Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

O Xημικός Μηχανικός τον 21ο αιώνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "O Xημικός Μηχανικός τον 21ο αιώνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 O Xημικός Μηχανικός τον 21ο αιώνα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ O Xημικός Μηχανικός τον 21ο αιώνα ??? για τα επόμενα 10 χρόνια

2

3 Χημική Μηχανική & Κοινωνία
Η συνεισφορά της Χημικής Μηχανικής εντοπίζεται σε αναρίθμητα πεδία που είναι άμεσα συνυφασμένα με την καθημερινή μας ζωή. Είναι δύσκολο να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς την παραγωγή: Πετροχημικών προϊόντων Πλαστικών προϊόντων, συνθετικών νημάτων Υλικών κατασκευών, συσκευασίας Αντιβιοτικών, φαρμάκων Μεταλλικών, μαγνητικών, οπτικών, κεραμικών υλικών Βιοϊατρικών υλικών Αγροτικών φυτικών και ζωικών προϊόντων, λιπασμάτων, κλπ. Η παραγωγή όλων των παραπάνω προϊόντων και υλικών προϋποθέτει το σχεδιασμό και λειτουργία πολύπλοκων βιομηχανικών διατάξεων και την επίλυση σύνθετων ερευνητικών τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

4 Ο Κύκλος της Βιομηχανικής Παραγωγής
Αποστακτικές στήλες Εναλλάκτες θεμότητας Διαχωριστές στερεών Χημικοί και Βιολογικοί Αντιδραστήρες Δεξαμενές αποθήκευσης Δίκτυα διακίνησης υγρών και στερών

5 Τι κάνει ο Χημικός Μηχανικός;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τι κάνει ο Χημικός Μηχανικός; 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Όχι Ναι Αριθμός νεοεισαχθέντων XM Φοιτητών (AΠΘ) ‘99 ‘98 ‘00 79 27 28 34 74 Μπορείτε να δώσετε ένα σύντομο ορισμό του Χημικού Μηχανικού;

6 Ο Ρόλος του Χημικού Μηχανικόυ
Ο/Η χημικός μηχανικός πραγματεύεται τη σύνθεση, σχεδιασμό, λειτουργία, δοκιμή, αυτοματοποίηση, βελτιστοποίηση και κλιμάκωση φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών που έχουν ως αποτέλεσμα τη φυσική, χημική ή/και βιολογική αλλαγή της κατάστασης των πρώτων υλών και το μετασχηματισμό τους σε χρήσμα προϊόντα υψηλής αξίας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, κατά τρόπο αποτελεσματικό (από τεχνική άποψη), οικονομικό (κέρδος, εξοικονόμηση πόρων, ύλης/ενέργειας), ασφαλή και με περιβαλλοντική μέριμνα, ο/η χημικός μηχανικός θα πρέπει να κατανοήσει και να επιλύσει φυσικά, χημικά και βιολογικά προβλήματα που εξελίσσονται σε τρεις διαφορετικές κλίμακες: Διεργασίες μικρο-κλίμακας (μοριακά φαινόμενα) Διεργασίες μεσαίας-κλίμακας (π.χ. Μέγεθος ενός καταλυστικού σωματιδίου Διεργασίες μακρο-κλίμακας (Ανάλυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων)

7 Μηχανολόγος Μηχανικός
(ασχολείται με εξοπλισμό, μηχανήματα Δεν ασχολείται με είσοδο-έξοδο διεργασίας) Χημικός Μηχανικός Ασχολείται με ΥΛΗ + Διεργασίες: 1ες ύλες και τελικά προϊόντα χημική σύσταση, αντιδράσεις και συνθήκες παραγωγής Σχεδιάζει, βελτιστοποιεί και επιβλέπει τη λειτουργία χημικών/φυσικών διεργασιών, εγκαταστάσεων σε μεγάλη κλίμακα –οικονομικές παράμετροι ΧΗΜΕΙΑ: βασική στην επιστήμη του ΧΜ Χημικός Ασχολείται με ΥΛΗ, χημική σύσταση, αντιδράσεις (δεν λαμβάνει υπόψη οικονομικά στοιχεία, διεργασίες, μεγάλη κλίμακα) Δεν μπορεί να σχεδιάσει, συντηρήσει, βελτιστοποιήσει και επιβλέψει τη λειτουργία χημικών/φυσικών διεργασιών, εγκαταστάσεων σε μεγάλη κλίμακα

