Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Δρ. Χρήστος Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

2 Αποστολή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
προαγωγή και μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές στις: Οικονομικές Επιστήμες, Χρηματοοικονομικές Επιστήμες, Διοικητικές Επιστήμες, άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς και στην Εκπαίδευση 8/4/2017

3 Αποστολή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Αποστολή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα. 8/4/2017

4 Προγράμματα Σπουδών 8/4/2017

5 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)
Στόχος να παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. 8/4/2017

6 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)
Θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ Θέματα εφαρμογών τους στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονομίας και της Χρηματοοικονομικής. 8/4/2017

7 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)
Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές. 8/4/2017

8 Μαθήματα Συγκεκριμένα τα μαθήματα διακρίνονται σε οκτώ (8) γνωστικές περιοχές, οι οποίες είναι οι εξής: 1. Υποδομή Συστημάτων 2. Μέθοδοι και Τεχνολογίες Λογισμικού 3. Τεχνολογίες Εφαρμογών 4. Υπολογιστικές Μέθοδοι 5. Συστήματα Διοίκησης 6. Συστήματα Οικονομικών Αποφάσεων 7. Συστήματα Χρηματοοικονομικών & Λογιστικής 8. Συστήματα Εκπαιδευτικά 8/4/2017

9 8/4/2017

10 8/4/2017

11 8/4/2017

12 8/4/2017

13 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)
Το Πρόγραμμα Σπουδών οδηγεί στη λήψη ενιαίου πτυχίου μετά από επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, που αποτελούν τον "κορμό" ενός αριθμού μαθημάτων επιλογής της πτυχιακής εργασίας (προαιρετικά) 8/4/2017

14 Μαθήματα Φροντιστήρια - Εργαστήρια Οι ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα, περιλαμβάνουν και τις ώρες εξάσκησης σε φροντιστήρια ή εργαστήρια. Αγγλική Γλώσσα Διδάσκεται στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα. Είναι υποχρεωτικό μάθημα – δεν αντιστοιχεί σε διδακτικές μονάδες, αλλά συν-διαμορφώνει τον μέσο όρο της βαθμολογίας πτυχίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. 8/4/2017

15 Διδακτικές Μονάδες Ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι 240 δ.μ. 180 μονάδες προκύπτουν από τα 36 υποχρεωτικά μαθήματα (5x36=180) 60 μονάδες προκύπτουν από τα 12 μαθήματα επιλογής (5x12=60) 8/4/2017

16 Πτυχιακή εργασία Κάθε φοιτητής μπορεί προαιρετικά να αναλάβει "πτυχιακή εργασία" σε μια από τις γνωστικές περιοχές που τον ενδιαφέρει. Η πτυχιακή εργασία (αντιστοιχεί σε 15 δ.μ.), ολοκληρώνεται και κατατίθεται στον επιβλέποντα στο για αξιολόγηση. Αντί πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει τρία (3) μαθήματα επιλογής (του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου). 8/4/2017

17 Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό το λογισμικό τη διαχείριση της πληροφορίας (συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση) 8/4/2017

18 Επαγγελματική Κατοχύρωση
18 8/4/2017

19 Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων
Συνεπώς οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως: ελεύθεροι επαγγελματίες. στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. 8/4/2017

20 Ελεύθεροι επαγγελματίες
Διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. 8/4/2017

21 Στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
Ο παραπάνω συνδυασμός γνώσεων καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς υποψήφιους για την στελέχωση επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο όπου η ύπαρξη ατόμων με ειδικές γνώσεις στις ΤΠΕ είναι σήμερα επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ. 8/4/2017

22 Στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση/εργασία από απόσταση, συστήµατα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά. 8/4/2017

23 Εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση
Ειδικά για τη δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 8/4/2017

24 Γραφείο Διασύνδεσης Για την υποστήριξη των φοιτητών και νέων αποφοίτων στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με σκοπό την αποτελεσματική σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας. 8/4/2017

25 Στατιστικά στοιχεία Προπτυχιακοί φοιτητές
Άνδρες Γυναίκες Α’ εξάμηνο 93 59 Γ’ εξάμηνο 113 51 Ε’ εξάμηνο 77 49 Ζ’ εξάμηνο 86 69 Παρελθόντων 388 211

