Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προαγωγή Υγείας Τηλε-φροντίδα στο σπίτι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προαγωγή Υγείας Τηλε-φροντίδα στο σπίτι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προαγωγή Υγείας Τηλε-φροντίδα στο σπίτι
Δρ. ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2 Η Ευρώπη «γηράσκει»…

3 …με συνέπεια την αύξηση των δαπανών για την υγεία και την φροντίδα ageing and health care and long-term care expenditures appear to be highly related at first sight …” EPC/ECFIN/630-EN final

4 CDC USA (Center for Disease Control):83% των συνολικών δαπανών για την υγεία στις ΗΠΑ οφείλεται σε 6 Χρόνιες παθήσεις Υπέρταση, Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια, Στεφανιαία Νόσος, Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Διαβήτης και Καρκίνος Αριθμός ασθενών στις Η.Π.Α. : Καρδιαγγειακά Νοσήματα: 71 εκατ. (65 εκατ. - Υπέρταση, 13.2 εκατ.- Στεφανιαία Νόσος, 5.5 εκατ. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, 5 εκατ. Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια) Διαβήτης: 20.8 εκατ. Καρκίνος: 10+ εκατ. Ιατρικές Δαπάνες: Καρδιαγγειακά Νοσήματα :$256 δις $ Διαβήτης: $92 δις $ Καρκίνος: $72 δις $ Ref.: 1. AHA statistics update, 2006 2. ADA fact sheet, 2005 3. NCI cancer trends progress report, 2005 update

5 Η Ελλάδα ακολουθεί την γενική τάση…
Αριθμός ατόμων >60 ετών ανά 100 παιδιά Προσδόκιμη μέση διάρκεια ζωής

6 Αναγκαία επομένως η μετεξέλιξη των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και έμφαση σε:
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας Αξιολόγηση της συμβολή των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην Ποιότητα Ζωής των πολιτών Χρήση εναλλακτικών μεθοδολογιών και νέων τεχνολογιών π.χ. τηλεφροντίδα ασθενών με χρονία νοσημάτα Ref.:Λευκή Βίβλος της Επιτροπής της ΕΕ «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο » COM(2007) 630

7 Αναγκαία η ανάλυση κόστους / ποιότητας λόγω:
Αναγκαία η ανάλυση κόστους / ποιότητας λόγω: αύξησης της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, λόγω γηράσκοντος πληθυσμού αυξημένο επιπολασμό χρόνιων νοσημάτων υψηλότερων επίπεδων εισοδήματος και εκπαίδευσης που συνοδεύονται από αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης Ref.:Alder J et.al. “The chronic disease burden – An analysis of health risks and health care usage”, Cass Business School, City University, UK. ( 2005)

8 Αναγκαίες οι Δράσεις Προαγωγής Υγείας
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1986) όρισε την Προαγωγή Υγείας ως: «..τη διαδικασία που παρέχει τη διευκόλυνση σε άτομα και κοινότητες ανθρώπων να αυξήσουν τον έλεγχο πάνω στους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία τους και έτσι να βελτιώσουν την υγεία τους..»

9 Oι προτεραιότητες για την Προαγωγή της Υγείας
τον 21ο αιώνα καθορίζονται ως εξής:       

10 Oι προτεραιότητες για την Προαγωγή της Υγείας
Προώθηση της κοινωνικής ευθύνης για την υγεία: ανάληψη ευθύνης από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να μην διακινδυνεύεται η υγεία. Αύξηση των επενδύσεων για την ανάπτυξη της υγείας: πολυτομεακή προσέγγιση με επιπλέον πόρους για εκπαίδευση, κατοικία, υπηρεσίες υγείας με βάση τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων (γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων, ιθαγενών, φτωχών, και περιθωριοποιημένων πληθυσμών).       

11 Oι προτεραιότητες για την Προαγωγή της Υγείας
Εδραίωση και διεύρυνση συνεργασιών για την υγεία: πολυτομεακές συνεργασίες με κοινό στόχο την προστασία της κοινωνικής ευεξίας και της υγείας. Αύξηση του δυναμικού της κοινότητας και ενδυνάμωση του ατόμου: βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων και των κοινωνιών να αναλαμβάνουν δράση οι ίδιοι, μέσα από πρακτική εκπαίδευση, εξάσκηση και πρόσβαση σε πόρους.   

12 Oι προτεραιότητες για την Προαγωγή της Υγείας
Εξασφάλιση υποδομής για την προαγωγή της υγείας: νέοι μηχανισμοί χρηματοδότησης σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, και ανάπτυξη κινήτρων για κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα.   

