Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ.  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Νεοελληνική Γλώσσα  ΤΑΞΗ : Γ' Λυκείου  ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρωπισμός-Ανθρώπινα δικαιώματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ.  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Νεοελληνική Γλώσσα  ΤΑΞΗ : Γ' Λυκείου  ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρωπισμός-Ανθρώπινα δικαιώματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

2  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Νεοελληνική Γλώσσα  ΤΑΞΗ : Γ' Λυκείου  ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρωπισμός-Ανθρώπινα δικαιώματα

3  Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία  Διερευνητική - Ανακαλυπτική μέθοδος  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συντονιστικός – συμβουλευτικός

4  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 6 διδακτικές ώρες στο εργαστήριο Πληροφορικής  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  Εξοικείωση των μαθητών στη συνεργατική μάθηση με κατευθυνόμενο διάλογο, όπου είναι απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό  Τα φύλλα εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  Πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο  Εξοικείωση των μαθητών με τις ΤΠΕ

5  Η ανάγκη ενός νέου ανθρωπιστικού κινήματος σε μια εποχή κατάφωρης παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων: μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ

6  Πρόκειται για ένα Διδακτικό Σενάριο που υλοποιήθηκε στο ΠΠΣΠΘ το Νοέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του μαθήματος "Έκφραση - Έκθεση" της Γ' Λυκείου με τη συμβολή των ΤΠΕ.

7  Το συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας αξιοποιεί και εφαρμόζει :  τις λεγόμενες σύγχρονες ομαδοσυνεργατικές, μαθητοκεντρικές, διερευνητικές και ανακαλυπτικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης,  Ειδικότερα:  την ομαδοσυνεργατική μεθόδο, τη μεθόδο εκπόνησης σχεδίων ερευνητικής εργασίας- project

8  Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία του ανθρωπισμού ως στάσης ζωής και ως κοσμοθεωρίας, την ανάγκη ενός νέου ανθρωπιστικού κινήματος,  να γνωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοι οργανισμοί τα προασπίζουν  Να αντιληφθούν τη σημασία της ευθύνης όλων έχοντας στο μυαλό τους τη θαυμαστή ρήση του Καζαντζάκη: Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

9  με δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη γνώση ενεργητικά,  έμαθαν να ερευνούν υλικό σχετικό με το θέμα «Ανθρωπισμός και Ανθρώπινα δικαιώματα»,  να εξομαλύνουν γλωσσικά έννοιες που τους ενδιαφέρουν,  να συμπτύσσουν και να αναπτύσσουν λόγο,  δραστηριοποιήθηκαν στη δυνατότητα παρουσίασης του παραγόμενου υλικού με τη βοήθεια των ΤΠΕ

10  οι μαθητές επιφορτίστηκαν με την υποχρέωση να αναρτήσουν το υλικό που παρήγαγαν στο blog(https://www.blogger.com/home)https://www.blogger.com/home  που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό  εξασκήθηκαν στην εύρεση υλικού σχετικού με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα μέσω του διαδικτύου  δημιούργησαν παρουσιάσεις,  ανέπτυξαν και σύμπτυξαν κείμενα

11  προσέφερε τη δυνατότητα στους μαθητές να οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση,  συνέβαλε στην ενεργητική μάθησή τους,  στη δημιουργία κριτικής σκέψης,  στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού των ΤΠΕ για την αναζήτηση, ανταλλαγή και παρουσίαση των γνώσεων που αποκόμισαν

12  η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών, ώστε  να αποφεύγεται η στείρα γνώση και η μηχανιστική απομνημόνευση,  να ωθείται ο μαθητής στην ουσιαστική προσέγγιση της γνώσης

13  αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή-καθοδηγητή στην ανεύρεση και διαχείριση του γνωστικού υλικού  πρέπει να αποφεύγει να παρουσιάζεται ως αυθεντία, να μεταγγίζει τις διαχρονικές αξίες και να διαπλάθει ηθικές συνειδήσεις.  Οφείλει να ωθεί το μαθητή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να τον μαθαίνει πώς να μαθαίνει, ώστε ο μαθητής να καταστεί μια ανεξάρτητη και αυθύπαρκτη προσωπικότητα

14  Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα, για να περάσει αντίπερα ο μαθητής. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες.

