Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Γ΄ταξησ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Γ΄ταξησ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Γ΄ταξησ

2 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἐδήλουν ἐδήλους ἐδήλου ἐδηλοῦμεν ἐδηλοῦτε ἐδήλουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλώσω δηλώσεις δηλώσει δηλώσομεν δηλώσετε δηλώσουσι ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐδήλωσα ἐδήλωσας ἐδήλωσε ἐδηλώσαμεν ἐδηλώσατε ἐδήλωσαν ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δεδήλωκα δεδήλωκας δεδήλωκε δεδηλώκαμεν δεδηλώκατε δεδηλώκασι ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐδεδηλώκειν ἐδεδηλώκεις ἐδεδηλώκει ἐδεδηλώκεμεν ἐδεδηλώκετε ἐδεδηλώκεσαν ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ δηλῶ δηλοῖς δηλοῖ δηλοῦμεν δηλοῦτε δηλοῦσι

3 ὁ δηλῶν τοῦ δηλοῦντος τῷ δηλοῦντι τὸν δηλοῦντα (ὦ) δηλῶν οἱ δηλοῦντες τῶν δηλούντων τοῖς δηλοῦσι τοὺς δηλοῦντας (ὦ) δηλοῦντες ἡ δηλοῦσα τῆς δηλούσης τῇ δηλούσῃ τὴν δηλοῦσαν (ὦ) δηλοῦσα αἱ δηλοῦσαι τῶν δηλουσῶν ταῖς δηλούσαις τὰς δηλούσας (ὦ) δηλοῦσαι τὸ δηλοῦν τοῦ δηλοῦντος τῷ δηλοῦντι τὸ δηλοῦν (ὦ) δηλοῦν τὰ δηλοῦντα τῶν δηλούντων τοῖς δηλοῦσι τὰ δηλοῦντα (ὦ) δηλοῦντα ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

4 ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ὁ δηλώσων τοῦ δηλώσοντος τῷ δηλώσοντι τὸν δηλώσοντα (ὦ) δηλώσων οἱ δηλώσοντες τῶν δηλωσόντων τοῖς δηλώσουσι τοὺς δηλώσοντας (ὦ) δηλώσοντες ἡ δηλώσουσα τῆς δηλωσούσης τῇ δηλωσούσῃ τὴν δηλώσουσαν (ὦ) δηλώσουσα αἱ δηλώσουσαι τῶν δηλωσουσῶν ταῖς δηλωσούσαις τὰς δηλωσούσας (ὦ) δηλώσουσαι τὸ δηλῶσον τοῦ δηλώσοντος τῷ δηλώσοντι τὸ δηλῶσον (ὦ) δηλῶσον τὰ δηλώσοντα τῶν δηλωσόντων τοῖς δηλώσουσι τὰ δηλώσοντα (ὦ) δηλώσοντα

5 ΜΕΤΟΧΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ὁ δηλώσας τοῦ δηλώσαντος τῷ δηλώσαντι τὸν δηλώσαντα (ὦ) δηλώσας οἱ δηλώσαντες τῶν δηλωσάντων τοῖς δηλώσασι τοὺς δηλώσαντας (ὦ) δηλώσαντες ἡ δηλώσασα τῆς δηλωσάσης τῇ δηλωσάσῃ τὴν δηλώσασαν (ὦ) δηλώσασα αἱ δηλώσασαι τῶν δηλωσασῶν ταῖς δηλωσάσαις τὰς δηλωσάσας (ὦ) δηλώσασαι τὸ δηλῶσαν τοῦ δηλώσαντος τῷ δηλώσαντι τὸ δηλῶσαν (ὦ) δηλῶσαν τὰ δηλώσαντα τῶν δηλωσάντων τοῖς δηλώσασι τὰ δηλώσαντα (ὦ) δηλώσαντα

6 ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ὁ δεδηλωκώς τοῦ δεδηλωκότος τῷ δεδηλωκότι τὸν δεδηλωκότα (ὦ) δεδηλωκώς οἱ δεδηλωκότες τῶν δεδηλωκότων τοῖς δεδηλωκόσι τοὺς δεδηλωκότας (ὦ) δεδηλωκότες ἡ δεδηλωκυῖα τῆς δεδηλωκυίας τῇ δεδηλωκυίᾳ τὴν δεδηλωκυῖαν (ὦ) δεδηλωκυῖα αἱ δεδηλωκυῖαι τῶν δεδηλωκυιῶν ταῖς δεδηλωκυίαις τὰς δεδηλωκυίας (ὦ) δεδηλωκυῖαι τὸ δεδηλωκός τοῦ δεδηλωκότος τῷ δεδηλωκότι τὸ δεδηλωκός (ὦ) δεδηλωκός τὰ δεδηλωκότα τῶν δεδηλωκότων τοῖς δεδηλωκόσι τὰ δεδηλωκότα (ὦ) δεδηλωκότα

