Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρουσίαση Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πρόεδρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρουσίαση Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πρόεδρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρουσίαση Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

2 ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθ. Β7/51/ 7.2.94 (Φ.Ε.Κ. 120/23.2.94, τ.Β΄), που τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις αριθ. 111043/Β7/2003 (Φ.Ε.Κ. 1980/31.12.03, τ.Β΄), 31142/Β7/2006 (Φ.Ε.Κ. 592/11.5.06, τ. Β΄) και 39219/Β7/25-6-2008 (Φ.Ε.Κ.1300/4.7.08, τ. Β΄).

3 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Μεταπτυχιακό Διπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία (Μ.Δ.Ε.) Ελάχιστη διάρκεια 3 εξάμηνα 6 μαθήματα +διπλωματική εργασία Β) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία Πριν την ψήφιση του 3685/2008 4 μαθήματα + διδακτορική διατριβή, ελάχιστος χρόνος τέσσερα ημερολογιακά έτη Μετά την ψήφιση του 3685/2008 γίνονται δεκτοί μόνον κάτοχοι Μ.Δ.Ε. και η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι 3 ημερολογιακά έτη.

4 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΤΟΜΕΑΣ 1 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2 ΚΒΑΝΤΙΚΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 4 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 8 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 9 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 10 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ

5 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Ανόργανη Χημεία Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςΔΜ ΜΧΑ 101Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία33 ΜΧΑ 102Φυσικές Μέθοδοι στην Ανόργανη Χημεία33 ΜΧΑ 203Οργανομεταλλική Χημεία33 ΜΧΑ 204Βιοανόργανη Χημεία33 ΜΧΑ 305Χημεία Στερεάς Κατάστασης33 ΜΧΑ 306Ραδιοχημεία-Πυρηνική Χημεία33 ΜΧ 700Διπλωματική Εργασία7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςΔΜ ΜΧΑ 111Θεωρία Αυτοσυνεπούς Πεδίου και Πεδίου Δυνάμεων33 ΜΧΑ 112Θεωρία Μοριακών Τροχιακών33 ΜΧΑ 213Ειδικές Μέθοδοι Κβαντικής Χημείας33 ΜΧΑ 214Ανάλυση και Σχεδιασμός Μοριακών Προτύπων33 ΜΧΑ 315Ηλεκτρονικές, Ηλεκτρικές & Μαγνητικές Ιδιότητες Μορίων33 ΜΧΑ 316Ραδιοχημεία-Πυρηνική Χημεία33 ΜΧ 700Διπλωματική Εργασία7

6 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Βιοχημεία Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςΔΜ ΜΧΟ 131 Χημεία και Μεταβολισμός Νουκλεϊνικών Οξέων – Αρχές Ανασυνδυασμού του DNA 33 ΜΧΟ 132Χημεία και Μεταβολισμός Πρωτεϊνών33 ΜΧΟ 233Χημεία και Βιοχημεία Αμινοξέων33 ΜΧΟ 234Βιοτεχνολογία33 ΜΧΟ 335Εργαστηριακές Τεχνικές στη Βιοχημεία33 ΜΧΟ 336Προχωρημένη Κλινική Χημεία33 ΜΧ 700Διπλωματική Εργασία7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Οργανική Χημεία Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςΔΜ ΜΧΟ 121Συνθετική Οργανική Χημεία33 ΜΧΟ 122Προχωρημένη Οργανική Χημεία33 ΜΧΟ 223Οργανική Φασματοσκοπία33 ΜΧΟ 224Φυσική Οργανική Χημεία33 ΜΧΟ 325Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας33 ΜΧΟ 326Χημεία Φυσικών Προϊόντων33 ΜΧ 700Διπλωματική Εργασία7

