Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2 Ο ευρωπαίος καταναλωτής ανησυχεί όλο και περισσότερο για τον τρόπο μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων.

3 Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομοθεσία που προστατεύει τα ζώα κατά τη μεταφορά εξελίσσεται.
1997: πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία. Το Δεκέμβριο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε νέο κανονισμό, ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει την 5η Ιανουαρίου 2007

4 Η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται μόνο στις μεταφορές ζώων άνω των 50 χλμ.
Δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές με σκοπό την εποχική μετακίνηση των ζώων.

5 1- Ικανότητα των ζώων κατά τη μεταφορά

6 Είναι η υγεία των ζώων αρκετά καλή ώστε να μεταφερθούν;
Υπάρχουν άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα στο όχημα μεταφοράς;

7 Δεν θεωρούνται ικανά προς μεταφορά:
Τα ζώα που είναι σοβαρά άρρωστα ή τραυματισμένα.

8 Ένα ζώο που δεν μπορεί να μετακινηθεί μόνο του χωρίς πόνο.
Ποιο ζώο θεωρείται σοβαρά άρρωστο ή τραυματισμένο; Ένα ζώο που δεν μπορεί να μετακινηθεί μόνο του χωρίς πόνο. Ένα ζώο που παρουσιάζει σοβαρή πληγή ή πρόπτωση.

9 Δεν θεωρούνται ικανά προς μεταφορά
Τα ζώα που βρίσκονται σε προχωρημένη κατάσταση εγκυμοσύνης και ενδέχεται να γεννήσουν κατά το χρονικό διάστημα της μεταφοράς. Τα ζώα που γέννησαν πριν από λιγότερο από 48 ώρες.

10 Τα νεογέννητα ζώα των οποίων ο ομφαλός δεν έχει πλήρως επουλωθεί.
Δεν θεωρούνται ικανά προς μεταφορά Τα νεογέννητα ζώα των οποίων ο ομφαλός δεν έχει πλήρως επουλωθεί.

11 Εάν χρειαστεί, καλέστε τον πλησιέστερο κτηνίατρο για να παράσχει τις απαραίτητες φροντίδες στα άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα. Ο κτηνίατρος μπορεί να αποφασίσει εάν, ενδεχομένως, χρειαστεί να προβεί σε ευθανασία ή σφαγή του ζώου. Τα κτηνιατρικά έξοδα βαρύνουν το μεταφορέα σε περίπτωση που το ζητήσουν οι αρχές.

12 Το ζώο μπορεί να οδηγηθεί στο πλησιέστερο σφαγείο, εάν αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετο πόνο.

13 Οι αγελάδες που βρίσκονται σε θηλασμό πρέπει να αρμέγονται ανά χρονικά διαστήματα περίπου 12 ωρών, τα οποία όμως να μην υπερβαίνουν τις 15 ώρες.

14 2- Καταλληλότητα των οχημάτων

15 A) Ταξίδια μικρότερα των 8 ωρών
Επαρκής χώρος μεταξύ των κεφαλιών των ζώων και της οροφής.

16 Τα ζώα πρέπει να μην μπορούν να διαφύγουν.
Τα οχήματα πρέπει να είναι διαμορφωμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε τραυματισμός ή πόνος που δύναται να αποφευχθεί .

17 Το δάπεδο πρέπει να είναι καλυμμένο με αχυρόστρωμα ή να διαθέτει σύστημα που επιτρέπει την απορρόφηση των ούρων και περιττωμάτων.

18 Πρέπει να χρησιμοποιούνται γέφυρες, ράμπες ή διάδρομοι για τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

19 Οχήματα κατασκευασμένα και διαμορφωμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών και αντίξοων κλιματικών διακυμάνσεων.

20 Συνεπώς, τα ζώα δεν μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ των αξόνων του οχήματος .

21 Πέραν των 8 ωρών, θα πρέπει να παρέχεται στα ζώα νερό, τροφή και, εφόσον χρειάζεται, να εκφορτώνονται πριν από την άφιξη στον προορισμό τους.

22 B) Ταξίδια άνω των 8 ωρών Αχυρόστρωμα: υποχρεωτικό.
Το όχημα πρέπει να μεταφέρει επαρκή ποσότητα τροφής για τα ζώα.

23 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα εξαερισμού που να μπορεί να χρησιμοποιείται όταν το όχημα είναι σταματημένο ή εν κινήσει. Βεβαιωθείτε ότι οι ανεμιστήρες λειτουργούν σωστά πριν από την αναχώρηση

24 Εάν υπάρχει μηχανικός εξαερισμός, πρέπει να εξασφαλίζεται στο όχημα θερμοκρασία μεταξύ 5 και 30°C Για το σκοπό αυτό, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας

25 Πρέπει να υπάρχουν κινητά διαχωριστικά που να χωρίζουν τα ζώα κατά είδος, μέγεθος και εύλογο αριθμό.