13 Το 1997, η Διακήρυξη της Τζακάρτα για την Προαγωγή της Υγείας τον 21ο Αιώνα κάνει λόγο για τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία τους οποίους αντιμετωπίζει η προαγωγή υγείας, ώστε να δημιουργήσει το μεγαλύτερο κέρδος υγείας, να συνεισφέρει στη μείωση των ανισοτήτων υγείας, να ισχυροποιήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να οικοδομήσει το κοινωνικό κεφάλαιο. Τελικός στόχος είναι να αυξήσει το προσδόκιμο υγείας και να μικρύνει τις διαφορές ανάμεσα σε χώρες και σε πληθυσμιακές ομάδες.

14 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υγεία είναι:
η ειρήνη, η κατοικία, η μόρφωση, η κοινωνική ασφάλιση, οι κοινωνικές σχέσεις, η τροφή, το εισόδημα, η ισχυροποίηση των γυναικών, το σταθερό οικοσύστημα, η βιώσιμη χρήση των πόρων, η κοινωνική δικαιοσύνη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ισοτιμία.

15 Άλλοι καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία είναι:
το κάπνισμα, η διατροφή, η σωματική άσκηση, το διαιτολόγιο, το αλκοόλ, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους τα άτομα συμπεριφέρονται προς τον εαυτό τους και προς τους άλλους.

16 Οι πρόωροι θάνατοι και οι αναπηρίες οφείλονται κυρίως:
σε ατυχήματα και τραυματισμούς, ψυχικές διαταραχές, καρκίνους, παθήσεις του κυκλοφοριακού και ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος.

17 Η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία είναι η φτώχεια.
Επίσης οι δημογραφικές τάσεις όπως: η αστικοποίηση, η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων και της συχνότητας των χρόνιων νοσημάτων, η καθιστική ζωή, η αντοχή στα αντιβιοτικά, η κατάχρηση ουσιών και η πολιτική και οικιακή βία απειλούν την ευεξία εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως και: οι επανεμφανιζόμενες λοιμώδεις νόσοι και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

18 Διεθνείς παράγοντες, επίσης, έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία, όπως:
η ενσωμάτωση της παγκόσμιας οικονομίας, των οικονομικών αγορών και του εμπορίου, η πρόσβαση στα μέσα και την τεχνολογία επικοινωνιών, καθώς και η περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω αλόγιστης χρήσης των πόρων.

19 Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποτελεσματικής πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Η ενημέρωση του κοινού έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να κάνει τους ανθρώπους να υιοθετούν υγιεινότερους τρόπους ζωής. Οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης στα θέματα υγείας επιτυγχάνουν συνήθως μόνον όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι που βοηθούν τους ανθρώπους να κάνουν υγιεινότερες επιλογές στην καθημερινή τους ζωή.

20 Το πρόγραμμα της ΕΕ για τη δημόσια υγεία ( ) περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα υγείας, μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων που βλάπτουν την υγεία και συνδέονται με τη νοσηρότητα και την πρόωρη θνησιμότητα. Για τον σκοπό αυτό έχουν σχεδιαστεί ειδικές δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

21 Η 5Η Υ.ΠΕ. προωθεί την εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου και έχει ξεκινήσει ενημερωτικές εκστρατείες και πρωτοβουλίες για αύξηση της ευαισθητοποίησης π.χ. όσον αφορά τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοόλ, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης, κ.τ.λ.. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, προωθώντας την καλή υγεία.

22 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 5ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 5ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2011 ΤΗΣ 5ΗΣ Υ.ΠΕ

24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2011 ΤΗΣ 5ΗΣ Υ.ΠΕ

25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2011 ΤΗΣ 5ΗΣ Υ.ΠΕ

26 ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΝΟΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 Σεμινάρια Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) Μ.ΕΘ. Γ.Ν. Λαμίας Σε όλα τα Κ.Υ. της 5ης ΥΠΕ 2 Εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού της 5ης ΥΠΕ, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πρόγραμματος Renewing Health 5η ΥΠΕ Π.Γ.Ν. Λάρισας 18/1/2011 3 Κόβουμε το τσιγάρο κερδίζουμε την ζωή Πνευμονολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Λάρισας 9/2/2011 4 Καθαριότητα στους χώρους του Νοσοκομείου - Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων 9 & 10/2/2011 5 Συντονισμός δράσεων αρμόδιων φορέων Ν. Λάρισας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Θεσαλονίκης 8/3/2011 6 Βελτίωση της Oργάνωσης και Διοίκησης των Κέντρων Υγείας και της Eξυπηρέτησης των Xρηστών των Υπηρεσιών Υγείας 6/4/2011 7 Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Λάρισα (ΗΟΤΕL IMPERIAL) 15 & 16/4/2011 8 Σύγχρονες προκλήσεις στην διατροφή του ανθρώπου Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας 12/5/2011 9 Hμερίδα για οικονομικά θέματα ΕSY.net -Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΥΥΚΑ & 5η ΥΠΕ Γ.Ν. Λαμίας 2/6/2011 10 Διαχείρηση φαρμάκου, Κλειστά ενοποιημένα νοσήλεια, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 25/10/2011