7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Προχωρημένη Χημική Ανάλυση Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςΔΜ ΜΧΥ 151Προχωρημένη Ενόργανη Χημική Ανάλυση33 ΜΧΥ 152Προχωρημένες Διαχωριστικές Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης33 ΜΧΥ 253Μέθοδοι Προχωρημένης Ηλεκτροανάλυσης33 ΜΧΥ 254Σύγχρονες Μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης33 ΜΧΥ 347Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας33 ΜΧΥ 325Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας33 ΜΧ 700Διπλωματική Εργασία7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία Περιβάλλοντος Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςΔΜ ΜΧΥ 155Προχωρημένη Χημεία Περιβάλλοντος33 ΜΧΥ 347Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας33 ΜΧΥ 291Σύγχρονες Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης33 ΜΧΤ 171Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία33 ΜΧΥ 356Προχωρημένος Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος33 ΜΧΤ 375Τεχνολογία Περιβάλλοντος33 ΜΧ 700Διπλωματική Εργασία7

8 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςΔΜ ΜΧΥ 141Προχωρημένη Θερμοδυναμική33 ΜΧΥ 142Ιονικές Δράσεις33 ΜΧΥ 243Ηλεκτροδιακές Δράσεις και Ηλεκτροανάλυση33 ΜΧΥ 244Φυσικοχημεία Διεπιφανειών33 ΜΧΥ 345Φυσικοχημεία Υλικών33 ΜΧΥ 346Εφαρμοσμένη Ηλεκτροχημεία33 ΜΧ 700Διπλωματική Εργασία7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημική Τεχνολογία Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςΔΜ ΜΧΤ 171Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία33 ΜΧΤ 172Προσομοίωση και Αριστοποίηση33 ΜΧΤ 273Φαινόμενα Μεταφοράς33 ΜΧΤ 274Ειδικά Χημικοτεχνολογικά Θέματα33 ΜΧΤ 375Τεχνολογία Περιβάλλοντος33 ΜΧΤ 244Φυσικοχημεία Διεπιφανειών33 ΜΧ 700Διπλωματική Εργασία7

9 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςΔΜ ΜΧΤ 161Αντιδράσεις Πολυμερισμού33 ΜΧΤ 162Τάξεις Πολυμερών33 ΜΧΤ 263Χαρακτηρισμός Πολυμερών33 ΜΧΤ 264Τεχνολογία Πολυμερών33 ΜΧΤ 365Ρεολογία Πολυμερών33 ΜΧΤ 366Υφάνσιμες Ίνες33 ΜΧ 700Διπλωματική Εργασία7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςΔΜ ΜΧΤ 181Ειδικά Θέματα Χημείας Τροφίμων33 ΜΧΥ 151Ενόργανες Μέθοδοι στην Ανάλυση Τροφίμων33 ΜΧΤ 282Γεωργικές Βιομηχανίες33 ΜΧΟ 234Βιοτεχνολογία33 ΜΧΤ 383Μικροβιολογία Τροφίμων33 ΜΧΤ 384Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων33 ΜΧ 700Διπλωματική Εργασία7

10 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3685/2008, το Τμήμα Χημείας έχει οργανώσει από το έτος 2009 νέο Π.Μ.Σ. το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας. Βασικές Αλλαγές  Διάρκεια  Αύξηση ειδικεύσεων  Αύξηση αριθμού εισακτέων

11 ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πλήρους απασχόλησης ελάχιστη διάρκεια ένα ημερολογιακό έτος 60 δ.μ. (30+30 σε δυο εξάμηνα) 1ο Εξάμηνο: Οκτώβριος-Μάρτιος 30 δ.μ. από μαθήματα των 5 ή 10 δ.μ 2ο Εξάμηνο: Απρίλιος- Σεπτέμβριος 30 δ.μ. διπλωματική Μερικής απασχόλησης ελάχιστη διάρκεια δύο ημερολογιακά έτη 60 δ.μ. (σε τέσσερα εξάμηνα) (α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία (β) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία ελάχιστη διάρκεια για κατόχους ΜΔΕ τρία ημερολογιακά έτη

