Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνος Γ. Μουλακάκης Επιμελητής Β Αγγειοχειρουργός, Αγγειοχειρουργική Κλινική, “ Aττικόν” Νοσοκομείο Κωνσταντίνος Γ. Μουλακάκης Επιμελητής Β Αγγειοχειρουργός,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνος Γ. Μουλακάκης Επιμελητής Β Αγγειοχειρουργός, Αγγειοχειρουργική Κλινική, “ Aττικόν” Νοσοκομείο Κωνσταντίνος Γ. Μουλακάκης Επιμελητής Β Αγγειοχειρουργός,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνος Γ. Μουλακάκης Επιμελητής Β Αγγειοχειρουργός, Αγγειοχειρουργική Κλινική, “ Aττικόν” Νοσοκομείο Κωνσταντίνος Γ. Μουλακάκης Επιμελητής Β Αγγειοχειρουργός, Αγγειοχειρουργική Κλινική, “ Aττικόν” Νοσοκομείο Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα 2014

2 Ταξινόμηση Θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων

3 Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα«« μεγάλη θνητότητα και θνησιμότητα Α. Ανοικτή Αποκατάσταση Β. Υβριδική Αποκατάσταση Γ. Ενδαγγειακή με θυριδωτα ή με πλάγιους κλάδους μοσχεύματα

4 1. Ανοικτή αποκατάσταση

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Κλασσική ανοικτή μέθοδος Θωρακοτομή Υποθερμία και καρδιοαναπνευστική παύση Αορτικό αποκλεισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα Σπλαχνική, νεφρική ισχαιμία και βλάβες στο Ν.Μ. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 55-60% - ΙΔΙΑΙΤEΡΑ ΣΕ ΤΥΠΟΥ ΙΙ. Πνευμονικές 20% Νεφρική δυσλειτουργία 14% Ισχαιμία Ν.Μ. 4-10%, 25% σε τύπου ΙΙ. Καρδιακές επιπλοκές 15% Θάνατος

16 Ανοικτή αποκατάσταση

17 2.Υβριδική αποκατάσταση Θωρακοκοιλιακων ανευρυσμάτων Συνίσταται σε ενδαγγειακό αποκλεισμό του ανευρύσματος με συνδυασμένη επαναγγείωση σπλαχνικών και νεφρικών αρτηριών.

18 Υβριδική αποκατάσταση-Ενδείξεις Σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου Υπερήλικες Συνοσηρότητα (ΑSA >3, Σ.Ν. ΧΑΠ, Υπέρταση) Προηγούμενο ιστορικό επέμβασης στην αορτή Ασθενείς “unfit for open surgery”

19 Πλεονεκτήματα (Ι) αποφυγή θωρακοτομής δυνητικά μειωμένες πνευμονικές επιπλοκές λιγότερες καρδιακές επιπλοκές και αιμοδυναμική αστάθεια λιγότερος πόνος μείωση διαταραχών πήξεως μείωση κινδύνου για ισχαιμία ν.μ.

20 Πλεονεκτήματα (ΙΙ) Μείωση χρόνου μεσεντερίου και νεφρικής ισχαιμίας με συνοδό μείωση της επακόλουθης οξέωσης. Μειωμένος κίνδυνος για«μετατόπιση» μικροβίων- bacterial translocation - και σήψη Μειωμένος κίνδυνος για νεφρική ανεπάρκεια Λιγότερη αιμορραγία και ανάγκη για μεταγγίσεις Μείωση του χρόνου ενδονοσοκομειακής νοσηλείας και παρουσίας στη ΜΕΘ.

21 Προεγχειρητικός έλεγχος ● CTA, DSA ● Μορφομετρική ανάλυση ανευρύσματος ● Καθορισμός κατάλληλου μοσχεύματος ● Προσδιορισμός δότριας περιοχής -αορτή ή λαγόνιος ?

22 Τεχνική - Σχεδιασμός

23

24 SMA C Celiac

25

26

27 Τέχνικη - Θέματα για συζήτηση« Σε 1 ή 2 στάδια Πόσα αγγεία 2,3 ή 4 ? Προϋποθέτει αγγειογραφικό έλεγχο και μελέτη βατότητας και ικανοποιητικής ανάπτυξης του παράπλευρου δικτύου. Αλλήρειος ή κοινή ηπατική? Δότρια περιοχή Graft configuration και πορεία σκελών. Μόσχευμα περνάει πίσω από το πάγκρεας ή μπροστά?

28 Ενδαγγειακά Μοσχεύματα Excluder (W. L. Gore & Associates, Newark, DE, US) Talent (Medtronic, Inc.; Minneapolis, Minn) Zenith TX1, TX2 (Cook Inc., Bloomington, IN,USA) TAG (W. L. Gore & Associates, Flagstaff, AZ, USA) Jotec E-vita (Jotec Inc, Hechingen, Germany) Corvita Endoluminal Graft (CEG) Tubular Aortic Endoprosthesis (Schneider, Minneapolis, Minn) Gianturco stainless-steel Z (Cook Group, Inc, Bloomington, Ind) AneuRx (Medtronic, Santa Rosa, Ca) Homemade endografts

29 Μετεγχειρητική τρισδιάστατη απεικόνιση σε γυναίκα 83-ετών, ένα μήνα μετά απο υβριδική αποκατάσταση τύπου ΙΙ ΤΑΑΑ. Παρακαμπτήριο μόσχευμα απο την ΑΡ κοινή λαγόνιο πρός την άνω μεσεντέριο και τις νεφρικές αρτηρίες

