Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ΑΠΟΡΡΗΤΟ Ρέθυμνο……………….. Αρ.Πρωτ………. ΑΠΟΡΡΗΤΟ Ρέθυμνο……………….. Αρ.Πρωτ………. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α. Δντής: α. Δντής: β. Υπντής: β. Υπντής: γ. Αρχηγός ΠΑ: γ. Αρχηγός ΠΑ: δ. Υπαρχηγός : δ. Υπαρχηγός : ε. Προσωπικό Ιδρύματος: ε. Προσωπικό Ιδρύματος: (1) Άνδρες : (1) Άνδρες : (2) Γυναίκες (2) Γυναίκες 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ α. Θέση α. Θέση β. Οικοδομική σύσταση β. Οικοδομική σύσταση γ. Καταφύγια γ. Καταφύγια δ. Παρατηρητήρια δ. Παρατηρητήρια ε. Σκοπός χρησιμοποίησης κτιρίων ε. Σκοπός χρησιμοποίησης κτιρίων στ. Φωτισμός στ. Φωτισμός ζ. Υδροληψία ζ. Υδροληψία η. Οδικό Δίκτυο –Κίνηση –Οχήματα η. Οδικό Δίκτυο –Κίνηση –Οχήματα θ. Τηλεφωνική Επικοινωνία –Ταχυδρομείο θ. Τηλεφωνική Επικοινωνία –Ταχυδρομείο (1) Τηλ. Τμήματος ΠΣΕΑ/ΝΑΡ: (1) Τηλ. Τμήματος ΠΣΕΑ/ΝΑΡ: (2) Τηλ. Δνσης Πολ. Άμυνας: (2) Τηλ. Δνσης Πολ. Άμυνας: (3) Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: (3) Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Οργανώνονται από τώρα οι παρακάτω μονάδες α. Μόνιμες Ομάδες (1) Ομάδα Ασφαλείας (1) Ομάδα Ασφαλείας (2) Ομάδα Πυρασφαλείας-Αντιμετώπισης Πλημμυρών (2) Ομάδα Πυρασφαλείας-Αντιμετώπισης Πλημμυρών (3) Ομάδα Α΄ Βοηθειών (3) Ομάδα Α΄ Βοηθειών (4) Ομάδα Ανίχνευσης ΡΒΧΠ ουσιών (4) Ομάδα Ανίχνευσης ΡΒΧΠ ουσιών (5) Ομάδα Απολύμανσης ουσιών (5) Ομάδα Απολύμανσης ουσιών (6) Ομάδα Αντισεισμικής Προστασίας (6) Ομάδα Αντισεισμικής Προστασίας (7) Ομάδα Αποκατάστασης βλαβών (7) Ομάδα Αποκατάστασης βλαβών (8) Ομάδα Διοικητικής Μέριμνας (8) Ομάδα Διοικητικής Μέριμνας β. Εφεδρικές Ομάδες Όπως οι παραπάνω ομάδες Όπως οι παραπάνω ομάδες

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Περιλαμβάνει αντικείμενα  Γενικής Εκπαιδεύσεως  Ειδικής Εκπαιδεύσεως Τα αντικείμενα της γενικής εκπαιδεύσεως απευθύνονται σε όλο το προσωπικό. Τα αντικείμενα της γενικής εκπαιδεύσεως απευθύνονται σε όλο το προσωπικό. Τα αντικείμενα της ειδικής εκπαιδεύσεως απευθύνονται στο προσωπικό των ομάδων. Τα αντικείμενα της ειδικής εκπαιδεύσεως απευθύνονται στο προσωπικό των ομάδων.

13 ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Τα θέματα της γενικής εκπαιδεύσεως απευθύνονται σε όλο το προσωπικό και είναι τα παρακάτω: Τα θέματα της γενικής εκπαιδεύσεως απευθύνονται σε όλο το προσωπικό και είναι τα παρακάτω: (1) Διαδικασία Εκκένωσης Κτιρίων (1) Διαδικασία Εκκένωσης Κτιρίων (2) Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών (2) Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών (3) Αντιμετώπιση σεισμών (3) Αντιμετώπιση σεισμών (4) Αντιμετώπιση Πλημμυρών (4) Αντιμετώπιση Πλημμυρών (5) Κίνδυνοι από εχθρικούς βομβαρδισμούς ή εκρηκτικούς μηχανισμούς (5) Κίνδυνοι από εχθρικούς βομβαρδισμούς ή εκρηκτικούς μηχανισμούς (6) Συμπτώματα από την επίδραση ΡΒΧ ουσιών (6) Συμπτώματα από την επίδραση ΡΒΧ ουσιών (7) Παροχή Α΄ βοηθειών (7) Παροχή Α΄ βοηθειών (8) Ατομική και Ομαδική Προστασία (8) Ατομική και Ομαδική Προστασία

