Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανοιχτές Δράσεις ΕΣΠΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανοιχτές Δράσεις ΕΣΠΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανοιχτές Δράσεις ΕΣΠΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Μονάδα Γ - Πληροφόρηση και Επικοινωνία

2 Πώς θα μάθω τι ευκαιρίες μου δίνει το ΕΣΠΑ ; Έχω ακούσει για το ΕΣΠΑ. Πού μπορώ να μάθω περισσότερα; Τί είναι το ΕΣΠΑ και πώς μας αφορά ; Έχω επιχείρηση. Πώς μπορεί να ενισχυθεί από το ΕΣΠΑ ; www.espa.gr

3 Το espa.gr με αριθμούς espa.gr2008200920102011201220132014 Επισκέψεις – Visits οι 528.8402.046.339760.0001.109.6651.394.5872.288.0481.174.557 Απόλυτοι Μοναδικοί Επισκέπτες 198.612625.961368.700546.855728.204 1.240.662 725.658 Ερωτήματα Info3kps6.8343.4841.583 2.278 3.5532124 Εγ/νοι Χρήστες 6.50011.85619.03328.68134.026

4 What is New? Εφαρμογή για άμεση πρόσβαση στα προγράμματα επιχειρηατικότητας

5

6 ΕΕΕΕκπαίδευση φορέων διαχείρισης προγραμμάτων ΑΑΑΑναδιατύπωση εξαρχής όλων των παρουσιάσεων των προγραμμάτων με φιλικό και κατανοητό τρόπο ΣΣΣΣτατιστικά 20/11/14- 31/01/15 12555 visits 10135 unique visits

7 Ερωτήσεις???

8 Ενεργές Δράσεις ενίσχυσης Ιδιωτών/Επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

9 Δράσεις για επιχειρήσεις -χρηματοδότηση 1.Επιχειρηματική Επανεκκίνηση Τι είναι: Δάνειο άτοκο κατά το 50% Ποιους αφορά: νεοϊδρυόμενες,νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων και επιλέξιμων κλάδων Τι χρηματοδοτεί: Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων (Αναπτυξιακός, άλλα προγράμματα) από 10.000 - 800.000€. Χρηματοδότηση για ένα επενδυτικό σχέδιο 5-12 έτη. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού)από 10.000 – 300.000 € έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης για 48 μήνες. Δαπάνες κυρίως για τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση (π.χ αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.) Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι? Τράπεζες

10 2. Νησωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα Τι είναι : Δάνειο από €10.000 και έως €30.000 ανά επιχείρηση που καλύπτουν το 70% των δαπανών ενω το υπόλοιπο 30% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή του δανειολήπτη. Σταθερό επιτόκιο 2,8%, ενώ σε νησιά κάτω των 3100 κατοίκων το επιτόκιο είναι 0% Ποιους αφορά: Υπό σύσταση,Υπό σύσταση,νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα. Τι χρηματοδοτεί: Δάνεια επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης (Ενδεικτικές δαπάνες:κτιριακά, μηχανήματα και εξοπλισμός, δικαιώματα τεχνογνωσίας, λογισμικό, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, προώθηση, πρώτες ύλες, μισθολογικό κόστος κλπ.) Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι? Τράπεζες Δράσεις για επιχειρήσεις -χρηματοδότηση

11 3. Ευνοικά δάνεια Jeremie για σκοπους γενικής επιχειρηματικότητας Τι είναι: Δάνειο άτοκο κατά το 50% έως 500.000€ Ποιους αφορά: νεοϊδρυόμενες,νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις Τι χρηματοδοτεί: Επενδυτικά δάνεια για υλικά και άυλα πάγια στοιχεία Κεφάλαιο κίνησης για την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων Κεφάλαιο κίνησης για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας. Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι? Eurobank, Εθνική Τράπεζα Δράσεις για επιχειρήσεις -χρηματοδότηση

12 4. Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου (Venture Capital) JEREMIE για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στο στάδιο σποράς/μεταφοράς τεχνολογίας ή στο στάδιο πρώιμης ανάπτυξης Τι είναι: Χρηματοδότηση με δαντάλλαγμα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Ποιους αφορά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπο σύσταση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στο στάδιο σποράς/μεταφοράς τεχνολογίας ή σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης Περιφέρειες: Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι? JEREMIE Openfund II VC Mutual Fund, Piraeus JEREMIE Tech Catalyst VC Mutual Fund, Elikonos JEREMIE S.C.A. SICAR, Odyssey JEREMIE Partners S.C.A.

13 Δράσεις για επιχειρήσεις - απασχόληση 5. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων που είχαν ενταχθεί σε Πρόγραµµα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για Νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισµού» Τι είναι: Επιχορήγηση (με μέρος του μισθολογικού κόστους) επιχειρήσεων και εργοδότων του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση τους άνεργοι νέοι που είχαν ενταχθεί στα Προγράμματα Επιταγών για να προσλάβουν και να απασχολήσουν τους ασκούμενους νέους για 6 μήνες. Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι? ΟΑΕΔ 6. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας » Τι είναι: Επιχορήγηση επιχειρήσεων ή εργοδότων του ιδιωτικού τομέα για να προσφέρουν εργασία σε με ασφάλιση σε ανέργους που υποδεικνυει ο ΟΑΕΔ με επιχορήγηση το ποσό του επιδόματος ανεργίας που αναλογούσε στους ανέργους. Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι? ΟΑΕΔ

14 Δράσεις για επιχειρήσεις - απασχόληση 7. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ωφελούμενων από Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) και Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ) Τι είναι: Επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για να προσλάβουν και να απασχολήσουν άνεργους που ωφελήθηκαν από ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ για 4 μήνες. Μπορούν να συμμετάσχουν και ΚΟΙΝΣΕΠ που δημιουργήθηκαν από ΤΟΠΣΑ Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι? ΟΑΕΔ Δράσεις για επιχειρήσεις-κατάρτιση 8. Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας με δράσεις Συμβουλευτικής- Mentoring και Κατάρτισης – Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων 9. Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- ΚΕΚ ΓΣΕΒΕE, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ - ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α

15 Δράσεις για ιδιώτες 10. Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης (Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης) Τι είναι: Παροχή διαδικτυακής σύνδεσης, 1 tablet/netbook/ laptop και υποστήριξη σε ΤΠΕ σε δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι? www.e-inclusion.gr www.e-inclusion.gr 11. Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες Τι είναι: Επιχορήγηση φυσικών προσώπων ιδιοκτητών κατοικιών για να αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα συστήματα πετρελαίου με εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου. Οι κατοικίες μπορεί να είναι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες (για το σύνολο των διαμερισμάτων) ή και μεμονωμένα διαμερίσματα στις κατοικίες τους στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 €/τ.μ. Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι? Εταιρείες Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας 12. Health Voucher Τι είναι :Είναι Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα (και ήταν είτε άμεσα είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους και εχουν χαμηλά εισοδήματα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε επισκέψεις σε ιατρό και εργαστηριακούς ελέγχους καθώς και σε έλεγχο-παρακολούθηση κύησης. Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι? ΚΕΠ, www.healthvoucher.grwww.healthvoucher.gr

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας. ch.tseliou@mnec.gr www.espa.gr ch.tseliou@mnec.gr www.espa.gr


Κατέβασμα ppt "Ανοιχτές Δράσεις ΕΣΠΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google