Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε. Μαρσέλου Μετά το μάθημα καθώς και την προσωπική σας μελέτη θα πρέπει να μπορείτε:  Να αναγνωρίσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται από το φυσικοθεραπευτή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε. Μαρσέλου Μετά το μάθημα καθώς και την προσωπική σας μελέτη θα πρέπει να μπορείτε:  Να αναγνωρίσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται από το φυσικοθεραπευτή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ε. Μαρσέλου

3 Μετά το μάθημα καθώς και την προσωπική σας μελέτη θα πρέπει να μπορείτε:  Να αναγνωρίσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται από το φυσικοθεραπευτή καθώς και τη σχέση με τον ασθενή  Να συζητήσετε τις επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τους ασθενείς σας  Να συζητήσετε θέματα που αφορούν στην ψηλάφηση  Να αντιληφθείτε την ανάγκη της συναίνεσης του ασθενή  Τα μαλακά μόρια στην περιοχή της ΟΜΣΣ  Να αναγνωρίσετε την σπουδαιότητα της άνεσης του ασθενή  Να αναγνωρίσετε την σπουδαιότητα της άνεσης του φυσικοθεραπευτή ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

4 ΠΠοιες οι απόψεις σας; ΟΟ ασθενής είναι στα χέρια του θεραπευτή – ισχύει ό,τι πει ο θεραπευτής ΟΟ πελάτης έχει την έννοια περισσότερο μιας σχέσης συνεργασίας Petitpas & Cornelius (2004)

5  Παλαιότερα οι πελάτες υιοθετούσαν το ρόλο του ασθενή και ο πάροχος υγείας το ρόλο του ειδικού που ήξερε τι είναι το καλύτερο για τον πελάτη (Freund and Mc Guire 1991)  Πλέον, οι πελάτες παροτρύνονται να συμμετάσχουν ενεργά στην αποκατάστασή τους ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

6  Παρ’όλα αυτά κάποιοι ασθενείς έχουν καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα αν τους οριστεί τι πρέπει να κάνουν Ogden (2000) ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

7  Πιστεύετε πως υπάρχει σχέση μεταξύ της παθολογίας- νοητικής λειτουργία?  Πιστεύετε την ενεργητική / παθητική θεραπεία?  Όποια κι αν είναι η άποψή σας, η ουσιαστική επικοινωνία με τον ασθενή σας είναι το κλειδί ‘της επιτυχίας’ Kolt & Andersen (2004) ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

8  Φυσικοθεραπευτές που έδειξαν ενδιαφέρον κρίθηκαν από τους ασθενείς τους ως «καλοί» φυσικοθεραπευτές ενώ αυτοί που δεν έδειξαν ενδιαφέρον, ως «κακοί». Ford and Gordon (1993) ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

9 “ Μια ανοικτή και ειλικρινής σχέση με το φυσικο-θεραπευτή μπορεί να έχει από μόνη της θεραπευτικό αποτέλεσμα» Kolt & Andersen (2004)

10  Χρόνο με τον ασθενή  Συχνές θεραπείες  Τα αποτελέσματα είναι άμεσα Hargreaves (1987) ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

11  Αποδοχή  Ειλικρίνεια  Συμπαράσταση/ συμπόνια Kolt and Andersen (2004) ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

12  Λεκτική επικοινωνία  θα συζητηθεί παραπάνω στο κεφάλαιο της υποκειμενικής αξιολόγησης  Μη-λεκτική επικοινωνία  Συμπεριφορά θεραπευτή  Θεραπευτικό αποτέλεσμα ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

13  Τι αισθάνονται αυτοί οί άνθρωποι?  Πρέπει να μπορείτε να αξιολογήσετε τις εκφράσεις του προσώπου ασθενούς/ γλώσσα του σώματος

14  Στάση σώματος μας  Απόσταση από τον ασθενή  Άγγιγμα  Λαβές/ χειρισμούς  Εκφράσεις προσώπου μας  Οπτική επαφή ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