26 Πρέπει όλα τα ζώα να είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή ώστε να είναι δυνατόν να επιθεωρούνται και να τους παρέχονται οι κατάλληλες φροντίδες.

27 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα παροχής νερού στα ζώα, προσαρμοσμένο στο είδος των μεταφερόμενων ζώων. Ο μηχανισμός παροχής νερού πρέπει να παρέχει τέτοια ποσότητα νερού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ζώων. Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό που να επιτρέπει τη σύνδεση με παροχή νερού κατά τη διάρκεια των στάσεων.

28 Ποιες είναι οι ανάγκες σε νερό;
Ενήλικη αγελάδα: 40 λίτρα νερού ημερησίως Αγελάδα σε θηλασμό: 180 λίτρα νερού ημερησίως Σταβλισμένος ίππος: 36 λίτρα νερού ημερησίως

29 Συστήματα παροχής νερού
Οι χοίροι χρησιμοποιούν στόμια που περιέχουν ένα μοχλό. Οι χοίροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δοχεία, αλλά αυτά πρέπει να τοποθετούνται στο επίπεδό τους.

30 Οι μόσχοι πρέπει να έχουν στόμια που να μπορούν να τα απομυζούν.

31 Βεβαιωθείτε ότι αυτός ο τύπος ποτίστρας υπάρχει στο όχημα.
Οι ίπποι πρέπει να πίνουν νερό από ποτίστρες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Βεβαιωθείτε ότι αυτός ο τύπος ποτίστρας υπάρχει στο όχημα.

32 Πώς να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα διανομής νερού λειτουργεί:
Πιέζοντας τα στόμια ή το μοχλό των δοχείων που βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες του οχήματος Ελέγχοντας ότι υπάρχουν κινητές ποτίστρες στο όχημα

33 3- Χρονικά διαστήματα μεταξύ παροχής νερού, τροφής και ανάπαυσης

34 Εάν το όχημα είναι διαμορφωμένο κατά τρόπον ώστε να επιτρέπει μεγάλα ταξίδια, τα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν για διάστημα άνω των οκτώ ωρών, υπό τον όρον ότι τηρούνται τα χρονικά διαστήματα μεταξύ παροχής νερού, τροφής και ανάπαυσης ως ακολούθως:

35 Μη απογαλακτισμένα ζώα (μόσχοι, αρνιά)
Πρώτη φάση μεταφοράς: 9 ώρες το πολύ 1 ώρα ανάπαυσης μετά την παροχή νερού

36 Μη απογαλακτισμένα ζώα (μόσχοι, αρνιά)
Δεύτερη φάση μεταφοράς: 9 ώρες το πολύ 24 ώρες ανάπαυσης, εκφόρτωση των ζώων, παροχή νερού και τροφής

37 24 ώρες ανάπαυσης, συνεχής παροχή νερού στη διάθεση των ζώων
Χοίροι 24 ώρες μεταφοράς το πολύ 24 ώρες ανάπαυσης, συνεχής παροχή νερού στη διάθεση των ζώων

38 Διακοπή κάθε 8 ώρες με παροχή νερού και, εφόσον χρειαστεί, τροφής
Οικιακά ιπποειδή 24 μεταφοράς το πολύ Διακοπή κάθε 8 ώρες με παροχή νερού και, εφόσον χρειαστεί, τροφής

39 24 ώρες ανάπαυσης, εκφόρτωση των ζώων, παροχή νερού και τροφής
Οικιακά ιπποειδή Έπειτα από 24 ώρες μεταφοράς: 24 ώρες ανάπαυσης, εκφόρτωση των ζώων, παροχή νερού και τροφής

40 Βοοειδή, προβατοειδή (πρόβατα) και αιγοειδή (αίγες)
Πρώτη φάση μεταφοράς: 14 ώρες το πολύ 1 ώρα ανάπαυσης, τουλάχιστον, με παροχή νερού

41 Βοοειδή, προβατοειδή (πρόβατα) και αιγοειδή (αίγες)
Δεύτερη φάση μεταφοράς: 14 ώρες το πολύ 24 ώρες ανάπαυσης, εκφόρτωση των ζώων, παροχή νερού και τροφής

42 Πουλερικά, οικιακά πτηνά και οικιακοί λαγοί
Αν η μεταφορά υπερβαίνει τις 12 ώρες, η παροχή νερού και τροφής είναι υποχρεωτική. Εκτός από τη μεταφορά κλωσόπουλων για λιγότερο από 24 ώρες, υπό τον όρον ότι η μεταφορά ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών μετά την εκκόλαψη.

