Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Δρ. Χρήστος Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Δρ. Χρήστος Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Δρ. Χρήστος Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

2 29/3/2015 2 Αποστολή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής προαγωγή και μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα –στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής –με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές στις: Οικονομικές Επιστήμες, Χρηματοοικονομικές Επιστήμες, Διοικητικές Επιστήμες, άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς και στην Εκπαίδευση

3 29/3/2015 3 Αποστολή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες –του Δημοσίου και –του Ιδιωτικού Τομέα.

4 29/3/2015 4 Προγράμματα Σπουδών

5 29/3/2015 5 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Στόχος να παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

6 29/3/2015 6 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ Θέματα εφαρμογών τους στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονομίας και της Χρηματοοικονομικής.

7 29/3/2015 7 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα –Διοικητικής Επιστήμης, –Οικονομικών, –Χρηματοοικονομικών, –Διοίκησης Επιχειρήσεων και –Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές.

8 Μαθήματα Συγκεκριμένα τα μαθήματα διακρίνονται σε οκτώ (8) γνωστικές περιοχές, οι οποίες είναι οι εξής: 1. Υποδομή Συστημάτων 2. Μέθοδοι και Τεχνολογίες Λογισμικού 3. Τεχνολογίες Εφαρμογών 4. Υπολογιστικές Μέθοδοι 5. Συστήματα Διοίκησης 6. Συστήματα Οικονομικών Αποφάσεων 7. Συστήματα Χρηματοοικονομικών & Λογιστικής 8. Συστήματα Εκπαιδευτικά 29/3/2015

9

10

11

12

13 13 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Το Πρόγραμμα Σπουδών οδηγεί στη λήψη ενιαίου πτυχίου μετά από επιτυχή παρακολούθηση –των υποχρεωτικών μαθημάτων, που αποτελούν τον "κορμό" –ενός αριθμού μαθημάτων επιλογής –της πτυχιακής εργασίας (προαιρετικά)

14 Μαθήματα Φροντιστήρια - Εργαστήρια Οι ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα, περιλαμβάνουν και τις ώρες εξάσκησης σε φροντιστήρια ή εργαστήρια. Αγγλική Γλώσσα Διδάσκεται στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα. Είναι υποχρεωτικό μάθημα – δεν αντιστοιχεί σε διδακτικές μονάδες, αλλά συν-διαμορφώνει τον μέσο όρο της βαθμολογίας πτυχίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. 29/3/2015

15 Διδακτικές Μονάδες Ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι 240 δ.μ. 180 μονάδες προκύπτουν από τα 36 υποχρεωτικά μαθήματα (5x36=180) 60 μονάδες προκύπτουν από τα 12 μαθήματα επιλογής (5x12=60) 29/3/2015

16 Πτυχιακή εργασία Κάθε φοιτητής μπορεί προαιρετικά να αναλάβει "πτυχιακή εργασία" σε μια από τις γνωστικές περιοχές που τον ενδιαφέρει. Η πτυχιακή εργασία (αντιστοιχεί σε 15 δ.μ.), ολοκληρώνεται και κατατίθεται στον επιβλέποντα στο για αξιολόγηση. Αντί πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει τρία (3) μαθήματα επιλογής (του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου). 29/3/2015

17 Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές −με το υλικό −το λογισμικό −τη διαχείριση της πληροφορίας (συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση) 29/3/2015

18 18 Επαγγελματική Κατοχύρωση

19 Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων Συνεπώς οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως: –ελεύθεροι επαγγελματίες. –στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. –εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. 29/3/2015

20 Ελεύθεροι επαγγελματίες Διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. 29/3/2015

21 Στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων Ο παραπάνω συνδυασμός γνώσεων καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς υποψήφιους για την στελέχωση επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο όπου η ύπαρξη ατόμων με ειδικές γνώσεις στις ΤΠΕ είναι σήμερα επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ. 29/3/2015

22 Στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως –παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και –εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση/εργασία από απόσταση, συστήµατα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά. 29/3/2015

23 Εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση Ειδικά για τη δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 29/3/2015

24 24 Γραφείο Διασύνδεσης Για την υποστήριξη των φοιτητών και νέων αποφοίτων στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με σκοπό την αποτελεσματική σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας.