8 Σε ποια αντικείμενα απασχολούνται οι ΧΜ
Στη βιομηχανία/έρευνα Φαρμακευτικά προϊόντα Προϊόντα υγείας & υγιεινής, καλλυντικά Πετροχημικά Τρόφιμα και Ποτά Παραγωγή ενέργειας Παραγωγή χημικών Βιοτεχνολογία Ηλεκτρονικά και προηγμένα υλικά Σχεδιασμό, ρύθμιση διεργασιών και κατασκευή εγκαταστάσεων Πολυμερή, κεραμικά και μεταλλικά υλικά Περιβάλλον Σύμβουλος επιχειρήσεων ΧΜ: έχει χαρακτηριστεί «universal engineer»

9 Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη της ΧΜ αναπτύσσεται και σε νέες τεχνολογίες αιχμής
βιοχημική μηχανική βιοϊατρική μηχανική βιοτεχνολογία νέα υλικά νανοτεχνολογία έλεγχος ποιότητας προϊόντων και διεργασιών πέρα από τις κλασσικές τεχνολογίες παραγωγής χημικών προϊόντων

10 Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογίες
Πολυμερικά υλικά Κεραμικά υλικά Σύνθετα υλικά (composites) Επικαλυπτικά υλικά (coatings) Ανόργνα υλικά Ηλεκτρονιά, φωτονικά υλικά Υλικά κατασκευών, συσκευασίας

11 Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογίες
Καταλύτης ζεολίθου για τη διάσπαση υδρογονανθρράκων για παραγωγή βενζίνης Πλαστιά εξαρτήματα αυτοκινήτου Εφαρμογή προστατευτικού πολυμερικού χρώματος Λεπτές οπτικές ίνες υάλου για τη μεταφορά φωνητικών, ψηφιακών και οπτικών δεδομένων

12 Ενέργεια Αέρια, υγρά και στερεά καύσιμα Εξοικονόμηση ενέργειας
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας Κελία καυσίμου (Fuel cells) Bιοκαύσιμα-παραγωγή ενέργειας από διάφορες μορφές βιομάζας

13 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά καύσιμα
Ενέργεια Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά καύσιμα

14 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-Τεχνολογίες
Ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-Τεχνολογίες Συστήματα άμεσης μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό (φωτοβολταϊκή τεχνολογία) Συστήματα άμεσης μετατροπής της ηλιακής σε θερμική ενέργεια (ηλιακή-θερμική τεχνολογία) Συστήματα άμεσης μετατροπής της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρισμό (αιολική ενέργεια) Συστήματα άμεσης μετατροπής της γεωθερμικής ενέργειας σε ηλεκτρισμό (γεωθερμική ενέργεια) Συστήματα παραγωγής ενέργειας από κύματα και παλίρροιες Συστήματα παραγωγής βιοενέργειας μέσω της αξιοποίησης βιομάζας

15 Ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-Τεχνολογίες Ηλιακή ενέργεια
Αιολική ενέργεια Χρήση θαλάσσιας βιομάζας ή λιγνοκυτταρινικής βιομάζας

16 Βιοτεχνολογία, Βιοϊατρική
Βιοαντιδραστήρες Βιο-διαχωρισμοί Βιοϋλικά Γενετική μηχανική Bιοπληροφορική Βιοϊατρική