14 Θέματα ειδικής εκπαίδευσης (1) Εκπαίδευση Προσωπικού Ομάδος Ασφαλείας (1) Εκπαίδευση Προσωπικού Ομάδος Ασφαλείας (α) Παρατήρησης (α) Παρατήρησης (β) Χειρισμού των μέσων σήμανσης συναγερμού (β) Χειρισμού των μέσων σήμανσης συναγερμού (γ) Συσκότισης των κτιριακών εγκαταστάσεων (γ) Συσκότισης των κτιριακών εγκαταστάσεων (δ) Προστασίας και ασφάλειας προσωπικού (δ) Προστασίας και ασφάλειας προσωπικού (ε) Πρόληψης λεηλασιών (ε) Πρόληψης λεηλασιών (2) Εκπαίδευσης Προσωπικού Πυρασφαλείας (2) Εκπαίδευσης Προσωπικού Πυρασφαλείας (α) Χρήση υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων (α) Χρήση υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων (β) Πρόληψης πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων (β) Πρόληψης πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων (γ) Έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπιση πυρκαγιάς (γ) Έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπιση πυρκαγιάς (δ) Στην τεχνική αντιμετώπιση των πυρκαγιών ή την πρόληψη αυτών. (δ) Στην τεχνική αντιμετώπιση των πυρκαγιών ή την πρόληψη αυτών. (ε) Αντιμετώπιση πλημμυρών (ε) Αντιμετώπιση πλημμυρών (3) Εκπαίδευση Προσωπικού Υγειονομικής Περίθαλψης (3) Εκπαίδευση Προσωπικού Υγειονομικής Περίθαλψης (α) Παροχή Α΄ βοηθειών (α) Παροχή Α΄ βοηθειών (β) Ανίχνευση ΡΒΧ ουσιών (β) Ανίχνευση ΡΒΧ ουσιών (γ) Απολύμανση ΡΒΧ ουσιών (γ) Απολύμανση ΡΒΧ ουσιών (4) Εκπαίδευση προσωπικού αντισεισμικής προστασίας (4) Εκπαίδευση προσωπικού αντισεισμικής προστασίας (α) Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης σεισμών (α) Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης σεισμών (β) Ενέργειες κατά την διάρκεια του σεισμού (β) Ενέργειες κατά την διάρκεια του σεισμού (γ) Ενέργειες μετά τον σεισμό (γ) Ενέργειες μετά τον σεισμό

15 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Σκοπός των μέτρων συναγερμού είναι ή έγκαιρη προειδοποίηση του Ιδρύματος για επικείμενη εχθρική αεροπορική προσβολή ή απειλή από ΡΒΧ ουσίες, ώστε να μεταβεί έγκαιρα στους χώρους προστασίας (καταφύγια ή ορύγματα). Σκοπός των μέτρων συναγερμού είναι ή έγκαιρη προειδοποίηση του Ιδρύματος για επικείμενη εχθρική αεροπορική προσβολή ή απειλή από ΡΒΧ ουσίες, ώστε να μεταβεί έγκαιρα στους χώρους προστασίας (καταφύγια ή ορύγματα).  ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ – ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Σκοπός των μέτρων συσκότισης και παραλλαγής, είναι να δυσκολέψουν την εχθρική αεροπορία στον εντοπισμό του εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Σκοπός των μέτρων συσκότισης και παραλλαγής, είναι να δυσκολέψουν την εχθρική αεροπορία στον εντοπισμό του εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

16 ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  Επισήμανση από τώρα των σημείων που πρέπει να καλυφθούν για να επιτευχθεί η συσκότιση,όπως πόρτες, παράθυρα,φωταγωγοί εξωτερικοί λαμπτήρες, προβολείς κ.λ.π.  Προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εξασφάλισή τους.  Καθορισμός του τρόπου μετάπτωσης φωτισμού ασφαλείας σε φωτισμό συναγερμού σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων του Συστήματος Συναγερμού.  Καθορισμός του προσωπικού που θα εκτελέσει τις παραπάνω ενέργειες.  Σε περίπτωση ανάγκης, διατήρησης του εξωτερικού φωτισμού για την επισήμανση των καταφυγίων, αυτός πρέπει να είναι καλυμμένος.

