Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Έρευνα στην Κύπρο και στην ΕΕ: συγκριτικά στατιστικά στοιχεία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Έρευνα στην Κύπρο και στην ΕΕ: συγκριτικά στατιστικά στοιχεία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Έρευνα στην Κύπρο και στην ΕΕ: συγκριτικά στατιστικά στοιχεία
Παντελής Πρωτοπαπάς Λειτουργός Στατιστικής Α’ Στατιστική Υπηρεσία

2 Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων
Ετήσια έρευνα από το 1998 Κάλυψη: δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις, ιδρύματα, οργανισμοί και σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Εμπιστευτικότητα: σχετικές πρόνοιες στον περί Στατιστικής Νόμο, αρ. 15(Ι)/2000 Μεθοδολογία: Εγχειρίδιο Frascati (ΟΟΣΑ) Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 753/2004 περί στατιστικών επιστήμης και τεχνολογίας

3 Κύριες Μεταβλητές Ερευνητικό Δυναμικό Αριθμός και Ι.Π.Α.
Είδος προσωπικού Φύλο Επίπεδο σπουδών Τομέας επιστήμης Ηλικιακή ομάδα Υπηκοότητα Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Ερευνητικές Δαπάνες Είδος δαπάνης Είδος έρευνας Τομέας επιστήμης Πηγή χρηματοδότησης Τομέας οικονομικής δραστηριότητας

4 Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
Επιστημονική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη είναι η δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται σε συστηματική βάση, με σκοπό να συμβάλει στην αύξηση του αποθέματος της γνώσης (για τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και την κοινωνία) και στη χρήση αυτού του αποθέματος στην επινόηση νέων εφαρμογών. Διακρίνεται σε βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη. Περιέχει ένα αξιόλογο στοιχείο πρωτοτυπίας ή καινοτομίας.

5 Κυριότεροι Ερευνητικοί Οργανισμοί
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Γενικό Χημείο Τμήμα Αρχαιοτήτων Τμήμα Γεωργίας Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιδιωτικές σχολές τριτο-βάθμιας εκπαίδευσης Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας Βιομηχανίες παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων Βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών Επιχειρήσεις πληροφορικής

6 Ερευνητικό Δυναμικό, 2002 Τομέας Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Δημόσιος 423
327 750 Επιχειρήσεις 343 168 511 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 333 161 494 Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός 78 104 182 1177 760 1937

7 Ερευνητικό Δυναμικό κατά επίπεδο σπουδών, 2002
Επίπεδο Σπουδών Σύνολο Κάτοχοι διδακτορικού 493 Κάτοχοι μεταπτυχιακού 407 Πτυχιούχοι πανεπιστημίου 330 Άλλο μεταλυκειακό προσόν 156 Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης 457 Απόφοιτοι δημοτικής εκπαίδευσης 94 1937

8 Ερευνητικό Δυναμικό κατά επίπεδο σπουδών, 2002

9 Ερευνητικές Δαπάνες (σε £000’ς)

10 % κατανομή Ερευνητικών Δαπανών

11 Ερευνητικές Δαπάνες κατά τομέα δραστηριότητας

12 Ερευνητικές Δαπάνες κατά είδος έρευνας, 2002
Ερευνητικές Δαπάνες κατά είδος έρευνας, 2002

13 Ερευνητικές Δαπάνες κατά τομέα επιστήμης, 2002

14 Ερευνητικές Δαπάνες κατά πηγή χρηματοδότησης
Ερευνητικές Δαπάνες κατά πηγή χρηματοδότησης

15 Ερευνητικές Δαπάνες στις Επιχειρήσεις, 2003 (προκ.)

16 Ερευνητικές Δαπάνες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σε £000’ς)
Ερευνητικές Δαπάνες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σε £000’ς) 1999 2000 2001 2002 2003* Πανεπιστήμιο Κύπρου 2597 3002 3436 4693 6387 Ιδιωτικές σχολές 298 437 655 945 1254 ΑΤΙ 87 47 46 93 108 Σύνολο 2982 3486 4137 5731 7749

17 Στρατηγική της Λισσαβόνας
Στόχος: Η Ευρώπη να καταστεί μέχρι το 2010 η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον κόσμο. Οι πολιτικοί χρειάζονται σχετικές πληροφορίες για τους παράγοντες που κινούν την οικονομική ανάπτυξη, π.χ. έρευνα, καινοτομία, χρήση υπολογιστών και διαδικτύου, δεξιότητες και ικανότητες. Δείκτης: Οι ερευνητικές δαπάνες να αποτελούν μέχρι το 2010 το 3% του Α.Εγχ.Π. των χωρών-μελών.

18 Ερευνητικές Δαπάνες ως % του Α.Εγχ.Π., 2003

19 % Ερευνητικών Δαπανών που χρημα-τοδοτήθηκε από τις επιχειρήσεις, 2002

20 Περισσότερες πληροφορίες
Ετήσια έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας «Στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης» Ιστοσελίδα Στατιστικής Υπηρεσίας Ιστοσελίδα Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat)


Κατέβασμα ppt "Η Έρευνα στην Κύπρο και στην ΕΕ: συγκριτικά στατιστικά στοιχεία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google