30

31

32

33 Ανατομικά Χαρακτηριστικά Total number of patients402 Gender:Male 59.2% Age (years): 69.3 ±7.9 TAAAs Mean Aneurysm Diameter (mm): 68.7±12.9  Degenerative aneurysm Indication for HOER 65.5% (192/293)  Dissection 19.5% (57/293)  Connective tissue disorders 4.8% (14/293)  VAPa 7.2% (21/293) Mycotic aneurysm1.7% (5/293)  Other pathologies (suprarenal, juxtrarenal, penetrating ulcers, endoleak correction after TAA repair) 1.4% (4/293) TAAA extend ( Crawford classification, modified by Safi )  Type I 13.2% (40/303)  Type II 33.3% (101/303)  Type III 34.0% (103/303)  Type IV 14.5% (44/303)  Type V 5.0% (15/303)

34 Περιεγχειρητικά Χαρακτηριστικά One-stage procedure: (277/396)69.9% Two-stages procedure: (119/396)30.1% Interval between 2 stages: days to 4 months Primary technical success: 95.8% Visceral graft patency: 95.9% Endoleaks: 102 endoleaks in 91 (23.6%) patients Type I39% (39/102) Type II54% (55/102) Type III8% (8/102) Reintervention was required in 13 of them, 7 with type I endoleak, and 6 with type II endoleak

35 30-day mortality of 14.3%

36 Συστηματικές και τοπικές Επιπλοκές Complications(n=402) Neurological complications  Initial SCI symptoms 287.0%  Permanent Paraplegia 194.7%  Stroke 71.7% Prolonged respiratory support (> 5 days) 287.0% Renal function impairment  <25% increase in serum creatinine levels without requiring haemodialysis  Renal insufficiency requiring haemodialysis support Cardiac complications 123.0% 5413.4% 133.2% The mean complication Gastrointestinal complications  Prolonged ileus (>7 days)30.7%  Bowel ischaemia225.5% rate was estimated to be Pancreatitis 51.2% 39.2%. Spleen injury 61.5% Wound complications (bleeding, haematoma) 61.5% Graft infection 30.7% Iliac/ femoral artery occlusion/dissection 20.5% Renal insufficiency requiring dialysis was the most frequent complication, 13.4%.

37

38 Higher incidence of need for hemodialysis(25% versus9%) in patients undergoing a simultaneous hybrid repair versus a staged. Τwo patients were reported to have died before undergoing the staged endograft exclusion procedure, presumably due to aneurysm rupture.

39

40 3. Ενδαγγειακή Α. Θυριδωτά Β. με πλάγιους κλάδους μοσχεύματα

41

42 Endovascular Options to Perfuse Target Arteries REINFORCED FENESTRATIONS

43 BRANCHES

44

45

46

47

48 PRELOADED CATHETER

49 SIZING: 3D-Volume Rendering

50 Bone Removal

51 Central Line and MPR

52

53 LEFT RENAL 2.45

54

55

56

57

58

59

60

61 POST-OPERATIVE CT

62

63

64 Θυριδωτά μοσχεύματα και Θωρακοκοιλιακά Α. The in-hospital mortality rate was 9% (3/33). Transient SCI in 4/33 (12%) patients Permanent paraplegia in one (3%)

65 “Side-branched” και Θωρακοκοιλιακά Α. Thirty-day mortality was 8 %.

66

67 Συμπεράσματα ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ενδείκνυται στην ομάδα ασθενών υψηλού κινδυνου για κλασσικη αντιμετώπιση ΘΑΚΑ στους οποίους δεν πληρούνται τα ανατομικά κριτήρια αμιγώς ενδαγγειακών τεχνικών. Η τεχνική έχει ποσοστό θνητότητας15% για τα θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα. Ενδεχομένως καλύτερα αποτελέσματα θα επιδείξουν μελλοντικά, κέντρα εξειδικευμένα στην συγκεκριμένη τεχνική

68 Συμπεράσματα ΕΝΔΑΓΓΕΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ενδείκνυται στην ομάδα ασθενών υψηλού κινδυνου για κλασσικη αντιμετώπιση ΘΑΚΑ στους οποίους πληρούνται τα ανατομικά κριτήρια αμιγώς ενδαγγειακών τεχνικών. Η τεχνική έχει ποσοστό θνητότητας 9-10% για τα θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα. Χρειάζεται μακρύς χρόνος παρακολούθησης για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το ρόλο τους Αυξημένο κόστος, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επείγουσες επεμβάσεις.

69 ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΘΥΡΙΔΩΤΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ Κωνσταντίνος Γ. Μουλακάκης Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αττικόν» Νοσοκομείο.

70 Παρουσίαση Περιστατικού Άνδρας 67 ετών Καπνιστής ΧΑΠ Στεφανιαία Νόσος Παρανεφρικό φλεγμονώδες ανεύρυσμα 5.8 εκ

71

72

73 16 months Follow-up

74 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνος Γ. Μουλακάκης Επιμελητής Β Αγγειοχειρουργός, Αγγειοχειρουργική Κλινική, “ Aττικόν” Νοσοκομείο Κωνσταντίνος Γ. Μουλακάκης Επιμελητής Β Αγγειοχειρουργός,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google