Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναχώρηση του αθηναϊκού στόλου για τη σικελική εκστρατεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναχώρηση του αθηναϊκού στόλου για τη σικελική εκστρατεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναχώρηση του αθηναϊκού στόλου για τη σικελική εκστρατεία

2 Αναχώρηση: Προορισμός → Σικελία Προορισμός → Σικελία Χρονολογία → Καλοκαίρι του 415 π.Χ. Χρονολογία → Καλοκαίρι του 415 π.Χ.

3 Δρομολόγιο: Πειραιάς → Κέρκυρα → Ιαπυγία - Σικελία

4 Ποιοι συμμετείχαν στην τελετή αναχώρησης; Στον Πειραιά εκτός από τους Αθηναίους κατέβηκε και σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της πολιτείας, τόσο οι πολίτες, όσο οι ξένοι και οι ντόπιοι. Στον Πειραιά εκτός από τους Αθηναίους κατέβηκε και σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της πολιτείας, τόσο οι πολίτες, όσο οι ξένοι και οι ντόπιοι. ξυγκατ έ βη Ἀ θηνα ῖ οι κα ὶ ὁ ἄ λλος ὅ μιλος ἅ πας ὡ ς ε ἰ πε ῖ ν ὁ ἐ ν τ ῇ π ό λει κα ὶ ἀ στ ῶ ν κα ὶ ξ έ νων ξυγκατ έ βη Ἀ θηνα ῖ οι κα ὶ ὁ ἄ λλος ὅ μιλος ἅ πας ὡ ς ε ἰ πε ῖ ν ὁ ἐ ν τ ῇ π ό λει κα ὶ ἀ στ ῶ ν κα ὶ ξ έ νων

5 Πειραιάς: Τόπος συγκέντρωσης και τέλεσης του τυπικού της αναχώρησης

6 Με ποιο τρόπο συμμετείχαν στην αναχώρηση; Κι όταν ήταν έτοιμοι για αναχώρηση, με σήμα ενός κήρυκα ένωσαν τη φωνή τους στις ίδιες προσευχές και το άλλο πλήθος οι άνθρωποι που τους έβλεπαν από τη στεριά, τόσο οι πολίτες όσο κι όποιοι άλλοι ήθελαν το καλό τους. Κι αφού τραγούδησαν τους παιάνες και τελείωσαν οι σπονδές ανοίχτηκαν στο πέλαγος. Κι όταν ήταν έτοιμοι για αναχώρηση, με σήμα ενός κήρυκα ένωσαν τη φωνή τους στις ίδιες προσευχές και το άλλο πλήθος οι άνθρωποι που τους έβλεπαν από τη στεριά, τόσο οι πολίτες όσο κι όποιοι άλλοι ήθελαν το καλό τους. Κι αφού τραγούδησαν τους παιάνες και τελείωσαν οι σπονδές ανοίχτηκαν στο πέλαγος.

7 Ποια ήταν τα συναισθήματα του πλήθους κατά την τελετή της αναχώρησης; Καθώς όλοι αυτοί που κατέβηκαν στον Πειραιά ξεπροβόδιζαν τους δικούς τους ανθρώπους βάδιζαν μ' ελπίδες μαζί και θρήνους, ελπίζοντας να κυριέψουνε μεγάλα μέρη και κλαίγοντας από το φόβο μη δεν τους ξανάβλεπαν πια, γιατί αναλογίζονταν σε πόσο μακρύ ταξίδι από τον τόπο τους τούς έστελναν. Καθώς όλοι αυτοί που κατέβηκαν στον Πειραιά ξεπροβόδιζαν τους δικούς τους ανθρώπους βάδιζαν μ' ελπίδες μαζί και θρήνους, ελπίζοντας να κυριέψουνε μεγάλα μέρη και κλαίγοντας από το φόβο μη δεν τους ξανάβλεπαν πια, γιατί αναλογίζονταν σε πόσο μακρύ ταξίδι από τον τόπο τους τούς έστελναν. ο ἱ μ ὲ ν ἐ πιχ ώ ριοι το ὺ ς σφετ έ ρους α ὐ τ ῶ ν ἕ καστοι προπ έ μποντες, ο ἱ μ ὲ ν ἑ τα ί ρους, ο ἱ δ ὲ ξυγγενε ῖ ς, ο ἱ δ ὲ υ ἱ ε ῖ ς, κα ὶ μετ’ ἐ λπ ί δος τε ἅ μα ἰό ντες κα ὶ ὀ λοφυρμ ῶ ν, τ ὰ μ ὲ ν ὡ ς κτ ή σοιντο, το ὺ ς δ’ ε ἴ ποτε ὄ ψοιντο, ἐ νθυμο ύ μενοι ὅ σον πλο ῦ ν ἐ κ τ ῆ ς σφετ έ ρας ἀ πεστ έ λλοντο. ο ἱ μ ὲ ν ἐ πιχ ώ ριοι το ὺ ς σφετ έ ρους α ὐ τ ῶ ν ἕ καστοι προπ έ μποντες, ο ἱ μ ὲ ν ἑ τα ί ρους, ο ἱ δ ὲ ξυγγενε ῖ ς, ο ἱ δ ὲ υ ἱ ε ῖ ς, κα ὶ μετ’ ἐ λπ ί δος τε ἅ μα ἰό ντες κα ὶ ὀ λοφυρμ ῶ ν, τ ὰ μ ὲ ν ὡ ς κτ ή σοιντο, το ὺ ς δ’ ε ἴ ποτε ὄ ψοιντο, ἐ νθυμο ύ μενοι ὅ σον πλο ῦ ν ἐ κ τ ῆ ς σφετ έ ρας ἀ πεστ έ λλοντο.

