Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Κύπρου Εαρινό Εξάμηνο 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Κύπρου Εαρινό Εξάμηνο 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Κύπρου Εαρινό Εξάμηνο 2015

2 Προγράμματα Σπουδών Μάστερ Μηχανικής (M.Eng.) - Πολιτικού Μηχανικού
Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) Πολιτικού Μηχανικού Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) Μηχανικού Περιβάλλοντος Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πολιτική Μηχανική Διδακτορικό (Ph.D.) στην Μηχανική Περιβάλλοντος Το Τμήμα συμμετέχει επίσης στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» και προσφέρει τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά διπλώματα: Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) και Μάστερ Μηχανικού (M.Eng) στο θέμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»

3 Προγράμματα Σπουδών Μάστερ (Μ.Εng.) (90 ECTS)
Μάστερ Επιστήμης (Μ.Sc.) (110 ECTS) Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ερευνητικής μεθοδολογίας μέσω της εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής με τεκμηριωμένη συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης. Από το σύνολο των απαιτούμενων εκπαιδευτικών μονάδων ECTS στο πρόγραμμα, οι 56 προέρχονται από την επιτυχή παρακολούθηση 7 μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου. Επιτρέπεται η εγγραφή το πολύ σε ένα μάθημα εκτός κατεύθυνσης. Οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες αναφέρονται στην μεταπτυχιακή διατριβή. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε περιοδικά και συνέδρια κατόπιν κρίσεως. 

4 Προγράμματα Σπουδών Διδακτορικό (240 ECTS)
Το διδακτορικό είναι στην ουσία ερευνητικός τίτλος και αποτελεί την κορύφωση των πανεπιστημιακών σπουδών. Στα προαπαιτούμενα συμπεριλαμβάνονται μεταπτυχιακά μαθήματα (σύνολο 10, εκ των οποίων το πολύ 7 μπορούν να αναγνωρισθούν από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του/της Υ.Δ.), επιτυχής εξέταση σε περιεκτική εξέταση (comprehensive exam), παρουσίαση και επιτυχή έγκριση ερευνητικής πρότασης και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με επιτυχή υποστήριξη ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να δημοσιεύσουν σε έγκριτα διεθνή περιοδικά μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους ως προ-απαίτηση για την τελική έγκριση της διδακτορικής διατριβής.

5 Μάστερ Μηχανικής (M.Eng) Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικής Περιβάλλοντος
Μαθήματα: (σύνολο 80 π.μ. ECTS) Μεταπτυχιακά μαθήματα ΠΜΜΠ σχετικά με το Μάστερ: 72 π.μ. Μεταπτυχιακά μαθήματα εντός/εκτός κλάδου ΠΜΜΠ: 8 π.μ. ΠΠΜ 610 Σεμινάριο για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (8 παρουσίες): 0 π.μ. Ερευνητική Εργασία (ΠΠΜ 689): 10 π.μ. ΣΥΝΟΛΟ: 90 π.μ.

6 Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικής Περιβάλλοντος
Μαθήματα: (σύνολο 56 π.μ. ECTS) Μεταπτυχιακά μαθήματα ΠΜΜΠ σχετικά με το Μάστερ: 48 π.μ. Μεταπτυχιακά μαθήματα εντός/εκτός κλάδου ΠΜΜΠ: 8 π.μ. ΠΠΜ 610 Σεμινάριο για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (τουλάχιστον 8 παρουσίες): 0 π.μ. Έρευνα Διατριβής (ΠΠΜ 680): 54 π.μ. ΣΥΝΟΛΟ: 110 π.μ.

7 Διδακτορικό (Ph.D.) Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικής Περιβάλλοντος
Μαθήματα: (σύνολο 80 π.μ. ECTS) Μεταπτυχιακά μαθήματα ΠΜΜΠ σχετικά με το Διδακτορικό: 48 π.μ. Μεταπτυχιακά μαθήματα εντός/εκτός κλάδου ΠΜΜΠ: 32 π.μ. ΠΠΜ 610 Σεμινάριο για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές: 0 π.μ. Έρευνα Διδακτορικού (ΠΠΜ 690): 160 π.μ. ΣΥΝΟΛΟ: 240 π.μ.

8 Ειδίκευση Πολιτικού Μηχανικού
ΠΠΜ 500 Εφαρμογές Μηχανικής με Ανάπτυξη Λογισμικού ΠΠΜ 501 Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΠΜ 511 Προγραμματισμός και Διεύθυνση Κατασκευών ΠΠΜ 512 Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος ΠΠΜ 515 Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων ΠΠΜ 521 Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμική Μηχανική ΠΠΜ 522 Προχωρημένα Θέματα Σεισμικής Μηχανικής ΠΠΜ 526 Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων ΠΠΜ 527 Βέλτιστος Σχεδιασμός Κατασκευών ΠΠΜ 530 Προχωρημένα Θέματα Δομοστατικής