15  Οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να αγγίξουν τον ασθενή  Το άγγιγμα μπορεί να σημαίνει ενδιαφέρον, συμπαράσταση, και υποστήριξη  Επίσης μπορεί να θεωρηθεί ως εισβολή στον προσωπικό χώρο κάποιου Πως μπορούμε να ξέρουμε πως ο ασθενής είναι δεκτικός στο άγγιγμα; ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

16  Επειδή μπορεί να υπάρχουν ασθενείς που θα μας «παρεξηγήσουν»  «Η μόνη λύση- ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Byfield and Kinsinger (2002) ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

17  Ζητώντας συγκατάθεση από τον ασθενή πριν ξεκινήσουμε θεραπεία  Και κάθε φορά που πρόκειται να τον ακουμπήσουμε ζητάμε συναίνεση  Feedback συνεχώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

18 Ο ασθενής πρέπει: α) Να έχει τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις β) Να έχει λάβει επαρκή πληροφόρηση για τη φύση και το σκοπό της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης ώστε να αποφασίσει αν θα το κάνει www.csp.org.uk ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

19  Πρέπει ο ασθενής να είναι ενήμερος:  Για τα πιθανά ρίσκα της θεραπείας  Τα οφέλη  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της θεραπείας ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

20  Πρέπει να αντιληφθείτε πως προκειμένου να ακουμπήσετε κάποιον άνθρωπο, πρέπει να έχετε τη συναίνεσή του  Αυτό έχει εφαρμογή ακόμα και στο επίπεδο σας ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

21 Για περαιτέρω διάβασμα, παρακαλώ δείτε το: J Bridson, C Hammond, A Leach, M R Chester, Making consent patient centred. BMJ. 2003 Nov 15;327(7424):1159-61. ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

22 ΕΕίναι στην ευθύνη του φυσικοθεραπευτή να ΣΣυλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τον ασθενή

23  Επαγγελματισμός  Κατάλληλη ενδυμασία  Όχι μακριά νύχια  Άνεση ασθενή  Άνεση φυσικοθεραπευτή  Καλές δεξιότητες ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

24 1. Ψηλαφίσουμε(νιώσουμε) τη κίνηση μιας άρθρωσης 1. Ψηλαφήσουμε μυς, συνδέσμους, τένοντες, οστά σε ηρεμία ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

25  Θερμοκρασία/εφίδρωση  Μυϊκό σπασμό  Οστικές ανωμαλίες  Πάχυνση, οίδημα  πόνο  Από τον ασθενή; ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

26  Με την ανάστροφη του χεριού  Αυξημένη θερμοκρασία μπορεί να σημαίνει φλεγμονή/μόλυνση  Αυξημένη εφίδρωση μπορεί να σημαίνει ενόχληση του συμπαθητικού ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

27  Περιοχές σε κάποιο μυ που είναι σφικτές  Μπορεί να είναι προστατευτικός σπασμός λόγω πόνου ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

28  Οστικά σημεία συγκρίνοντας τις δύο πλευρές / επίπεδα  Οστική ευθυγράμμιση π.χ. ακανθώδεις αποφύσεις σε μια ευθεία γραμμή ή κάποιο κενό ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

29  Αισθανόμαστε την υφή των ιστών για περιοχές που έχουν παχυνθεί ή είναι σφικτές  Κοιτάμε για περιοχές που έχουν οίδημα ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

30  Καταλαβαίνεται τον πόνο με την πληροφόρηση που δέχεσθε από τον ασθενή  Οπότε απαιτείται συνεχής πληροφόρηση ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

31  Σε ποια θέση;  πρηνή  Θέση κεφαλής  Τα χέρια στο πλάϊ  Μαξιλάρι κάτω από τα πόδια  +/- μαξιλάρι κάτω από την κοιλιά ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

