Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα Επιπτώσεις για την πρακτική στη σχολική τάξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα Επιπτώσεις για την πρακτική στη σχολική τάξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα Επιπτώσεις για την πρακτική στη σχολική τάξη

2 ας εων2 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα Η έννοια της δημιουργικότητας... Αφορά και τα μικρά καθημερινά προβλήματα. 1. Στάδια δημιουργικού κύκλου 2. Χαρακτηριστικά δημιουργικών ατόμων 3. Εμπόδια στη δημιουργική σκέψη 4. Η δημιουργική τάξη

3 ας εων3 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 1. Στάδια δημιουργικού κύκλου Προπαρασκευή  Εξέταση του προβλήματος από διάφορες πλευρές  Τι, πώς, πότε, γιατί, κλπ  Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πετυχημένη εξέλιξη του δημιουργικού κύκλου

4 ας εων4 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 1. Στάδια δημιουργικού κύκλου Επώαση (1)  Εσωτερική διεργασία στο επίπεδο του ασυνείδητου  Δεν ασχολούμαστε με το πρόβλημα, αλλά «κοιμάται πάνω στο πρόβλημα»  Μπορεί να γίνεται και σε φάσεις χαλάρωσης

5 ας εων5 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 1. Στάδια δημιουργικού κύκλου Επώαση (2)  Ενεργοποιούνται πλέγματα γνώσεων της μακροπρόθεσμης μνήμης  Συνδυαστικό αποτέλεσμα τύπων νοημοσύνης (Gardner 1993)  Δικτυακή σκέψη (Miller 2000), συνδυασμός φαινομενικά ασύνδετων γνώστικών πεδίων

6 ας εων6 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 1. Στάδια δημιουργικού κύκλου Έλλαμψη  «εύρηκα», αποκάλυψη ενός νέου τρόπου σκέψης πάνω σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις  «διαίσθηση», βλέπουμε συνθετικά τη συνολική εικόνα χωρίς να εγκλωβιζόμαστε σε λεπτομέρειες

7 ας εων7 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 1. Στάδια δημιουργικού κύκλου Επαλήθευση  Πόσο συμφωνεί η ιδέα με τις πραγματικές συνθήκες;  Πόσο γενική μπορεί να είναι η εφαρμογή της;  Πόσο μπορεί να εμπνεύσει για νέα επιτευγματα;

8 ας εων8 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα Σημείωση: Τα τέσσερα στάδια του δημιουργικού κύκλου δεν έχουν απαραίτητα σταθερή διαδοχή Υπάρχει περίπτωση επιστροφής σε κάποιο από αυτά

9 ας εων9 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 2. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας δημιουργικών ατόμων  Ενεργητικότητα και ηρεμία  Εξυπνάδα και παιδική αφέλεια  Υπευθυνότητα και παιγνιώδης διάθεση  Φαντασία και ρεαλισμός  Εξωστρέφεια και απομόνωση  Αυτοπεποίθηση και ταπεινοφροσύνη  Επαναστατικότητα και συντηρητικότητα  Πάθος και αντικειμενικότητα

10 ας εων10 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 3. Τα εμπόδια στη δημιουργική σκέψη (1) Ι. Τυποποίηση της σκέψης Επιβάλλει τις «έτοιμες» λύσεις που πληθαίνουν και παγιώνονται εμποδίζοντας τη δημιουργική παραγωγή ΙΙ. Απόλυτη κυριαρχία λογικής Κριτική – συγκλίνουσα σκέψη και περιορισμός της δημιουργικής – αποκλίνουσας

11 ας εων11 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 3. Τα εμπόδια στη δημιουργική σκέψη (2) ΙΙΙ. Έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές μας ικανότητες Χαμηλή αυτοεκτίμηση που οδηγεί στη σταδιακή αδρανοποίηση της δημιουργικότητας IV. Φόβος σφαλμάτων – γελοιποίησης Περισσότερο οι καινοτόμες ιδέες που παραξενεύουν κρίνονται και απαξιωτικά

12 ας εων12 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 3. Τα εμπόδια στη δημιουργική σκέψη (3) V. Κοινωνικές πιέσεις για συμμόρφωση Πίεση συμμόρφωσης σε κοινωνικούς κανόνες που επιτυγχάνουν την κοινωνική συνοχή, αλλά αντιμάχονται τη δημιουργικότητα VI. Ψυχολογική ανασφάλεια για το νέο Φόβος για το άγνωστο

13 ας εων13 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 4. Η δημιουργική τάξη Ι. ευελιξία στη διδασκαλία Ενσωμάτωση ιδεών των μαθητών ΙΙ. Επικέντρωση σε δοκιμασίες ανοιχτού τύπου Δυνατότητα πολλαπλών λύσεων και απαντήσεων

14 ας εων14 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 4. Η δημιουργική τάξη ΙΙΙ. Ενίσχυση αυτό-εκτίμησης μαθητών  Ενθάρρυνση, χωρίς φόβο αποδοκιμασίας και αρνητικής κριτικής, χιούμορ και παιγνιώδης διάθεση  Οι ιδέες δε σχολιάζονται αλλά δοκιμάζονται και συνδυάζονται με άλλες  Επιβράβευση

15 ας εων15 Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα 4. Η δημιουργική τάξη IV. Ανάδειξη πολυτροπικότητας και διασυνδέσεων μεταξύ διαφορετικών μορφών γνώσεων  Συνδυασμός πολλών γνωστικών πεδίων  Πολλαπλές μορφές αναπαράστασης ενός θέματος (λεκτική, εικονική, ηχητική, κλπ)  Διαθεματική προσέγγιση, αναλογική σκέψη

16 ας εων16 τελος Η παρουσίαση βασίστηκε στο: Κώστας Δημόπουλος «Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα, Επιπτώσεις για την πρακτική στη σχολική τάξη», Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής – δημιουργικής σκέψης, ΟΕΠΕΚ, Αθήνα 2007, σελ. 223-238


Κατέβασμα ppt "Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα Επιπτώσεις για την πρακτική στη σχολική τάξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google