Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 1 Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης Εικόνα 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 1 Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης Εικόνα 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 1 Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης Εικόνα 1

2 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 2 Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης Κοινοτική Επιχείρηση της Πόλης της Βρέμης  1  1 Κεντρική βιβλιοθήκη  1  1 Μουσική βιβλιοθήκη  1  1 Δανειστική συλλογή έργων γραφικών τεχνών  1  1 Τμήμα σχολικών βιβλιοθηκών  1  1 Βιβλιοθήκη για ασθενείς  1  1 Βιβλιοθήκη σωφρονιστικών ιδρυμάτων  1  1 Κινητή βιβλιοθήκη  1  1 Βιβλιοθήκη αστυνομικής λογοτεχνίας  7  7 Συνοικιακές βιβλιοθήκες  9  9 Σχολικές και νεανικές βιβλιοθήκες Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης Αποτελείται από: Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4

3 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 3 Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης Κοινοτική Επιχείρηση της Πόλης της Βρέμης Συλλογή 9,8 Mio. € 22.973 Με προϋπολογισμό 9,8 Mio. € η βιβλιοθήκη μέσα στο 2003 και σε 22.973 ώρες λειτουργίας  προσέφερε μια συλλογή από 500.900  500.900 βιβλία 42.500  42.500 CD/CD-ROM 800  800 περιοδικά 45.600  45.600 βίντεο, DVD, δισκέτες, κασέτες, παιχνίδια και διάφορα άλλα μέσα 1,52 Mio. 70.000 3,07 Mio. τα οποία ζήτησαν περίπου 1,52 Mio. άτομα, 70.000 κάτοχοι κάρτας δανεισμού και 3,07 Mio. μέσω δανεισμού.

4 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 4 Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης Κοινοτική Επιχείρηση της Πόλης της Βρέμης

5 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 5 Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης Κοινοτική Επιχείρηση της Πόλης της Βρέμης Η νέα κεντρική βιβλιοθήκη, 5.500 m 2 (έναρξη λειτουργίας: Οκτώβρης 2004) Εικόνα 5

6 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 6 Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Αθήνα, Μάιος 2004 Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης Κοινοτική Επιχείρηση της Πόλης της Βρέμης

7 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 7 Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Δια βίου μάθηση το έτος 2525? Εικόνα 6

8 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 8 Τι είναι μάθηση? Η Ανάπτυξη ή η απόκτηση χρήσιμης και αξιοποιήσιμης γνώσης Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

9 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 9 Τρόποι μάθησης: Μάθηση τυπική άτυπη προγραμματισμένη αυθόρμητη θεσμοθετημένη μη-θεσμοθετημένη Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

10 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 10 Που πραγματοποιείται η δια βίου μάθηση? Άτυπα Τηλεόραση Βιβλιοθήκες Μουσεία Ταξίδια Καθημερινά προβλήματα Ομιλίες Χώρος εργασίας Προγράμματα για αυτόνομη μάθηση Βοηθητικές λειτουργίες σε προγράμματα software... Τυπικά Σχολεία Πανεπιστήμια Ανώτατες Σχολές Ακαδημίες Λαϊκά Πανεπιστήμια Ιδρύματα Μετεκπαίδευσης Χώρος εργασίας: training-on-the-job... Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

11 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 11 Στόχοι της δια βίου μάθησης:  Βελτίωση της καθημερινής ζωής  Βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών  Διεύρυνση των προσωπικών δεξιοτήτων /προσωπική ανάπτυξη Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

12 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 12 Η λειτουργία των Δημόσιων Βιβλιοθηκών στη διαδικασία της δια βίου μάθησης >Δημόσια πρόσβαση: κυριολεκτικά και μεταφορικά >Επαφή με το ευρύ κοινό >Ουδετερότητα >Εγγύτητα >Βιβλιοθηκονόμος  Σύμβουλος μάθησης ? Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

13 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 13 Θέματα:  Οι δημόσιες βιβλιοθήκες πρέπει να ενταχθούν στο διάλογο για τον επαναπροσδιορισμό της μόρφωσης και της εκπαίδευσης  Η δια βίου μάθηση αποτελεί μια νέα και πρωτοποριακή αποστολή για τις δημόσιες βιβλιοθήκες, και πέρα από τις παραδοσιακές τους λειτουργίες τις ενώνει ένας νέος στόχος: >Η δημόσια βιβλιοθήκη ως περιβάλλον μάθησης >Η δημόσια βιβλιοθήκη ως προμηθευτής εκπαιδευτικού υλικού >Η δημόσια βιβλιοθήκη ως προμηθευτής εκπαιδευτικών προγραμμάτων >Η δημόσια βιβλιοθήκη ως προμηθευτής εκπαιδευτικών μεθόδων Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

14 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 14 Συνεργάτες της βιβλιοθήκης στη διαδικασία της δια βίου μάθησης: >Σχολεία >Νηπιαγωγεία >Λαϊκά Πανεπιστήμια >Προγράμματα με λαϊκή πρωτοβουλία >Προγράμματα Κ.ΑΠ.Η. Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

