Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚ Α ΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚ Α ΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚ Α ΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

4 2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ Α Ασώματοι Αεικίνητοι (Όχι πανταχού παρόντες). Ανώτεροι από τον άνθρωπο σε γνώση και δύναμη. Κατώτεροι από το Θεό Αθάνατοι Διαιρούνται σε εννέα τάγματα Β Γ ΔΕ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Συμψάλλουμε και συνυπηρετούμε το Θεό μαζί με τους αγγέλους. (ένωση ουρανού και γης).

15  ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ Ο ἱ τ ὰ Χερουβε ὶ μ μυστικ ῶ ς ε ἰ κονίζοντες, κα ὶ τ ῇ ζωοποι ῷ Τριάδι τ ὸ ν τρισάγιον ὕ μνον προσ ᾴ δοντες, π ᾶ σαν τ ὴ ν βιοτικ ὴ ν ἀ ποθώμεθα μέριμναν, ὡ ς τ ὸ ν Βασιλέα τ ῶ ν ὅ λων ὑ ποδεξόμενοι, τα ῖ ς ἀ γγελικα ῖ ς ἀ οράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀ λληλούϊα.  ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ ΥΜΝΟΣ Ἅ γιος, ἅ γιος, ἅ γιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ὁ ο ὐ ραν ὸ ς κα ὶ ἡ γ ῆ τ ῆ ς δόξης σου, ὡ σανν ὰ ἐ ν το ῖ ς ὑ ψίστοις. Ε ὐ λογημένος ὁ ἐ ρχόμενος ἐ ν ὀ νόματι Κυρίου. Ὡ σανν ὰ ὁ ἐ ν το ῖ ς ὑ ψίστοις.  ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ Εμείς που εικονίζουμε μυστικά τα Χερουβίμ και ψάλλουμε στη ζωοποιό Τριάδα ας αφήσουμε κάθε βιοτική φροντίδα, για να υποδεχτούμε το Βασιλέα των όλων, που αόρατα συνοδεύεται από τις αγγελικές τάξεις. Αληλούϊα. Εμείς που εικονίζουμε μυστικά τα Χερουβίμ και ψάλλουμε στη ζωοποιό Τριάδα ας αφήσουμε κάθε βιοτική φροντίδα, για να υποδεχτούμε το Βασιλέα των όλων, που αόρατα συνοδεύεται από τις αγγελικές τάξεις. Αληλούϊα.  ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Αγγελικών δυνάμεων. Γεμάτος από τη δόξα Σου είναι ο ουρανός και η γη. Σώσε μας Εσύ, που βρίσκεσαι στα ύψη. Ευλογημένος είσαι Εσύ, που έρχεσαι στο όνομα του Κυρίου. Σώσε μας Εσύ, που βρίσκεσαι στα ύψη.

16 1.Ά γγελοι που εξέπεσαν από τη θέση τους γιατί θέλησαν από υπερηφάνεια να αντικαταστήσουν το Θεό. 2.Α ρχηγός τους ο Εωσφόρος (Διάβολος). 3.Έ ργο τους: Να παγιδεύουν τον άνθρωπο στην αμαρτία με σκοπό να τον απομακρύνουν από την κοινωνία του με το Θεό.

17

18 Λουκ. 10,18

19

20

21

22

23 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ Η ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ- ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

24 1. Οι άγγελοι είναι πνευματικά όντα ασώματα και αεικίνητα. ΣΩΣΤΟΛΑΘΟΣ

25 2. Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν παράλληλα με τη δημιουργία του κόσμου. ΣΩΣΤΟΛΑΘΟΣ

26 3. Το έργο των αγγέλων είναι να συντηρούν και να κυβερνούν τη δημιουργία. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

27 4. Οι άγγελοι είναι πνευματικές υπάρξεις κατώτερες από τον άνθρωπο σε δύναμη και γνώση, που όμως είναι πανταχού παρούσες. ΣΩΣΤΟΛΑΘΟΣ

28 5. Στη Θεία Λειτουργία οι άγγελοι συλλειτουργούν και συμψάλλουν μαζί με τους ανθρώπους. ΣΩΣΤΟΛΑΘΟΣ

29 6. Τα πονηρά πνεύματα δημιουργήθηκαν έτσι από το Θεό. ΣΩΣΤΟΛΑΘΟΣ

30 7. Τα πνευματικά όπλα για την αντιμετώπιση του κακού από τον άνθρωπο είναι η προσευχή, η συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας και η ένωση με το Θεό. ΣΩΣΤΟΛΑΘΟΣ

31


Κατέβασμα ppt "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚ Α ΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google