15  Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος υλοποιήθηκε σε έξι διδακτικές ώρες  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : ανθρωπισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, κλασικός- νέος-ψηφιακός-κριτικός γραμματισμός

16  ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του ανθρωπισμού και την ανάγκη ενός νέου ανθρωπιστικού κινήματος σήμερα,  να συλλάβουν ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοι οργανισμοί τα προασπίζουν,

17  να εξασκηθούν στη γλωσσική εξομάλυνση, σύμπτυξη και ανάπτυξη λόγου  να προωθηθεί ο κλασικός και ο νέος ψηφιακός και κριτικός γραμματισμός

18  καθοδηγητικός,  ενισχυτικός,  προωθητικός και  εμψυχωτικός,  ώστε να αφήσει χώρο για την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των μαθητών

19  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια και τις μορφές του ανθρωπισμού και να αντιληφθούν την ανάγκη ενός νέου ανθρωπιστικού αιτήματος σε μια εποχή κρίσης αξιών και θεσμών, όπως η δική μας(κλασικός γραμματισμός)  Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη σημασία τους σήμερα. (κλασικός γραμματισμός)  Να ενημερωθούν για τους οργανισμούς που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα (κλασικός γραμματισμός)

20  Να γνωρίσουν τους ιστορικούς σταθμούς κατοχύρωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων,  να αντιληφθούν το μέγεθος παραβίασής τους στο σύγχρονο κόσμο και  να κατανοήσουν το σύγχρονο αίτημα της τρίτης γενιάς δικαιωμάτων για το περιβάλλον με τη βοήθεια του διαδικτύου και της πύλης για την ελληνική γλώσσα(κλασικός και νέος γραμματισμός)  Να γίνει γλωσσική εξομάλυνση της έννοιας δικαίωμα με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών (νέος γραμματισμός)

21  Να ασκηθούν οι μαθητές στην αναζήτηση και εύρεση συνωνύμων και αντωνύμων τα οποία να συνάδουν νοηματικά με το γλωσσικό περιβάλλον που τα πλαισιώνει (κλασικός γραμματισμός)  Να ασκηθούν οι μαθητές στη σύμπτυξη και στην ανάπτυξη λόγου (ανάπτυξη δημιουργικότητας)

22  Οι μαθητές να μπορούν να συντάσσουν διάφορων μορφών κείμενα που απαιτούν αντίστοιχα μαθησιακά περιβάλλοντα ή πολιτιστικές δραστηριότητες (κλασικός γραμματισμός)  Να αποκτήσουν την ικανότητα κατανόησης των κειμένων και των ιδεών που διαπνέονται, να εκφράζουν τις απόψεις τους, να τις τεκμηριώνουν και να διατυπώνουν ευθαρσώς τις προσωπικές τους απόψεις (κλασικός γραμματισμός)  Να αποκτήσουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τους τρόπους ανάπτυξης παραγράφων, δοκιμίων, τους τρόπους και μέσα πειθούς, τη συλλογιστική πορεία, τον τρόπο ανάπτυξης των παραγράφων(κλασικός γραμματισμός)

23  Να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών με την αρωγή των Νέων Τεχνολογιών (νέος γραμματισμός)  Να καλλιεργηθεί η αυτενέργεια των μαθητών μέσω της ανίχνευσης πληροφοριών από το διαδίκτυο και της κριτικής προσέγγισης αυτών (κριτικός γραμματισμός).  Να ασκηθούν οι μαθητές στην ομαδοσυνεργατική μάθηση.  Να ασκηθούν οι μαθητές στο να προσεγγίζουν κριτικά τη γνώση που τους παρέχεται μέσω των ΤΠΕ και να μην αρκούνται στην άκριτη αποδοχή των πληροφοριών που δέχονται (κριτικός γραμματισμός)

24  Να κατανοήσουν τα επίπεδα του νέου και κριτικού γραμματισμού  Να αποκτήσουν την ικανότητα παραγωγής λόγου και επίλυσης ασκήσεων  Να ασκηθούν στην προφορική συζήτηση και παρουσίαση στα πλαίσια της ομάδας

25  Να εξοικειωθούν οι μαθητές στην αναζήτηση και συγκέντρωση πληροφοριών με τη χρήση των ΤΠΕ (ψηφιακός γραμματισμός)  Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του δικτυακού τόπου της πύλης της Ελληνικής γλώσσας καθώς και την αναζήτηση πληροφοριών μέσα από ιστοτόπους συναφούς περιεχομένου με το θέμα του σεναρίου (ψηφιακός γραμματισμός)  Να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων, της χρήσης κειμενογράφου δημιουργίας και χειρισμού ενός ιστολόγιου, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(ψηφιακός γραμματισμός)

26  Α΄ ΜΕΡΟΣ  1 η, 2η ΚΑΙ 3 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  Οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες των πέντε ατόμων και η κάθε ομάδα, χρησιμοποιεί έναν Η/Υ.  Η κάθε ομάδα, ανοίγει έναν φάκελο που τον ονομάζει αντίστοιχα «ανθρωπισμός και ανθρώπινα δικαιώματα» όπου αποθηκεύει το υλικό που δημιουργεί στη συνέχεια.  Όλοι οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο «τι είναι ανθρώπινα δικαιώματα» και «η ιστορία των ανθρώπινων δικαιωμάτων» από τον ιστοχώρο του Youtube με τη χρήση βιντεοπροβολέα και ακολουθεί σχετική συζήτηση επί του περιεχομένου τους  Τα βίντεο υποχρεούνται να τα ανεβάζουν στο blog που ήδη έχει δημιουργηθεί

27  θα ασχοληθεί με την έννοια του Ανθρωπισμού και την ανάγκη ενός νέου ανθρωπιστικού κινήματος και θα έρθει αντιμέτωπη με τις αντιφάσεις του,  θα μελετήσει τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και θα αντιμετωπίσει την πολύμορφη παραβίασή τους,  θα παρουσιάσει τα ευρήματά της με Power Point και θα εκθέσει τις απόψεις της για την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού και για ένα νέο ανθρωπιστικό κίνημα με τη μορφή ηλεκτρονικού άρθρου.

