Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Α΄ταξησ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Α΄ταξησ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Α΄ταξησ

2 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἐτίμων ἐτίμας ἐτίμα ἐτιμῶμεν ἐτιμᾶτε ἐτίμων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ τιμῶ τιμᾷς τιμᾷ τιμῶμεν τιμᾶτε τιμῶσι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ τιμήσω τιμήσεις τιμήσει τιμήσομεν τιμήσετε τιμήσουσι ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐτίμησα ἐτίμησας ἐτίμησε ἐτιμήσαμεν ἐτιμήσατε ἐτίμησαν ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ τετίμηκα τετίμηκας τετίμηκε τετιμήκαμεν τετιμήκατε τετιμήκασι ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐτετιμήκειν ἐτετιμήκεις ἐτετιμήκει ἐτετιμήκεμεν ἐτετιμήκετε ἐτετιμήκεσαν

3 ὁ τιμῶν τοῦ τιμῶντος τῷ τιμῶντι τὸν τιμῶντα (ὦ) τιμῶν οἱ τιμῶντες τῶν τιμώντων τοῖς τιμῶσι τοὺς τιμῶντας (ὦ) τιμῶντες ἡ τιμῶσα τῆς τιμώσης τῇ τιμώσῃ τὴν τιμῶσαν (ὦ) τιμῶσα αἱ τιμῶσαι τῶν τιμωσῶν ταῖς τιμώσαις τὰς τιμώσας (ὦ) τιμῶσαι τὸ τιμῶν τοῦ τιμῶντος τῷ τιμῶντι τὸ τιμῶν (ὦ) τιμῶν τὰ τιμῶντα τῶν τιμώντων τοῖς τιμῶσι τὰ τιμῶντα (ὦ) τιμῶντα ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

4 ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ὁ τιμήσων τοῦ τιμήσοντος τῷ τιμήσοντι τὸν τιμήσοντα (ὦ) τιμήσων οἱ τιμήσοντες τῶν τιμησόντων τοῖς τιμήσουσι τοὺς τιμήσοντας (ὦ) τιμήσοντες ἡ τιμήσουσα τῆς τιμησούσης τῇ τιμησούσῃ τὴν τιμήσουσαν (ὦ) τιμήσουσα αἱ τιμήσουσαι τῶν τιμησουσῶν ταῖς τιμησούσαις τὰς τιμησούσας (ὦ) τιμήσουσαι τὸ τιμῆσον τοῦ τιμήσοντος τῷ τιμήσοντι τὸ τιμῆσον (ὦ) τιμῆσον τὰ τιμήσοντα τῶν τιμησόντων τοῖς τιμήσουσι τὰ τιμήσοντα (ὦ) τιμήσοντα

5 ΜΕΤΟΧΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ὁ τιμήσας τοῦ τιμήσαντος τῷ τιμήσαντι τὸν τιμήσαντα (ὦ) τιμήσας οἱ τιμήσαντες τῶν τιμησάντων τοῖς τιμήσασι τοὺς τιμήσαντας (ὦ) τιμήσαντες ἡ τιμήσασα τῆς τιμησάσης τῇ τιμησάσῃ τὴν τιμήσασαν (ὦ) τιμήσασα αἱ τιμήσασαι τῶν τιμησασῶν ταῖς τιμησάσαις τὰς τιμησάσας (ὦ) τιμήσασαι τὸ τιμῆσαν τοῦ τιμήσαντος τῷ τιμήσαντι τὸ τιμῆσαν (ὦ) τιμῆσαν τὰ τιμήσαντα τῶν τιμησάντων τοῖς τιμήσασι τὰ τιμήσαντα (ὦ) τιμήσαντα

6 ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ὁ τετιμηκώς τοῦ τετιμηκότος τῷ τετιμηκότι τὸν τετιμηκότα (ὦ) τετιμηκώς οἱ τετιμηκότες τῶν τετιμηκότων τοῖς τετιμηκόσι τοὺς τετιμηκότας (ὦ) τετιμηκότες ἡ τετιμηκυῖα τῆς τετιμηκυίας τῇ τετιμηκυίᾳ τὴν τετιμηκυῖαν (ὦ) τετιμηκυῖα αἱ τετιμηκυῖαι τῶν τετιμηκυιῶν ταῖς τετιμηκυίαις τὰς τετιμηκυίας (ὦ) τετιμηκυῖαι τὸ τετιμηκός τοῦ τετιμηκότος τῷ τετιμηκότι τὸ τετιμηκός (ὦ) τετιμηκός τὰ τετιμηκότα τῶν τετιμηκότων τοῖς τετιμηκόσι τὰ τετιμηκότα (ὦ) τετιμηκότα

