Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεμελιώδης προϋπόθεση σε κάθε είδους εργασία και σε κάθε είδους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεμελιώδης προϋπόθεση σε κάθε είδους εργασία και σε κάθε είδους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεμελιώδης προϋπόθεση σε κάθε είδους εργασία και σε κάθε είδους εργασιακή σχέση

2 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

3 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Είναι η δυνατότητα ενός στοιχείου εργασίας να μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο, ή και υλική ζημιά

4 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

5 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τα βήματα της εκτίμησης Εξετάζονται ΟΛΑ τα σημεία στα οποία παράγονται κίνδυνοι. Εκτιμάται η επικινδυνότητα κάθε ενός εξ αυτών, με μετρήσιμους δείκτες. Προτείνονται μέτρα για την μείωση της επικινδυνότητας. Μετά την ολοκλήρωση των μέτρων, γίνεται επανεκτίμηση. Η παραμένουσα επικινδυνότητα αντιμετωπίζεται με γραπτές οδηγίες / διαδικασίες / σημάνσεις. Περιοδικός έλεγχος καλής λειτουργίας των μέτρων που έχουν ληφθεί. Ενημερώνεται (και εάν χρειασθεί εκπαιδεύεται το προσωπικό) Το προσωπικό, ενυπογράφως βεβαιώνει ότι ενημερώθηκε. Τήρηση όλων των παραπάνω σε αρχείο.

6 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ??? Τι είναι ? (Ορισμός) Πως μπορώ να την μετρήσω? Μετράται αντικειμενικά?

7 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Είναι ο συνδυασμός της πιθανότητας εκδήλωσης οποιουδήποτε δυσμενούς αποτελέσματος αλλά και των συνεπειών αυτού του αποτελέσματος

8 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Είναι το γινόμενο των παρακάτω τριών ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ παραγόντων. Οι παράγοντες είναι οι εξής: ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ.

9 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Η επικινδυνότητα συμβολίζεται από το λατινικό γράμμα «R» Η επικινδυνότητα είναι: Χαμηλή εάν R<32 Μέτρια εάν 32<R<64. Υψηλή εάν 64<R<128 Κρίσιμη εάν R>128

10 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βαθμίδες Σοβαρότητας ΑΜΕΛΗΤΕΑ = 1 ΜΕΤΡΙΑ = 4 ΚΡΙΣΙΜΗ = 8 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ = 16

11 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βαθμίδες Έκθεσης ΜΗΔΕΝΙΚΗ = 1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ = 2 ΣΥΧΝΗ = 3 ΔΙΑΡΚΗΣ = 4

12 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βαθμίδες Πιθανότητας ΜΗΔΕΝΙΚΗ = 1 ΧΑΜΗΛΗ = 2 ΜΕΤΡΙΑ = 3 ΥΨΗΛΗ = 4

13 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ένα μικρό παράδειγμα Θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πολύ καλά όλα τα προηγούμενα Θα κάνουμε ΜΟΝΟΙ μας εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

14 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Παρούσα Κατάσταση Μία αίθουσα διδασκαλίας ευρίσκεται στον 1ο όροφο. Η πρόσβαση γίνεται από σιδερένια ανεμόσκαλα. Η πάκτωση έχει καταστραφεί. Τα κιγκλιδώματα έχουν ύψος 70 cm. Τα «πατήματα» είναι μεταλλικά και ολισθηρά. Δεν υπάρχει σήμανση ή άλλη διαδικασία

15 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ16 ΕΚΘΕΣΗ4 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ3 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ192

16 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέτρα που λαμβάνονται. Η αίθουσα μεταφέρεται στο ισόγειο. Η σκάλα χρησιμοποιείται μόνο για να φθάσουμε στο δώμα (π.χ. για να βάλουμε πετρέλαιο) Η πάκτωση αποκαθίσταται. Προστίθενται κιγκλιδώματα έως ύψους 90 cm. Τα «πατήματα» καλύπτονται από αντιολισθητική βαφή. Τοποθετείται σήμανση / οδηγία.

17 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ8 ΕΚΘΕΣΗ2 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ2 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ32

18 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1568/85 ΠΔ 284/88 ΠΔ 16/96. ΠΔ 17/96

19 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ: Τεχνικός ασφάλειας Ιατρός εργασίας. Επιτροπή Υ+Α (για επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων)

20 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ: Συμβούλιο Υ+Α. Νομαρχιακές επιτροπές.