27 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RENEWING HEALTH
για την αξιολόγηση των υπηρεσιών τηλεφροντίδας κατ΄οίκον ασθενών με χρόνιες παθήσεις

28 «Tηλεφροντίδα ή Τηλεπρόνοια»
Ref.: «Τηλεϊατρική στην Πράξη», Περδικούρη Μ., Γιόβας Π. και συν. Εκδόσεις «εν Πλώ» Aθήνα 2005

29 e-health: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .... αλλά και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ...
Αξιολόγης Κόστους /Αποτέλεσματων

30 Το συγκεκριμένο ευρωπαικό πρόγραμμα έχει στόχο την ενοποίηση και το καθορισμό των αναγνωρίσιμων και αποδεκτών standards στη παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών για χρόνια νοσήματα. Στο πλαίσια αυτό θα επιδιωχθεί η εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων σε πρακτικό επίπεδο εφαρμογής των υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, κατά συνέπεια άμεσα αξιοποιήσιμων από τη χώρα μας για παροχή υπηρεσιών καθημερινής κλινικής πράξης. Τέλος θα αντιμετωπισθούν κρίσιμα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιών και θα αξιολογηθούν και αντιμετωπιστούν κάτω από το πρίσμα αυτό οι επί μέρους διαφοροποιήσεις των κρατών – μελών.

31 Χρηματοδότηση – Εταίροι (Ελλάδα) :
Χρηματοδότηση – Εταίροι (Ελλάδα) : Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP-ICT) 5η ΥΠΕ – ΥΥΚΑ Ψηφιακή Κοινότητα Δήμων Κεντρικής Ελλάδας Δήμος Τρικκαίων e-trikala AE Δήμου Τρικκαίων

32 Στους ασθενείς που πληρούν τα κλινικά κριτήρια (καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαβήτης τύπου 2) και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, παρέχονται δωρεάν, από το Κέντρο Τηλεπρόνοιας της Ψηφιακής κοινότητας των Δήμων της Κεντρικής Ελλάδας και του Δήμου Τρικκαίων, συσκευές φορητής βιολογικής τηλεμετρίας (τηλεκαρδιογράφος, τηλεπιεσόμετρο, τηλεσπιρόμετρο, τηλε-σακχαρόμετρο), με δυνατότητα αποστολής της μέτρησης μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου στο δημοτικό κέντρο τηλεφροντίδας και από εκεί μέσω του διαδικτύου (internet) στον ειδικό γιατρό της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

33 Σχηματική Απεικόνιση Ροής Δεδομένων και Διαδικασίων Προγράμματος Τηλεφροντίδας

34 Συσκευές Βιολογικής Τηλεμετρίας μέσω κινητού τηλεφώνου που παραχωρούνται δωρέαν στους ασθενείς
ΤΗΛΕ-ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΗΤΟ-BLUETOOTH ΤΗΛΕ-ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΛΕ- ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΤΗΛΕ-ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΛΕ-ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΛΕ-ΖΥΓΑΡΙΑ

35 Μέσω του προγράμματος τηλεφροντίδας επιτυγχάνεται τακτική ιατρική παρακολούθηση, παραμέτρων όπως: το βάρος του σώματος, την αρτηριακή πίεση κ.τ.λ, με τη χρήση τηλεϊατρικών συσκευών χωρίς να είναι ανάγκη να πηγαίνουν τόσο συχνά στο Νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποστέλλονται αυτόματα στο Κέντρο Τηλεφροντίδας, και θα ερμηνεύονται από τους θεράποντες ιατρούς της 5ης ΥΠΕ στο ΠΓΝΛ. Τηλεμέτρηση Αρτηριακής Πίεσης μέσω κινητού τηλεφώνου Τηλεκαρδιογράφημα

36 Τηλεσπιρομέτρηση Τηλε-σπιρόμετρο

37 Τηλεϊατρική Παρακολούθηση Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 κατ’ οίκον

38 Online Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φακέλος Προγράμματος Τηλεφροντίδας

39 Οι μετρήσεις των ασθενών την τηλεφροντίδας από ολόκληρη την Θεσσαλία αξιολογούνται από τους ιατρούς του ΠΓΝΛ

40 ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ RENEWING HEALTH ομαδοποιημένα σε 7 ομάδες νοσημάτων Σύνολο 7900 ασθενείς Διπλή προοπτική πολυκεντρική κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση των υπηρεσιών, γνωστοποιημένη στο ΕΟΦ και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

41 Ασθενείς Renewing Health
στην Κεντρική Ελλάδα ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Αριθμός Ασθενών Σακχ. Διαβήτης τύπου 2 Ομάδα Παρέμβασης 100 Ομάδα Ελέγχου 80 Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια 50 ΣΥΝΟΛΟ 510

42 Συναντήσεις ομάδας έργου

43 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Προαγωγή Υγείας Τηλε-φροντίδα στο σπίτι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google