43 Τι κάνει η αστυνομία ή η χωροφυλακή εάν δεν έχει παρασχεθεί στα ζώα, με ορθό τρόπο, νερό ή τροφή, ή δεν τους έχουν παρασχεθεί περίοδοι ανάπαυσης; συνοδεύει το όχημα σε συνεργείο συνοδεύει το όχημα σε κατάλληλο χώρο ανάπαυσης ειδοποιεί τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες Εάν δεν υπάρχει πλησίον χώρος στάσης, η αστυνομία έρχεται σε επαφή με τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες αναλαμβάνουν να βρουν άλλο κατάλληλο χώρο εκφόρτωσης.

44 4- Πυκνότητα φόρτωσης και συνθήκες μεταφοράς

45 Η ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει μέγιστες πυκνότητες φόρτωσης για τα κυριότερα είδη εκτρεφόμενων ζώων, ανάλογα με τα είδη μεταφοράς (οδική, θαλάσσια, εναέρια, σιδηροδρομική μεταφορά) και το μέσο βάρος των ζώων. Μπορείτε επίσης να ζυγίσετε το όχημα για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι υπερφορτωμένο

46 Για να εξακριβώσετε την πυκνότητα πρέπει να γνωρίζετε:
τη συνολική διαθέσιμη επιφάνεια για τα ζώα σε m2 A τον αριθμό των ζώων N το βάρος του φορτίου σε kg L Ένα όχημα περιέχει 35 βοοειδή (N), των οποίων το βάρος φορτίου είναι kg (L). Τα ζώα φορτώνονται σε συνολική επιφάνεια 24 m2(A).

47 ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΜΕΝΟ
Επιφάνεια ανά ζώο Y = 24 m2 / 35 = 0,686 m2 Μέσο βάρος ανά ζώο W = kg /35 = 359 kg Η ελάχιστη επιφάνεια που απαιτείται από την οδηγία για ένα βοοειδές βάρους 325 kg είναι 0,95 m2 ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΜΕΝΟ

48 Όλοι οι χοίροι πρέπει να μπορούν να ξαπλώνουν και να στέκονται όρθιοι στη φυσική τους στάση

49 Τα συμβαίνει αν δεν τηρείται η πυκνότητα φόρτωσης;
Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο στον οδηγό. Οι υπηρεσίες ελέγχου αποφασίζουν αν τα ζώα: πρέπει να εκφορτωθούν κοντά στον τόπο ελέγχου· μπορούν να συνεχίσουν αμέσως το ταξίδι τους· πρέπει να επιστρέψουν στο σημείο αναχώρησής τους

50 Συνθήκες μεταφοράς Προκειμένου να αποφευχθεί η σύνθλιψη των ζώων, οι διαμάχες μεταξύ τους ή ο φόβος, τα ζώα πρέπει να διαχωρίζονται ανά είδος, φύλο και κατηγορία μεγέθους.

51 Συνθήκες μεταφοράς Τα ενήλικα ζώα πρέπει να διαχωρίζονται από τα νεαρά, εκτός από τα μικρά που ταξιδεύουν με τη μητέρα τους.

52 Συνθήκες μεταφοράς Τα αρσενικά ενήλικα ζώα πρέπει να διαχωρίζονται από τα θηλυκά. Οι κάπροι αναπαραγωγής και οι επιβήτορες πρέπει να ταξιδεύουν ξεχωριστά.

53 Συνθήκες μεταφοράς Τα ζώα πρέπει να μπορούν να στέκονται όρθια στη φυσική τους στάση και να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χώρο για να ξαπλώνουν.

54 Συνθήκες μεταφοράς Αν τα ζώα είναι δεμένα, πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν τροφή, να ξαπλώνουν και να λαμβάνουν νερό. Τα ζώα δεν πρέπει να δένονται από τα κέρατα ούτε από τα ρουθούνια.

55 Συνθήκες μεταφοράς Τα ιπποειδή που μεταφέρονται ομαδικά πρέπει να ξεπεταλώνονται στα πίσω πόδια τους. Τα ιπποειδή δεν πρέπει να μεταφέρονται σε πολλά επίπεδα.

56 5- Έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα

57 Οι εταιρείες μεταφοράς ζώντων ζώων πρέπει να είναι εγκεκριμένες από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση αυτής της έγκρισης.

58 Τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από χάρτη πορείας σε περίπτωση μεταφοράς μεγαλύτερης των 8 ωρών και αν υπάρχει διέλευση συνόρων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

59 Κατάρτιση των οδηγών Οι μεταφορείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους έχουν παρακολουθήσει ειδική κατάρτιση ή διαθέτουν ισοδύναμη πρακτική πείρα προκειμένου να χειρίζονται τα μεταφερόμενα ζώα και να τους παρέχουν τις αναγκαίες φροντίδες.

60 Κυρώσεις Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Οι μεταφορείς μπορεί να χάσουν την άδειά τους.

61 Φωτογραφίες με την ευγενή άδεια της PMAF και των Animals’ Angels
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και για τις προσπάθειές σας να βοηθήσετε τα ζώα Φωτογραφίες με την ευγενή άδεια της PMAF και των Animals’ Angels


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google