Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αμίνες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αμίνες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αμίνες

2 Αμίνες Πρωτοταγής αμίνη Δευτεροταγής αμίνη Τριτοταγής αμίνη                               

3 Αμίνες ατροπίνη μορφίνη νικοτίνη Βιταμίνη Β1

4 Αμίνες πουτρεσκίνη CH3 CH3 CH3 τριμεθυλαμίνη Οσμή αλλοιωμένου κρέατος
Οσμή αλλοιωμένων ψαριών

5 Αμίνες Ονοματολογία  Πρωτοταγείς αμίνες 1- προπυλαμίνη
1- αμινοπροπάνιο  Δευτεροταγείς και τριτοταγείς αμίνες αιθυλομεθυλαμίνη διφαινυλαμίνη

6 Αμίνες Φυσικές ιδιότητες αμινών Σημείο ζέσεως Διαλυτότητα στο νερό
μόνο πρωτοταγείς και δευτεροταγείς υψηλότερα σ.ζ από τριτοταγείς

7 Βασικότητα αμινών Βασικότητα κατά Bronsted-Lowry
Βασικότητα κατά Lewis: δότης ζεύγους ηλεκτρονίων Αντίδραση με οξέα Μοριακή ένωση ιοντική ένωση

8 Μέθοδοι σύνθεσης αμινών
Επίδραση αμμωνίας ή αμινών σε αλκυλαλογονίδια πρωτοταγής με ίδιο αριθμό ατόμων C δευτεροταγής πρωτοταγής τριτοταγής δευτεροταγής αμμωνιακά άλατα

9 Μέθοδοι σύνθεσης αμινών
Αναγωγή νιτριλίων πρωτοταγής αμίνη με ένα επιπλέον άτομο C από το αρχικό νιτρίλιο Παρασκευή αρωματικών αμινών

10 Μέθοδοι σύνθεσης αμινών
Σύνθεση αρωματικών αμινών Fe / HCl ή Sn / HCl

11 Χημικές ιδιότητες αλειφατικών αμινών
Αντίδραση με αλκυλαλογονίδια δευτεροταγής πρωτοταγής τριτοταγής δευτεροταγής αμμωνιακά άλατα

12 Χημικές ιδιότητες αλειφατικών αμινών
Σχηματισμός αμιδίων Ακυλαλογονίδια ή ανυδρίτες οξέων

13 Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση
Χημικές ιδιότητες αρωματικών αμινών Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση Αντίδραση με αλκυλαλογονίδια 1ο ταγής 2ο ταγής …και μπορεί να συνεχιστεί σε 3ο ταγή

14 Σχηματισμός διαζωνιακών αλάτων
Χημικές ιδιότητες αρωματικών αμινών Σχηματισμός διαζωνιακών αλάτων NaNO2 και HCl διαζώτωση

15 Αντιδράσεις διαζωνιακών αλάτων
Χημικές ιδιότητες αρωματικών αμινών Αντιδράσεις διαζωνιακών αλάτων αζω-ενώσεις

16 Αμίνες Βιολογική δράση
Αμίνες Βιολογική δράση Προϊόντα διάσπασης αμινοξέων Νευροδιαβιβαστές ντοπαμίνη επινεφρίνη σεροτονίνη ισταμίνη

17 Αμίνες Φαρμακευτική δράση
Αμίνες Φαρμακευτική δράση Ephedrin Καρδιακή/ πνευμονική αποσυμφόρηση Clomipramine αντικαταθλιπτικό Chlorphenamine Αντιισταμινικό Amphetamine Methamphetamine Έχει χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση του συνδρόμου Attention deficit hyperactivity disorder

18 Αζω- ενώσεις -Ν=Ν- Χρωμοφόρα ομάδα
Για να γίνει μια έγχρωμη ένωση χρωστική, θα πρέπει να υπάρχουν στο μόριο ρίζες: -ΟΗ -ΝΗ2 -ΝΗR -NR2 που θα αντιδράσουν με τις ίνες των υφασμάτων.

19 Αζω- ενώσεις ηλιανθίνη Αλλαγή χρώματος με την οξύτητα του εδάφους
below pH 3.1 above pH 4.4 3.1 4.4 Αλλαγή χρώματος με την οξύτητα του εδάφους

20 Αζω- ενώσεις Ponceau 4R ή Cochineal Red Α ή Ε124


Κατέβασμα ppt "Αμίνες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google