7 δηλῶ δηλοῖς δηλοῖ δηλῶμεν δηλῶτε δηλῶσι δηλώσω δηλώσῃς δηλώσῃ δηλώσωμεν δηλώσητε δηλώσωσι δεδηλωκώς ὦ δεδηλωκώς ᾖς δεδηλωκώς ᾖ δεδηλωκότες ὦμεν δεδηλωκότες ἦτε δεδηλωκότες ὦσι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

8 δηλοίην / δηλοῖμι δηλοίης / δηλοῖς δηλοίη / δηλοῖ δηλοῖμεν δηλοῖτε δηλοῖεν δηλώσοιμι δηλώσοις δηλώσοι δηλώσοιμεν δηλώσοιτε δηλώσοιεν δηλώσαιμι δηλώσαις / δηλώσειας δηλώσαι / δηλώσειε δηλώσαιμεν δηλώσαιτε δηλώσαιεν / δηλώσειαν δεδηλωκώς εἴην δεδηλωκώς εἴης δεδηλωκώς εἴη δεδηλωκότες εἴημεν / δεδηλωκότες εἶμεν δεδηλωκότες εἴητε / δεδηλωκότες εἶτε δεδηλωκότες εἴησαν / δεδηλωκότες εἶεν ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

9 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ - δήλου δηλούτω - δηλοῦτε δηλούντων / δηλούτωσαν - δήλωσον δηλωσάτω - δηλώσατε δηλωσάντων / δηλωσάτωσαν - δεδηλωκώς ἴσθι δεδηλωκώς ἔστω - δεδηλωκότες ἔστε δεδηλωκότες ἔστων / ἔστωσαν / ὄντων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

10 δηλοῦν δηλώσειν δηλῶσαι δεδηλωκέναι ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

11 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἐδηλούμην ἐδηλοῦ ἐδηλοῦτο ἐδηλούμεθα ἐδηλοῦσθε ἐδηλοῦντο ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ δηλοῦμαι δηλοῖ δηλοῦται δηλούμεθα δηλοῦσθε δηλοῦνται ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλώσομαι δηλώσει / δηλώσῃ δηλώσεται δηλωσόμεθα δηλώσεσθε δηλώσονται ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δεδήλωμαι δεδήλωσαι δεδήλωται δεδηλώμεθα δεδήλωσθε δεδήλωνται ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐδεδηλώμην ἐδεδήλωσο ἐδεδήλωτο ἐδεδηλώμεθα ἐδεδήλωσθε ἐδεδήλωντο ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλωθήσομαι δηλωθήσει / δηλωθήσῃ δηλωθήσεται δηλωθησόμεθα δηλωθήσεσθε δηλωθήσονται ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐδηλώθην ἐδηλώθης ἐδηλώθη ἐδηλώθημεν ἐδηλώθητε ἐδηλώθησαν

12 ὁ δηλούμενος τοῦ δηλουμένου τῷ δηλουμένῳ τὸν δηλούμενον (ὦ) δηλούμενε οἱ δηλούμενοι τῶν δηλουμένων τοῖς δηλουμένοις τοὺς δηλουμένους (ὦ) δηλούμενοι ἡ δηλουμένη τῆς δηλουμένης τῇ δηλουμένῃ τὴν δηλουμένην (ὦ) δηλουμένη αἱ δηλούμεναι τῶν δηλουμένων ταῖς δηλουμέναις τὰς δηλουμένας (ὦ) δηλούμεναι τὸ δηλούμενον τοῦ δηλουμένου τῷ δηλουμένῳ τὸ δηλούμενον (ὦ) δηλούμενον τὰ δηλούμενα τῶν δηλουμένων τοῖς δηλουμένοις τὰ δηλούμενα (ὦ) δηλούμενα ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

