Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ A’ μέρος ΜΑΘΗΜΑ : Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ A’ μέρος ΜΑΘΗΜΑ : Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ A’ μέρος ΜΑΘΗΜΑ : Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

2 2.1.1. Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Αποθήκευση σε βοηθητικές μνήμες ( σκληροί δίσκοι, flash memories κ. λ. π.) γίνεται με πολύ μικρότερες ταχύτητες σε σχέση με RAM.

3 2.1.1. Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Αρχείο = σύνολο δεδομένων ( κείμενο, ήχος, εικόνα, πρόγραμμα, βίντεο κ. λ. π.) Κάθε αρχείο έχει όνομα (filename)

4 2.1.2. Σύστημα αρχείων (File System) Είναι η « λογική » οργάνωση αρχείων στους δίσκους ενός συστήματος. Αποθηκεύει πληροφορίες για κάθε αρχείο ( όνομα, μέγεθος, δικαιώματα προσπέλασης, θέση των πραγματικών δεδομένων ). Για κάθε μέσο δημιουργείται πίνακας πληροφοριών για το σύστημα αρχείων.

5 2.1.3. Ευρετήριο Αρχείων (Directory, Catalogue ή Folder) Ιεραρχική δομή από φακέλους ( καταλόγους ή διευθύνσεις ). Με \ συμβολίζεται ο « φάκελος - ρίζα »

6 2.1.3. Ευρετήριο Αρχείων (Directory, Catalogue ή Folder) Η E ξερεύνηση των Windows

7 Βασικό ή ριζικό ευρετήριο (root directory) “O Υ π ολογιστής μου ” Υ π οευρετήριο 1 Υ π οευρετήριο 2 Υ π οευρετήριο … ν Αρχείο 1 Αρχείο 2...... - + + ΣΥΣΚΕΥΕΣΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΗΣΑΠΟΘΗΚΕΥΗΣ C: A: D: E: F: φύλλα κλαδιά ρίζα Το (–) δείχνει κατάλογο π ου έχουμε ε π ισκεφτεί Το (+) δείχνει κατάλογο π ου δεν έχουμε ε π ισκεφτεί Τρέχον ευρετήριο ή ευρετήριο εργασίας Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν συστήματα αρχείων είναι : MSDOS, WINDOWS, UNIX

8 2.1.4. Τι προσφέρει το Σύστημα Αρχείων

9 Έως 255 χαρακτήρες Ονοματολογία : Διαφέρει από Λ. Σ σε Λ. Σ Στα Windows Το όνομα ακολουθείται από κατάληξη ( επέκταση suffix ή extension) Π. χ. στο MS-DOS: ΟΝΟΜΑ.BAT στα WINOWS: ΟΝΟΜΑ.TXT, (.EXE,.DOC,.JPG,.MP4) στο UNIX: ΟΝΟΜΑ.C Λατινικοί χαρακτήρες Ελληνικοί χαρακτήρες Κενά Όχι οι χαρακτήρες *|\<>?/” 2.1.4. Τι προσφέρει το Σύστημα Αρχείων

10 Θέση αρχείου : το μονοπάτι που οδηγεί σ ’ αυτό. π. χ. στο DOS: \class1\file1.txt στα Windows: \My Documents\ Βαθμολογία Β ’ Τάξης \file1.doc στο UNIX: /usr/bpuser01/test.c 2.1.4. Τι προσφέρει το Σύστημα Αρχείων

11 Απόλυτο και Σχετικό όνομα Κάθε αρχείο έχει Ένα και μόνο Ένα Απόλυτο όνομα Κάθε αρχείο μπορεί να έχει Πολλά Σχετικά ονόματα \ \ D1 D2 F1 D3 F2 D4 F1 F2 F3 F4 D4 F5 F6 Συμβολίζει τη ρίζα Απόλυτο όνομα : Όλο το μονοπάτι που ακολουθούμε από τη ρίζα μέχρι το αρχείο. π. χ.: \D3\D4\F5 είναι το πλήρες όνομα του αρχείου F5 Αρχίζει πάντα με \ 2.1.5. Χρήση του Συστήματος Αρχείων

12 Σχετικό όνομα : όλο το μονοπάτι από το σημείο πάνω στο δέντρο όπου μπορεί να βρίσκεται ο χρήστης μέχρι το αρχείο. Θέση χρήστη Σχετικό όνομα του F5 D4 D3 ρίζα F5 D4\F5 D3\D4\F5 Δεν αρχίζει ποτέ με \ Πόσα σχετικά ονόματα μπορεί να έχει ένα αρχείο ? 2.1.5. Χρήση του Συστήματος Αρχείων

13 2.1.6. Παραδείγματα επεξεργασίας αρχείων στα Windows Αναζήτηση αρχείου Στα Windows με το εργαλείο Αναζήτηση (find) π αράθυρο αναζήτησης π. χ. αρχείου file2.txt π αράθυρο αναζήτησης π. χ. αρχείου file2.txt Επιλογές με δεξί κλικ πάνω στο αρχείο για να κάνουμε τα εξής : Αντιγραφή στο ίδιο ευρετήριο Αντιγραφή σε άλλο ευρετήριο Αλλαγή ονόματος Μετακίνηση σε άλλο ευρετήριο Διαγραφή