28  θα ασχοληθεί με την έννοια των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τους ιστορικούς σταθμούς κατοχύρωσής τους και θα αντιμετωπίσει την παραδοχή ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι αυτονόητα, αφού λάβει υπόψη της τη διαφορετική αντιμετώπισή τους από τους Ανατολικούς και Δυτικούς.  Θα παρουσιάσει με Power Point τους βασικούς σταθμούς των ανθρώπινων δικαιωμάτων  θα μελετήσει τα δύο κείμενα του Π. Κονδύλη και Π. Σούρλα από το σχολικό της βιβλίο (σελ. 34-37) που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην υλοποίησή τους και  Θα επιχειρήσει να δικαιώσει τα επιχειρήματα του ενός ή του άλλου συγγραφέα με βάση το περιεχόμενο του ιστοχώρου σε ένα ηλεκτρονικό άρθρο 120-150 λέξεων

29  θα προσεγγίσει τις μορφές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θα γνωρίσει τους οργανισμούς που τα προασπίζουν. Θα αντιληφθεί τον πρωταρχικό ρόλο του ΟΗΕ,  θα διερευνήσει τους λόγους πλημμελούς επιτέλεσης των καθηκόντων του  θα παρουσιάσει με Power Point τον ορισμό και μια σύντομη ιστορία των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

30  θα παρουσιάσει τους λόγους για τους οποίους σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα καλούνται να παίξουν οικουμενικό ενοποιητικό ρόλο.  θα παρουσιάσει τις διάφορες ΜΚΟ και θα επισημάνει το ρόλο τους στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τέλος,  θα συντάξει ένα άρθρο για το ρόλο του ΟΗΕ και τα εμπόδια που υψώνονται στην αποτελεσματική επιτέλεση του ρόλου του.

31  θα ασχοληθεί με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, με τα προβλήματα των ΜΚΟ και με την ουσιαστική επιτέλεση του ρόλου του ΟΗΕ για τη διασφάλιση της ειρήνης και της προάσπισης των αναφαίρετων ανθρώπινων δικαιωμάτων  θα παρουσιάσει τα κύρια σημεία της Διακήρυξης με Power Point καθώς και τις αιτίες παραβίασής τους  σ’ ένα άρθρο θα προτείνει τρόπους ουσιαστικής επιτέλεσης του ρόλου του ΟΗΕ

32  θα έρθει σε επαφή με τον υπέροχο λόγο του Σεφέρη, τη μεστή φιλοσοφική σκέψη του Ε. Μορέν και του Τ. Τοντόροφ για την ανάγκη ενός ουμανιστικού κινήματος αντίπαλου στη σύγχρονη βαρβαρότητα,  θα αντιμετωπίσει το μωσαϊκό παραδειγμάτων της παιδικής εκμετάλλευσης και  θα τοποθετηθεί στο ρόλο της κοινωνίας και ιδιαίτερα του σχολείου στον αγώνα προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού  θα παρουσιάσει σ’ ένα άρθρο τις απόψεις της για την αναγκαιότητα ενός σύγχρονου ανθρωπιστικού κινήματος και  σ’ ένα δεύτερο θα τοποθετηθεί στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει κοινωνία και σχολείο στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παιδικής εκμετάλλευσης.

33 › Επισκεφτείτε τους ιστοχώρους  http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Humanismus.htm http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Humanismus.htm   http://ta4mx.blogspot.gr/2010/04/blog-post_26.html http://ta4mx.blogspot.gr/2010/04/blog-post_26.html   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5% CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF% 82_%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC% CF%8C%CF%82 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5% CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF% 82_%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC% CF%8C%CF%82   http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%C F%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 που αναφέρονται στην έννοια του ανθρωπισμού και τις μορφές του. Οργανώστε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «η ανάγκη ενός νέου ανθρωπιστικού κινήματος σήμερα». Στη συνέχεια σ’ ένα άρθρο 200-300 λέξεων που θα αναρτηθεί στο σχετικό block, να ορίσετε την έννοια του ανθρωπισμού και να δικαιολογήσετε την άποψη ότι ο ανθρωπισμός αποτελεί επιτακτικό αίτημα στη σύγχρονη εποχή. http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%C F%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