12 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΠΜΣΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΜΣ 1ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ & ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 2ΚΒΑΝΤΙΚΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΑ 4ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 5ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 6ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΑ 8ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 9ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 11ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 12ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 14ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 15ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 16 ΧΗΜΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13 Αριθμός εισακτέων για τη λήψη ΜΔΕ Οι εισακτέοι/ες στο Π.Μ.Σ. την τελευταία πενταετία είναι περίπου 60 κατ’ έτος. Η ακριβής κατανομή ανά ειδικότητα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) μετά από πρόταση των αντίστοιχων εργαστηρίων. Γνωστικά αντικείμενα των προπτυχιακών σπουδών των εισακτέων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών στη Χημεία ή σε επιστήμες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας από τις προαναφερθείσες ειδικότητες, που χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. και ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Διαδικασία τρόπος και χρόνος επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών Κατά το μήνα Ιούλιο δημοσιεύεται προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που μπορούν να γίνουν δεκτοί ανά ειδικότητα. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα κριτήρια, που έχουν ορισθεί, ενώ συντάσσεται και κατάλογος με όσους/ες επιλέγονται ο οποίος περιλαμβάνει και τους/τις αναπληρωματικούς/ες τους, εφόσον υπάρχουν. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

14 Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη :  ο γενικός βαθμός του πτυχίου τους  η επίδοσή τους σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του ΜΔΕ  η επίδοσή τους στην πτυχιακή ή τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών  η πιθανή ερευνητική δραστηριότητά τους  η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση που είναι αλλοδαποί  Μεταπτυχιακοί τίτλοι  η προσωπικότητα τους, που εκτιμάται κατά τη συνέντευξη προς την επιτροπή επιλογής η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

15 Προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής  Γίνονται δεκτοί κάτοχοι ΜΔΕ οι οποίοι έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Χημεία ή κάτοχοι ΜΔΕ στη Χημεία ή σε συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των ειδικεύσεων του ΜΔΕ του Τμήματος Χημείας επιστήμες, ο οποίος χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής.  Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί και οι κάτοχοι τίτλου βασικών σπουδών στη Χημεία που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ εφόσον έχουν (α) διετή ερευνητική εμπειρία που αποδεικνύεται με εργασιακή σχέση, και (β) δυο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.  Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που είναι κάτοχοι ΜΔΕ σε ειδικότητα διαφορετική από αυτή που αντιστοιχεί στο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής πρέπει, παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής τους, να παρακολουθήσουν με επιτυχία κύκλο υποχρεωτικών μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ, και, κατά περίπτωση, έναν ορισμένο αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων.

16 Διαδικασία και τρόπος επιλογής υποψηφίων διδακτόρων  Οι κάτοχοι ΜΔΕ που έχει χορηγηθεί από το Τμήμα μπορούν, εντός τριετίας από τη λήψη του, να γίνουν άμεσα δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μετά από κατάθεση βεβαίωσης ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ότι δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής.  Για τους άλλους ενδιαφερόμενους γίνεται προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά τους μήνες Οκτώβριο και Φεβρουάριο. Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου πρέπει να προσδιορίζουν, σε γενικές γραμμές, το αντικείμενο της διατριβής την οποία επιθυμούν να εκπονήσουν.  Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια τις προπτυχιακές σπουδές τους, τη συνάφεια του ΜΔΕ τους με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο ενδιαφέρονται να εκπονήσουν τη διατριβή και τα λοιπά προσόντα τους.

17

18

19

20

21

22

23

24

25 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Π.Σ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης, Ιωαννίνων και Χημικών Μηχανικών Ε. Μ.Π. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Μ. Σιγάλας  Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων και Γεωπονικού Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Av. Καθηγητής Κ. Λίτινας  Βιοανόργανη Χημεία Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Ιωαννίνων, Θεσ/νικης, Πατρών, Κρήτης, Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ.Δ. Κεσίσογλου.  Χημική Ανάλυση-΄Ελεγχος Ποιότητας Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Ι. Παπαδογιάννης.  Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών Συνεργαζόμενα Τμήματα: Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Γενικό του Πολυτεχνείου Α.Π.Θ. και Τμήμα Xημείας Α.Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Αν. Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Σιδερίδου.  Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες Συνεργαζόμενα Τμήματα: Φυσικής, Xημείας Βιολογίας Θεσ/νικης, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Θεσ/νικης. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Δ. Κυριακίδης.