15 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 15 Ο ρόλος της βιβλιοθήκης ως «βασικού παίκτη» στη διαδικασία της δια βίου μάθησης πρέπει να σταθεροποιηθεί στη δημοσιότητα μέσω προγραμμάτων ανάδειξης της αξίας της και να αναγνωριστεί από το κράτος !!! Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Συμπέρασμα:

16 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 16 Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Το βασικότερο προϊόν του προγράμματος PULMAN: „Digital Guidelines Manual“ Το άρθρο: «Οι δημόσιες βιβλιοθήκες ως φορείς υπηρεσιών για δια βίου μάθηση» Εικόνα 7

17 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 17 Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Παραδείγματα από δημόσιες βιβλιοθήκες της Γερμανίας:  Bremen  Stuttgart  Würzburg  Berlin

18 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 18 Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

19 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 19 Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Δια βίου μάθηση με το Πρόγραμμα KESZ, Βρέμη ΣΤΟΧΟΣ: Γονείς με σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο κατανοούν τη χρήση συμβόλων και κειμένων Εικόνα 8 Εικόνα 9

20 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 20 Πρόγραμμα: FaN = Frauen ans Netz, (=Γυναίκες στο Διαδίκτυο),Βρέμη Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Εικόνα 10 Εικόνα 11

21 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 21 „Σερφάρουμε όπου και όσο θέλουμε“: Ώρες χρήσης του Internetcafé αποκλειστικά για γυναίκες στις βιβλιοθήκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Βρέμης - περιήγηση στο Internet - δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης e-mail - εξάσκηση στη χρήση των μηχανών αναζήτησης - χρόνος και χώρος για γυναίκες - με άνεση και με έναν καφέ και – όταν κάτι δεν λειτουργεί - πληροφόρηση και υποστήριξη από βιβλιοθηκονόμους με εμπειρία στη χρήση του internet Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

22 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 22 „Internetcafé“ στο FaN-Club της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Εικόνα 12

23 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 23

24 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 24 LERNMESSE BREMEN (Έκθεση για την εκπαίδευση, Βρέμη) Lernen, Spaß haben, die Zukunft meistern... (Μαθαίνουμε με τρόπο ευχάριστο και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το μέλλον) Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Μετεκπαίδευση, Αλλαγή της επαγγελματικής κατάρτισης, Επιμόρφωση Παρουσιάζονται 40 εκπαιδευτικά ιδρύματα: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη εκπροσωπήθηκε με: - Περίπτερο πληροφόρησης - Προβολή βίντεο - Προβολή μέσω internet

25 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 25 Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

26 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 26 Περιγραφή του προγράμματος Η μάθηση στον επαγγελματικό χώρο Μάθηση για την επαγγελματική ζωή Η πόλη που μαθαίνει Η ζωή σε έναν νέο πολιτισμό μάθησης Δίκτυο Μάθησης Βρέμη Υπηρεσία στήριξης και υπηρεσιών Η Γλώσσα ως ως κλειδί για τη δια βίου μάθηση Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

27 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 27 Η πόλη που μαθαίνει Δίκτυο Συνεργασίας και Πληροφόρησης για σημεία πρόσβασης στο internet και σε τόπους μάθησης (KuB- Πανεπιστήμιο Βρέμης ) * Δεξιότητα με τα νέα μέσα για γυναίκες (ZGF Bremen/ Bremerhaven) Παραδοσιακοί τόποι πρόσβασης (Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης) * Πρόσβαση για άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες (Κέντρο ZSB Σχολείο Επάγγελμα) Περιγραφή του προγράμματος Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

28 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 28

29 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 29 Το e-LearningBar της κεντρικής βιβλιοθήκης του Βερολίνου Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Εικόνα 19 Εικόνα 20 Εικόνα 21

30 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 30 «Μαθαίνουμε με άνεση» : Το e-LearningBar της κεντρικής βιβλιοθήκης του Βερολίνου  Χώρος εκμάθησης πολυμέσων  Εργαστήρι εκπαίδευσης  Τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού  Συμβουλευτικό τμήμα Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Εικόνα 22

31 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 31 Στόχος του e-LearningBar : Πολίτες με δίψα για μάθηση να μπορέσουν μέσω εκπαιδευτικού software: -Να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους -Να καλύψουν τα μορφωτικά κενά τους -Να προετοιμαστούν για εξετάσεις -Να χρησιμοποιήσουν υλικό για τη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου τους Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης

32 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 32 Το πρόγραμμα EFIL της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Στουτγκάρδης E ξέλιξη και ενίσχυση ( F örderung) πρωτοποριακών ( I nnovativer) επιμορφωτικών μαθησιακών προγραμμάτων ( L ernarrangements) σε πολιτιστικά και επιμορφωτικά ιδρύματα Ένα πρόγραμμα του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Επιμόρφωση Ενηλίκων, Βόννη www.die-bonn.de/efil/ Διάρκεια προγράμματος: από το 1999 έως το Φεβρουάριο του 2002 Στόχος του προγράμματος: Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων που προσανατολίζονται στο μέλλον και έλεγχος και βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων που ήδη υπάρχουν Εικόνα 23