34 › Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο  http://www.tovima.gr/opinions/article/? aid=112208 http://www.tovima.gr/opinions/article/? aid=112208  και μελετήστε το άρθρο του Β. Σιωμόπουλου για τις αντιφάσεις του σύγχρονου ανθρωπισμού. Να τις καταγράψετε και να κρίνετε τις ετερογενείς ιδεολογίες που τον καθιστούν κενό περιεχομένου. Να παρουσιάσετε τα πορίσματά σας με τη μορφή Power Point

35 › Επισκεφτείτε τους ιστοχώρους  http://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm http://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm   http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp   http://efimeridapallatideio.wordpress.com/2014/01/20/%CE%B7- %CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7- %CF%84%CF%89%CE%BD- %CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD- %CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4/ http://efimeridapallatideio.wordpress.com/2014/01/20/%CE%B7- %CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7- %CF%84%CF%89%CE%BD- %CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD- %CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4/   http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1068 http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1068   http://www.humanrights.com/el/what-are-human-rights/violations-of-human-rights/article-3.html http://www.humanrights.com/el/what-are-human-rights/violations-of-human-rights/article-3.html   http://www.unicef.gr/26-εκ-περισσότερα-παιδιά-ζουν-στη-φτώχεια-στις-πλούσιες-χώρες/a2-562-8 http://www.unicef.gr/26-εκ-περισσότερα-παιδιά-ζουν-στη-φτώχεια-στις-πλούσιες-χώρες/a2-562-8  και οργανώστε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και την κατάφωρη παραβίασή τους στη σύγχρονη εποχή. Να διερευνήσετε τις αιτίες παραβίασής τους και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Να παρουσιάσετε τις απόψεις σας σε Power point, όπου συνοπτικά θα αναφέρετε το περιεχόμενο της Σύμβασης, τις μορφές παραβίασής τους και θα απαντάτε στη συνέχεια στα ερωτήματα που τέθηκαν.

36  “ Είναι φανερό ότι ο όρος «ανθρωπισμός» έχει οικειοποιηθεί από τις πιο ετερογενείς φιλοσοφίες και ιδεολογίες και για τον λόγο τούτο δίνει συχνά την εντύπωση μιας ηχηρής και άδειας διατύπωσης. Εύκολα λοιπόν μπορεί να κατανοήσει κανείς την αυστηρή κριτική που έχουν ασκήσει στην έννοια του ανθρωπισμού οι μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι της εποχής μας. Ο άνθρωπος, υποστηρίζουν οι επικριτές του ανθρωπισμού, δεν έχει την αυτονομία σκέψης και δράσης που του αποδίδουν οι ανθρωπιστές, το άτομο είναι συνάρτηση απρόσωπων γλωσσικών (Derrida), ψυχολογικών (Lacan) και κοινωνικοπολιτικοοικονομικών (Foucault) δυνάμεων ”  να βρείτε τη συλλογιστική πορεία της παραγράφου και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να βρείτε τους τρόπους και τα μέσα πειθούς.

37  β. Ποικιλίες, υψηλόφρονες, αντιφάσεις, ώθησε, κατανοήσει : να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου, που να ταιριάζει νοηματικά μ ε το γλωσσικό πλαίσιο του κειμένου

38  Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/sh ow.php/DSGL- C130/652/4163,19410/extras/activities/in dexa_11_anthr_dik/indexa_11_anthr_dik. html, http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/sh ow.php/DSGL- C130/652/4163,19410/extras/activities/in dexa_11_anthr_dik/indexa_11_anthr_dik. html  και αναφερθείτε στους βασικούς σταθμούς των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Να τους παρουσιάσετε με Power Point

39  Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19410/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19410/  του ψηφιακού σχολείου και μελετήστε τα δύο κείμενα του Π. Κονδύλη και Π. Σούρλα από το σχολικό σας βιβλίο (σελ. 34-37) και επιχειρήστε να επισημάνετε σε μια παράγραφο(80-100 λέξεις) τη διαλεκτική των κειμένων αυτών σχετικά με το ερώτημα αν υπάρχουν ή όχι ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα.

40  Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο http://www.humanrights.com/el/what-are- human-rights/violations-of-human- rights/slavery-and-torture.html που αφορά στις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων ανά την υφήλιο και επιχειρήστε να δικαιώσετε τα επιχειρήματα του ενός ή του άλλου συγγραφέα με βάση το περιεχόμενο του ιστοχώρου σε ένα ηλεκτρονικό άρθρο των 120-150 λέξεων http://www.humanrights.com/el/what-are- human-rights/violations-of-human- rights/slavery-and-torture.html

41  Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/sh ow.php/DSGL-C130/652/4163,19411/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/sh ow.php/DSGL-C130/652/4163,19411/  και ανοίξτε το δεύτερο link που βρίσκεται στο τέλος της ιστοσελίδας που παραπέμπει στο απόσπασμα του Π. Ψαρρέα για το κίνημα της βαθιάς οικολογίας.