17 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ  Αποβλέπει στην εξομοίωση του κτιρίου με το φυσικό περιβάλλον,ώστε να δυσκολευτεί ο εντοπισμός του από την εχθρική αεροπορία. στην εξομοίωση του κτιρίου με το φυσικό περιβάλλον,ώστε να δυσκολευτεί ο εντοπισμός του από την εχθρική αεροπορία.  Επιτυγχάνεται Από τον καιρό της ειρήνης με Από τον καιρό της ειρήνης με - Την φύτευση δένδρων πέριξ του κτιρίου - Την φύτευση δένδρων πέριξ του κτιρίου - Την κάλυψη των τοίχων και της σκεπής με αναρριχητικά φυτά - Την κάλυψη των τοίχων και της σκεπής με αναρριχητικά φυτά - Τον κατάλληλο εξωτερικό χρωματισμό - Τον κατάλληλο εξωτερικό χρωματισμό Με την κήρυξη των σχετικών μέτρων Συναγερμού Με την κήρυξη των σχετικών μέτρων Συναγερμού - Κάλυψη των εγκαταστάσεων με λινάτσες,μουσαμάδες, δίκτυα παραλλαγής. - Κάλυψη των εγκαταστάσεων με λινάτσες,μουσαμάδες, δίκτυα παραλλαγής. - Κάλυψη των επιφανειών που αντανακλούν το φως του ήλιου. - Κάλυψη των επιφανειών που αντανακλούν το φως του ήλιου.

18 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  Ομάδα Πυρασφάλειας  Υλικά και μέσα πυρασφάλειας  Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα  Οδηγίες Πυρασφάλειας  Κατά την πολεμική περίοδο καθορίζεται μικρή δύναμη πυροσβεστών σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.  Ενεργούνται ασκήσεις πυρασφάλειας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το προσωπικό να μάθει να αντιδρά αυτόματα στα θέματα πυρασφάλειας.

19 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  Σκοπός Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ τον σεισμό, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτόν και να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες και η καταστροφή κτιρίων και υλικών. Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ τον σεισμό, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτόν και να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες και η καταστροφή κτιρίων και υλικών.  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Συγκρότηση ομάδας αντισεισμικής προστασίας και καθήκοντα Κίνδυνοι που εκτιμώνται από τον σεισμό Ενέργειες από τώρα Ενέργειες κατά την διάρκεια του σεισμού Ενέργειες μετά τον σεισμό

20 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Μέτρα ατομικής προστασίας  Προστασία από ΡΒΧ ουσίες με την χρησιμοποίηση προστατευτικών προσωπίδων ή ειδικών στολών.  Κατά την διάρκεια του σεισμού, κάλυψη του προσωπικού σε ανθεκτικές έδρες, τραπέζια, καρέκλες κ.λ.π.  Μέτρα ομαδικής προστασίας Μετάβαση του προσωπικού σε χώρους ομαδικής προστασίας Μετάβαση του προσωπικού σε χώρους ομαδικής προστασίας Εφόσον δεν υπάρχουν καταφύγια,η προστασία επιτυγχάνεται σε ορύγματα τα οποία κατασκευάζονται σε ανοικτούς χώρους μακριά από κατοικίες. Εφόσον δεν υπάρχουν καταφύγια,η προστασία επιτυγχάνεται σε ορύγματα τα οποία κατασκευάζονται σε ανοικτούς χώρους μακριά από κατοικίες. Σε περίπτωση ανευρέσεως μη εκραγείσης βόμβας ή εκρηκτικού μηχανισμού γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: Σε περίπτωση ανευρέσεως μη εκραγείσης βόμβας ή εκρηκτικού μηχανισμού γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: Σημαίνεται και απομονώνεται ο χώρος που ανευρέθηκε ο μηχανισμός από την ομάδα Ασφαλείας. Σημαίνεται και απομονώνεται ο χώρος που ανευρέθηκε ο μηχανισμός από την ομάδα Ασφαλείας. Εκκενώνεται το κτίριο Εκκενώνεται το κτίριο Ειδοποιείται το Τμήμα ΠΣΕΑ της Νομαρχίας ή η Δκση Πολιτικής Άμυνας (Αστυν.Δνση Ρέθυμνου) για τις περαιτέρω ενέργειες Ειδοποιείται το Τμήμα ΠΣΕΑ της Νομαρχίας ή η Δκση Πολιτικής Άμυνας (Αστυν.Δνση Ρέθυμνου) για τις περαιτέρω ενέργειες