9 Ειδίκευση Πολιτικού Μηχανικού (συν.)
ΠΠΜ 531 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών ΠΠΜ 532 Προχωρημένη Τεχνολογία Υλικών ΠΠΜ 533 Τοπικά και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά ΠΠΜ 534 Φαινόμενα Ροής σε Πορώδη Μέσα ΠΠΜ 535 Θεωρία Πλαστικότητας ΠΠΜ 537 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών ΙΙ ΠΠΜ 538 Πειραματικές Μέθοδοι στη Δομοστατική Μηχανική ΠΠΜ 545 Μη-Γραμμική Ανάλυση Κατασκευών ΠΠΜ 546 Δομική Φυσική ΠΠΜ 555 Εδαφοδυναμική και Τεχνική Σεισμολογία ΠΠΜ 562 Ασφαλτικά Υλικά

10 Ειδίκευση Μηχανικού Περιβάλλοντος
ΠΠΜ 500 Εφαρμογές Μηχανικής με Ανάπτυξη Λογισμικού ΠΠΜ 512 Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος ΠΠΜ 534 Φαινόμενα Ροής σε Πορώδη Μέσα ΠΠΜ 536 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων ΠΠΜ 571 Υπολογιστική Υδραυλική ΠΠΜ 572 Υδρολογία Υπογείων Υδάτων ΠΠΜ 574 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική ΠΠΜ 576 Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

11 Ειδίκευση Μηχανικού Περιβάλλοντος (συν.)
ΠΠΜ 580 Ατμόσφαιρα και Αέρια Ρύπανση ΠΠΜ 581 Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου ΠΠΜ 582 Διαχείριση Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΠΜ 583 Φυσικοχημικές και Βιολογικές Διεργασίες για την Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων ΠΠΜ 585 Πειραματικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού και Επεξεργασίας Νερών και Αποβλήτων ΠΠΜ 586 Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον ΠΠΜ 596 Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

12 Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ
Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες χωρίζονται σε δύο κύκλους σπουδών Μάστερ, Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) ή Μάστερ Μηχανικής (M.Eng) Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικής Περιβάλλοντος. Το Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) έχει περισσότερο ερευνητικό χαρακτήρα και απαιτεί ολοκλήρωση έρευνας διατριβής με 54 πιστωτικές μονάδες (π.μ.) και μαθήματα που αντιστοιχούν σε 56 π.μ. (συνήθως 7 μαθήματα), ενώ το Μάστερ Μηχανικής (M.Eng) απαιτεί περισσότερα μαθήματα (80 π.μ., συνήθως 10 μαθήματα) και μια απλούστερη ερευνητική εργασία (10 π.μ.). Ενδιάμεση αλλαγή από τον ένα τίτλο σπουδών στον άλλο επιτρέπεται μετά από αίτηση του φοιτητή και έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος. Στην περίπτωση αλλαγής από M.Eng. σε M.Sc. η επιστολή του αιτήματος πρέπει να γνωστοποιεί το όνομα του/της καθηγητή/τριας με τον/την οποίο/α έχει συμφωνηθεί ότι υπό την επίβλεψή του/της θα διεξαχθεί και ολοκληρωθεί η έρευνα διατριβής. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος Μάστερ για φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι τρία εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου και του ενδιάμεσου καλοκαιριού. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για συμπλήρωση του Πτυχίου Μάστερ είναι οκτώ εξάμηνα.

13 Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις
Τα μαθήματα μπορεί να κατανεμηθούν στα εξάμηνα όπως θέλει ο/η κάθε φοιτητής/τρια. Ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων σε κάθε εξάμηνο που μπορεί να δηλώσει ο/η κάθε φοιτητής/τρια φτάνει μέχρι τις 38 π.μ. Στα μεταπτυχιακά μαθήματα θα ισχύει περιορισμός ακροατηρίου (γύρω στο 12), πάνω από τον οποίο δεν θα μπορεί να γίνει άλλη εγγραφή. Σε τέτοια περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη αίτηση προς το Τμήμα ή την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία θα εξεταστεί και εάν είναι δυνατόν θα δοθεί η άδεια, συνήθως μετά την 1η εβδομάδα μαθημάτων, για εγγραφή πέραν του μέγιστου ορίου, εάν και εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματα στα οποία αιτούνται να εγγραφούν μέχρι να παρθεί η σχετική απόφαση.

14 Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις
Η Ανεξάρτητη Μελέτη προσμετράει σαν ένα μάθημα. Προτείνουμε στους/ις φοιτητές/τριες όπως μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου να έχουν επιλέξει τον/ην καθηγητή/τρια με τον/ην οποίο/α ενδέχεται να συνεργαστούν για την έρευνα τους και να αποστείλουν στο τμήμα συμπληρωμένο το αντίστοιχο έντυπο. Τα σεμινάρια δηλώνονται μία φορά, συνήθως στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών ή αφού έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες παρουσίες. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει τη σωστή ηλεκτρονική διεύθυνσή σας στη γραμματεία του Τμήματος και ότι λαμβάνετε κανονικά τις αντίστοιχες προσκλήσεις στα σεμινάρια του Τμήματος ώστε να τα παρακολουθείτε. Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης – Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

15 Απαιτήσεις αποφοιτήσεων:

16

17

18 Για επιπλέον πληροφορίες :
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) - Γραμματεία ΕΜΣ – Μέλη ΕΜΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος - Γραμματεία Τμήματος ΠΜΜΠ ( ) Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου:


Κατέβασμα ppt "Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Κύπρου Εαρινό Εξάμηνο 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google