42  Ποια έννοια διαιρεί ο Αrne Naess, ποια η διαιρετική βάση και ποια τα μέλη της διαίρεσης;  διαφορές, βελτίωση,δομημένων, απώλειας, διεύρυνση : να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις που να ταιριάζει νοηματικά με το γλωσσικό πλαίσιο του κειμένου

43  Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο της Πύλης της ελληνικής Γλώσσας http://www.greek- language.gr/greekLang/index.htmlκαι ακολουθήστε τη διαδρομή: Νέα Ελληνική-Εργαλεία-Ηλεκτρονικά λεξικά-λεξικό της κοινής νεοελληνικής και αναζητήστε τον ορισμό της λέξης δικαίωμα. Γράψτε προτάσεις όπου να φαίνονται οι διαφορετικές σημασίες της λέξης. Στη συνέχεια προσπαθήστε να δώσετε έναν ορισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προσδιορίσετε τις μορφές τους και να συντάξετε μια σύντομη ιστορία τους με τη μορφή Power Point. Συμβουλευτείτε και τους ιστοχώρουςhttp://www.greek- language.gr/greekLang/index.html  http://www.humanrights.com/el/what-are-human- rights.htmlhttp://europa.eu/pol/rights/index_el.htm http://www.humanrights.com/el/what-are-human- rights.htmlhttp://europa.eu/pol/rights/index_el.htm  http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm =1&source=web&cd=10&ved=0CFcQFjAJ&ur …

44 › Να μελετήσετε το κείμενο του Κ. Δεληκωνσταντή για τα Ανθρώπινα δικαιώματα που σας δίνεται. Να οργανώσετε μια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας σχετικά με την τοποθέτηση του συγγραφέα ότι σήμερα σ’ έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα καλούνται να παίξουν οικουμενικό ενοποιητικό ρόλο. Να παρουσιάσετε με τη μορφή PowerPoint τις απόψεις σας. Να συμβουλευτείτε τους ιστοχώρους  http://www.humanrights.com/el/what-are-human- rights/violations-of-human-rights/slavery-and- torture.htmlhttp://www.amnesty.org.gr/statistics-violations- of-human-rights, http://www.humanrights.com/el/what-are-human- rights/violations-of-human-rights/slavery-and- torture.htmlhttp://www.amnesty.org.gr/statistics-violations- of-human-rights  http://www.amnesty.org.gr/foreword-why-are-important- human-rights http://www.amnesty.org.gr/foreword-why-are-important- human-rights  και να επιμείνετε στην απαράδεκτη βία κατά των γυναικών ιδίως στον κόσμο της Ανατολής

45 › Αφού επισκεφτείτε τους ιστοχώρους των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργήστε μία συνοπτική παρουσίαση στο PowerPoint όπου να ενημερώνετε για το ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί και τι έργο επιτελούν : ΟΗΕ-Διεθνής αμνηστία- Γιατροί χωρίς σύνορα-Greenpeace –Διάφοροι μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Να επισημάνετε το ρόλο των Μη κυβερνητικών οργανώσεων για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Να συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19411/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19411/   http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=1 0 http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=1 0   http://www.amnesty.org.gr/about http://www.amnesty.org.gr/about   http://www.msf.gr/ http://www.msf.gr/   http://www.greenpeace.org/greece/el/about/ http://www.greenpeace.org/greece/el/about/   http://mko.nostos.org.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae.aspx http://mko.nostos.org.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae.aspx   http://www.geo.hua.gr/~metanastes/index.php?option=com_content&view=article&id =6&Itemid=17&lang=en http://www.geo.hua.gr/~metanastes/index.php?option=com_content&view=article&id =6&Itemid=17&lang=en   http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=215 http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=215

46 › Οργανώσετε μια συζήτηση "στρογγυλής τραπέζης" με θέμα : «Ο ΟΗΕ ως ο παγκόσμιος θεσμικός προστάτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο ρόλο αυτό; Ποια εμπόδια υψώνονται στον αγώνα του για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;». Συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες http://www.kathimerini.gr/223017/article/epikairothta/politikh/o-rolos- ohe-stis-an8rwpistikes-kriseishttp://www.kathimerini.gr/223017/article/epikairothta/politikh/o-rolos- ohe-stis-an8rwpistikes-kriseis   http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article &id=284&Itemid=186, http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article &id=284&Itemid=186   http://palio.antibaro.gr/international/diakogiannhs_ohe.php http://palio.antibaro.gr/international/diakogiannhs_ohe.php   http://www.rizospastis.gr/story.do?id=626076&publDate=20/1/2001, http://www.rizospastis.gr/story.do?id=626076&publDate=20/1/2001   http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article& id=16&Itemid=10 http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article& id=16&Itemid=10  να παρουσιάσετε τα συμπεράσματά σας γράφοντας ένα άρθρο των 150-200 λέξεων.