14 2.1.7. Τύποι αρχείων ( τοποθετήστε δείκτη ποντικιού σε κάθε πλαίσιο για λεπτομέρειες ) Αρχεία δεδομένων (Data Files) Αρχεία δεδομένων (Data Files) Αρχεία Κειμένου (Text Files) Αρχεία Κειμένου (Text Files) Αρχεία π ρογραμμάτων (Program Files) Αρχεία Συστήματος (System Files) Αρχεία Συστήματος (System Files) Αρχεία Συσκευών (Device Files) Αρχεία Συσκευών (Device Files) Προσωρινά Αρχεία (Temporary Files) Προσωρινά Αρχεία (Temporary Files) Αρχεία Εκτύ π ωσης (Printer, Spooler Files) Αρχεία Εκτύ π ωσης (Printer, Spooler Files) Εφεδρικά Αρχεία (Backup Files) Εφεδρικά Αρχεία (Backup Files) A ρχεία Δέσμης Εντολών (Batch Files) A ρχεία Δέσμης Εντολών (Batch Files)

15 2.1.9. Αποθήκευση των δεδομένων Για να είναι οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σ ’ ένα δίσκο χρησιμοποιήσιμες, ο δίσκος πρέπει να οργανωθεί κατάλληλα. Γι ‘ αυτό το Λ. Σ γράφει στο δίσκο σημάδια που το βοηθούν να βρίσκει τις αποθηκευμένες πληροφορίες. Αυτό λέγεται Μορφοποίηση (Format) του δίσκου. Ο δίσκος χωρίζεται σε Ίχνη (tracks) Τομείς (sectors) Ίχνος Τομέας ( ίχνους ) Τομέας ( δίσκου ) Συστοιχία Βραχίονας κεφαλής Κεφαλή Ε π ιφάνεια

16 Όλα τα ίχνη περιέχουν ίδιο αριθμό τομέων Όλοι οι τομείς έχουν το ίδιο μέγεθος σε bytes. « Πυκνή » πληροφορία στο κέντρο, αραιότερη στις άκρες. 2.1.9. Αποθήκευση των δεδομένων

17 Ομάδα δεδομένων (block): οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σ ’ έναν τομέα. Το μέγεθος της ομάδας διαφέρει για κάθε Λ. Σ. και μπορεί να είναι 128, 256, 512, 1024 bytes. Εκφράζει πόσα bytes μεταφέρονται κάθε φορά που ο δίσκος εκτελεί μια εντολή εγγραφής (write) ή ανάγνωσης (read). 2.1.9. Αποθήκευση των δεδομένων Συσκευές ομάδων (block devices): πραγματοποιούν είσοδο / έξοδο κατά ομάδες Συσκευές χαρακτήρων (character devices): πραγματοποιούν είσοδο / έξοδο κατά μεμονωμένους χαρακτήρες.

18 Διεύθυνση ομάδας δεδομένων : Κάθε ομάδα δεδομένων του δίσκου κατέχει μια συγκεκριμένη θέση στο δίσκο, δηλ. τη διεύθυνση της. Είναι μια τριάδα αριθμών ( επιφάνεια, ίχνος, τομέας ) 2.1.9. Αποθήκευση των δεδομένων Ίχνος Τομέας ( δίσκου ) Ε π ιφάνεια

19 Κάθε φορά που ο προγραμματιστής καλεί μια ρουτίνα εγγραφής ή ανάγνωσης ( π. χ. WRITE, DISPLAY) o compiler μεταφράζει την κλήση σε κλήση στην αντίστοιχη ρουτίνα του Λ. Σ. 2.1.10. Προσπέλαση Δίσκων Κάθε απαίτηση περιλαμβάνει : Εντολή (READ, WRITE κ. λ. π.) Λογική Συσκευή (C:) Λογική διεύθυνση ομάδας δεδομένων (1 η, 2 η, 3 η …) Φυσική διεύθυνση ομάδας ( τη βρίσκει το Λ. Σ.) Αριθμό ομάδων δεδομένων (blocks) που θα μεταφερθούν.

20 2.1.10. Προσπέλαση Δίσκων Για κάθε συσκευή τα αιτήματα εισόδου / εξόδου μπαίνουν σε ουρά (queue) και εξυπηρετούνται με ορισμένη σειρά. Ο βασικότερος παράγοντας καθυστέρησης σε Η / Υ είναι ο χρόνος προσπέλασης του δίσκου. Σημαντικός ο ρόλος του σε προγράμματα εφαρμογών π. χ. λογιστικής και σε διαχείριση Βάσεων Δεδομένων. Σε προγράμματα που εκτελούν υπολογισμούς η καθυστέρηση οφείλεται στην ΚΜΕ.

21 2.1.10. Προσπέλαση Δίσκων Λόγοι καθυστέρησης εξυπηρέτησης στους δίσκους :  Χρόνος Αναμονής στην ουρά μέχρι να αρχίσει η εξυπηρέτηση (Wait time)  Χρόνος A ναζήτησης του ίχνους από την κεφαλή (Seek time)  Χρόνος Περιστροφής και Καθυστέρησης του δίσκου μέχρι η κεφαλή να έρθει πάνω απ ’ το ζητούμενο τομέα (Rotational Delay ή Latency Time)  Χρόνος Μεταφοράς των blocks από ή προς το δίσκο. (Transfer Time)


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ A’ μέρος ΜΑΘΗΜΑ : Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google