25 Στατιστικά στοιχεία Προπτυχιακοί φοιτητές ΆνδρεςΓυναίκες Α’ εξάμηνο9359 Γ’ εξάμηνο11351 Ε’ εξάμηνο7749 Ζ’ εξάμηνο8669 Παρελθόντων388211

26 Στατιστικά Προπτυχιακοί φοιτητές Ορκωμοσία 2010-11: 143 πτυχιούχοι (82 άνδρες, 61 γυναίκες) –Άριστα: 4 άνδρες, 1 γυναίκα –Λίαν Καλώς: 44 άνδρες, 50 γυναίκες –Καλώς: 34 άνδρες, 10 γυναίκες

27 29/3/2015 27 Μεταπτυχιακές Σπουδές Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο –Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής –Σε ένα από τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Σε οποιοδήποτε ΜΠΣ άλλου ΑΕΙ (εσωτερικού και εξωτερικού)

28 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) Σκοποί του ΜΠΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι οι εξής: –Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών. Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής. –Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων. –Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας. –Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. –Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 29/3/2015

29 Απονεμόμενοι τίτλοι Α)Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εξειδικεύσεις: Συστημάτων υπολογιστών Επιχειρηματικής πληροφορικής Β)Διδακτορικό δίπλωμα 29/3/2015

30 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διάρκεια Σπουδών: Τέσσερα διδακτικά εξάμηνα Ανώτατη διάρκεια σπουδών: Τέσσερα έτη. 29/3/2015

31 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) Κατηγορίες μαθημάτων (ανά εξάμηνο) 1.υποχρεωτικά 2.επιλογής 3.επιλογής εξειδίκευσης 4.συγγραφή διπλωματικής εργασίας (υποχρεωτική) 29/3/2015

32 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Γλώσσα μαθημάτων –Ελληνική ή αγγλική Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων 29/3/2015

33 Μεταπτυχιακές Σπουδές Δίδακτρα –Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. 29/3/2015

34 Διδακτορικό Δίπλωμα Προϋποθέσεις ανάληψης θέματος (διδακτορικό) –κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος –άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Διάρκεια –Από τρία έως επτά έτη 29/3/2015

35 Διδακτορικό Δίπλωμα Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος μετά την εκπόνηση σχετικής διδακτορικής διατριβής με πρωτότυπη συνεισφορά σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 29/3/2015

36 Στατιστικά Μεταπτυχιακών Φοιτητών Υποψήφιοι Διδάκτορες: 129 (60 άνδρες, 69 γυναίκες) Απόφοιτοι ΠΜΣ: 276 (174 άνδρες, 102 γυναίκες) Φοιτητές ΠΜΣ: 405 (234 άνδρες, 171 γυναίκες)

37 29/3/2015 37 Διδακτικό, Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής παρέχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με είκοσι επτά (27) μέλη ΔΕΠ με την υποστήριξη έμπειρου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, (3) μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

38 Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΆνδρεςΓυναίκες Καθηγητές 95 Αναπληρωτές Καθηγητές 21 Επίκουροι Καθηγητές 8- Λέκτορες 2- Σύνολο216

39 Συνεργασίες Erasmus UEL – Λονδίνο – Μεγάλη Βρετανία Université de Rennes I – Γαλλία University Paris 8 - Γαλλία University of Craiova - Ρουμανία

40 29/3/2015 40 Κτιριακές υποδομές Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ) καλύπτει τέσσερις ορόφους του κτιρίου Γ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), όπου υπάρχουν: –γραφεία μελών ΔΕΠ, προσωπικού ΕΤΕΠ (συνολική επιφάνεια 300 μ 2 /όροφο) –εργαστήρια (Διδασκαλίας και Έρευνας) Ακόμη, για τις ανάγκες των διδακτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί: –2 αμφιθέατρα 80 θέσεων (συνολική επιφάνεια 160 μ 2 ) –1 αίθουσα 40 θέσεων (συνολική επιφάνεια 40 μ 2 ) –1 εργαστήριο (Πληροφορικής του ΤΕΠ, 2 ος όροφος)

41 29/3/2015 41 Εργαστηριακός εξοπλισμός Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής διαθέτει εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήματα.

42 29/3/2015 42 Εργαστηριακός εξοπλισμός

43 29/3/2015 43 Χρήσιμες διευθύνσεις–τηλέφωνα Κεντρικό web-site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: http://www.uom.grhttp://www.uom.gr Τηλέφωνο Γραμματείας Τ.Ε.Π.: 2310 - 891217


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Δρ. Χρήστος Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google