίσιμο φίλτρο median, υ π ο π εριοχές 3 x 3 Φίλτρο μέσου όρου, υ π ο π εριοχές 3 x 3

16 Ιδανικό Υψιπερατό Φιλτράρισμα Αρχική ΕικόναΑ π όκριση συχνότητας φίλτρου (do=10) Φιλτραρισμένη Εικόνα Φιλτραρισμένη Εικόνα μετά α π ό Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος

17 Υψιπερατό Φιλτράρισμα Butterworth Αρχική ΕικόναΑ π όκριση συχνότητας φίλτρου (do=10) Φιλτραρισμένη Εικόνα Φιλτραρισμένη Εικόνα μετά α π ό Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος

18 Ιδανικό Υψιπερατό Φιλτράρισμα Αρχική ΕικόναΑ π όκριση συχνότητας φίλτρου (do=10) Φιλτραρισμένη Εικόνα Φιλτραρισμένη Εικόνα μετά α π ό Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος

19 Υψιπερατό Φιλτράρισμα Butterworth Αρχική ΕικόναΑ π όκριση συχνότητας φίλτρου (do=10) Φιλτραρισμένη Εικόνα Φιλτραρισμένη Εικόνα μετά α π ό Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος

20 Αντίστροφο Φίλτρο – Φίλτρο Wiener Αρχική ΕικόναΕνθόρυβη Εικόνα ( φίλτρο +Gaussian 20 dB) Α π λό αντίστροφο φίλτρο Φίλτρο Wiener Υ π οβάθμιση με blurring φίλτρο Αντίστροφο φίλτρο (e=0.5)

21 Αντίστροφο Φίλτρο – Φίλτρο Wiener Αρχική ΕικόναΕνθόρυβη Εικόνα ( φίλτρο +Gaussian 15 dB) Aπ λό αντίστροφο φίλτροΑντίστροφο φίλτρο (e=0.5) Υ π οβάθμιση με blurring φίλτρο Φίλτρο Wiener

22 Ομοιομορφικό (Homomorphic) Φίλτρο Αρχική Εικόνα Homomorphic Filtering Αρχική Εικόνα Homomorphic Filtering


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο του μαθήματος “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας” Ειρήνη Καρύμπαλη Αλεξάνδρα Μαράβα Στέλιος Ράντος Μέρος 2ο Ολική Εξίσωση Ιστογράμματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google