17 Βιοτεχνολογία, Βιοϊατρική
Μικροβιακή Παραγωγή Πολυμερών

18 Βιοτεχνολογία, Βιοϊατρική
Ιατρικά Εμφυτεύματα-Ορθοπεδική

19 Βιοτεχνολογία, Βιοϊατρική
Γονιδιακή Θεραπεία

20 Το Μέλλον στη Χημική Μηχανική
Η χημική Μηχανική έχει ένα ευρύ μέλλον ως “interfacial discipline” γεφυρώνοντας τις βασικές επιστήμες και την επιστήμη του μηχανικού

21 Επαγγελματικές Δυνατότητες

22 Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 33 Μέλη ΔΕΠ ~9000 m 2 ! 150 Μεταπτυχιακούς 90 Πρωτοετείς (55% γυναίκες) 6 Μαθήματα/Εξάμ. Εργαστήρια Design Project Διπλωματική

23 Το Πρόγραμμα Σπουδών 1ο & 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Σπουδών Βάσεις (Η/Υ, Χημεία, Μαθηματικά) Εργαστήρια Χημείας Εισαγωγή στα Ισοζύγια Μάζας Κατανόηση λειτουργιών συσκευών (θερμοδυναμική, απόσταξη, κ.α.) Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής Σχεδιασμός και έλεγχος διεργασιών Mαθήματα Κατεύθυνσης Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση βιομηχανικών μονάδων Διπλωματική Εργασία 1ο & 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος Κύκλοι Μαθημάτων Κατεύθυνσης Γενικές Επιλογές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία, Υλικά, Χημική Μηχανική Απαραίτητο εργαλείο και στην εκπαίδευση και στις εφαρμογές είναι η χρήση Υπολογιστών και τα Οικονομικά- Management

24 Μεταπτυχιακές Σπουδές
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακές Σπουδές Αγγλία, ΗΠΑ, Ελβετία, Ολλανδία Ελλάδα (ΑΠΘ, ΕΜΠ, ΠΠ) MBA MSc ΜΔΕ Υποτροφίες και αυτό καλό! Αναζήτηση Εργασίας PhD PhD Υποτροφίες Αναζήτηση Εργασίας

25 Κατάταξη/αξιολόγηση των Πανεπιστημίων σε διεθνές επίπεδο (φορέας QS)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κατάταξη/αξιολόγηση των Πανεπιστημίων σε διεθνές επίπεδο (φορέας QS) Civil Engineering AUTh Chemical Engineering AUTh

26 Άρα, τι συμβουλεύουμε; Οι σπουδές του ΧΜ είναι
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Άρα, τι συμβουλεύουμε; Οι σπουδές του ΧΜ είναι ενδιαφέρουσες, συναρπαστικές Στο επίκεντρο της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών Ενδιαφέρουσες προοπτικές εργασίας Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με πολλές άλλες ειδικότητες (π.χ. φυσικών επιστημών, μηχανικών, ιατρών κλπ) και συνεπώς ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων

27 www.cheng.auth.gr ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

28 Που βρίσκουν εργασία; καλό! 1. Ελεύθερος Επαγγελματίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Που βρίσκουν εργασία; 1. Ελεύθερος Επαγγελματίας (σύμβουλοι επιχειρήσεων, εμπορικός αντιπρόσωπος ...) 2. Μελέτες - Σχεδιασμοί - Κατασκευές (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αντιρρύπανση ...) 3. Βιομηχανικές - Παραγωγικές Δραστηριότητες (έλεγχο-επίβλεψη, οικονομική λειτουργία μονάδων ...) 4. Τεχνικές Συμβουλές - Προώθηση Πωλήσεων (πωλήσεις χημικών, εξοπλισμών...) 5. Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΔΕΚΟ...) 6. Έρευνα & Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων (βασική και εφαρμοσμένη έρευνα ...) 7. Εκπαίδευση (δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια...) καλό!

29 ΤΟΜΕΙΣ Χημείας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων (TΑΣΡΧΔΕ) Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (TΦΔΕΘ) Τεχνολογιών


Κατέβασμα ppt "O Xημικός Μηχανικός τον 21ο αιώνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google