13 ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ὁ δηλωσόμενος τοῦ δηλωσομένου τῷ δηλωσομένῳ τὸν δηλωσόμενον (ὦ) δηλωσόμενε οἱ δηλωσόμενοι τῶν δηλωσομένων τοῖς δηλωσομένοις τοὺς δηλωσομένους (ὦ) δηλωσόμενοι ἡ δηλωσομένη τῆς δηλωσομένης τῇ δηλωσομένῃ τὴν δηλωσομένην (ὦ) δηλωσομένη αἱ δηλωσόμεναι τῶν δηλωσομένων ταῖς δηλωσομέναις τὰς δηλωσομένας (ὦ) δηλωσόμεναι τὸ δηλωσόμενον τοῦ δηλωσομένου τῷ δηλωσομένῳ τὸ δηλωσόμενον (ὦ) δηλωσόμενον τὰ δηλωσόμενα τῶν δηλωσομένων τοῖς δηλωσομένοις τὰ δηλωσόμενα (ὦ) δηλωσόμενα

14 ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ὁ δηλωθείς τοῦ δηλωθέντος τῷ δηλωθέντι τὸν δηλωθέντα (ὦ) δηλωθείς οἱ δηλωθέντες τῶν δηλωθέντων τοῖς δηλωθεῖσι τοὺς δηλωθέντας (ὦ) δηλωθέντες ἡ δηλωθεῖσα τῆς δηλωθείσης τῇ δηλωθείσῃ τὴν δηλωθεῖσαν (ὦ) δηλωθεῖσα αἱ δηλωθεῖσαι τῶν δηλωθεισῶν ταῖς δηλωθείσαις τὰς δηλωθείσας (ὦ) δηλωθεῖσαι τὸ δηλωθέν τοῦ δηλωθέντος τῷ δηλωθέντι τὸ δηλωθέν (ὦ) δηλωθέν τὰ δηλωθέντα τῶν δηλωθέντων τοῖς δηλωθεῖσι τὰ δηλωθέντα (ὦ) δηλωθέντα

15 ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ὁ δεδηλωμένος τοῦ δεδηλωμένου τῷ δεδηλωμένῳ τὸν δεδηλωμένον (ὦ) δεδηλωμένε οἱ δεδηλωμένοι τῶν δεδηλωμένων τοῖς δεδηλωμένοις τοὺς δεδηλωμένους (ὦ) δεδηλωμένοι ἡ δεδηλωμένη τῆς δεδηλωμένης τῇ δεδηλωμένῃ τὴν δεδηλωμένην (ὦ) δεδηλωμένη αἱ δεδηλωμέναι τῶν δεδηλωμένων ταῖς δεδηλωμέναις τὰς δεδηλωμένας (ὦ) δεδηλωμέναι τὸ δεδηλωμένον τοῦ δεδηλωμένου τῷ δεδηλωμένῳ τὸ δεδηλωμένον (ὦ) δεδηλωμένον τὰ δεδηλωμένα τῶν δεδηλωμένων τοῖς δεδηλωμένοις τὰ δεδηλωμένα (ὦ) δεδηλωμένα

16 δηλῶμαι δηλοῖ δηλῶται δηλώμεθα δηλῶσθε δηλῶνται δεδηλωμένος ὦ δεδηλωμένος ᾖς δεδηλωμένος ᾖ δεδηλωμένοι ὦμεν δεδηλωμένοι ἦτε δεδηλωμένοι ὦσι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ δηλωθῶ δηλωθῇς δηλωθῇ δηλωθῶμεν δηλωθῆτε δηλωθῶσι

17 δηλοίμην δηλοῖο δηλοῖτο δηλοίμεθα δηλοῖσθε δηλοῖντο δηλωσοίμην δηλώσοιο δηλώσοιτο δηλωσοίμεθα δηλώσοισθε δηλώσοιντο δεδηλωμένος εἴην δεδηλωμένος εἴης δεδηλωμένος εἴη δεδηλωμένοι εἴημεν / εἶμεν δεδηλωμένοι εἴητε / εἶτε δεδηλωμένοι εἴησαν / εἶεν ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλωθησοίμην δηλωθήσοιο δηλωθήσοιτο δηλωθησοίμεθα δηλωθήσοισθε δηλωθήσοιντο ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ δηλωθείην δηλωθείης δηλωθείη δηλωθείημεν / δηλωθεῖμεν δηλωθείητε / δηλωθεῖτε δηλωθείησαν / δηλωθεῖεν

18 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ - δηλοῦ δηλούσθω - δηλοῦσθε δηλούσθων / δηλούσθωσαν - δεδήλωσο δεδηλώσθω - δεδήλωσθε δεδηλώσθων / δεδηλώσθωσαν ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ - δηλώθητι δηλωθήτω - δηλώθητε δηλωθέντων / δηλωθήτωσαν

19 δηλοῦσθαι δηλώσεσθαι δεδηλῶσθαι ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ δηλωθήσεσθαι ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ δηλωθῆναι ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Γ΄ταξησ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google