Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10.12.2014. Χερσαία οικοσυστήματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10.12.2014. Χερσαία οικοσυστήματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10.12.2014

2 Χερσαία οικοσυστήματα

3 Aznalcollar 1998 Ρύπανση εδάφους από τοξικά υπολείμματα εξόρυξης

4

5

6 Aznalcollar

7 Ορυχείο Aznalcollar

8 Ορυχείο Los Frailes

9

10

11 Διαχωρισμός

12 Φυγοκεντρισμός

13 Συμπύκνωση

14 Μεταφορά λυματολάσπης

15 Ξήρανση

16

17 Φράγμα δεξαμενών

18

19

20

21

22

23

24 Donana park

25

26

27

28

29 Δεν χρειάζεται να σπάσεις το χέρι σου για να διαβάσεις ένα βιβλίο. (παλιά διαφήμιση του Υπουργείου παιδείας)

30 Δεν χρειάζεται να σπάσεις ένα φράγμα για να λερώσεις ένα ποτάμι (σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα)

31 Ασωπός 1969 – σήμερα… Ρύπανση υδάτων από βιομηχανικά λύματα

32

33

34

35

36 ΚΥΑ Γ1/1806/7.3.1969 τμήμα του ποταμού Ασωπού χαρακτηρίζεται «…αποδέκτης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, εφ’ όσον τα απόβλητα δεν θα υπερβαίνουν, τις τιμές που καθορίσθηκαν με τις ισχύουσες υγειονομική διάταξη και ΚΥΑ» (ΦΕΚ Β’ 292).

37 …οι επιχειρήσεις αξιοποιούν το απαράδεκτο διάταγμα της δικτατορίας…

38 ΥΑ 19649/1979 «…ο ποταμός Ασωπός ορίζεται ως αποδέκτης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων κατόπιν πλήρους επεξεργασίας αυτών» (ΦΕΚ Β` 1136).

39 …οι επιχειρήσεις αξιοποιούν το απαράδεκτο διάταγμα της δικτατορίας…μεταπολίτευσης

40 ΚΥΑ Φ/Α.5.30/13946/1431/3.7.2006 καθορίσθηκε η θέση, η έκταση και τα όρια της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Τανάγρας, στα διοικητικά όρια των Δήμων Τανάγρας και Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας και εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου κατά το μέρος της, με το οποίο ορίσθηκε ότι η διάθεση των αποβλήτων και λυμάτων από τη λειτουργία της ΒΙΠΕ θα γίνεται διά του Ασωπού ποταμού.

41 …οι επιχειρήσεις αξιοποιούν το απαράδεκτο διάταγμα της δικτατορίας… μεταπολίτευσης κυβέρνησης

42 Χαρακτηρισμός

43

44

45

46

47 ιόντα χρωμίου, μολύβδου, νιτρικών και χλωρίου εξασθενές χρώμιο

48 ΣτΕ Ολ 1543/2008 Απορρίπτει εν μέρει την υπ` αριθ. Φ/Α.5.30/13946/1431/3-7-2006 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ΄668).

49 ΣτΕ Ολ 1543/2008 «Ο καθορισμός του Ασωπού ποταμού ως δυνητικού αποδέκτη βιομηχανικών αποβλήτων έχει την έννοια, ότι οσάκις τίθεται ζήτημα έκδοσης διοικητικής πράξης, με την οποία προβλέπεται απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στον ποταμό αυτό, η Διοίκηση δεν υποχρεούται να αποδέχεται άνευ ετέρου την απόρριψη αυτή, αλλά υποχρεούται να εξετάζει προηγουμένως κατά περίπτωση, αν εν όψει του όγκου και του βαθμού καθαρισμού των προς απόρριψη αποβλήτων η απόρριψη είναι δυνατή χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του εν λόγω ποτάμιου οικοσυστήματος. Πρέπει δηλαδή να εξετάζεται, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, συνεκτιμωμένης και της μέχρι τότε επιβάρυνσης του οικοσυστήματος από πάσης φύσεως ανθρωπογενείς δραστηριότητες, νόμιμες ή παράνομες, όπως αυτές εκάστοτε προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου και εν ελλείψει αυτών, από ειδικώς προς τούτο διενεργούμενη μελέτη, αν το ως άνω οικοσύστημα μπορεί να υποδεχθεί νέα ανθρωπογενή κατάλοιπα χωρίς ουσιώδη αλλοίωσή του ή αν η φέρουσα ικανότητά του έχει πλέον κορεσθεί, οπότε δεν είναι ανεκτή οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνσή του».

50 Πλεοψηφούσα άποψη: «…εφόσον το ποτάμιο οικοσύστημα έχει ήδη επιβαρυνθεί σοβαρά, επιβάλλεται να προηγηθεί απορρύπανσή του, πριν την εκ νέου απόρριψη λυμάτων». Μειοψηφούσα άποψη (1), «…εφόσον έχει σημειωθεί υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος του ποταμού, απαγορεύεται οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνσή του». Μειοψηφούσα άποψη (2), «…τα ποτάμια οικοσυστήματα εκ της φύσεώς τους επιδέχονται μόνον ήπια διαχείριση. Τέτοια δε διαχείριση δεν συνιστά η χρήση τους για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, οσοδήποτε επεξεργασμένων και ως εκ τούτου, δεν δύναται να γίνει λόγος περί της φέρουσας ικανότητάς τους, η οποία είναι εξ ορισμού μηδενική».

51 2011

52

53

54

55

56 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε ενώπιον του ΔΕΚ κατά της Ελλάδας για την ελλιπή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς παραβιάζονται διάφορες βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ για τα απόβλητα.


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10.12.2014. Χερσαία οικοσυστήματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google