7 τιμῶ τιμᾷς τιμᾷ τιμῶμεν τιμᾶτε τιμῶσι τιμήσω τιμήσῃς τιμήσῃ τιμήσωμεν τιμήσητε τιμήσωσι τετιμηκώς ὦ τετιμηκώς ᾖς τετιμηκώς ᾖ τετιμηκότες ὦμεν τετιμηκότες ἦτε τετιμηκότες ὦσι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

8 τιμῴην / τιμῷμι τιμῴης / τιμῷς τιμῴη / τιμῷ τιμῷμεν τιμῷτε τιμῷεν τιμήσοιμι τιμήσοις τιμήσοι τιμήσοιμεν τιμήσοιτε τιμήσοιεν τιμήσαιμι τιμήσαις / τιμήσειας τιμήσαι / τιμήσειε / τιμήσειεν τιμήσαιμεν τιμήσαιτε τιμήσαιεν / τιμήσειαν τετιμηκώς εἴην τετιμηκώς εἴης τετιμηκώς εἴη τετιμηκότες εἴημεν / τετιμηκότες εἶμεν τετιμηκότες εἴητε / τετιμηκότες εἶτε τετιμηκότες εἴησαν / τετιμηκότες εἶεν ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

9 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ - τίμα τιμάτω - τιμᾶτε τιμάτωσαν / τιμώντων - τίμησον τιμησάτω - τιμήσατε τιμησάντων / τιμησάτωσαν - τετιμηκώς ἴσθι τετιμηκώς ἔστω - τετιμηκότες ἔστε τετιμηκότες ἔστων / ἔστωσαν / ὄντων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

10 τιμᾶν τιμήσειν τιμῆσαι τετιμηκέναι ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

11 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἐτιμώμην ἐτιμῶ ἐτιμᾶτο ἐτιμώμεθα ἐτιμᾶσθε ἐτιμῶντο ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ τιμῶμαι τιμᾷ τιμᾶται τιμώμεθα τιμᾶσθε τιμῶνται ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ τιμήσομαι τιμήσει / τιμήσῃ τιμήσεται τιμησόμεθα τιμήσεσθε τιμήσονται ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐτιμησάμην ἐτιμήσω ἐτιμήσατο ἐτιμησάμεθα ἐτιμήσασθε ἐτιμήσαντο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ τετίμημαι τετίμησαι τετίμηται τετιμήμεθα τετίμησθε τετίμηνται ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐτετιμήμην ἐτετίμησο ἐτετίμητο ἐτετιμήμεθα ἐτετίμησθε ἐτετίμηντο ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ τιμηθήσομαι τιμηθήσει / τιμηθήσῃ τιμηθήσεται τιμηθησόμεθα τιμηθήσεσθε τιμηθήσονται ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐτιμήθην ἐτιμήθης ἐτιμήθη ἐτιμήθημεν ἐτιμήθητε ἐτιμήθησαν

12 ὁ τιμώμενος τοῦ τιμωμένου τῷ τιμωμένῳ τὸν τιμώμενον (ὦ) τιμώμενε οἱ τιμώμενοι τῶν τιμωμένων τοῖς τιμωμένοις τοὺς τιμωμένους (ὦ) τιμώμενοι ἡ τιμωμένη τῆς τιμωμένης τῇ τιμωμένῃ τὴν τιμωμένην (ὦ) τιμωμένη αἱ τιμώμεναι τῶν τιμωμένων ταῖς τιμωμέναις τὰς τιμωμένας (ὦ) τιμώμεναι τὸ τιμώμενον τοῦ τιμωμένου τῷ τιμωμένῳ τὸ τιμώμενον (ὦ) τιμώμενον τὰ τιμώμενα τῶν τιμωμένων τοῖς τιμωμένοις τὰ τιμώμενα (ὦ) τιμώμενα ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

13 ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ὁ τιμησόμενος τοῦ τιμησομένου τῷ τιμησομένῳ τὸν τιμησόμενον (ὦ) τιμησόμενε οἱ τιμησόμενοι τῶν τιμησομένων τοῖς τιμησομένοις τοὺς τιμησομένους (ὦ) τιμησόμενοι ἡ τιμησομένη τῆς τιμησομένης τῇ τιμησομένῃ τὴν τιμησομένην (ὦ) τιμησομένη αἱ τιμησόμεναι τῶν τιμησομένων ταῖς τιμησομέναις τὰς τιμησομένας (ὦ) τιμησόμεναι τὸ τιμησόμενον τοῦ τιμησομένου τῷ τιμησομένῳ τὸ τιμησόμενον (ὦ) τιμησόμενον τὰ τιμησόμενα τῶν τιμησομένων τοῖς τιμησομένοις τὰ τιμησόμενα (ὦ) τιμησόμενα