26 Τίτλος Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Αντικείμενο σπουδών o Παροχή γνώσεων Διδακτικής της Χημείας που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της Χημείας, αλλά και για την έρευνα σε θέματα Διδακτικής της Χημείας. o Παροχή γνώσεων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, απαραίτητων εφοδίων για τους εκπαιδευτικούς. o Διδασκαλία μαθημάτων Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας με έμφαση στη σύνδεσή τους με τη ζωή και το περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. o Εκπαίδευση στη λειτουργία και χρήση των συμβατικών εκπαιδευτικών μέσων και των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό προσομοίωσης, πολυμέσα, Internet) και στα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού. Μεταπτυχιακοί τίτλοιΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματα που συμμετέχουν o Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών o Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης o Τμήμα Χημικών Μηχανικής Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Διοικητική ευθύνηΤμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Συντονιστής για Α.Π.Θ.Μιχάλης Σιγάλας, Καθηγητής Διεξαγωγή μαθημάτων o Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση "Διδακτική της Χημείας") o Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση "Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας") Χρονική διάρκεια σπουδώνΤρία (3) εξάμηνα Πρόγραμμα σπουδώνΑ εξάμηνο 1.Διδακτική Φυσικών Επιστημών. 2.Η πληροφορική στην Εκπαίδευση. 3.Το πείραμα στη διδασκαλία της Χημείας. 4.Διδακτική και Επιστημολογική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας. 5.Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας. Β Εξάμηνο 1.Χημεία και καθημερινή ζωή. Η πράσινη προσέγγιση. 2.Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Χημείας. 3.Ιστορία της Χημείας. 4.Εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού. 5.Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στο Χημικό Εργαστήριο Γ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Αριθμός εισακτέων10-15 ανά έτος Διάρκεια λειτουργίας1998-σήμερα Αριθμός αποφοίτων90

27 Τίτλος «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» Αντικείμενο σπουδώνΑντικείμενο του ΠΜΣ «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» είναι η γνωστική περιοχή της σύγχρονης Χημικής Ανάλυσης, των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, και των Ελέγχων Ποιότητας Φαρμάκων, Τροφίμων, Υλικών και Περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων (πτυχιούχων Χημείας και άλλων συναφών Θετικών Επιστημών) για τη στελέχωση των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Χημικών Βιομηχανιών (Τροφίμων, Ποτών, Φαρμάκων, Υλικών) και των Ιδιωτικών και Κρατικών Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας (περιβάλλοντος, τροφίμων, φαρμάκων, υλικών). Μεταπτυχιακοί τίτλοιΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματα που συμμετέχουνΤμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διοικητική ευθύνηΤμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Συντονιστής για Α.Π.Θ.Ιωάννης Παπαδογιάννης, Καθηγητής Διεξαγωγή μαθημάτωνΤμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χρονική διάρκεια σπουδώνΤέσσερα (4) εξάμηνα Πρόγραμμα σπουδώνΑ εξάμηνο Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία Χημειομετρία – Στατιστική – Μετρολογία Ερευνητική Μεθοδολογία Β Εξάμηνο Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Ερευνητική Μεθοδολογία 2 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος Έλεγχος Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Γ-Δ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Αριθμός εισακτέωνΜέχρι 10 ανά Τμήμα και ανά έτος Διάρκεια λειτουργίας2002-σήμερα Αριθμός αποφοίτων94 (56 από το ΑΠΘ)