33 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 33 Δημοτική Βιβλιοθήκη και Λαϊκό Παν/μιο της Στουτγκάρδης ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ Συμβουλευτική μάθησης Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Υλικό για σεμινάρια του λαϊκού παν/μίου Ξεναγήσεις για μαθητές του παν/μίου Εκδηλώσεις από κοινού Κοινές δραστηριότητες –Γιορτές για τη μάθηση και Γλωσσικό Δίκτυο της Στουτγκάρδης Συλλογή Πολυμέσων – Βιβλιοθήκη για γυναίκες του λαϊκού παν/μίου Μετεκπαιδεύσεις υπαλλήλων από κοινού Τακτές συναντήσεις των προϊσταμένων Δημιουργία δικτύου εκπαίδευσης σε ολόκληρη την πόλη www.stuttgart.de/stadtbuecherei Bild 24

34 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 34 Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Εικόνα 25

35 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 35 Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης Τι είδους δια βίου μάθηση προσφέρει η Δημόσια Βιβλιοθήκη; Μάθηση με πρωτότυπη χρήση της συλλογής των μέσων Μάθηση με πρωτότυπα μέσα Μάθηση στην εποχή των νέων μέσων Μάθηση μέσω της προσωπικής επαφής Η παιδική βιβλιοθήκη ως τόπος μάθησης

36 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 36 Η αρχή μας: Γρήγορα.Περισσότερο.Γνώση

37 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 37  Κατάλογος με Links: >Μέχρι σήμερα περ. 5.347 επιλεγμένα και ποιοτικά ελεγμένα Links5.347 >20 θεματικές ενότητες για καθημερινά θέματα ενδιαφέροντα για τους χρήστες >Στόχος: 6.000 - 8.000 Links = 400 Links για κάθε θέμα

38 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 38 Δυο λόγια για τη γερμανική βιβλιοθήκη Internet: Υπηρεσίες: >Πύλη πληροφόρησης προσαρμοσμένη στις ανάγκες / επιθυμίες των χρηστών >Επιλεγμένες πηγές Internet – με πληροφορίες για το περιεχόμενο και με αξιολόγηση ειδικών >Συνεχής πληροφόρηση μέσω E-Mail με εγγύηση απάντησης

39 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 39 Υπηρεσία πληροφόρησης μέσω e-mail: Στόχοι  Αξιόπιστη υπηρεσία Online- πληροφόρησης των δημόσιων βιβλιοθηκών της Γερμανίας που συνεργάζονται  Χρονική δέσμευση για αποστολή απάντησης (εντός μιας εργάσιμης ημέρας)  Ποιοτική πληροφόρηση

40 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 40 Ξένες χώρες και ταξίδια Επικαιρότητα Υπηρεσίες, Πολιτική και Κοινωνία Η/Y και Internet Ελεύθερος Χρόνος και Χόμπι Ιστορία και Σύγχρονη Εποχή Υγεία και Ψυχολογία Οικία και Κήπος Μουσική Γονείς και Οικογένεια Επάγγελμα και Καριέρα Τέχνη και Πολιτισμός Λογοτεχνία και Γλώσσα Φύση και Περιβάλλον Δίκαιο και Νομοθεσία Αθλητικά Οικονομία, Χρήμα και Κεφάλαιο Επιστήμη και Τεχνολογία 18 Θέματα Υπηρεσίες Πληροφόρησης για τις εξής Θεματικές Ενότητες:

41 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 41 Υπηρεσία πληροφόρησης μέσω e-mail: Χρήση  Μετά από 6 μήνες εφαρμογής του προγράμματος : 50 έως 60 αιτήσεις ημερησίως  Κατά μέσο όρο: 45 αιτήσεις την ημέρα  Αριθμός των αιτήσεων που λαμβάνει εβδομαδιαία η βιβλιοθήκη:  Τμήμα 1: περ. 12 Mails  Τμήμα 2: περ. 4 Mails  Τμήμα 3: περ. 2 Mails  Χρόνος Επεξεργασίας: περ. 1 έως 2 ώρες τη βδομάδα

42 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 42 Η DIB (Γερμανική Βιβλιοθήκη Internet) στην πράξη – 1 έτος μετά την έναρξη της υπηρεσίας  Ποσοστό χρήσης >Σύνολο: περίπου 1 εκατομ. «κλικ» >100.000 «κλικ» το μήνα  Αιτήσεις μέσω e-mail >Σύνολο: 821 αιτήσεις >Από το Μάρτιο του 2003 κατά μέσο όρο 20 με 30 e-mail τη βδομάδα

43 24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 43 Η βιβλιοθήκη: τόπος της δια βίου μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης


Κατέβασμα ppt "24.5.2004 Barbara Lison, Bremen 1 Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βρέμης Εικόνα 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google