47

48  Επισκεφτείτε τους ιστοχώρους  http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human- rights.html, http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human- rights.html  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL- C130/652/4163,19411/ που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαβάστε την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων και παρακολουθήστε το video για την ιστορία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο youtube: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL- C130/652/4163,19411/  https://www.youtube.com/watch?v=Stjg0-ZcNEY https://www.youtube.com/watch?v=Stjg0-ZcNEY και  https://www.youtube.com/watch?v=y8K1GocZgBw https://www.youtube.com/watch?v=y8K1GocZgBw  Στη συνέχεια να παρουσιάσετε συνοπτικά την ιστορία τους, τη σημασία τους και να επισημάνετε τα κύρια σημεία της οικουμενικής διακήρυξης διακήρυξης. Η παρουσίαση να γίνει με Power point

49  επισκεφτείτε τον ιστοχώρο  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSG L-C130/652/4163,19411/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSG L-C130/652/4163,19411/ του ψηφιακού σας σχολείου και μελετήστε το κείμενο του Δ. Γουσέτη που αναφέρεται στις τρεις γενιές ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οργανώστε στη συνέχεια μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «τα ανθρώπινα δικαιώματα και αιτίες παραβίασής τους». Να λάβετε υπόψη σας τον ιστοχώρο  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSG L-C130/652/4163,19411/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSG L-C130/652/4163,19411/ που αφορά στην οικουμενική διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και να παρουσιάσετε με PowerPoint το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης

50  Παραμείνετε στον ιστοχώρο  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19411/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19411/  και παρουσιάστε με τη μορφή PowerPoint δύο πτυχές της Διακήρυξης που αισθάνεστε ότι σήμερα παραβιάζονται κατάφωρα. Συμβουλευτείτε και τον ιστοχώρο  http://www.humanrights.com/el/what-are- human-rights.html http://www.humanrights.com/el/what-are- human-rights.html  που αφορά στον ορισμό και στην ιστορία των ανθρώπινων δικαιωμάτων

51  Να μελετήσετε το παρατιθέμενο κείμενο του Μ. Δρετάκη για το ρόλο του ΟΗΕ, να το παρουσιάσετε συνοπτικά, να εντοπίσετε τους δύο βασικούς άξονες πάνω στους οποίους δομείται το κείμενο σε σχέση με τον αναποτελεσματικό ρόλο του ΟΗΕ και να οργανώσετε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με το ρόλο του ΟΗΕ και τους λόγους αδυναμίας του για αποτελεσματική λειτουργία σήμερα. Να παρουσιάσετε τις απόψεις σας σ’ ένα άρθρο 150-200 λέξεων για το ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου σας επιμένοντας στους τρόπους ουσιαστικής επιτέλεσης του ρόλου του.

52  Στο κείμενο του Μ. Δρετάκη για το ρόλο του ΟΗΕ να απαντήσετε και στα εξής:  Α). πληγές, αιμορραγεί: να σχηματίσετε με κάθε μια λέξη μια πρόταση όπου θα χρησιμοποιείται η δηλωτική και μια η υποδηλωτική σημασία  Β). να εντοπίσετε τη συλλογιστική πορεία της δεύτερης παραγράφου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας  Γ). να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: δράση, απόλυτη, οξύτερη, ελάχιστα,ισχυρών 

53  Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL- C130/652/4165,19433/ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL- C130/652/4165,19433/  του ψηφιακού σχολείου και διαβάστε την ομιλία του Σεφέρη στη Στοκχόλμη μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ (Δεκέμβριος 1963). Συζητήστε την κατακλείδα του κειμένου: "Σ' αυτό τον κόσμο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει ν' αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται. Όταν, στο δρόμο της Θήβας, ο Οιδίπους συνάντησε τη Σφίγγα, κι αυτή του έθεσε το αίνιγμά της, η απόκρισή του ήταν: ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Οιδίποδα".Να γράψετε ένα σχετικό άρθρο των 120-150, το οποίο και θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου σας.

54  Παραμένοντας στην Ομιλία του Σεφέρη τι σημαίνει για τον Σεφέρη και τι για -σας η λέξη "άνθρωπος" που και μόνο με την αναφορά της "χάλασε" το τέρας; Από πού παίρνει αυτή τη δύναμη ο άνθρωπος και πότε την παίρνει; Πόσο σύγχρονο φαντάζει το αίτημα ενός νέου ανθρωπισμού; Να γράψετε ένα ηλεκτρονικό άρθρο με έκταση 150-200 λέξεων. Να συμβουλευτείτε και τους ιστοχώρους  http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Humani smus.htm, http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Humani smus.htm  http://www.kathimerini.gr/752943/opinion/epikairotht a/politikh/o-strevlos--an8rwpismos. http://www.kathimerini.gr/752943/opinion/epikairotht a/politikh/o-strevlos--an8rwpismos