8 Ποιος ήταν ο ναυτικός εξοπλισμός των Αθηναίων; Καράβια χωρίς ξάρτια, εξήντα γοργοτάξιδα και σαράντα για τη μεταφορά του στρατού, και όλους Καράβια χωρίς ξάρτια, εξήντα γοργοτάξιδα και σαράντα για τη μεταφορά του στρατού, και όλους τους κωπηλάτες γι' αυτά διαλέγοντας τους καλύτερους. τους κωπηλάτες γι' αυτά διαλέγοντας τους καλύτερους.

9 Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τους Αθηναίους στη σικελική εκστρατεία; Η απόπειρα της Αθήνας να δημιουργήσει ισχυρό εμπορικό κράτος. Η απόπειρα της Αθήνας να δημιουργήσει ισχυρό εμπορικό κράτος. Τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των αριστοκρατών. Τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των αριστοκρατών. Τα τοπικά οικονομικά συμφέροντα των διαφόρων πόλεων της Ελλάδας. Τα τοπικά οικονομικά συμφέροντα των διαφόρων πόλεων της Ελλάδας. Οι σημαντικές πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στην αθηναϊκή κοινωνία και τη σπαρτιατική. Οι σημαντικές πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στην αθηναϊκή κοινωνία και τη σπαρτιατική.

10 Το κλίμα κατά την αναχώρηση. Το κλίμα που επικρατούσε κατά την αναχώρηση των Αθηναίων από τον Πειραιά συνδύαζε διάφορα συναισθήματα. Το πλήθος κατακλυζόταν από χαρά, συγκίνηση, αλλά και λύπη που θα αποχωρίζονταν τους δικούς τους ανθρώπους. Βέβαια, όλοι ήλπιζαν στην επίτευξη της νίκης και του θριάμβου του Αθηναϊκού στρατεύματος. Το κλίμα που επικρατούσε κατά την αναχώρηση των Αθηναίων από τον Πειραιά συνδύαζε διάφορα συναισθήματα. Το πλήθος κατακλυζόταν από χαρά, συγκίνηση, αλλά και λύπη που θα αποχωρίζονταν τους δικούς τους ανθρώπους. Βέβαια, όλοι ήλπιζαν στην επίτευξη της νίκης και του θριάμβου του Αθηναϊκού στρατεύματος.

11 Γιατί το εκστρατευτικό σώμα ήταν τόσο ξακουστό; Γιατί το εκστρατευτικό σώμα ήταν τόσο ξακουστό; Στο πεζικό οι άντρες είχαν ξεδιαλεχτεί από τους καταλόγους των πιο γενναίων και δυνατών νέων και καθώς χρησιμοποιούσαν όπλα αντάξια της δύναμης τους οι επιτυχίες τους ήταν ανάλογες τις φήμης τους. Στο πεζικό οι άντρες είχαν ξεδιαλεχτεί από τους καταλόγους των πιο γενναίων και δυνατών νέων και καθώς χρησιμοποιούσαν όπλα αντάξια της δύναμης τους οι επιτυχίες τους ήταν ανάλογες τις φήμης τους.

12 Το τυπικό που ακολούθησαν οι Αθηναίοι πριν από τον απόπλου. Όταν πλέον τα καράβια ήταν έτοιμα για την μεγάλη αναχώρηση οι Αθηναίοι ακούγοντας το σήμα κράτησαν σιωπή και έκαναν προσευχές, όπως συνήθιζαν πριν από κάθε θαλασσινό ταξίδι, για να πάνε όλα καλά. Όταν πλέον τα καράβια ήταν έτοιμα για την μεγάλη αναχώρηση οι Αθηναίοι ακούγοντας το σήμα κράτησαν σιωπή και έκαναν προσευχές, όπως συνήθιζαν πριν από κάθε θαλασσινό ταξίδι, για να πάνε όλα καλά.

13 Πώς παρουσιάζει τον απόπλου ο Θουκυδίδης. Ο Θουκυδίδης μας παρουσιάζει τον απόπλου με όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί για να μας βάλει στο κλίμα της αναχώρησης. Αναφέρει αναλυτικά τη διαδικασία προκειμένου να μας συγκινήσει και να μας μεταφέρει ως θεατές σ’ αυτήν την εντυπωσιακή τελετή. Η περιγραφή είναι πλήρης και από αυτήν αντλούμε όσες πληροφορίες χρειαζόμαστε. Ο Θουκυδίδης μας παρουσιάζει τον απόπλου με όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί για να μας βάλει στο κλίμα της αναχώρησης. Αναφέρει αναλυτικά τη διαδικασία προκειμένου να μας συγκινήσει και να μας μεταφέρει ως θεατές σ’ αυτήν την εντυπωσιακή τελετή. Η περιγραφή είναι πλήρης και από αυτήν αντλούμε όσες πληροφορίες χρειαζόμαστε.

14 Ομάδα : Οι ταξιδευτές Θάλεια Καραυγουστή Θάλεια Καραυγουστή Αγγελική Καπετανίδου Αγγελική Καπετανίδου Δήμητρα Ελβατζόγλου Δήμητρα Ελβατζόγλου Αλέξανδρος Ντουμπαρατζής Αλέξανδρος Ντουμπαρατζής


Κατέβασμα ppt "Αναχώρηση του αθηναϊκού στόλου για τη σικελική εκστρατεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google