Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Έρευνα στην Κύπρο και στην ΕΕ: συγκριτικά στατιστικά στοιχεία Παντελής Πρωτοπαπάς Λειτουργός Στατιστικής Α’ Στατιστική Υπηρεσία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Έρευνα στην Κύπρο και στην ΕΕ: συγκριτικά στατιστικά στοιχεία Παντελής Πρωτοπαπάς Λειτουργός Στατιστικής Α’ Στατιστική Υπηρεσία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Έρευνα στην Κύπρο και στην ΕΕ: συγκριτικά στατιστικά στοιχεία Παντελής Πρωτοπαπάς Λειτουργός Στατιστικής Α’ Στατιστική Υπηρεσία

2 Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ετήσια έρευνα από το 1998 Κάλυψη: δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις, ιδρύματα, οργανισμοί και σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Εμπιστευτικότητα: σχετικές πρόνοιες στον περί Στατιστικής Νόμο, αρ. 15(Ι)/2000 Μεθοδολογία: Εγχειρίδιο Frascati (ΟΟΣΑ) Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 753/2004 περί στατιστικών επιστήμης και τεχνολογίας

3 Κύριες Μεταβλητές Ερευνητικό Δυναμικό Αριθμός και Ι.Π.Α. Είδος προσωπικού Φύλο Επίπεδο σπουδών Τομέας επιστήμης Ηλικιακή ομάδα Υπηκοότητα Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Ερευνητικές Δαπάνες Είδος δαπάνης Είδος έρευνας Τομέας επιστήμης Πηγή χρηματοδότησης Τομέας οικονομικής δραστηριότητας

4 Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) Επιστημονική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη είναι η δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται σε συστηματική βάση, με σκοπό να συμβάλει στην αύξηση του αποθέματος της γνώσης (για τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και την κοινωνία) και στη χρήση αυτού του αποθέματος στην επινόηση νέων εφαρμογών. Διακρίνεται σε βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη. Περιέχει ένα αξιόλογο στοιχείο πρωτοτυπίας ή καινοτομίας.

5 Κυριότεροι Ερευνητικοί Οργανισμοί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Γενικό Χημείο Τμήμα Αρχαιοτήτων Τμήμα Γεωργίας Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιδιωτικές σχολές τριτο- βάθμιας εκπαίδευσης Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας Βιομηχανίες παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων Βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών Επιχειρήσεις πληροφορικής

6 Ερευνητικό Δυναμικό, 2002 ΤομέαςΆνδρεςΓυναίκεςΣύνολο Δημόσιος423327750 Επιχειρήσεις343168511 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 333161494 Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός 78104182 Σύνολο11777601937

7 Ερευνητικό Δυναμικό κατά επίπεδο σπουδών, 2002 Επίπεδο ΣπουδώνΣύνολο Κάτοχοι διδακτορικού493 Κάτοχοι μεταπτυχιακού407 Πτυχιούχοι πανεπιστημίου330 Άλλο μεταλυκειακό προσόν156 Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης457 Απόφοιτοι δημοτικής εκπαίδευσης94 Σύνολο1937

8 Ερευνητικό Δυναμικό κατά επίπεδο σπουδών, 2002

9 Ερευνητικές Δαπάνες (σε £000’ς)

10 % κατανομή Ερευνητικών Δαπανών

11 Ερευνητικές Δαπάνες κατά τομέα δραστηριότητας

12 Ερευνητικές Δαπάνες κατά είδος έρευνας, 2002

13 Ερευνητικές Δαπάνες κατά τομέα επιστήμης, 2002

14 Ερευνητικές Δαπάνες κατά πηγή χρηματοδότησης

15 Ερευνητικές Δαπάνες στις Επιχειρήσεις, 2003 (προκ.)

16 Ερευνητικές Δαπάνες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σε £000’ς) 19992000200120022003* Πανεπιστήμιο Κύπρου 25973002343646936387 Ιδιωτικές σχολές2984376559451254 ΑΤΙ87474693108 Σύνολο29823486413757317749

17 Στρατηγική της Λισσαβόνας Στόχος: Η Ευρώπη να καταστεί μέχρι το 2010 η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον κόσμο. Οι πολιτικοί χρειάζονται σχετικές πληροφορίες για τους παράγοντες που κινούν την οικονομική ανάπτυξη, π.χ. έρευνα, καινοτομία, χρήση υπολογιστών και διαδικτύου, δεξιότητες και ικανότητες. Δείκτης: Οι ερευνητικές δαπάνες να αποτελούν μέχρι το 2010 το 3% του Α.Εγχ.Π. των χωρών-μελών.

18 Ερευνητικές Δαπάνες ως % του Α.Εγχ.Π., 2003

19 % Ερευνητικών Δαπανών που χρημα- τοδοτήθηκε από τις επιχειρήσεις, 2002

20 Περισσότερες πληροφορίες Ετήσια έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας «Στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης» Ιστοσελίδα Στατιστικής Υπηρεσίας www.mof.gov.cy/cystat Ιστοσελίδα Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) http://epp.eurostat.cec.eu.int


Κατέβασμα ppt "Η Έρευνα στην Κύπρο και στην ΕΕ: συγκριτικά στατιστικά στοιχεία Παντελής Πρωτοπαπάς Λειτουργός Στατιστικής Α’ Στατιστική Υπηρεσία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google