55  Να διαβάσετε το άρθρο του Ν. Βαγενά που παρατίθεται για την ανάγκη ελέγχου της παιδικής εκμετάλλευσης και να απαντήσετε στα εξής:  α. Να επισημάνετε το ρόλο της κοινωνίας απέναντι σ’ αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που συνεχίζει να υφίσταται τον 21ο αι. παράλληλα τα παιδιά πέφτουν θύματα πολέμου, απροστάτευτα στην ανθρώπινη θηριωδία. Να διατυπώσετε τις απόψεις σας για το θέμα σε ένα κείμενο των 150-200 λέξεων. Συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες  http://www.protothema.gr/world/article/396894/palaistini- ta-paidia-ta-athoa-thumata-tou-polemou-/ http://www.protothema.gr/world/article/396894/palaistini- ta-paidia-ta-athoa-thumata-tou-polemou-/  http://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm, http://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm  http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/PaidikiErgasi a.htm http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/PaidikiErgasi a.htm

56  Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού; Με ποιους τρόπους μπορεί να συμβάλλει στην προάσπιση αυτή; Να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα  http://www.tovima.gr/opinions/article/? aid=537915 http://www.tovima.gr/opinions/article/? aid=537915  Να παρουσιάσετε τις απόψεις σας σε PowerPoint

57  Στο κείμενο του E. Moren:  Με ποια συλλογιστική πορεία ο συγγραφέας αναπτύσσει τις σκέψεις του. Να τεκμηριώσετε την άποψή σας.  Να διατυπώσετε το θέμα, τη θέση του συγγραφέα και να χαρακτηρίσετε το ύφος του λόγου με παραδείγματα από το κείμενο.  Να ετυμολογήσετε τις παρακάτω λέξεις και να βρείτε ένα συνώνυμο για καθεμιά: ανεξιχνίαστος, ανεπάρκειες, ανευλάβεια, διασπορά, αφομοιώνουν  Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: παραδοχή, καταστροφικά, απόλυτη, απόκοσμο, χωρίζουν, διενέξεων, απόλυτος, ευνοώντας

58  Β΄ΜΕΡΟΣ  4 η ΔΙΑΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  Οι μαθητές χωρίζονται πάλι σε πέντε ομάδες των πέντε ατόμων και καταλαμβάνει κάθε ομάδα έναν Υπολογιστή  Όλες οι ομάδες θα επισκεφτούν την Πύλη της ελληνικής γλώσσας (http://www.greek- language.gr/greekLang/index.html) και θα αναζητήσουν ένα κείμενο που θα τους υποδειχτεί με σκοπό να αποδοθεί συνοπτικά από κάθε ομάδα (περίληψη) και να διερευνηθούν οι τρόποι και τα μέσα πειθούς ενδεικτικά σε μια παράγραφο που θα τους υποδειχθεί.http://www.greek- language.gr/greekLang/index.html

59  Επισκεφτείτε την Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας : http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  Κάντε κλικ στο κεντρικό μενού, στο θεματικό κατάλογο Νέα Ελληνική-Εργαλεία-Σώματα κειμένων. Αναζητήστε από την εφημερίδα Μακεδονία το κείμενο παιδιά-στρατιώτες και ευχολόγια, αφού στην Αναζήτηση γράψετε τη λέξη «δικαιώματα». Να γράψετε τον Πλαγιότιτλο και να διακρίνετε τις σημαντικές λεπτομέρειες κάθε παραγράφου. Υπογραμμίστε τις λέξεις-κλειδιά που βρίσκονται στη θεματική περίοδο και στις λεπτομέρειες και στο τέλος να συντάξετε την περίληψη σε ένα κείμενο των 80-100 λέξεων. Τέλος να επισημάνετε τους τρόπους και μέσα πειθούς της πρώτης παραγράφου. (http://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ma kedonia/content.html?t=1,117&h=29250&l=2048#pinpoint )http://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ma kedonia/content.html?t=1,117&h=29250&l=2048#pinpoint

60  Επισκεφτείτε την Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας : http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  Κάντε κλικ στο κεντρικό μενού, στο θεματικό κατάλογο Νέα Ελληνική-Εργαλεία-Σώματα κειμένων. Αναζητήστε από την εφημερίδα Μακεδονία το άρθρο Η ημέρα της υποκρισίας, αφού στην Αναζήτηση γράψετε τη λέξη «δικαιώματα». Να γράψετε τον Πλαγιότιτλο και να διακρίνετε τις σημαντικές λεπτομέρειες κάθε παραγράφου. Υπογραμμίστε τις λέξεις- κλειδιά που βρίσκονται στη θεματική περίοδο και στις λεπτομέρειες και στο τέλος να συντάξετε την περίληψη σε ένα κείμενο των 80-100 λέξεων. Τέλος να επισημάνετε τους τρόπους και μέσα πειθούς της δεύτερης παραγράφου.(http://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ma kedonia/content.html?t=1,74&h=29250&l=1207#pinpoint )http://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ma kedonia/content.html?t=1,74&h=29250&l=1207#pinpoint