26 Στατιστικά Προπτυχιακοί φοιτητές
Στατιστικά Προπτυχιακοί φοιτητές Ορκωμοσία : 143 πτυχιούχοι (82 άνδρες, 61 γυναίκες) Άριστα: 4 άνδρες, 1 γυναίκα Λίαν Καλώς: 44 άνδρες, 50 γυναίκες Καλώς: 34 άνδρες, 10 γυναίκες

27 Μεταπτυχιακές Σπουδές
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Σε ένα από τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σε οποιοδήποτε ΜΠΣ άλλου ΑΕΙ (εσωτερικού και εξωτερικού) 8/4/2017

28 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)
Σκοποί του ΜΠΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι οι εξής: Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών. Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής. Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων. Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 8/4/2017

29 Απονεμόμενοι τίτλοι Α) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εξειδικεύσεις: Συστημάτων υπολογιστών Επιχειρηματικής πληροφορικής Β) Διδακτορικό δίπλωμα 8/4/2017

30 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διάρκεια Σπουδών: Τέσσερα διδακτικά εξάμηνα
Ανώτατη διάρκεια σπουδών: Τέσσερα έτη. 8/4/2017

31 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)
Κατηγορίες μαθημάτων (ανά εξάμηνο) υποχρεωτικά επιλογής επιλογής εξειδίκευσης συγγραφή διπλωματικής εργασίας (υποχρεωτική) 8/4/2017

32 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Γλώσσα μαθημάτων
Ελληνική ή αγγλική Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων 8/4/2017

33 Μεταπτυχιακές Σπουδές
Δίδακτρα Από το ακαδημαϊκό έτος 8/4/2017

34 Διδακτορικό Δίπλωμα Προϋποθέσεις ανάληψης θέματος (διδακτορικό)
κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Διάρκεια Από τρία έως επτά έτη 8/4/2017

35 Διδακτορικό Δίπλωμα Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος μετά την εκπόνηση σχετικής διδακτορικής διατριβής με πρωτότυπη συνεισφορά σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 8/4/2017

36 Στατιστικά Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Υποψήφιοι Διδάκτορες: (60 άνδρες, 69 γυναίκες) Απόφοιτοι ΠΜΣ: (174 άνδρες, 102 γυναίκες) Φοιτητές ΠΜΣ: (234 άνδρες, 171 γυναίκες)

37 Διδακτικό, Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής παρέχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με είκοσι επτά (27) μέλη ΔΕΠ με την υποστήριξη έμπειρου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, (3) μέλη Ε.Τ.Ε.Π. 8/4/2017

38 Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Άνδρες Γυναίκες Καθηγητές 9 5 Αναπληρωτές Καθηγητές 2 1 Επίκουροι Καθηγητές 8 - Λέκτορες Σύνολο 21 6

39 Συνεργασίες Erasmus UEL – Λονδίνο – Μεγάλη Βρετανία
Université de Rennes I – Γαλλία University Paris 8 - Γαλλία University of Craiova - Ρουμανία

40 Κτιριακές υποδομές Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ) καλύπτει τέσσερις ορόφους του κτιρίου Γ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), όπου υπάρχουν: γραφεία μελών ΔΕΠ, προσωπικού ΕΤΕΠ (συνολική επιφάνεια 300 μ2/όροφο) εργαστήρια (Διδασκαλίας και Έρευνας) Ακόμη, για τις ανάγκες των διδακτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί: 2 αμφιθέατρα 80 θέσεων (συνολική επιφάνεια 160 μ2) 1 αίθουσα 40 θέσεων (συνολική επιφάνεια 40 μ2) 1 εργαστήριο (Πληροφορικής του ΤΕΠ, 2ος όροφος) 8/4/2017

41 Εργαστηριακός εξοπλισμός
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής διαθέτει εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήματα. 8/4/2017

42 Εργαστηριακός εξοπλισμός
8/4/2017

43 Χρήσιμες διευθύνσεις–τηλέφωνα
Κεντρικό web-site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Τηλέφωνο Γραμματείας Τ.Ε.Π.: 8/4/2017


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google