28 Τίτλος Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (ΔΠΜΣ/ΔΤΠΥ) Αντικείμενο σπουδών o Η εκπαίδευση σε βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας προηγμένων υλικών, όπως και η προετοιμασία για τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας σε προβλήματα αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας υλικών. o Η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού και ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας στην περιοχή των προηγμένων υλικών (πολυμερικά, κεραμικά, ηλεκτροτεχνικά και ηλεκτρονικά, μέταλλα/κράματα και σύνθετα-νανοσύνθετα ενισχυμένα υλικά) καθώς και των διεργασιών παραγωγής και χαρακτηρισμού των υλικών. o Παράλληλα στόχος του προγράμματος είναι η διασύνδεση και συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας στη γνωστική περιοχή της τεχνολογίας προηγμένων υλικών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 2. Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματα που συμμετέχουν o Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ o Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ o Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ o Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ o Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διοικητική ευθύνηΓια το τρέχον ακαδημαϊκό έτος: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ. (αλλάζει σε καθε κύκλο σπουδών) Συντονιστής για Α.Π.Θ.Δ. Τσιπάς, Καθηγητής Διεξαγωγή μαθημάτων o Πολυτεχνική Σχολή και Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ Χρονική διάρκεια σπουδώνΤρία (3) εξάμηνα Πρόγραμμα σπουδώνΑ εξάμηνο 1. Δομή των υλικών. 2. Ιδιότητες των υλικών. 3. Μέθοδοι μελέτης και χαρακτηρισμού των υλικών. 4. Διεργασίες παραγωγής υλικών. 5. Ερευνητική μεθοδολογία. Β Εξάμηνο 1. Πολυμερικά Υλικά. 2. Κεραμικά Υλικά. 3. Μηχανικές ιδιότητες και αντοχή υλικών. 4. Μαγνητικά – Ηλεκτρονικά υλικά. Γ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Αριθμός εισακτέων25 ανά έτος Διάρκεια λειτουργίας1998-σήμερα Αριθμός αποφοίτων120

29 «Επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων ΠΜΣ του Τομέα ΧΤ & ΒΧ – Αξιολόγηση των ΠΜΣ – Προτάσεις» Τομέας ΧΤ & ΒΧ - Ομάδα εργασίας: Δ. Αχιλιάς, Κ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Χατζηδημητρίου «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Επαγγελματικές Προοπτικές: Η εμπειρία 10 χρόνων λειτουργίας των ΠΜΣ» Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημείας Τομέας Χημικής τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας

30 Ταυτότητα έρευνας - μελέτης Αποστολή ερωτηματολογίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε 52 απόφοιτους (σε σύνολο 60) του ΠΜΣ των τριών κατευθύνσεων του Τομέα ΧΤ & ΒΧ (με παράλληλη τηλεφωνική επαφή) Απάντησαν: 31 απόφοιτοι (ποσοστό 60 %) Κατηγορίες ερωτήσεων: α) Στοιχεία επικοινωνίας, β) Στοιχεία παρούσας επαγγελματικής κατάστασης, γ) Σπουδές, δ) Στοιχεία επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ε) Στοιχεία αξιολόγησης ΠΜΣ σε σχέση με σύνδεση με την αγορά εργασίας Ποσοτική & ποιοτική ανάλυση στοιχείων

31 Αριθμός κατόχων Μ.Δ.Ε ή/και Δ.Δ. του Τομέα Χ.Τ.&Β.Χ. (Διάστημα 1996 - 2004)

32 Προέλευση βασικού πτυχίου Από αυτούς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο

33 Χρόνος από εγγραφή έως λήψη Μ.Δ.Ε Χρόνος από εγγραφή έως λήψη Δ.Δ. Χρόνος από λήψη Μ.Δ.Ε έως λήψη Δ.Δ. Μέσος χρόνος λήψης ΜΔΕ: 2.6 χρόνια

34 Παρούσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ Τομέα ΧΤΒΧ (% επί του συνόλου των απαντήσεων)

35 Πορεία μετά τη λήψη του διπλώματος Κάτοχοι ΜΔΕ 21 άτομα/27 9 άτομα/27 επί του συνόλου των απαντήσεων