61  Επισκεφτείτε την Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας : http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  Κάντε κλικ στο κεντρικό μενού, στο θεματικό κατάλογο Νέα Ελληνική-Εργαλεία-Σώματα κειμένων. Αναζητήστε από την εφημερίδα Μακεδονία το κείμενο Ο σιωπηλός τρόμος του Μοχτάρ Τεγέμπ, αφού στην Αναζήτηση γράψετε τη λέξη «δικαιώματα». Να γράψετε τον Πλαγιότιτλο και να διακρίνετε τις σημαντικές λεπτομέρειες κάθε παραγράφου. Υπογραμμίστε τις λέξεις-κλειδιά που βρίσκονται στη θεματική περίοδο και στις λεπτομέρειες και στο τέλος να συντάξετε την περίληψη σε ένα κείμενο των 80-100 λέξεων. Τέλος να επισημάνετε τους τρόπους και μέσα πειθούς της δεύτερης παραγράφου.  (http://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ma kedonia/content.html?t=1,70&h=29260&l=1142#pinpointhttp://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ma kedonia/content.html?t=1,70&h=29260&l=1142#pinpoint

62  Επισκεφτείτε την Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας : http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  Κάντε κλικ στο κεντρικό μενού, στο θεματικό κατάλογο Νέα Ελληνική-Εργαλεία-Σώματα κειμένων. Αναζητήστε από την εφημερίδα Τα Νέα την κριτική κινηματογράφου παιδιά στην κόλαση, αφού στην Αναζήτηση γράψετε τη λέξη «ανθρωπισμός». Να γράψετε τον Πλαγιότιτλο και να διακρίνετε τις σημαντικές λεπτομέρειες κάθε παραγράφου. Υπογραμμίστε τις λέξεις-κλειδιά που βρίσκονται στη θεματική περίοδο και στις λεπτομέρειες και στο τέλος να συντάξετε την περίληψη σε ένα κείμενο των 80-100 λέξεων. Τέλος να επισημάνετε τους τρόπους και μέσα πειθούς της πρώτης παραγράφου.  (http://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ne a/content.html?t=2,431&h=34056&l=13210#pinpointhttp://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ne a/content.html?t=2,431&h=34056&l=13210#pinpoint

63  Επισκεφτείτε την Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας : http://www.greek- language.gr/greekLang/index.htmlhttp://www.greek- language.gr/greekLang/index.html  Κάντε κλικ στο κεντρικό μενού, στο θεματικό κατάλογο Νέα Ελληνική- Εργαλεία-Σώματα κειμένων. Αναζητήστε από την εφημερίδα Τα Νέα τη συνέντευξη του Γ. Φωτιάδη Ο ρατσισμός γεννιέται όταν πεθαίνει η αλληλεγγύη, αφού στην Αναζήτηση γράψετε τη λέξη «ανθρωπισμός». Να γράψετε τον Πλαγιότιτλο και να διακρίνετε τις σημαντικές λεπτομέρειες κάθε παραγράφου. Υπογραμμίστε τις λέξεις-κλειδιά που βρίσκονται στη θεματική περίοδο και στις λεπτομέρειες και στο τέλος να συντάξετε την περίληψη σε ένα κείμενο των 80-100 λέξεων. Τέλος, να επισημάνετε τους τρόπους και μέσα πειθούς της τελευταίας παραγράφου: « Ποια είναι τα διάφορα «πρόσωπα» του πόνου ; Είναι όλοι αυτοί οι «αποκλεισμένοι», όλα τα παιδιά των φαναριών που «πουλούν την παιδικότητά τους» προκειμένου να συγκινήσουν. Για να μη μιλήσουμε για τις γνωστές πλέον σε όλους λιπόσαρκες φιγούρες που αντικρύζουμε καθημερινά στις αποστολές μας». (http://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.htm l?t=2,1231&h=34058&l=34852#pinpoint)http://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.htm l?t=2,1231&h=34058&l=34852#pinpoint

64  5η Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ)  Σε μία διδακτική ώρα οι μαθητές παρουσιάζουν το υλικό που δημιούργησαν στην ολομέλεια. Το υλικό θα το ανεβάσουν στο blogπου δημιουργήθηκε γι’ αυτό το σκοπό  6η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ)  Οι μαθητές χωρίζονται πάλι σε πέντε ομάδες και απαντούν σε δύο κοινά φύλλα εργασίας που αποτελούν την αξιολόγησή τους, την αξιολόγηση του διδάσκοντος και του τρόπου διδασκαλίας μέσω ΤΠΕ

65

66

67

68

69  Ενδεικτικά…  Εργασίες ομάδων

70

71

72

73

74

75  Αγάπα τον άνθρωπο, γιατί είσαι εσύ…(Νίκος Καζαντζάκης)  Ευχαριστώ πολύ για  Την  Υπομονή σας…


Κατέβασμα ppt "ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ.  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Νεοελληνική Γλώσσα  ΤΑΞΗ : Γ' Λυκείου  ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρωπισμός-Ανθρώπινα δικαιώματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google