32  Να θυμάστε πως είναι το σώμα σας και πρέπει να το προστατέψετε.  Αυτό σημαίνει πως κατά τη διάρκεια της εξέτασης/θεραπείας να μην υποβάλετε το σώμα σας σε υπερβολικά φορτία  Όταν θέλετε να εφαρμόσετε μεγαλύτερη δύναμη, να χρησιμοποιείτε το βάρος σας ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

33  Μεγάλη βάση στήριξης (τα πόδια ανοικτά)  Τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα  Κοντά στον ασθενή έτσι ώστε το κέντρο βάρους σας να είναι πάνω από τον ασθενή  Το κρεβάτι σε τέτοιο ύψος έτσι ώστε οι αγκώνες να είναι σε ελαφριά κάμψη ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

34  Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε σε ποιο σπονδυλικό επίπεδο είστε ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

35  Η άκρη της ακανθώδους απόφυσης του Ο5 είναι μικρή σε μήκος και στρογγυλή  Το πρώτο βαθούλωμα προς τα πάνω μετά το ιερό ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

36  Ψηλαφίστε ΟΑΛΑ τραβήξτε γραμμή  Πάνω Ο4 και κάτω ο Ο5 ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

37  Βρείτε τον Ο5 και μετρήστε έναν σπόνδυλο προς τα επάνω  Η ακανθώδης του Ο4 είναι πιο τετραγωνισμένη όπως και αυτές των Ο1, Ο2, Ο3  Η ακανθώδης του Ο4 είναι λίγο πιο κοντή σε σχέση με το Ο3 (Walsh et al 2006) ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

38  Μετρήστε από τον Ο5  Τετραγωνισμένη άκρη  Η μακρύτερη ακανθώδης απόφυση ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

39  Μετρήστε από τον Ο5 ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

40  Η άκρη της ακανθώδους απόφυσης του Θ12 είναι πιο στρογγυλεμένη σε σχέση με αυτήν του Ο1 ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011

41 Byfield, D, Kinsinger, S. (2002) A Manual Therapist’s Guide to Surface Anatomy and Palpation Skills. Butterworth Heinemann, Oxford. Hargreaves, S. (1987) The Relevance of non-verbal skills in physiotherapy. Physiotherapy, 73: 685-688 Kolt, G. S, Andersen, M. B. (2004) Using Psychology in the Physical and Manual Therapies. In: Kolt,G.S., Andersen, M.B. eds. Psychology in the Physical and Manual Therapies. Churchill Livingstone, Edinburgh. Ogden, J. (2002) Health Psychology. A Textbook 2 nd Ed. Open University Press, Buckingham Petitpas, A, Cornelius, A. (2004) Practitioner-client relationships: building working alliance. In: Kolt,G.S., Andersen, M.B. eds. Psychology in the Physical and Manual Therapies. Churchill Livingstone, Edinburgh. Phillips, D. R, Barnard, S., Mullee, M., Hurley, M.(2009) Simple anatomical information improves the accuracy of locating specific spinous processes during manual examination of the low back. Manual therapy 14: 346-350 Phillips, D.R, Twomey,L.T (1996) A comparison of manual diagnosis with a diagnosis established by a uni-level lumbar spinal block procedure. Manaul Therapy 2:82-7 Thornquist, E. (1991) Body communication is a continuous process. The first encounter between patient and physiotherapist. Scand J Prim Health Care. Sep;9(3):191-6. Walsh, J., Quinlan, J., Butt, K., Towers, M. Devitt, A. (2006) Variation in position of the L4/5 disc inter-space from the anatomical landmark: reviesw of 450 radiographs and clinical applications. European Journal of Orthopaedic surgery and Traumatology 16(3):203-6 ΙST/UH ΝΜΣ1 2010-2011


Κατέβασμα ppt "Ε. Μαρσέλου Μετά το μάθημα καθώς και την προσωπική σας μελέτη θα πρέπει να μπορείτε:  Να αναγνωρίσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται από το φυσικοθεραπευτή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google