14 ΜΕΤΟΧΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ὁ τιμησάμενος τοῦ τιμησαμένου τῷ τιμησαμένῳ τὸν τιμησάμενον (ὦ) τιμησάμενε οἱ τιμησάμενοι τῶν τιμησαμένων τοῖς τιμησαμένοις τοὺς τιμησαμένους (ὦ) τιμησάμενοι ἡ τιμησαμένη τῆς τιμησαμένης τῇ τιμησαμένῃ τὴν τιμησαμένην (ὦ) τιμησαμένη αἱ τιμησάμεναι τῶν τιμησαμένων ταῖς τιμησαμέναις τὰς τιμησαμένας (ὦ) τιμησάμεναι τὸ τιμησάμενον τοῦ τιμησαμένου τῷ τιμησαμένῳ τὸ τιμησάμενον (ὦ) τιμησάμενον τὰ τιμησάμενα τῶν τιμησαμένων τοῖς τιμησαμένοις τὰ τιμησάμενα (ὦ) τιμησάμενα

15 ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ὁ τετιμημένος τοῦ τετιμημένου τῷ τετιμημένῳ τὸν τετιμημένον (ὦ) τετιμημένε οἱ τετιμημένοι τῶν τετιμημένων τοῖς τετιμημένοις τοὺς τετιμημένους (ὦ) τετιμημένοι ἡ τετιμημένη τῆς τετιμημένης τῇ τετιμημένῃ τὴν τετιμημένην (ὦ) τετιμημένη αἱ τετιμημέναι τῶν τετιμημένων ταῖς τετιμημέναις τὰς τετιμημένας (ὦ) τετιμημέναι τὸ τετιμημένον τοῦ τετιμημένου τῷ τετιμημένῳ τὸ τετιμημένον (ὦ) τετιμημένον τὰ τετιμημένα τῶν τετιμημένων τοῖς τετιμημένοις τὰ τετιμημένα (ὦ) τετιμημένα

16 τιμῶμαι τιμᾷ τιμᾶται τιμώμεθα τιμᾶσθε τιμῶνται τιμήσωμαι τιμήσῃ τιμήσηται τιμησώμεθα τιμήσησθε τιμήσωνται τετιμημένος ὦ τετιμημένος ᾖς τετιμημένος ᾖ τετιμημένοι ὦμεν τετιμημένοι ἦτε τετιμημένοι ὦσι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ τιμηθῶ τιμηθῇς τιμηθῇ τιμηθῶμεν τιμηθῆτε τιμηθῶσι

17 τιμῴμην τιμῷο τιμῷτο τιμῴμεθα τιμῷσθε τιμῷντο τιμησοίμην τιμήσοιο τιμήσοιτο τιμησοίμεθα τιμήσοισθε τιμήσοιντο τιμησαίμην τιμήσαιο τιμήσαιτο τιμησαίμεθα τιμήσαισθε τιμήσαιντο τετιμημένος εἴην τετιμημένος εἴης τετιμημένος εἴη τετιμημένοι εἴημεν / εἶμεν τετιμημένοι εἴητε / εἶτε τετιμημένοι εἴησαν / εἶεν ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ τιμηθησοίμην τιμηθήσοιο τιμηθήσοιτο τιμηθησοίμεθα τιμηθήσοισθε τιμηθήσοιντο ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ τιμηθείην τιμηθείης τιμηθείη τιμηθείημεν / τιμηθεῖμεν τιμηθείητε / τιμηθεῖτε τιμηθείησαν / τιμηθεῖεν

18 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ - τιμῶ τιμάσθω - τιμᾶσθε τιμάσθων / τιμάσθωσαν - τίμησαι τιμησάσθω - τιμήσασθε τιμησάσθων / τιμησάσθωσαν - τετίμησο τετιμήσθω - τετίμησθε τετιμήσθων / τετιμήσθωσαν ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ - τιμήθητι τιμηθήτω - τιμήθητε τιμηθέντων / τιμηθήτωσαν

19 τιμᾶσθαι τιμήσεσθαι τιμήσασθαι τετιμῆσθαι ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ τιμηθήσεσθαι ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ τιμηθῆναι ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Α΄ταξησ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google