21 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Εργοδοτών. Τεχνικού Ασφάλειας. Ιατρού. Εργαζομένων. Θέτει υποχρέωση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε 5 στάδια: –Εντοπισμός. –Ποιος μπορεί να πληγεί. –Εκτίμηση υπαρχόντων προφυλάξεων. –Προτάσεις/ βελτιώσεις – υλοποίηση. –Επανεκτίμηση παραμένουσας επικινδυνότητας (υψηλή, μέση, χαμηλή).

22 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΟ ΠΔ 16/96, ΟΡΙΖΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ: Κτίρια Οδούς διαφυγής Ηλεκτ. Εγκατάσταση Πυρανίχνευση Πυρόσβεση Απαγωγή αερίων. Φωτισμό. Δάπεδα/τοίχους/οροφές. Παράθυρα φεγγίτες. Ειδικά μέτρα για σκάλες. Διαστάσεις/όγκους αέρα/ζωτικό χώρο. Χώρους ανάπαυσης. Έγκυες/γαλουχούσες. Α.Μ.Ε.Α. Εξωτερικούς χώρους εργασίας Διαδρόμους κυκλοφορίας. Προστασία από πτώσεις. Ζώνες κινδύνου Ειδικά μέτρα για σκάλες. Διαστάσεις/όγκους αέρα/ζωτικό χώρο. Χώρους ανάπαυσης. Έγκυες/γαλουχούσες. Α.Μ.Ε.Α. Εξωτερικούς χώρους εργασίας Διαδρόμους κυκλοφορίας. Προστασία από πτώσεις. Ζώνες κινδύνου

23 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ ΠΔ 398/94 Σε πλήρη εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 90/270/ΕΟΚ

24 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΟΘΟΝΗ Ευκρινείς χαρακτήρεςΕυκρινείς χαρακτήρες Σταθερή εικόνα.Σταθερή εικόνα. Ρύθμιση φωτεινότηταςΡύθμιση φωτεινότητας Αποφυγή αντανακλάσεωνΑποφυγή αντανακλάσεων

25 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Ρυθμιζόμενη κλίσηΡυθμιζόμενη κλίση Ανεξάρτητο από την οθόνη.Ανεξάρτητο από την οθόνη. Ελεύθερος χώρος για στήριξη των χεριώνΕλεύθερος χώρος για στήριξη των χεριών Επάνω σε θαμπή μη ανακλαστική επιφάνεια.Επάνω σε θαμπή μη ανακλαστική επιφάνεια. Ευκρινή σύμβολα πλήκτρωνΕυκρινή σύμβολα πλήκτρων

26 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χαμηλή ανακλαστικότηταΧαμηλή ανακλαστικότητα Κατάλληλο ύψος (περίπου στους αγκώνες).Κατάλληλο ύψος (περίπου στους αγκώνες). Επαρκείς διαστάσεις.Επαρκείς διαστάσεις. Επαρκής χώρος για τα χέρια.Επαρκής χώρος για τα χέρια.

27 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΚΑΘΙΣΜΑ Ευστάθεια.Ευστάθεια. Ρυθμιζόμενη πλάτη.Ρυθμιζόμενη πλάτη. Υποπόδιο.Υποπόδιο. Άνεση για ελευθερία κινήσεων.Άνεση για ελευθερία κινήσεων.

28 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χώρος.Χώρος. Φωτισμός.Φωτισμός. Θόρυβος.Θόρυβος. ΘερμοκρασίαΘερμοκρασία Υγρασία.Υγρασία. Ακτινοβολίες.Ακτινοβολίες. Ηλεκτροστατικό πεδίο.Ηλεκτροστατικό πεδίο.

29 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Χρήση οθόνης από πρεσβύωπες Προσοχή ! Τα γυαλιά πρεσβυωπίας είναι κατασκευασμένα για χρήση από τα 40 cm, ενώ ο οθόνη ευρίσκεται σε απόσταση 70 cm. Χώρος.Προσοχή ! Τα γυαλιά πρεσβυωπίας είναι κατασκευασμένα για χρήση από τα 40 cm, ενώ ο οθόνη ευρίσκεται σε απόσταση 70 cm. Χώρος.

30 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το ακατάλληλο λογισμικό δημιουργεί στρες Το ακατάλληλο λογισμικό δημιουργεί στρες.

31 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Η παρατεταμένη χρήση Η/Υ δημιουργεί: Απομόνωση Φοβίες Πνευματική κόπωση Ψυχική κόπωση

32 17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Η παρατεταμένη χρήση Η/Υ δημιουργεί: Απομόνωση Φοβίες Πνευματική κόπωση Ψυχική κόπωση


Κατέβασμα ppt "17/11/2005Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεμελιώδης προϋπόθεση σε κάθε είδους εργασία και σε κάθε είδους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google