21 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.Μεταφορά των ευπαθών μηχανημάτων σε υπόγειες αίθουσες ασφαλισμένες. 2.Συγκρότηση ομάδας επισκευών για την αποκατάσταση των βλαβών (ηλεκτροφωτισμού,ύδρευσης,μηχανημάτων κ.λ.π.) 3.Σε περίπτωση εκκένωσης του κτιρίου για διαφόρους λόγους, παραμένει η Εφεδρική Ομάδα Ασφαλείας για εξασφάλιση των εγκαταστάσεων και του υλικού από κλοπές ή λεηλασίες.

22 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α. Σκοπός Η παροχή στοιχειώδους υγειονομικής περίθαλψης στο προσωπικό του Ιδρύματος σε περίοδο πολέμου ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Η παροχή στοιχειώδους υγειονομικής περίθαλψης στο προσωπικό του Ιδρύματος σε περίοδο πολέμου ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης β. Οργάνωση Συγκροτούνται οι παρακάτω ομάδες  Ομάδα Α΄Βοηθειών  >> Ανίχνευσης ΡΒΧ ουσιών  >> Απολύμανσης >> γ. Εκπαίδευση δ. Χώρος Εγκατάστασης  Σταθμού Α΄ Βοηθειών στο ……..Γραφείο στον 1ο όροφο  >> Απολύμανσης στην αίθουσα …..του Υπογείου  Καθορίζεται ο χώρος. Επιπλέον καθορίζεται ο χώρος λειτουργίας των στο καταφύγιο. Εκεί να προβλέπεται χώρος Α΄ βοηθειών,Απολύμανσης καθώς και χώρος τραυματιών. ε. Τηρούμενα βιβλία  Βιβλίο Α΄ βοηθειών.Τηρείται από τον επικεφαλή της ομάδας Α΄βοηθειών και καταγράφονται όλες οι σχετικές δραστηριότητες.  Βιβλίο Υγειονομικού Υλικού. Καταρτίζεται και τηρείται από τον Αρχηγό Π.Α. και περιλαμβάνει το προβλεπόμενο και υπάρχον φαρμακευτικό και ειδικό υλικό. στ. Συνεργασία με συστεγαζόμενα ή γειτονικά ΔΑΙ. Με μέριμνα του Αρχηγού ΠΑ γίνεται συντονισμός με συστεγαζόμενα εκπαιδευτικά Ιδρύματα,ειδικά σε ότι αφορά την ανίχνευση ΡΒΧ ουσιών και την συνεργασία σε θέματα παροχής Α΄Βοηθειών και απολύμανσης του προσωπικού Με μέριμνα του Αρχηγού ΠΑ γίνεται συντονισμός με συστεγαζόμενα εκπαιδευτικά Ιδρύματα,ειδικά σε ότι αφορά την ανίχνευση ΡΒΧ ουσιών και την συνεργασία σε θέματα παροχής Α΄Βοηθειών και απολύμανσης του προσωπικού

23 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Σκοπός Σκοπός  Η παροχή διοικητικής μέριμνας στο προσωπικό του Ιδρύματος (ομάδα ασφαλείας,πυρασφαλείας κλπ) που λόγω εκτάκτων αναγκών υποχρεούνται να παραμένει στο Ίδρυμα επί 24 ωρου βάσεως  Εξασφάλιση τροφίμων και νερού για διάστημα επτά (7) ημερών.

24 ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ο Αρχηγός Π.Α. του Ιδρύματος τηρεί Ημερολόγιο Ενεργειών στο οποίο αναγράφει τις ενέργειες που έχει προβεί για την οργάνωση της ΠΑ,την προμήθεια υλικών κ.λ.π Ο Αρχηγός Π.Α. του Ιδρύματος τηρεί Ημερολόγιο Ενεργειών στο οποίο αναγράφει τις ενέργειες που έχει προβεί για την οργάνωση της ΠΑ,την προμήθεια υλικών κ.λ.π

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  “Α” Πίνακας Προσωπικού Ομάδων Π.Α.  “Β” Πίνακας Υλικού Ομάδων Π.Α.  “Γ” Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού  “Δ” Σύστημα Συναγερμού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  “Ε΄” Μητρώο Καταφυγίων

26

27

28

29

30

31

32

33

34 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google