36 Πορεία μετά τη λήψη του διπλώματος Κάτοχοι ΔΔ 3 άτομα σε σύνολο 8 (ποσοστό 38%, επί του συνόλου των απαντήσεων) έχουν ασχοληθεί με μεταδιδακτορική έρευνα 7 άτομα σε σύνολο 8 (ποσοστό 88%) εργάζονται (περιλαμβανομένης και της μεταδιδακτορικής έρευνας) και 1 υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία

37 Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ επί του συνόλου των απαντήσεων

38 Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΓΧΚ Υπουργείο Ανάπτυξης Περιφ/κό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτ. Ελέγχου Βόλου ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Βάμβακος & Βιομηχανικών Φυτών ΑΕΙ ΤΕΙ Μέση Εκπαίδευση ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ

39 Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΛ (Αντιπρ/πείες επιστημονικού εξοπλισμού) Biomerieux Hellas (πώληση αντ/ρίων & μηχ/των σε νοσοκομεία) Medochemie (Παρασκευή φαρμάκων) Επιστημονική υποστήριξη (Μελέτες διασφάλισης υγιεινής & ποιότητας τροφίμων) Χατζηλουκάς (Χημική βιομηχανία, παραγωγή ρητινών) Χατζόπουλος (εύκαμπτα υλικά συσκευασίας) LAFARGE BETON ΑΒΕΕ (εταιρεία σκυροδέματος & προϊόντων λατομείου)

40 Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ιδιαίτερα μαθήματα Εταιρεία μελετών και εφαρμογών ( συστήματα HACCP κ.ά)

41 Είδος τρέχουσας θέσης εργασίας των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ επί του συνόλου των απαντήσεων

42 Είδος τρέχουσας απασχόλησης επί του συνόλου των απαντήσεων

43 Αντικείμενα τρέχουσας εργασίας Εκπαίδευση / Έρευνα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ινστιτούτα, Μέση Εκπαίδευση, ΚΕΚ) (8) Εργαστηριακές αναλύσεις (5) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (3) Μελέτες διασφάλισης υγιεινής & ποιότητας τροφίμων (2) Διασφάλιση ποιότητας - ποιοτικός έλεγχος (2) Προγραμματισμός & έλεγχος παραγωγής (2) Μελέτες, πώληση, επιστημονική υποστήριξη (2)

44 Είναι το αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο των σπουδών; Παρατηρούμε μεγάλη συνάφεια ποσοστό μεγαλύτερο από 90% ανάμεσα στα αντικείμενα εργασίας των αποφοίτων και το αντικείμενο των σπουδών τους

45 Σε ποιό βαθμό το ΠΜΣ του Τομέα ΧΤ & ΒΧ σας παρείχε τα απαραίτητα εφόδια για αναζήτηση θέσης εργασίας σχετικής με τις σπουδές σας ;

46 Συνοψίζοντας Σύνολο κατόχων Μ.Δ.Ε ή Δ.Δ του τομέα Χ.Τ. & Β.Χ 1996-2004 : 60 Απάντησαν στο ερωτηματολόγιο σε ποσοστό 60%. Διπλάσιος αριθμός αποφοίτων γυναικών σε σχέση με τους άνδρες Από αυτούς που απάντησαν, 67% ήταν πτυχιούχοι Χημικοί, 23% Χημικοί Μηχανικοί και 10% από άλλα τμήματα (π.χ. Γεωπόνοι) Μέσος χρόνος λήψης ΜΔΕ 2.6 χρόνια και Δ.Δ. 5 χρόνια Μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΠΜΣ βρίσκει εργασία μετά το πέρας των σπουδών, σχετική με το αντικείμενο των σπουδών, κυρίως στο δημόσιο τομέα Εκπαίδευση/έρευνα και εργαστηριακές αναλύσεις, τα κυριότερα αντικείμενα τρέχουσας εργασιακής απασχόλησης των αποφοίτων........


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρουσίαση Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πρόεδρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google